Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A Föld galaktikus székhely lesz

2018-10-10

A földi Felemelkedés kiterjed majd a Teremtés és fejlődés minden árnyalatába.

 A Föld galaktikus székhely lesz.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

A Föld valóban galaktikus székhely lesz, mert a Földről kiáramló tiszta és erőteljes energia, ami a hatalmas kollektívátok Felemelkedésének eredménye, valóban együtt fog rezegni más bolygókkal, sőt más galaxisokkal is. A földi Felemelkedés kiterjed majd a Teremtés és fejlődés minden árnyalatába.


Meleg és szívélyes üdvözletünk, lelkünk minden megnyilvánulásától, kik hozzátok szólnak. Saan vagyok a Galaktikus Föderáció Arktúruszi Tanácsaitól.


A Galaktikus Föderáció a ti látásmódotok szerint, számtalan felemelkedett faj és társadalom szervezete, akik a mindenkori bolygójukon fejlődtek és [most] megpróbálnak sok alacsonyabb-dimenziós civilizációk segítségére lenni, hogy azok a lehetőségek szerint maximálisan fejlődhessenek.  


A Föderáció egésze rendszeresen tanácskozásokra ül össze, és tanácsaink minden faj egyesített érdekcsoportjaival és minden tanáccsal együttműködve dolgozik a különböző bolygók és civilizációk Felemelkedésén.


Mi a Forrás szolgálatában állunk, aki a Teremtőt maga „zsilipelte” lefelé, hogy végtelen omnipotenciájának [mindenhatóságának] más árnyalatait megtapasztalhassa. Minden maga a Forrás ~ az Isten ~ a Szeretet. Mi együtt mind ugyanaz a szeretet-energia vagyunk, ami különböző és egyedülálló formákat öltött magára.


Ti a végtelen Felettes-lélek-tudat kiterjesztései vagytok, amit azért „zsilipeltek le” [küldtek az alacsonyabb rezgésszintekre], hogy támogassa a Föld fejlődését és mi azon vagyunk, hogy segítsünk nektek az újbóli növekedésben, hogy visszatérhessetek a tudat azon birodalmaiba, ami a különböző bolygóink és civilizációink sajátja.


A Felemelkedési folyamat egy nem-felébredt lélek számára


Mi [a Föderáció tagjai] is felemeltük saját bolygóinkat, amikor megvetettük lábunkat az individuális létezésben és azon dolgoztunk, hogy a körülöttünk lévőket felébresszük. Mivel a kollektív felemelkedések nem történnek nagyon gyakran, ezért csak felébredt lélekként tudtok azon dolgozni, hogy a körülöttetek lévő emberek ébredését inspiráljátok.


Az [ittlétetek] oka, hogy olyan nagymértékű kétségbeesés és gyűlölet uralkodott a Földeteken, ami a legtöbb alacsonyabb dimenziós világokon nem volt soha korábban tapasztalható. A harmadik dimenziós tudat finom terelése a tisztább tudat és a megértés felé, egyszerűen összefügg az életúttal.


A környezetetekben azok az emberek, akiket nem-felébredettnek ítéltek meg, jelenleg a számukra legkomfortosabb egyéni tudatszinten dolgoznak és tömegesen fognak felébredni, a személyes Felemelkedési folyamatuk és a közvetített, egyre növekvő tisztább minőségű energiák által.


Egyesek számára, akik még nem értették meg a teljes tudat jelentőségét, az irányt, ami felé fejlődtök, nagy nehézséget okoz az energiák befogadása és a hozzájuk való igazodás.


A felszínen nem tudnak vagy hisznek semmit a teljes tudat birodalmairól, ahová újra visszatérnek. De a felszín alatt nagyon is alapos ismeretekkel rendelkeznek ezekről a területekről. Ez azért van így, mert minden lélek ezekről a területekről származik és miközben a Földet, mint Felsőbb Énetek kiterjesztéseként [megnyilvánulási formájaként] tapasztaljátok meg, valójában soha nem hagytátok el a magasabb dimenziókat.


Ezzel azt szeretnénk kifejezésre juttatni, hogy aktív gyökereitek a magasabb dimenziókban, Felettes Énetek személyéből indul ki és a Földön létező alacsonyabb dimenziós énetek a Felettes Lelketek/Énetek egyik árnyalata/megnyilvánulási formája.


Ez az oka, amiért a felszín alatt minden földi lélek teljes tudással rendelkezik a magasabb dimenziókról. Minél mélyebbre hatoltok a saját felszínetek alá, annál közelebb kerültök a Forráshoz és az Önmagatokhoz való kapcsolódáshoz.


Az élettervek megtervezése


Személyes fejlődésetek szempontjából nagyon fontos felvenni a kapcsolatot Felsőbb Énetekkel, mert sok tanítanivalója van és le kell vezényelnie a személyes életetek leckéit. Vezetőitek Felsőbb Énetekkel együtt dolgoznak, ahogyan ti is alvási idő alatt vele dolgoztok, hogy a döntő növekedéseteket megtervezzétek és az életetekben bizonyos módon bekövetkező eseményeket megélhessétek, mert ezek szükségesek a lelketek növekedéséhez.


(Vissza)növekedtek a tudat magasabb dimenzióiba és a folyamat során önmagatok fényes és sötét árnyalataival találkoztok.


Arra kérünk benneteket, ismerjétek fel spirituális lénykénti teljességeteket földi létezésetek minden árnyalatában, minden részt beleérte, az elrejtett részeket és azokat is, amik miatt szégyenkeztetek. A Ti lényetek minden árnyalata isteni és arra kérjük írnokunkat [Wes Annacot], hogy a Ti szót nagy kezdőbetűvel írja, mert ennek jelentősége van.


Isteni lényként hatalmatok egyedülálló és az általatok „rossznak” tekintett oldalaknak csupán megértésre van szüksége.


Ha spirituális lényeteket helyesen értelmezitek, akkor elkezd a biztonságérzés-szintetek is együtt növekedni veletek. Azt szeretnénk, ha mindegyikőtök, mint a végtelen Teremtő Isteni szikrájaként, tökéletes biztonságban érezné magát, mert ez az, ami ti valójában vagytok és nem arra teremtettetek, hogy önmagatokkal harcoljatok, a bűnösség és a bizonytalanság érzésével.


Magatokra, mint a Forrás szeretetének árnyalataiként tekintsetek, ezért mondjuk azt, hogy a Forrás szemében soha nem tévedhettek. Azért vagytok az alacsonyabb-dimenziós Földön, hogy megtapasztaljátok azt és minden bizonnyal már elég sok mindenben volt részetek.


Élvezzétek a földi tapasztalatokat


Az emberi lét aspektusai, amik közvetlenül nem gátolják saját fejlődéseteket (vagy mások fejlődését vagy szabad akaratát nem sértik), azokat kutassátok fel és élvezzétek, mert mialatt a Földön tartózkodtok az alacsonyabb dimenziós élményeket is érdemes megtapasztalni, mert ezeket a magasabb dimenziókban nem lehet megélni.


A Földön vagytok, hogy az ébredést segítsétek, és hogy támogassátok a kollektívát emelkedése során. Kedves lelkek miért nem élvezitek, ezt a tapasztalatot miközben ezt teszitek?


Miért bújtok el a földi tapasztalatok elől vagy miért temetkeztek bele a munkába, még ha azt a kollektíváért is teszitek, ahelyett hogy felismerjétek, hogy egy egyedülálló helyzetben léteztek?


Röviden, arra kérünk benneteket, hogy élvezzétek a földi élményeiteket, ahelyett hogy a magasabb dimenziók felé való törekvésben kevesebbként vagy szükségszerűként tekintenétek rájuk. És valóban a magasabb dimenziók felé növekedtek, de földi létezésetek mindig is egyedülálló volt és most is az, és egy látogatás erejéig érdemes találtátok.


Megtapasztalhatjátok szeretett Földeteket és még otthon is érezhetitek magatokat rajta és már érezzük, hogy a Földre inkarnálódottak közül sokan azzal számoltak, hogy Gaia Felemelkedése után távoznak, azonban ehelyett azt választottátok, hogy hosszabb ideig maradnak, hogy megpróbáljanak a Teremtés hátramaradt részét galaktikus székhellyé emelni, amivé ez a Föld válni fog.


A Föld valóban galaktikus székhely lesz, mert a Földről kiáramló tiszta és erőteljes energia, ami a hatalmas kollektívátok Felemelkedésének eredménye, valóban együtt fog rezegni más bolygókkal, sőt más galaxisokkal is.


Az általános bolygószintű Felemelkedési protokoll


A földi Felemelkedés kiterjed majd a Teremtés és fejlődés minden árnyalatába.


A Föld reagál más bolygók energiájára, akik népessége egyéni úton, nagyszámban emelkedett fel. Ez a Fény-hányados ezeken a bolygókon képes a Fény javára megdönteni a bolygószintű Felemelkedést.


Ez a bolygószintű Felemelkedés általános módja ~ az egyéni lelkeken keresztül, akik ezeken a bolygókon élnek, felébrednek és a kollektív energiájukat a Fénybe tolják át [emelik fel].


Természetesen mindegyik fejlődés, legyen az egyéni vagy kollektív, felügyelet alatt áll és Isteni vezettetésben részesül. Hiszen már (korábban is) próbáltatok különböző világokon és civilizációknak segíteni, támogattátok az addig még nem látott fénybirodalmak hatásait, hogy felébresszétek az egyéneket, akik a kollektív vagy bolygószintű felemelkedésben ébredtek fel.


Egyedüli a földi Felemelkedésetekben, hogy a Felemelkedés a kollektív felébredésen keresztül valósul meg, miután a Föld már elérte az 5. dimenzió tiszta állapotát, amivel már valóban rendelkezik.


A Föld szelleme [lelke] nagyrészt már az 5. dimenzióban létezik és a szeretett kollektívájára vár, hogy megérkezzen. Ez valóban szokatlan egy bolygószintű Felemelkedésben, de már rég felismertük, hogy a Föld fejlődése nem úgy zajlik, mint a többi bolygó esetében, mert egyedülálló.


Minden bizonnyal mindegyikőtök egyéni fejlődése egyedülálló és ez az egyik ok a sok közül, amiért arra kérünk benneteket, hogy ne zárkózzatok el a földi tapasztalatok elől vagy ne éljétek meg azokat hozzátok méltatlannak, egyszerűen azért, mert a tisztább tudatbirodalmakban ez nem létezik.


Egyszerűen az öröm és a szeretet az uralkodó


Legyen bizalmatok, kedves lelkek. Oly sok mindent fogtok tanulni és felfedezni a magasabb dimenziókban, de először arra kérünk, hogy élvezzétek a növekvő magasabb dimenziós perspektívát, ami leereszkedik hozzátok, mialatt élvezitek azt a tényt, hogy egy egyedülálló bolygón tartózkodtok.


Láttuk a harcot Földeteken, hisz nagyon sok magasabb dimenziós léleknek hatalmas nehézséget okoz a testetöltés, és hogy élvezzék a tapasztalataikat, de arra kérünk benneteket, lássátok az örömet és a szeretet is a Földeteken és valóban több van belőle, mind bármely más alacsonyabb dimenziós érzelemből, amiket korábban oly sokáig tápláltatok.


Mivel üzenetünk vége felé közeledünk, szeretnénk egy utolsó, az idő fogalmával kapcsolatos megjegyzést intézni az emberiséghez.


Egy állandó energiában léteztek


Írnokunk [Wes Annac] információk utáni kutatás közben, könyvek formájában tanulta meg, hogy a tudomány és a szellem [lélek] összeolvadása ugyanaz az energia, ami megteremti a valóságotokat és fenntartja azt, valamint felelős az emberi tapasztalatokhoz szükséges idő áramlásáért és annak erőteljességéért.


Ennek az áramló energiának az ereje segítségetekre van, hogy dimenziótokban maradjatok és amit az idő áramának éltek meg, az az energia mozgása a ti oldalatokról ~ energia, amit teremtetek, miközben egyszerűen mozogtok földi létezésetek során.


Ebben a pillanatban egy állandó energiában léteztek ~ egy erőben, amit ti hoztok létre, és amin keresztül utaztok, miközben helyben és időben tart meg benneteket és azt látjátok, hogy látszólag lineáris mozgásban vagytok.


Ehhez a koncepcióhoz igyekszünk több információval is ellátni benneteket, de írnokunk [Wes Annac] fogalomkészlete és megértése korlátok között tartja kifejezési lehetőségeinket.


Most pedig rátérünk üzenetünk utolsó részletére, miközben arra emlékeztetünk benneteket, hogy egy teljes galaktikus jövő irányában munkálkodtok, egy jövő felé, mely megerősít benneteket a magasabb dimenziókkal kapcsolatos meggyőződéseitekben.


Egyes dolgok, amiben jelenleg hisztek, talán valóban idejétmúltak, de sokatoknál, amit a magasabb birodalmakkal kapcsolatosan és a saját eredeteteket tekintve éreznek valóságos. Amit mélyen legbelül éreztek, valóságosabb, mint amit szavakba lehetne önteni, és ebből valamint több más okból kifolyólag arra kérünk benneteket, fejlesszétek és ápoljátok ezt az érzést és tudást.


 A Föld galaktikus székhely lesz1.jpg

Köszönet Saannak és az Arktúruszi Tanácsoknak.
Csatornázta: Wes Annac
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://aquariuschannelings.wordpress.com
http://kristalyhang.wordpress.com