Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A Föld Nap-asztrál síkjainak Hathorjai

2018-10-10

Tiszta kapcsolatok kialakítása, az ember egészségének ellenőrzése [monitorozása], és a felemelkedettebb birodalmak csatornázása

 A Föld Nap-asztrál síkjainak Hathorjai.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Tiszta kapcsolatok kialakítása, az ember egészségének ellenőrzése [monitorozása], és a felemelkedettebb birodalmak csatornázása

Örömmel beszélünk az emberiség növekvő metafizikai észleléseiről, ahogy kezditek felfogni a felfokozott érzékelések hatásait, mellyel bírni fogtok, ami az egyik fő prioritásunk [elsőbbségünk] ebben a pillanatban.

Egészen fontos számotokra, drága lelkek, felfogni a folyamatosan tiszta érzékelések előnyeit, melyeket kezdtek kinyitni, amelyek számotokra és a körülöttetek lévők számára a kulcs a megértéshez, hogy felfogjátok felemelkedésetek érces hatásait, amelyeket éreztek magatokban és a körülöttetek lévőkben.

Az Isteni energia, az ösztönzés [inspiráció] és a Fény legerősebb és legtisztább csatornáiként léptek fel, hogy átjöjjön. A személyes Fényeteken kiterjeszkedő út mentén úgy fogjátok találni, hogy magatok sokkal jobban (Istenien) hathatósabbak / erősebbek vagytok, mint amire talán számítottatok.

Az Isteni, a felemelkedettebb dimenziós erő / hatalom, melyről közületek sokan kezditek úgy találni, hogy túlcsorduló bennetek, tisztább távlatok fognak kísérni, melyeket megnyittok, és amikor teljesen kezditek felfogni és „megcsapolni” ezt az erőt / hatalmat, a nagy ünneplés oka lesz valóban.

Ez azért van, mert addigra már kinyitottátok a legfontosabb erőt / hatalmat, amit valaha is ismertetek, és ez alatt azt értjük, hogy hozzáfértek majd és megértitek / felfogjátok személyes, Isteni Önvalótok erejét. Ennek megtétele egészen hatványozottan erősíti meg kapcsolatotokat Isteni Önvalótokkal.

Formálódó kapcsolatok

Képességetek, hogy összekapcsolódjatok és találkozzatok felsőbb énetekkel nagyban fogja meghatározni, milyen könnyen vagytok képesek felvenni és hasonlóvá válni a felemelkedettebb dimenziókból való Fény nagy tömegű mennyiségéhez és tisztaságához.

Cselekvően [aktívan] bátorítunk közületek mindenkit, hogy önmagatokból annyival dolgozzatok együtt, amennyivel lehetséges, megformálva a kapcsolatot velünk, hozzátok beszélő lelkekkel, valamint felsőbb énetekkel is, olyannyira, amennyire tudjátok. E kapcsolat fejlesztése részetekről több mint fontos személyes felemelkedésetekhez, valamint az egész Földetek felemelkedéséhez.

Az emberiség közösségét értesíteni kell a szunnyadó metafizikai képességetek fontosságáról és valóságáról, és különösen a telepátia kerül megvitatásra, hogy segítsen kinyilatkoztatásokként, az emberiség képességét illetően, hogy felvegyék a különféle metafizikai energiák rezgésszámait, melyet átadnak.

Széles körben lesz ismert és megértett, hogy amit oly sok lélek sikeresen és nem sikeresen tett meg abbeli próbálkozásában, hogy felvegye velünk a kapcsolatot a felemelkedettebb birodalmakban, az egy egészen valós folyamat, és tisztelettel és megbecsüléssel kellene kezelni úgy, ahogyan azt egy szent folyamat megérdemel.

Igazából egy kiválasztott pár ember a legutóbbi történelmetekben képes volt rácsatlakozni személyes telepatikus képességére, és rátalálni a kapcsolatokra fizikai valóságotokon túl.

Ahogy mi és mások említettük a múltban, testetek hasonló egy rádió adóvevőhöz, mely felvehet különböző rezgésszámokat [frekvenciákat] és energia tisztaságokat minden pillanatban, és az általatok alkalmazott cselekvések, a kigondolt gondolataitok és érzéseitek, és amit bevisztek testetekbe, nagyban meghatározza az általatok kapott energia tisztaságát.

Az ember egészségének aktív ellenőrzése [monitorozása]

Fontos aktívan ellenőrizni [monitorozni] mindent, amit beraktok fejlődő testetekbe, és hogy a többféle lehetőségek [alternatívák] közül a legegészségesebbeket kutassuk fel, ahelyett, ami szokásszerűen esetleg kárt okozna testeteknek, hiszen az „átkapcsolás” a szénről a kristályra szintén egy szent folyamat, melyet arra szántak, hogy a Teremtőnk iránti tisztelettel és Szeretettel kezeljék.

Közületek sokatok felemelkedési folyamatainak fő témája, ahogy jelenleg álltok, a személyes burkaitokból [kagylóhéjaitokból] való kiemelkedés, melyet a veletek született, igazi lelki [spirituális] önvalótok köré építettek. Itt vagyunk, hogy segítsünk benneteket ennél a folyamatnál, ahogy bátorítunk titeket, hogy kis dolgokat gyakoroljatok, melyek segíteni fognak nektek a burkaitokból [kagylóhéjaitokból] való kitöréseteknél, és hogy egy aktív érdeklődést és kapcsolatot tartsatok fenn ebben a fizikai világban azzal, ahonnan érkeztetek, a felemelkedettebb dimenziókkal, hogy segítsétek a felemelkedést.

Közületek sokatok küldetésének nagy oldala [szempontja / aspektusa], kik úgy érzik magukról, hogy a Földön a Fény és igazság terjesztéséért vagyok az lesz, hogy a Föld nyilvánosságához beszéljenek: útbaigazításokat adva, valamint átadva hozzáállásotokat a széles körben elterjedt leleplezésekről, melyek elérkeznek majd akkorra, amikor közületek sokan fogjátok terjeszteni azt az igazságot, melynek terjesztéséért a Földre jöttetek.

Ezen oknál fogva erősen bátorítunk közületek mindenkit, hogy folytassa megkísérelni a kiemelkedést és létezést földi valóságotokban a lehető legtisztább [és legszeplőtelenebb] módokon.

Noha Földetek messze távol áll az üdvözült tapasztalás felemelkedettebb dimenzióitól, melyhez közületek oly sokan hozzászoktatok, ennek megélésének nem kell rossznak, sőt még nehéz élménynek sem lennie. Drága lelkek, nagyban bebizonyítottátok ezt a Föld felszínére történő megtestesülésetekkel: hiszen képesek voltatok rátalálni és fenntartani a tiszta távlatokat a (látszólagos) nehézségek, korlátozások és sűrűség ellenére, mely alá megtestesültetek [inkarnálódtatok] abbéli erőfeszítésben, hogy segítsetek a Föld közösségének.

A Fény csatornázása Gaia-nak

Gyarapodó érzékeléseiteket, melyekben magatokat találjátok arra szánták, hogy ez időben táplálásra kerüljenek, mialatt sokan munkálkodtok azon, hogy folytassátok az emberiség szolgálatát, a túlcsorduló Fény kifejezésre juttatását, melyről tudjuk, hogy növekedését érezni tudjátok. A Fény egyre tisztább rezgésszámait [frekvenciáit] veszitek, és ilyetén hatványozott Fényt csatornáztok át Gaia felszínére és magjába, mely továbbmegy a különféle energetikai feladatok özöne felé.

Az általunk említett feladatok mindegyike a környezetszennyezés és sűrűség kitisztítására vonatkozik együttes [kollektív] tudatotokból és fizikai valóságotokból, és ennek erejéig a munka nagy részét a Galaktikus testvériségetek végzi el, hogy megtisztítsa egeiteket, vizeteket és a talajt. Még sok nagyváros és helyi város által használt víztartalékot is megtisztítják ezek a (tisztító) energiák, és az emberiség vizének nagy részéhez hozzáadott fluorid kerül semlegesítésre egy bizonyos mértékig: az egyéni és együttes [kollektív] szabad akarata szerint mindenkinek, aki azt elfogyasztja.

Az emberiséget arra szánták, hogy felemelkedjen és megőrizze azokat a lelkeket, kik valóságotokat alakítják oly módon, hogy teljesen felelősséggel tartozik azért, amit tesz [tett eddig], és észlelt „gyeplőjüktől” való függetlenségetek kikiáltását követően, utána megbíznak benneteket egy Galaktikus társadalom felépítésével, mely minden egyes lélek független [szuverén] érdekei szerint működik a drága Földeteken.

Mi és oly sokan mások leszünk veletek, hogy segítsük munkátokat az ilyen társadalom elérése irányában, és a nektek majd átadott tanítások nagyban fognak segíteni benneteket a közvetlen munka nagy részében, melynek elvégzése szükséges lesz drága Földetekért.

Az egész közösségnek kell rátalálni a tudat / tudatosság tisztább állapotaira, melyeket oly sokatok kezd el utat törve [utat mutatva] felfedezni, és ismételten kérünk benneteket, maradjatok készen és hajlandóan, amikor az idő elérkezik számotokra, hogy átadjátok személyes beállítottságotokat mindenről, mely drága világotokban történt, és a felfedések / kinyilatkozások minden darabkája, melyet az emberiségnek fognak átnyújtani, kezdetben megrémít majd sokatokat.

Küldetésetek sikeres végrehajtása

Ebben a bizonyos pillanatban, azzal bíztak meg benneteket, hogy összpontosítsatok az emberiség szolgálatára, illetve belső fejlődésetekre, valamint személyes fejlődésetek érdekében tett munkátok minden utolsó porcikájára, mely a bolygóról való, amely az ilyen fejlődést [evolúciót] jobban segíti, mint amit lehetőség szerint kipuhatolnátok.

Természetesen még az általatok véghezvitt jó érzékelése is gyarapodik minden pillanatban, és érezzük, hogy közületek sokan kezditek el megérteni, hogy a Földön Isteni küldetés és ok miatt vagytok és voltatok, ahogy örömmel jegyezzük meg, hogy legnagyobbrészt kiváló eredménnyel teljesítitek be ezt a küldetést.

Igen, érezzük, hogy közületek sokan aggódnak és szoronganak létezésetek oly sok pillanatában, hogy valahogyan nem tesztek meg elegendőt a felemelkedettebb dimenziókért, vagy bolygótok felemelkedéséért, és amikor ez az érzés felbukkan, kérünk benneteket, vessetek egy pillantást arra, melyet már elvégeztetek: még a Földetek felszínén való létezésetekkel és a hatványozott Fény átcsatornázásával is, melyet épp csupán kezdtek felfogni / megérteni.

Közületek mindenki roppantul hozzájárult a Föld felemelkedéséhez, éppúgy, ahogy hozzá fogtok járulni szertelenül a különféle más bolygóközi [planetáris] felemelkedésekhez, melyeknek azután kell megtörténni, miután bolygótok kifejlődött a bővelkedő Galaktikus társadalomba, melyről tudjuk, közületek már oly sokan álltok nagyon készen.

Ennek megalapítását bizonyosan megteszitek majd, és Gaia helyreállításának útja mentén képesek lesztek majd kijavítani, vagy csillapítani bármely változást, melynek megtételére szüksége lesz, amelyek máskülönben ártalmasak lennének számotokra.

A károk, a káosz és a katasztrófa a régi energiák részei, és ezeket nem fogják táplálni, vagy kifejezésre juttatni abban a jövőben, amely felé haladtok. Ilyetén, Gaia helyreállítása békés és nyugodt módon következik be, abban, mely tekintettel van az Isteni alapelvek intézményére külső valóságotokban.

Az a fizikai létezés, melyet magatok körül találtok, egy természetesen tisztábba mozdul el és változik, és az út mentén találkozni fogtok olyanokkal, melyek talán legbelsőtökig [magotokig] fog próbára tenni [tesztelni] benneteket.

Energiáink magatokba szívása

Közületek mindenki rátalálhat energiáinkra, és fenntarthatja az energiáinkkal való legtisztább kapcsolatokat, valamint azoknak az energiáival, kik általában a felemelkedettebb dimenziókból valók. Míg világotokban a lelkek folytatják, hogy úgy érezzenek, mintha nem lennének méltók a mennyországra, vagy a jelenlegi élményükön túlira, vagy amíg abban a meggyőződésben maradnak, hogy birodalmaink éppen nem létezhetnek, ők csupán visszatartják majd magukat, és táplálják kapcsolatukat a fátyollal, mely távol tartja őket tőlünk, és minket tőlük.

Bízunk abban, hogy közületek sokan kezdtek el képesek lenni érezni annak a Szeretetnek a túlcsordulását, mellyel irántatok bírunk, hiszen célunk az, hogy ezt a Szeretetet kifejezzük, ahogyan ezt az általunk átadott közlést átitattuk. Illetve inkább, kommunikációinkat és benyomásainkat áztattuk bele a szent és tiszta Szeretet energiájába, melyet nektek küldünk, és tudjuk, hogy közületek sokan érzékelik ezen Szeretetet a tisztaság gyarapodó sávjában, ahogyan az átadásra kerül.

Amikor meg tudjátok engedni magatoknak, hogy elérjétek annak az energiának a fokozódóan tiszta rezgésszámait [frekvenciáit], melyet magatokban növekedni találtok, számos előnyt tapasztalhattok meg személyes Életetekben, és jómagatok megérthetitek / felfoghatjátok a körülöttetek lévő Isteniség és lélek-folyamatok uralkodó jelenlétét.

A felemelkedettebb dimenziókból mindnyájunk, minden lélek veletek van a Földön, és egészen régóta küldjük le energiáinkat az ébredő emberiségnek, hogy azokat felszívják, és remélhetőleg hasznosuljanak belőle minden egyes pillanatban.

Dolgoztunk a legaktívabb kapcsolatok fenntartásán mindegyikőtökkel, ki önmagát képesnek találja arra, hogy felfokozza képességét a velünk való kapcsolatfelvételre, és amikor képesek vagytok elérni rezgésszámainkat [frekvenciáinkat] tisztább módon, mint ahogyan közületek most oly hősiesen váltok képessé, tudni és érezni fogjátok a legtisztább módokon, hogy amiről beszélünk, valóban igaz.

Önmagatoknak az állandó és szent kapcsolatra való megnyílásotok során, mellyel minden lélekkel bírtok a felemelkedettebb birodalmakban, úgy fogjátok találni magatokról, hogy képesek vagytok hasznosítani ezt a kapcsolatot egészen érdekes módokon, ahogy önmagatokat szinte vég nélkül találjátok képesnek arra, hogy kommunikációt teremtsetek velünk és tőlünk.

Erős hullámsorozat [vízfodrozódás] jelenség [effektus]

Közületek azok, kik megnyíltak a csatornázásra küldetésetek részeként a Földön, már régóta gyakoroltátok a benyomásaink és energiáink elérését szinte minden pillanatban, ahogy tudtátok, és a mindegyikőtök által kimutatott elhivatottság minden darabkája segíti a Föld közösségét megerősítve elérni a magasabb dimenziókat a világszínpadon.

Minden egyéni erőfeszítés, melyet elvégeznek a Föld felemelkedése érdekében, valamint a közösségetekben a tudatosság általános összegyűjtéséért hullámsorozat-hatást [vízfodrozódás effektust] Teremt, mely erősebb és tisztább annál, mint amit kifejezésre lehetne juttatni.

Teremthettek ilyen hullámsorozat-hatást [vízfodrozódás effektust] minden egyes pillanatban, és természetesen teljes szívvel bátorítunk a magatokban érzett személyes Szeretet kiterjesztésére, ahogy munkálkodtok terjesztésén Földetek felszínének minden oldalára [aspektusára].

Gyakoroljátok a felemelkedettebb birodalmak energiáival való összekapcsolódást és azok csatornázását a legegyedibb módokon, ahogy tudjátok, hiszen valóban, ti mind a legteljesebben tiszta és erős csatornái vagytok azért, hogy benyomásink átjöjjenek. Szinte minden módon áthozhattok bennünket olyan csodálatosan, ahogyan világotokban számos lélek képes, ki megosztja üzeneteinket.

Mindnyájatokat megdicsérünk a bátorság és hősiesség tetteiért, melyeket kimutattatok oly nagyon a munkátokban, hogy felemeljetek egy földi néptömeget, amely a tudatosság nélküliség és sűrűség árkaiban maradtak, és hamarosan fel fogjátok fedezni gyümölcsöző képességeiteket, hogy összekapcsolódjatok a magasabb birodalmakkal, és hogy átérezzétek és kisugározzátok az emberiségnek átadott felemelkedettebb dimenziós benyomásokat.

Minden egyes földi lélek, még azok is, kiket az ébredő nyilvánosság fel nem ébredtnek észlel, állandó és biztos áramlását kapja a magasabb dimenziós energiáknak, melyek növekednek tisztaságukban minden egyes pillanatban. Jóllehet a szabad akaratotok természete a világotokban a lelkek többségét képtelennek látja érezni és megérteni / felfogni, hogy átadják az ilyen energiákat; mivel a fizikai Élet, melyet maguk előtt látnak mindaz, melybe hitüket helyezték oly nagyon régóta.

Ti mind család vagytok

Az a világnézet [paradigma], hogy teljes hitet vetnek a fizikai állapotba, és nem ölelik fel az emberiség jelenlegi tudatosságán túli tudat gyümölcsöző állapotait, amikor a leleplezéseket átadják,  áttörés történik főáramlat médiátoknál.

Közületek mindenki segíthet a leleplezések végrehajtásában [előidézésében] azáltal, hogy személyes élményeiteket megosztjátok, és azon dolgoztok, hogy felébresszétek körülöttetek azokat, kik érdeklődnek meghallgatni majd azt, amit mondanotok kell.

Nagyon sok lélek fogja magát úgy találni, hogy vonzzák azoknak az energiáit, kik az emberiségnek óhajtanak segíteni, és az elkövetkező időkben, amikor az elkülönülés, mely a Föld bolygón a nap rendtartása volt túlságosan sokáig, eloszlik, és a könnyedség és komfort az embertársaink iránt meghonosodik majd, és az ember minden földi lelket úgy fog látni, mintha a családja lenne.

Valóban, ti mind egy család vagytok, ugyanannak a viruló, Isteni energiának az Isteni szikrái, melyet világotokban minden léleknek átadnak az elkövetkező felemelkedési folyamataitok jellegeként [aspektusaként]. Minden lélek, kit magatok körül találtok, mérhetetlenül fog hasznosulni Fényetek átadása révén, és ezt minden egyes személyre értjük, ki ezt a közlést olvassa; még azok is, kik úgy érzik, mintha nem járultatok volna hozzá sokkal a Föld felemelkedéséhez.

Természetesen hozzájárultatok, és tudjuk, hogy ez nyilvánvalóvá válik, amikor a ti és a mi birodalmaink közötti fátylakat fellebbentik, és meglátjátok, és átérzitek az általatok tett jót saját magatok.

Drága lelkek, ha körülnéztek Földeteken, látni fogjátok, hogy szinte mindenhol a boldogság és Szeretet gyarapodik. Valóban, az alacsonyabb rezgések és minden, mely őket nyilvánvalóvá teszi, hogy uralkodó befolyássá váljanak világotokban, azonban valóban, egy előítéletektől megszabadított lencsén keresztül az ember megpillanthatja világotokat, és megláthatja a ragyogó Fényt és a bőséges boldogságot, melyet szinte minden pillanatban kimutatnak.

Növekvő felemelkedettebb dimenziós érzékelések

Ahogy azon dolgoztok, hogy kiélesítsétek összpontosításotokat és kiterjesszétek képességeiteket, hogy a felemelkedettebb birodalmakat észleljétek, és a magasabb dimenziós energiákat áthozzátok magatokon, elkezd növekedni mindennek a metafizikai észlelése. Önmagatokat a fokozódóan felemelkedett távlatokat üdvözölni fogjátok találni, és a felemelkedéssel kapcsolatos hatásokat is fogják érezni és felfogni / érteni, melyeket az előző közlésünkben említettünk.

Ahogy végső benyomásainkat tesszük e közlés okán, bátorítunk mindnyájatokat, hogy folytassátok bátor tetteiteket, melyeket minden pillanatban véghezvisztek, hogy segítsétek a Föld helyreállítását a Fény csillámló ragyogásával, ahogy valaha és mindig is szánták.

Az egész közösség folytatni fogja azt, hogy a Fényből hasznosuljanak, és ti is rátaláltok arra, hogy mérhetetlenül hasznosultok ebből a Fényből, ahogy magatokat képesnek találjátok, hogy kisugározzátok ezt tisztább és könnyebb módokon.

Köszönöm a Föld Nap Asztrál Síkjai Hathorjainak!


Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com - AquariusParadigm.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa Forrás: http://fenytevo.blogspot.hu/