Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A Fény angyala

2018-10-08

Fényesedjenek fel hát a lelkek, hogy Fényben, Fényként lássatok!

Fény angyala.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Üdvözöllek benneteket a Fényből, az Isteni Dicsőségből. Szárnyaim fényszálai ölelnek titeket, hogy megnyissam vele érző szívetek!

Drága lelkek, testvérek! Ti is a Fény Hazájából jöttetek, s erre már nem emlékeztek, de igazságotok bennetek él! Szívetek lángjában fényeskedik tovább, el nem lobbanó szeretettel. Ha ezt megérzitek s magatokban kiterjesztitek, megtapasztalhatjátok a Fény erejét. Összekapcsolódhattok újra az Isteni szeretettel, mi lényegetek, s rá szükségetek van utatok járásán.

Tudjátok! A Fény belőletek kitörölhetetlen! Isteni ÉN, mi Fényben él!

Mert fényszálak szőnek át titeket, s ha isteni szemmel látnátok magatokat, feltárulna előttetek Fényvalótok. Mi, angyalok így látunk benneteket! Fényvalótokban. Isteni fényszálak szövedékeként, mi emberi formát ölt, s magára veszi az anyag terhét.

Mi azért ismerünk benneteket annyira, mert fényszálaitok mindent „elárulnak” rólatok. Egyediek. Fénytestetek tartalmazza mindazt, mit elindulásotok óta tanultatok, tettetek, magatokra vettetek. A Fényből minden meglátható, leolvasható. Színe, ereje elmondja létetek, és minden gondolat, mi végigfut rajtatok, fényszálakon keresztül halad.

Ezért tudjátok! Minden hatással van rátok! Minden megérint titeket, mert a Fény mindenre „reagál”, válaszol. Végigfut testeitek fényszálain, s az információtartalmától függően felfénylik, erősödik vagy fakul, fénytelenné válik. Hol ereje megcsappan, s ragyogása tompul fénytesteteknek, ott alakul ki probléma a fizikai megjelenésetekben!

Lényegi fénytestetek fényszálaitok szövedéke, érzékeny, érző, isteni részetek. Táplálni kell! Ezért nem élhettek Fény nélkül! A virág is elpusztul a sötétben, a hal is a szárazon. Mindenki abból, abban él, mi lényege, valója. Adjátok hát meg magatoknak mire szükségetek van! Isteni Tiszta Fényt! Ez éltet, s tart titeket abban a formában, miben éppen megjelentek. Fénytestetek ahhoz alkalmazkodik, ami a MOST-ban megjelenő lényegetek. Mindenkinek egyedi-egyéni, adott létezési formájához, energiájához alkalmazkodik, s Isteni Énetek ahhoz alakítja, hogy utatokat beteljesíthessétek!

Benne raktározzátok fényként erőiteket, tudásotokat, s mindazt mire utatok során szükségetek van. Benne „rejtezik” mindaz, mit már magatokba építettetek, s valótokká tettetek. Sőt, hogy tudjátok, feladataitok is Fénytestetekbe van írva, s onnan leolvasható. E tiszta Isteni Fény, melyből valók vagytok, nyilvánul meg a megjelenési formának megfelelően. De azért, mert nem látható, Bennetek létező s lényegetek hordozója. Ezért magatokban s mindenkiben is lássátok meg a Fényt! Tápláljátok magatokban!

Minden szeretetteljes gondolat, szó s tett felfényesíti ragyogásotokat. Minden önzetlen megnyilvánulásotok fényárként járja át sugárzó fonalaitok szövedékét, s táplálja benne az Isteni Forrás Erejét.

De ha indulatból s alacsonyan rezgő gondolatokból cselekedtek, az elvesz fényetekből, s ha nem pótoljátok, megfakultok, „elszürkültök”.

Hát élesszétek magatokban a Fényt szeretetteljes megnyilvánulásaitokkal! Kérjétek tőlünk, s fogadjátok be Fénysugarainkat. Tápláljátok saját Fénytesteteket, mert ti vagytok felelősek ragyogásáért!

Ha szívetek lángjára tekintetek, Ő mindig elárulja nektek Fénytestetek erejét. Szívetek Lángjának nagysága s ragyogása kivetíti ezt nektek, s róla leolvasható. Minél nagyobb és ragyogóbban lobban bennetek a Szeretet Lángja, fényetek annál sugárzóbb és éltetőbb!

Fürödjetek hát Fényben, s árasszátok el ezt a csodálatos bolygót is ragyogásotokkal!

Fényesedjenek fel hát a lelkek, hogy Fényben, Fényként lássatok!

Fénylő lelkek, sugározzatok!

Ronael a Fény angyala vagyok