Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A dobókockák "feltöltése"

2018-10-19

Kryon

 A dobókockák feltöltése.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Üdvözöllek benneteket Kedveseim, Kryon vagyok a Mágnenes Szolgálattól. Az elindult fejlődés sima ügynek tűnik. A partnerem ez alkalommal nem készült fel a közvetítésre. Ez azért van most így, mert egy kis idővel ezelőtt informáltam őt, hogy a sejt-szerkezete bármikor felkészíthető a közvetítésre a napi teendője közben is. Amit ő közvetítésnek hív, az tulajdonképpen a Felsőbb Énjével való kapcsolatba lépés, mely a nap 24 órájában folyamatos. Akik most ezt a közvetítést nézik, azoknak megfordulhat a fejükben, hogy ez nem is az, nem olyan közvetítés, mint amit megszoktak, mert aki közvetít, fel sem készült rá. A feje nem a megfelelő irányba néz, nem úgy veszi a levegőt, ahogy azt közvetítés közben szokta tenni, nem hagyott időt arra, hogy a negatív energiák semlegesítődjenek stb. Erre én most azt mondom nektek, hogy volt idő, amikor az előbb említett dolgok szükségesek voltak az előkészületeket illetően, de most már nincs szükség ezekre a dolgokra többé. Az energiaminta (minőség) valamint a Teremtő és a közöttetek lévő kapcsolat is változik. Mindezt az Emberiség változása tette lehetővé. És most egy kis visszatekintés azok miatt, akik talán először hallanak ilyen közvetítést. A partnerem nem érti, hogy erre miért van szükség, de én látom azokat is, akik ténylegesen először hallanak vagy részesei egy ilyen közvetítésnek. Ezt nem a ti időszámításotok szerint értem.. Abban az energiában, amivel és ahonnan én jövök, nem létezik olyan, hogy idő. Mi látjuk a potenciálokat, így azokat is, akik először hallgatnak ilyen közvetítést. Néhányatoknak ez egy későbbi időpont lesz, a ti időtök szerint, nekem most van, de ennek ellenére látunk benneteket. Az elmúlt 10 évben az energia nagyon is megváltozott. Az energia változása lassú folyamat. Az emberi civilizáció a teljes szabad akarat birtokában van. Az, hogy a dolgok milyen gyorsasággal változnak, az totálisan az egyének szabad akaratától függ, hogy mit választanak. (egyének, akikben a sötét energiák uralkodnak még többségben és egyének, akikben a fény uralkodik már többségben). Az egyik, jellemzője ennek a folyamatnak, melyről már beszéltünk nektek korábban, amikor az „öreg lélek” átadja magát a félelmeinek. Ebben az esetben a reménytelenség érzése sokkal hosszabb ideig fog tartani. Ennek ellenére a változás mindenképpen be fog következni. Lesznek olyanok, akik ezt a közvetítést talán 30-40 év múlva fogják meghallgatni, de ez a különleges üzenet ennek ellenére is fenn lesz tartva számukra, oly módon, ahogy azt ebben a pillanatban még elképzelni sem tudjátok. Néhányatok magában fogja hordozni ezt az üzenetet, olyan módon, hogy azt most még körbeírni sem tudnám nektek, ahogy ez meg fog történni. És amikor majd halljátok ezeket a szavakat, amiket most mondok, tudni fogjátok, hogy igazam van/volt. A dolgok lassan történnek, de megtörténnek. A Tudat elkezd kibontakozni. Az egyik dolog, amit már mondtunk nektek erről az az, hogy a Tudatosság elkezd két részre szakadni. A „sötétek” még sötétebbek lesznek, a „fényesek” pedig még fényesebbek. A vonal a Tudat „homokjába” lesz meghúzva ennél a civilizációnál és eldönthetitek, hogy melyik oldalon szeretnétek lenni. És mindkét oldal felbolydult. Vannak, akik a sötét oldalon léteztek (tudatra vonatkoztatva) és folyamatosan, bizonyos szempontok szerint kontrollálták a dolgokat. Sokféle névvel illettétek őket, az egyik ilyen pl. az Illumináti. De az összes ilyen dolog a végéhez közeleg, mert a bolygón sokkal több fény termelődik, mint amit ők valaha is elképzeltek. A tisztesség tudatos választása elkezdte őket kimozdítani arról a helyről, melyet évszázadokon át birtokoltak. Ők most az életükért harcolnak. Ezeket látjátok/halljátok a híradásaitokban. Ez volt tehát az ismétlés, az energiákra vonatkozóan. Szeretném, ha ráhangolódnátok azokra a pontokra, melyeket ez a közvetítés, mint üzeneteket tartalmaz. Ezeket az üzeneteket rendszerezve fogjuk átadni nektek. Rámutatva olyan dolgokra, melyekre még nem is gondoltatok. A kérdésem a következő: Van e energiája a Tudatnak? Van e energiája a gondolatoknak? Korábban, már megválaszoltuk ezeket a kérdéseket és a válasz: igen. És erre számos bizonyíték van. Olyanok is, melyre nem is gondolnátok. Az „okosak” (tudósok) tudják, hogy ez így van, csak nem tudják ezt az energiát bemérni. A Tudat energiája ily módon egy megfoghatatlan fogalommá válik egy fizikálisan mérhető, bizonyítható dologgal ellentétben. De arról is beszéltünk nektek korábban, hogy eljön a nap, amikor ez az energia teljességében és fizikálisan is mérhetővé válik, melyben a matematikának is szerepe lesz, alkalmassá váltok arra, hogy a kvantum mezőket is meglássátok, alkalmassá váltok arra, hogy olyan dolgokat is lássatok/érzékeljetek, melyek ma még láthatatlanok számotokra. Még nem tudhatjátok az ismeretlent. A Tudat fizikai jellemzőkkel rendelkezik, vagyis energia. Energia, mely mérhető és számotokra is elérhető, de ez pillanatnyilag megfoghatatlannak tűnik számotokra, hogy miként dolgozzatok mindezzel. Most kérlek benneteket, hogy hangolódjatok rá az elhangzottakra és figyeljetek! Ti mindezt folyamatosan tapasztaljátok. Pl. leültök valaki mellé egy moziban és valamit megéreztek, ami arra késztet, hogy egy másik helyre üljetek. A többiek esetleg azt mondják, hogy még alig ültünk le, és különben is minden rendben a hellyel és te mégis máshova akarsz ülni? Erre ti azt válaszoljátok, hogy igen, mert az ember, aki mellettem ül ideges vagy esetleg érzitek a betegségét. Lehet, hogy nem is tudjátok pontosan megfogalmazni, de nem érzitek jól magatokat mellette. Sokatokkal, akik érzékenyek, biztosan történt már ilyen. De mi is ez az egész? Ez egy energia, mely kapcsolatba került a veled-született ösztön részeddel és arra késztetett, hogy felállj onnan. És te hallgattál rá. Ez egy energia, nem egy olyan megfoghatatlan dolog, melyről még beszélni sem lehet. Elültél onnan, mert valamit megéreztél. Vannak itt a teremben olyanok pl., akik „kisütötték” a számítógépüket, mert éppen rossz napjuk volt. Biztos vagyok benne, hogy magukra ismertek azok, akiket ez mondatom érint… J Vajon miért történt ez? A Tudatotok műve, düh vagy csalódottság? Felbosszantottak? Vagy talán valami félelem? Egy olyan energiát hoztatok létre, mely olyan dramatikusan nagy erővel rendelkezett, hogy felborította a gép teljes elektronikus rendszerét. Majd még tovább rongálod, mert újra bekapcsolod és ugyanez ismét megtörténik. Vannak olyanok köztetek, akik tudatában is vannak ennek és kimennek, majd visszajönnek a helyiségbe, hogy helyre állítsák az energetikát. És akik most ezt a közvetítést hallgatjátok, - nem neveznélek meg benneteket J - közöttetek is vannak olyanok, akiknek a gondolatuk hatására villanykörték mentek tönkre. Nem robbantak fel, csak egyszerűen kiégtek. És van olyan is itt a teremben, pont itt ül előttetek a székben (Lee Carroll J) , aki olyan tulajdonsággal rendelkezik, hogy lemeríti az elemeket. Mitől is történnek ezek a dolgok? Hangolódjatok csak megint rá az elmondottakra… Ez egy olyan tudatosság/Tudat, mely felette áll az anyagnak. Valóságos, bár nem látható, nem ismeritek, hogy valójában mi is ez és mérni sem tudjátok. Még nem ismeritek azt a módszert, mellyel bebizonyíthatjátok a létezését. Mindezek a dolgok olyan alkalmakkor történnek meg veletek, amikor nem is számítotok rá. De Kedveseim, ez akkor is egy Tény. És ezt folyamatosan tapasztaljátok, hogy a Tudat változásokat idéz elő a fizikai állapotok tekintetében. Tartsátok emlékezetetekben ezt a pontot. Most még egyszer szeretnék nektek beszélni a veletek-született ösztönötökről. Amit szeretnék ezzel a témával kapcsolatosan, kihangsúlyozni néhány dolgot, amiről már beszéltem nektek. A veletek-született ösztön rész az emberi lény „okos teste”. Minden egyes emberi létező rendelkezik – ahogy mi mondanánk – egy többrétegű test tudatossággal. Minden emberi létező DNS-e kb. a 34%-on működik és még hiányzik egy bizonyos „híd” bennetek az emberi tudatosságotok és a veletek-született ösztön részetek között. Ezzel kapcsolatosan szeretnénk mondani nektek valamit, illetőleg emlékeztetni szeretnénk benneteket valamire. Ez a veletek-született ösztön részetek felelős az egészségetekért (az egészséges működésetekért), a bennetek végbemenő spirituális fejlődésért. Megpróbálhatjátok kézrátétellel (érintéssel), dekódolással, izom teszttel felvenni a kapcsolatot vele vagy megpróbálhattok változásokat előidézni benne, és ő fogékony lesz mindezen próbálkozásokra, de Kedveseim, azzal a bizonyos „híddal” még nem rendelkeztek, még nem igazán. Még hiányzik belőletek. És hogy ez mit is jelent, arról még nem beszéltünk nektek. A veletek-született ösztön részetek egy zárt rendszer. Neki fogalma sincs a külvilágról. csak a „belsőt” ismeri. A veletek-született ösztön részetek nem ismeri a barátaitokat, nem tudja, hogy mit dolgoztok, nem tudja, hogy éppen szerelmes vagy e vagy sem. A bennetek bekövetkező kémiai változásokra ő csak reagál és segít. A veletek-született ösztön részetek egy Szeretetteljes Részetek. Ezt még legalább háromszor el kellene mondanom, hogy megjegyezzétek. Készenlétben áll arra, hogy segítséget nyújtson nektek. Bármilyen módon, utasítást adtok neki, ő mindig készenlétben áll. De veletek-született ösztön részetek mint mondtam, egy zárt rendszer a belsőtökben és fogalma sincs arról, ami ezen a zárt rendszeren kívül történik. Vegyünk egy emberi létezőt, aki egy „alacsony százalékon” működik. Pillanatnyilag ti is így működtök. Ezért már nagyon régen kérünk benneteket arra, hogy beszélgessetek a sejtjeitekkel. Az első Kryon üzenetekben is kértünk már benneteket, hogy beszéljetek a sejtjeitekhez, mert a veletek-született ösztön részetek figyel arra, amit mondtok. Már régebben is utaltunk arra, hogy energiát generáltok, energiát adtok dolgoknak, amikor hangosan kimondjátok. Nos ez egyfajta „híd”, melyre nem is gondoltatok. Az a bizonyos „híd”, mely akkor keletkezik, amikor belebeszéltek a levegőbe, a fületek hallja ezeket a hangokat, a levegőben a hangszálaitok által vibráció keletkezik, mely a Tudatotokból ered és az így létrejött kinyilatkoztatás az agyatokba fut be. És ebben a pillanatban már „belül” is vagytok az által, hogy hallottátok a saját kimondott szavaitokat. Az agyatokban, ahol keresztül áramlik a vér, ahol a veletek-született ösztön részetek is ott van, mely figyel és értelmez és ennek a kommunikációnak a végállomása, a kijelentéseitek ily módon való eljutása a sejtjeitekhez. Amit most elmondtam, annak egy részétről már korábban is beszéltünk nektek. Most hangolódjatok rá az elmondottakra, próbáljátok megérezni, hogy mi következik ebből. Kedveseim, ebben az új energiában minden felerősödik. Az „öreg” lélek megérett a változásra. Sok-sok üzenetet adtunk át nektek a változásról. Beszéltünk nektek az új rendszerről és annak működéséről. Most további információkat szeretnénk átadni nektek arról, hogy hogyan teremtsétek meg a valóságotokat. Néhányan már hallottatok a korábbiakban egy határidőről, mely ideig módotokban áll megteremteni a saját valóságotokat. Érdekes, amit az emberi létező (ennek tudatában) tesz. A hitetek megvan azzal kapcsolatosan, hogy a gondolataitokkal befolyásolni tudtok dolgokat és ennek ellenére ezt mégsem gyakoroljátok. Valamilyen módon azért mégis dolgoztok ezzel. Ismétlésként hagy mondjak valamit egy érzékelési formáról, mellyel rendelkeztek. Összegyűltök, hogy meditáljatok. Legtöbbször a bolygóra vonatkoztatott dolgokról meditáltok. Szeretetet küldtök arra a részére, ahol szükségeltetik. Néhányatok csoportos imán vesz részt és imádkoztok a rászorulókért. Most szeretnék valamit kérdezni tőletek. Ha bármi ilyesmiben részt vettél, hagy kérdezzem meg, hogy tulajdonképpen mit is csináltál pontosan? Erre a válaszotok a következő lenne: Istenhez könyörögtünk, hogy változtasson bizonyos helyzeteken… „Kedves Istenem esőre lenne szükségünk, kérünk csinálj valamit… vagy Kedves Istenem, azoknak az embereknek segítségre van szükségük, kérünk segítsd meg őket…” Valamit nagyon nem értetek az Energiával kapcsolatosan… mert Isten bennetek lakozik. Hogy mit is csináltok tulajdonképpen, amikor az előbb említett dolgokat teszitek? A saját teremtő erőtöket próbálgatjátok, azt, aminek nem vagytok teljesen tudatában, mellyel szinkronicitások teremtésére vagytok képesek olyan helyeken, ahova talán soha nem fogtok eljutni… Mindez a valódi énetek gyönyörűséges képessége. Az „öreg” léleknek hatalmas ereje van, igen, ezt a szót fogom használni, hogy erő. Ha már ketten összejöttök vagy akár egy kis csoport összegyűlik, ezzel a hatalmas erővel, mellyel rendelkeztek, meg tudjátok változtatni a fókuszált területek valóságát görbületét, de ti mindezt megkérdőjelezitek. Ha ki akarjátok próbálni, üljetek össze egy „ima-gyűlésre”, ahol együtt, verbálisan mondjátok ki a pozitív megerősítéséket. Verbálisan! És nézzétek meg, mi történik.. Nem imádkozni kell, nem reményeket és kívánságokat megfogalmazni! Mindezek helyett kijelentő módot használjatok, mint a „vagyok”, a „van” a „vannak”. A megerősítéseknek pozitív töltettel kell rendelkezniük és úgy kell megfogalmazni, hogy már meg is van az az állapot vagy dolog, amire a megerősítés vonatkozik. Ehelyett ti összegyűltök és meditációval szeretnétek megváltoztatni az időjárást, mert pl. esőre lenne szükségetek. Most elmondom nektek, hogy az ősök hogyan csinálták ezt. Valószínűleg hallottatok az „eső csináló” táncokról. Most bizonyára azt gondoljátok, hogy ők tánccal imádkoztak az esőért Istenhez. Ha viszont jól megfigyelitek, amit csináltak, akkor észreveszitek, hogy olyan metaforákat használtak, melyek azt tükrözték, hogy már esik az eső. Innen ered pl. az esernyő. Az ősök különféle módszerekkel előidézték az eső hangját, mert tisztában voltak azzal, hogy ők most teremtenek. Ők összeköttetésben voltak a Földdel és az ő őseik is összeköttetésben voltak a Földdel, tisztában voltak azzal, hogy egy rendszer részei és ezáltal jogosultak arra, hogy esőt teremtsenek. Nem Istent kérték, hogy megtegye. Nem tudom, hogy ezzel tisztában vagytok e? Eljött az idő, hogy újra fény derüljön néhány őseitek által hátrahagyott információra. Én most átadok nektek ezekből néhányat. Ez a hármas számú pontunk lesz ma. Ezt a pontot a partnerem állította össze a „képernyőjén”, amikor arra kértem, hogy írja össze azokat az információkat, melyek által egy tökéletes képet alkothattok magatokban az ősök által hátrahagyott információk használatáról. Nagyon sokan hallgatjátok most ezt az üzenetet, sokkal többen, mint akik itt jelen vannak a teremben. Sokan közülük még sohasem vettek rész ilyen közvetítésen, melyet a partnerem tesz most és egyáltalán nincsenek tisztában azzal, amiről mi itt most beszélünk. Akik itt ülnek a teremben, már gyanítanak valamit… mi ezt úgy mondanánk, hogy felülemelkedtek az átlagon. Kedveseim, a létetek egy diagramon kifejezve:

(average: átlag)

A diagram „harang formája” jelképezi: születés-élet-halál. A fizikális tanulmányaitok során megtanultok átlagolni. Pl. kockákat gurítotok, akkor meg tudjátok határozni a kapott értékek átlagát. Az emberi lény mindent átlagol. A diagram görbéje jelképezhetné az emberiséget is az szerint osztályozva, hogy vannak akik okosak, vannak akik kevésbé és vannak akik átlagos képességűek. A partnerem ezt a példát mondta - és én most az ő terminológiáját fogom használni – hogy ha egy diagram görbéjén ábrázolnánk azokat az embereket, akik megbetegszenek egy bizonyos betegségben, akkor a fent látható diagram formát kapnánk. Egy átlagot nézünk az emberek számát tekintve, mert van aki többször is megbetegszik egy adott betegséget nézve, van aki csak bizonyos körülmények hatására és van aki soha. Ezek egy átlagot fognak adni egy adott betegségben érintettek lehetséges számáról. Erre lettetek „kiképezve”, egy ilyen gondolkodásmódra. És ez hatással is van a gondolkodásotokra minden egyes nap. Most elérkeztem oda, amiről tulajdonképpen beszélni szeretnék. A veletek-született ösztön részetek most sokkal jobban figyel („veszi az adást) mindenre, mint azt valaha is tette. És itt megismételném, hogy a veletek-született ösztön részetek egy zárt rendszer. Ő nem tudja, hogy hol vagytok, mit csináltok, csak arról van tudomása ami bennetek „belül” történik és az utasításaitokra vár. Nos itt van egy hiányzó rész, melyről tudnotok kell. A veletek-született ösztön részetek kapcsolatban áll a Felsőbb-Énetekkel, egy nagyon specifikus módon. Ez nem egy „teljes, tökéletes kapcsolódás”, mert ha az lenne, akkor a veletek-született ösztön részetek tudná, hogy mi történik körülöttetek. Viszont a Teremtő Forrás, a tökéletesség energiája, mely az emberi test formájában nyilvánul meg, összeköttetésben van a veletek-született ösztön részetekkel valamint összeköttetésben van a Tudatotokkal is oly módon, hogy általa jön létre az intuíció. Tehát az utasítás, amit a veletek-született ösztön részeteknek adtok, szabályozni fogja az intuitív gondolatokat is. Akkor most figyeljetek, amit most mondok az érthetővé fogja tenni mindezt számotokra. Bármerre is mentek, bármit is tesztek a világotokban azt az elvárásaitok szerint teszitek, mert erre vagytok strukturálva. És az emberiség elvárása az átlaggal egyenlő. (az átlagnak felel meg) Hányan mondtátok már azt, hogy ”tudtam, hogy EZ//ÍGY fog történni”? És mit mondtál ezzel a kijelentéseddel a veletek-született ösztön részednek? Hogy esélyed sincs.. Ezzel az átlaghoz soroltad magad. Már előre tudtad, hogy nem tudod megcsinálni.. „Tudtam, hogy így lesz, tudtam, hogy nem fog sikerülni..” Ezek a kijelentéseitek egyenesen a „testetekben” csapódnak le és trilliószor fogja a DNS-ed elismételni, hogy „ ó, ő tudta, hogy ez fog történni, ő tudta hogy így lesz..” Mit tehetünk azért, hogy ez soha ne történjen meg? A veletek-született ösztön részetek nincs kapcsolatban a külső történésekkel. Szeretne nektek segíteni, de csak a tőletek kapott nézőpontotok alapján tud működni. Pl. állást keresel. Sok-sok jelentkező van egy adott állásra. Ezt látva, önértékelésedet a következőképpen fogalmazod meg: „Hát nem sok esélyem van, de megpróbálom.” DNS-ed, sejtjeid milliószor fogják visszhangozni ezt: „ Nem sok esélye van, de megpróbálja..” Megpróbálod és tényleg nem sikerül. De te előre megmondtad ugye, hogy nem fog sikerülni. Hagy világítsak rá valamire. Alkalmazhatod a Tudatod energiáját, hogy kilépj, hogy fölé emelkedj annak a bizonyos átlagnak (diagram). Ha ezt teszed, az „átlag” azt fogja mondani, hogy milyen szerencséd volt! Ha elkezded kimondani a megerősítéseket, mint „megkapom az állást, már látom magam, amint ott dolgozom, ÉN VAGYOK AZ A MUNKA, köszönet a Léleknek ezért a munkáért! A veletek-született ösztön részetek hallja mindezt és elkezd az intuícióddal közösen dolgozni, az intuíciód pedig megteremti a szinkronicitást, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyél, megtörténjenek a dolgok. És előfordulhat, hogy nem azt az állást fogod megkapni, hanem egy másikat, egy még jobbat, amiről még azt sem tudtad, hogy egyáltalán létezik. Hát ezt nevezzük szinkronicitásnak Kedveseim. Az átlagot „elhagyva”, a „diagram görbéjén kívül” igazán „szerencsés vagy! Most elmondtam, hogy miként teremthetitek meg a saját valóságotokat. Mindez összefügg azzal, hogy milyen kijelentéseket teszel hangosan, verbálisan. Sokatok rendelkezik egy olyan tulajdonsággal, hogy alul értékelitek, ledegradáljátok magatokat. Valaki ajándékot ad nektek, mire ti azt mondjátok: „Ó, köszönöm nem, nem tettem én ezért semmit, nem érdemlem meg… köszönöm, de igazán nem kell..” „És megint jön a belső visszhang: „Nem érdemli meg! Köszöni, de nem kéri! Ne adjon neki senki ajándékot!! Nem méltó az ajándékra! Tegyük őt még „méltatlanabbá”, még értéktelenebbé! Ő így érzi jól magát! „ Viccesnek találjátok, ahogy ez hangzik, vagy nem ? J A partnerem mutatott korábban egy illusztrációt a hipochonderekről, akik mindent elkapnak, amitől csak tartanak, félnek. A veletek-született ösztön részetek elkezdi a tőle telhető legjobb munkát, hogy értelmezze, amire az emberi lény koncentrál. Ha bármilyen betegségre, vagy legyen az akár a félelem, ha ezekre koncentráltok a veletek-született ösztön részetek a vágyatokként értelmezi azt és megpróbálja megadni nektek azt, amire koncentráltok. Amikor a híreket nézitek mire koncentráltok? A félelemre, az aggódásra, a szorongásra, a bolygón végbemenő történésekkel kapcsolatosan? Hagy tanácsoljak nektek valamit Kedveseim! Ha bármi történik veletek, mely érzelmileg megérint, hat rátok, és erről beszámoltok másoknak oly módon, hogy úgy aggódom hogy… úgy félek hogy…., akkor jobban jártok ha leszoktok erről. „Kapcsoljátok ki” ezt a fajta kommunikációt. És most azt mondjátok: De Kryon, ha nem azt mondom,amit érzek, akkor az olyan, mintha félrevezetném saját magamat, tévesen értelmezném a látottakat. Ez nem egészen így van! Kedveseim, ti annyi fényt hordoztok már magatokban, hogy ez a mennyiségű fény egy napon még a hírekre is befolyással lesz. Nem kell belemennetek most a hírek által keltett félelmekbe, aggodalomba, mely megrövidíti az életeteket. Nem kell, hogy a veletek-született ösztön részeteknek kijelentéseket tegyetek a félelmeitekről, aggodalmaitokról. A veletek-született ösztön részetek elkezd dolgozni a szinkronicitások megteremtésén. Vannak itt olyanok a teremben, akik nem is tervezték tegnap, hogy ma itt fognak ülni. Tudom, hogy kik vannak itt.. J Egyszerűen elfogadtátok, tudomásul vettétek a megjelent szinkronicitást és eljöttetek. Vannak, akik az utolsó pillanatban döntöttek úgy, hogy itt szeretnének lenni. És most itt vagytok. Elkezdtetek rákapcsolódni arra rendszerre, melyet már korábban felvázoltunk nektek. Ez a rendszer nem lineáris, nem logikus és kizárólag az intuícióra van alapozva, mely megmondja, hogy melyik úton kell jobbra és melyiken balra fordulnotok. Elkezdtek dolgozni a megerősítésekkel, ha elkezditek magatokat jellemezni az „ én (pl. egészséges) …. vagyok” terminológiája alapján, előfordulhat, hogy akik ezt hallják, így szólnak majd: Várj már egy kicsit, neked ez és ez a bajod, mire fel mondod, hogy te egészséges vagy? Amit ezzel a kijelentéseiddel teszel, az nem más, mint hogy „elülteted” a jövődet. A veletek-született ösztön részetek hallja ezt és munkához lát, hogy megvalósítsa. Az kézrátételes, a dekódolós, a kineziológia, a test beszéd módszerek mind azt kommunikálják le a veletek-született ösztön részetekkel, amik „éppen vagytok” (a kijelentéseitek alapján). Nem azt, amit akartok, nem azt amire vágytok, hanem a „.. VAGYOK” –ot. Ez elindítja a kémiai változásokat a testetekben és a testetek elkezd átalakulni, az intuíciótok is átkapcsol és elkezdi teljesíteni a kijelentéseitekben foglaltakat. És nincsenek határok abban, amit képesek vagytok véghezvinni. Kedveseim, hogy is fogalmazzam meg… ti nem vagytok a felvázolt „átlag” diagram rabszolgái. Ha szerencsejátékot játszotok, fogod a kezedben a kockát és elgurítod, közben kijelented, hogy most számodra pozitív eredmény lesz, akkor a kocka a megfelelő helyen fog „landolni”. Ha alkalmazod a most átadott szisztémát, és azonosulsz akár a kockával, vagyis te magad vagy a kocka, akkor teljesen az irányításod alá tudod vonni a kockát, alkalmassá váltál arra, hogy számodra megfelelően változtasd a kockát, így a kocka mindig a számodra megfelelő oldallal felfelé fog megállni. Ez jelképezi mindazt, amiről ma beszéltünk nektek. Hogy hogyan csináld? Tudatos gondolatokkal és tudatos kijelentésekkel. Szó szerint értendően, beszélj a sejtjeidhez, figyelj arra, hogy miket mondasz, ha bizonyos szituációkban találod magad. Pl. szeretnél elköltözni, tudod, hogy mit szeretnél, de azt mondod, hogy „ hát ezt nem engedhetem meg magamnak…” Mi kerül ilyenkor a Tudatodba? Amiről már az előbb is beszéltünk: „ Soha nem lesz az enyém.. Ez nem fog sikerülni… Nem engedhetem meg magamnak…” Ne feledjétek, a veletek-született ösztön részetek mindezt hallja. A szinkronicitás ami bekövetkezik, pedig az lesz, hogy tényleg nem lesz belőle semmi, mert már az előtt feladtad, mielőtt bármi is elkezdődött volna. Visszamentél „átlagnak”, így nem is fog megtörténni. Kedveseim, mondanék még valamit. Az „öreg” léleknek van egy előnye, ő már átélt hasonlót, cselekedett hasonlóan így a középpontjában van annyira, hogy érti, hogy miről is beszélek. Szeretném, ha mindazt, amit elmondtam, elkezdenétek gyakorolni. Meg fogjátok látni, hogy működik. Különösen fontos, hogy a megerősítéseket hangosan, verbálisan mondjátok ki, és azt az állapotot akik, amik vagytok – egészséges VAGYOK pl. – nem azt, amit akartok, vagy amire vágytok. Ha egy munkát szeretnétek, akkor – ÉN VAGYOK AZ AZ ADOTT MUNKA, MEGKAPTAM A MUNKÁT. A veletek-született ösztön részetek hallja ezt és az intuíciótok elkezd ebbe az irányba dolgozni. Még egyszer tisztázzuk: az intuíció a Felsőbb-Én része, de nagyobb rálátással rendelkezik mindarra, ami körülöttetek történik, az intuíciótok vezet benneteket mindig a megfelelő helyre, nem a veletek-született ösztön részetek, de összeköttetésben állnak egymással. Ezt nehéz megértenetek még, mert még mindig mindent kategorizálni akartok. Jöttök majd a kérdéseitekkel, hogy nem értjük, hogy hogyan is működik mindez? Mi is ennek meg annak a szerepe? stb. Nos ezeket el kell engednetek végre, hogy mindent kategorizáljatok. Ezek a dolgok csak az ember lineáris logikáján felül működnek. És ezzel fejezném be.

Isten szeret benneteket. Úgy gondolom, ezt tudjátok. De ott van a szabad akaratotok. Választhatjátok azt is, hogy nem szeretitek-viszont Istent. A szabad akaratotok birtokában maradhattok a jól megszokott dobozotokban és szerethetitek egy „szalmaszálon” keresztül is Istent. Csináljatok egy kis lyukat a dobozotok oldalán, hogy be tudd vezetni rajta a fényt és a szeretetet, míg a dobozban tartózkodsz, mert ugye azért praktikus egyén vagy. De választhatod azt is, hogy összezúzod a dobozt, amiben eddig tartózkodtál, és beengeded teljesen a fényt és a szeretetet az életedbe. Ha így teszel, akkor Isten egy része, mely benned van és mindig is ott volt, életre kel benned és automatikusan elkezdi megváltoztatni az életedet. Talán már túl sokszor is mondtuk ezt nektek. De ez csak így működik. Képesek vagytok arra, hogy irányítsátok a valóságotokat az által, hogy mit mondtok ki verbálisan és mit/mire gondoltok. Ha így tesztek, Kedves emberi létezők, akkor megígérem nektek, hogy mindezt látni fogjátok, mert mások is észre fogják venni a bennetek és körülöttetek elinduló változást. Ők még az „átlag állapotában” vannak leragadva te pedig az ő szemükben „szerencsésnek” fogsz tűnni. Mindig meglesz a „kívánt” parkolóhelyed, nem kapsz el betegségeket, megkapod a számodra legmegfelelőbb munkát, jó dolgok történnek veled. Most mindenki számára, aki ezt a közvetítést hallgatja, szeretném világossá tenni, hogy a bolygó minden egyes létezője rendelkezik ezzel a képességgel. Nem kell, hogy a diagram szerinti átlag állapotában maradjatok, lehettek azok között akik a 80 vagy akár a 90% közé tartoznak a diagram szerint. Ez az „örökségetek”, hogy ez így legyen. Mint a bolygón tartózkodó emberi létezők, egy olyan korban, amikor nekünk lehetőségünk nyílt arra, hogy mindezt megosszuk veletek és ti hallhatjátok, ha elkezdtek az elmondottak szerint cselekedni, megváltoztathatjátok magatokat. Ne vegyétek vissza az „átlag” állapotot, ne vegyétek vissza a „nem lehetséges” állapotot, mert már tudjátok, hogy bármi lehetséges. Ez már a gondolkodás egy más módja. Másfajta paradigmák szerint. Kössétek össze az elmondott pontokat és haladjatok aszerint. Most mutattuk meg nektek, hogy a Tudatnak milyen ereje van, a Tudat energia, tehát használjátok! Menjetek és használjátok! Menjetek és mutassátok meg az „átlagnak”, hogy kik is vagytok (beleértve őket is) valójában. Ez nem csak örökségetek, hanem jogotok. Rendelkeztek egy olyan energiával, mely hallgat rátok, mely figyel benneteket, jobban, mint ez valaha is történt. Tehát vigyázzatok arra, hogy mit is mondtok! „Véletlenül” befolyásoljátok mások viselkedését. Pl. akkor, amikor frusztráltak vagytok és panaszkodtok.. Mindezt a veletek-született ösztön részetek hallja és azzá váltok, amit mondtok. És ez által a bennetek lévő Mesternél sokkal kevesebbé váltok. Ez a mai üzenet, Kedveseim. Ez egy dicsőséges, ragyogó üzenet. Hangsúlyozza azokat a lehetőségeiteket, melyeket a az emberi Tudat fénye által meg tudtok teremteni. Mi látjuk, ahogy a Tudatotok fejlődik. A horizonton ott a remény. Ne számolgassátok a napokat, hogy mi mikor fog megtörténni, mert nem ez a cél. Életetek minden egyes napján arra törekedjetek, hogy 100%-osak legyetek. Ez alatt a ragyogásotokat értjük, mely a fényetek, amire ennek a bolygónak most nagy szüksége van.

Kryon vagyok és nagy szeretetet érzek az emberiség iránt. Minden igaz, amit most elmondtam nektek.

És ez így van.