Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A fény természetéről - Kryon

2018-10-22

A Fény minden élet forrása, és minden teremtésé a világmindenségben.

 A fény természetéről.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

A "fény" szót rendkívül sokféle értelemben használjátok, mégis, szoros kapcsolatban áll mindegyikük a tökéletes, örök érvényű igazsággal.
Vegyük hát szemügyre a fény tárgykörét a külsőtől befelé haladva: A hatalmas központi napból érkeztem hozzátok, a Teremtő Szeretet Forrásából, mely a fényt testesíti meg.
A világegyetem minden létezőjét a fény alkotja, mely ebből a szeretetforrásból tör elő.
Ez az a hamisítatlan, bensőtökben rejtező mag, mely az "otthon" érzetét ébreszti bennetek. Örömetek forrása, és félelemtől megszabadult megnyugvásotok menedéke a megpróbáltatások idején. Ama részetek nyilatkozik meg általa, mely soha el nem szakad a hatalmas Központi Nap szeretetforrásától, a Teremtés egészének nagy tervétől.
Saját napotok szórja rátok a fény sugarait. Spirituális szempontból nem tulajdonítotok túlságosan nagy jelentőséget neki, de emlékeztetlek benneteket arra, hogy saját napotok a bolygót körülfogó mágneses háló hajtóművét képviseli, s arra, hogy jöttöm célja a mágneses háló rendszerén módosítani feleletképpen spirituális természetetek kibontakozására.


A Fény minden élet forrása, és minden teremtésé a világmindenségben. Fizikai és spirituális minőség egyszerre, minthogy a szeretet legalapvetőbb sajátosságai nyilvánulnak meg általa. Nem a véletlen műve, hogy a fény engedi látnotok a benneteket körülvevő világot, mert a fény alapelveit tekintve fizikai minőség, jellegzetes tulajdonságait illetően pedig maga a Szellem.


A fény a bennetek gyúló szellemi ragyogást jelenti, és azt, hogy elismeritek önnön spirituális természeteteket, mely az emberi test álruháját öltötte magára, s amelyet erős és eltéphetetlen kötelék fűz össze a hatalmas központi forrással.
A hasonlatok nyelvén szólva fény megszabadulás a sötétségtől, ami pedig maga a félelem.


A FELVILÁGOSULT SZELLEMISÉGGEL BÍRÓ EMBER ENNÉLFOGVA A FÉNY HARCOSA, ÉS A PLANETÁRIS VIBRÁCIÓ FELERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ TUDATOSSÁGOT KÉPVISELI.


A fény biológiai szervezetetekben is jelen van a legparányibb szinteken, s lényegében a fény maga megújulásotok előmozdítója. Ha sejtjeitek rendszerének legapróbb, legsötétebb területein tennétek utazást, látnátok ragyogását az eddig még fel nem fedezett részeiből kiáradni!


A fény ezért nem pusztán életetek megteremtéséért, de annak fenntartásáért is felelős egyben.
Végül a fény teljes kört ír, minthogy azt a bennetek lakozó szikrát képviseli, mely része az egésznek. A Teremtés egésze a leghatalmasabbtól a legparányibb létezőkig a fényből jött létre. Ama részetek, melyet mint Központi Teremtő forrásból eredő lények hordoztok magatokban, nem más, mint a fény, mely oly erőteljes, hogy sugarai egy egész galaxisnyi napot túlragyognak, s mégis oly gyengéd és finom, hogy egyetlen sejt is képes azt felhasználni megújulásához.
Ti magatok is egy - egy részecskéjét alkotjátok a fény láncolatának, mely voltaképpen maga a világegyetem, s a szeretetforrás megnyilvánulása.


Ennélfogva tehát valóban Isten részei vagytok!


kryon.hu