Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A FÖLDI ÉLET ÁTALAKULÁSA

2022-02-11

PLEJÁDI CSILLAGTESTVÉREINK TANÍTÁSA

föld as.jpg
 
PLEJÁDI CSILLAGTESTVÉREINK TANÍTÁSA
 
Ez a gyönyörű Föld olyan mérhetetlen kincs és annyira nemes, hogy magához vonzza a messzi űr lakóit, hogy gyönyörködjenek az eléjük táruló szépségben. Azt szeretnénk, hogy érezzétek ezt a szépséget magatokban, hadd lüktessen egész lényetekben. Ha beengeditek magatokba ezt a szépséget, mélységesen megrendít majd, és az egész faj megérti, hogy a Föld megszépítése mindennél fontosabb feladat mindenki számára. El szeretnénk ültetni bennetek ezt a gondolatot, hogy ráébredjetek a Föld iránti felelősségre. Ráébresztettünk bennetek a saját magatok iránti kötelességetekre, és jó úton haladtok, hogy a lehető legjobbá váljatok; gratulálunk.
 
Nos, mit akartok tenni a Földért, és hogyan?
 
Azt mondtuk, hogy kívánjátok minden pillanatban a legjobbat magatoknak. Miután a Föld az otthonotok, hogyan akarjátok ezt az energiát átadni a Földnek, és a bolygó javára fordítani megszerzett tudásotokat?
 
Hányan sétáltatok már keresztül úgy a saját birtokotokon, hogy szent helynek gondoltátok, és tudattátok a Földdel, mennyire értékelitek? Ez a fajta kommunikáció egyesíthet benneteket a gyönyörű Földdel. Tegyétek meg és egyesüljetek! Nézzétek meg a szemetet, nézzétek, mit dobáltok el, és figyeljetek arra, amit eddig nem is vettetek észre! Ez ugyanaz, amit kértünk, hogy tegyetek meg magatokkal is. Nézzetek a gondolataitokra és a szemétre, ami elzárja a lelketeket! Mindazt, amit tanítottunk, kiterjeszthetitek a Földre. Bármerre is jártok, beszéljetek a Földhöz és tudassátok a bolygóval, hogy ébredeztek.
 
Gondoljatok úgy magatokra, mint fényszálakra. Bármerre mentek, autóztok, repültök, bárkit látogattok meg, mindig magatokkal viszitek a saját fényszálatokat, így a bolygó köré szőtt szálak száma egyre nő, és végül fantasztikus, kozmikus fénysugár vonja majd be.
 
Beszélj a Földdel, hallgasd meg, engedd, hogy ez a csodálatos bolygó megtanítson, miként kell harmóniában élni. Ez lassú folyamat, nem fogod egy éjszaka alatt megtanulni. Hallgasd a Földet! Azt mondja: - Figyelj, szeretnéd, ha valaki rovarirtót szórna a bőrödre? - Ez történik, amikor mérget szórsz ki. A Föld érző lény, lények egysége. A Földet alkotó érző lények ebbe a tudatközösségbe a tudat egysége iránt érzett szeretetből érkeztek, azzal a vággyal, hogy otthont adjanak a tudatnak. Ugyanúgy, ahogy te otthont adsz a bőrödön és a testeden belül élő összes baktériumnak és minden egyébnek. Együtt élsz velük. A Föld tudja, hogy jó anyaként engednie kell, hogy gyermekei megtanulják a saját leckéjüket. A leckétek természetesen a felelősség. Ha valamit akarsz, különböző mellékutakat kell bejárnod, meg kell tenned bizonyos dolgokat, és vállalnod kell a felelősséget ahhoz, hogy elérd. A Föld felelősségre tanítja az embereket azzal, hogy engedi, hogy eltorzítsátok felszínét és a belsejét.
 
Ha a Föld veszélybe kerül, és az emberiség túl messzire megy, a bolygó meg fogja tenni a szükséges lépést.
 
Megtanítja az emberi fajt saját otthona helyes gondozására, annak érdekében, hogy ti, földlakók megtanuljatok egy nagyobb leckét. Az emberiség iránt érzett fenséges szeretetből és tanítói szerepének magasztos gyakorlásával a Föld megmutatja nektek a titkait és erejét, hogy tiszteletlenség helyett meg tanuljatok szeretetben élni, vele együttműködve.
 
Most, már, egyre inkább tudatába kerültök annak, mi folyik itt. A változások igazából már jó ideje elkezdődtek. Környezetvédők már húsz éve beszélnek a fenyegető környezeti katasztrófákról, de az emberek azt gondolták, hogy a gondok maguktól megoldódnak. Ráadásul a környezetvédelmi témákkal foglalkozó újságoknak nincs túl nagy keletjük, és az emberek nem akarnak hallani a felelősségükről. Ez a hozzáállás visszaüt. Sok ember állítja majd, hogy nem is tudott a veszélyről, és azt hiszik, hogy a bajok a semmiből bukkantak elő. A dolgok annyira komolyra fordulnak, hogy állítjuk, lesznek olyan országok, ahol betiltják az autó használatát.
 
A Föld jelenlegi tanításai vagy leckéi sok mindenről szólnak. A frekvenciák változásával minden megváltozik. A frekvenciák megváltozása olyan, mintha elköltöznél a házadból - megváltozik az egész környezet. A változások célja a lét jobbá tétele. Az a cél, hogy mindenkinek sokkal könnyebbé váljon az élete, és mindenki nagyobb tudást szerezzen. Ki akarják szakítani az embert abból a hitrendszerből, amely világotokat egy tömör és nagyon behatárolt világként határozza meg.
 
Ha az emberi faj az élet minőségét ahhoz szabja, hogy létük lényege a Föld életminőségének tisztelete, a Föld változásai csekélyek lesznek. A legtöbb ember azonban, elsősorban a nyugati világban, az életminőséget egészen más szabványokhoz méri: hány elektromos berendezésük van, hány ruhájuk lóg a szekrényben, hány autójuk áll a garázsban. Egyáltalán nem érdekli őket, hogy ilyen hatalmas mennyiségű anyag előállítása milyen hatással van szülőjére, az érző Földre.
 
Ha az emberek nem változnak meg, nem rendezik át értékrendjüket és nem értik meg, hogy a Föld nélkül nem lehetnének itt, a bolygó saját beavatása iránt érzett szeretetéből és a magasabb frekvencia felé törekvése érdekében tisztogatást fog végezni, s akkor ismét helyreáll az egyensúly. Lehet, hogy sok ember elhagyja a bolygót egyetlen délután alatt. Akkor talán a többiek ébredezni kezdenek, és észreveszik, mi folyik itt. Egy sor esemény már régóta arra ösztönöz benneteket, arra bátorít, azt akarja megértetni veletek, hogy globális változásra van szükség. A józanul konzervatív erők már megmozdultak, és a mozgás hatalmas méreteket ölt majd. Hogy mi történik a Földdel, attól függ, mennyire hajlandóak megváltozni az emberek.
 
Mi a te felelősséged ebben? Mennyire vagy hajlandó megváltozni?
 
Eljött az idő, amikor nem csak beszélni kell róla, hanem tenni is kell valamit. Ha elkötelezed magad arra, hogy megváltoztatod a saját életedet, automatikusan elérhetővé teszed a változást az egész bolygón.
 
A Föld harcol az egységéért. A bolygó úgy érzi, hogy megfosztották az egységétől, nem tisztelik, nem szeretik. A Föld szeret benneteket, és teret ad nektek az életre. A Föld élő szervezet. Arra készül, hogy visszaszerezze egységét, és megértesse veletek: szeressétek magatokat annyira, hogy megszeressétek a Földet. Szeressétek magatokat és szeressétek a Földet, mert a kettő ugyanaz.
 
Már léteznek technológiák, amelyekkel nagyon gyorsan meg lehetne tisztítani ezt a helyet, ha ez lenne a terv. Nem lenne azonban értelme, mert az itt élő faj nem vállalja a felelősséget a Földért. Az emberiségnek meg kellene tanulnia, hogy tisztelje a saját fészkét. Ezen felül mindenkinek meg kell tanulnia tisztelni a saját testét, mert a testetek nélkül nem lehetnétek itt, ahogy a Föld nélkül sem. Testetek és bolygótok a két legnagyobb adomány és a legnagyobb kincs, amit valaha is magatokénak tudhattok. Az lenne a legjobb, ha kinyilvánítanátok a Föld és saját fizikai testetek sérthetetlenségét, tiszteletét, dédelgetését és szeretetét. Ez tükröződne az otthonotokban, a tulajdonotokban, a földben, amivel kapcsolatban álltok, és természetesen a testetekben is.
 
A Föld sokkal rugalmasabb, mintsem hinnétek. Táplál és eltart benneteket. Az állatok is ezért vannak itt, hogy veletek együtt éljenek.
 
Ha minden cselekedeteteket szeretet hatja át, a Teremtő ereje támogat benneteket.
 
Nincs fájdalom, nincs sérelem, ha szeretetben éltek. Ha tanácsra van szükséged, hogy eldöntsd, hogyan viselkedj, kérdezd meg: - A legnagyobb egységben élem az életemet? Szeretettel élek? A Föld, az állatok, az életemben felbukkanó minden ember, és minden cselekedetem szeretete a szándékom?
 
A Föld minden vagyonát fel lehet használni, ha közben a bolygó szeretetet és tiszteletet kap. Nehéz elképzelni egy olajfúró csoportot, amelyben a munkások a fúró földbe eresztése előtt megfogják egymás kezét, vezetést és engedélyt kérve a Földtől, hogy belefúrhassanak. Pedig ha így tennének, minden sokkal nagyobb összhangban menne. Most talán nevettek, mert balgaságnak tartjátok, hogy olyasvalamihez beszéljetek, ami nem válaszol. Pedig rendkívüli fogadtatása lenne annak, ha minden ember megállna, és elkötelezné magát munkája folyamatának minden szereplője iránt a legmélyebb egységre és szeretetre, és kinyilvánítaná óhaját, hogy se a Földnek, se az embereknek bántódása ne essék. Mozgásba lendítené egy magas civilizáció létrejöttének tervét.
 
Közeledik már ez a tudatosság. Mostanában sok ember kapja meg ezt az információt.
 
Sokan nem akarnak beállni a sorba és síkraszállni az egységért, mert félnek, hogy bajba kerülnek. Azt mondják: - Az ördögbe is! Én meg akarom tartani a munkámat és a biztonságomat. - A leghihetetlenebb dolog, ami valaha is megtörténhet egy társadalomban, akkor következik be, ha mindenkit megfosztanak a biztonságérzetétől. A bátorság úgy virágzik ki, mint a frissen beültetett kert, mert az embereknek nincs mit veszíteniük. Az emberek kezdenek felállni.
 
Soha ne érezd azt, hogy erőfeszítéseid hiábavalóak! Használd az ész hatalmát, hogy egyértelműen eldönthesd, mit akarsz! Kérj segítséget a fizikai világon túl létező birodalmaktól, és képzeld el azt, amit meg akarsz valósítani! Tudd, hogy a valóságodat te magad teremted, ahogy mindenki más is megteremti a saját valóságát! Mindenkinek lehetősége van az ébredésre, bármikor. Mindent a nagyobb képből kiindulva közelíts meg.
 
Amikor már lesz elég ember, aki a saját valóságát teremti meg - tudatosan -, egy új bolygót hoztok létre.
 
A szó szoros értelmében világok fognak szétszakadni. Nem csak egyféle valóság van, és ti magatok is a gondolataitok által állandóan más-más valóságokba látogattok el. Nem a világot változtatjátok meg, csak váltogatjátok a világokat, ahol éltek. Ezzel visszajutunk ahhoz a gondolathoz, hogy a világ nem szilárd. Energiából áll, az energia pedig a gondolat által ölt formát, azok gondolatai által, akik ebben a világban élnek.
 
Vannak és mindig is voltak lehetséges Földek és lehetséges tapasztalatok. Önmagad változatai egészen más életet élnek, mint az általad ismert éned. Rezgésből és energiából állsz. Egy energiasugár szívdobbanásának ütemére pulzálsz, amely életre énekel, és annyira otthonos, hogy képes vagy folyamatosan a megtapasztalt dolgok egyetlen aspektusára koncentrálni. A tapasztalat sokféle irányból érkezik, és most tanulod meg, miként változtasd meg a frekvenciát és a pulzálást úgy, hogy észrevedd, amit általában nem veszel észre.
 
Állandóan figyelnek, milyen hatást fejtenek ki a testetekben lezajló idegrendszeri változások.
 
A térhálórendszer kiépítése, vagy az átszervezés olyan, mintha az idegrendszered kétsávos autópályából tizenkét sávossá változna.
 
Amikor ez megtörténik, olyan eseményekre fogsz emlékezni, amelyek más eseményekkel párhuzamosan történtek meg. Eleinte ez egy kicsit nyomasztóan hat, nem tudod mihez kapcsolni. Eszedbe jut például egy hálaadási vacsora. És akkor hirtelen felbukkan egy emlék valamiről, amire eddig nem emlékeztél, és pontosan ott van párhuzamosan a mellett a hálaadás mellett, amire emlékszel. Kiderül, hogy két ünnepségen voltál jelen. Ez történik, amikor az idegrendszer új pulzációt vesz fel, és a test újra felépíti a könyvtárát. Amint a fénykódolt szálak újjászervezik magukat, és sugározni kezdik a bennük tárolt információt, az idegrendszernek képesnek kell lennie rá, hogy ezt felfogja és lefordítsa.
 
Nagyarányú energiapolarizáció zajlik, sok szereplővel és megfigyelővel.
 
A megfigyelőként érkezők közül sokan rombolni is jöttek, tanulmányozni akarják saját "tananyagukat" ebben az időben. Más résztvevők azzal az eltökélt szándékkal érkeztek, hogy egy tökéletesen csodálatos világot hozzanak létre. Véleményünk szerint, ahogy kezdenek majd kialakulni a lehetséges világok, nagy változások várnak a bolygón élő emberiségre. Olyan lesz, mintha hatalmas fejetlenség és káosz venné kezdetét, és egyre több lesz a földrengés. Minden széthullani látszik, és a folyamatot többé már nem lehet visszafordítani. Amikor elhagyod régi szokásaidat, és új energiákra kapcsolsz át, a te életed is morajlik és megremeg. Ugyanígy a Föld is megrázza magát, hogy megszabaduljon terheitől, ami egyfajta átszervezési és újrarendezési folyamat kezdetét jelzi. Még az állatok és a halak is elhagyni látszanak a Földet. Az állatok most költöznek át a kialakulófélben lévő új világba. Nem fejezik be életüket, egyszerűen csak átsurrannak az új világba és várják, hogy csatlakozzatok hozzájuk.
 
Némileg nehéz ezt elmagyarázni, hiszen ez a harmadik dimenzión túli tapasztalat. Valójában a negyedik dimenzióba való lépés előtt álltok. Amikor megtörténik az átlépés, szó szerint új Földet alkottok meg. Olyan lesz, mintha álomból ébrednétek egy olyan világban, amely eredeti ősi formájában és szépségében pompázik. Az ég tele van megfigyelőkkel, akik nézik és várják, miként hajtjátok ezt végre, és segítséget nyújtanak nektek a folyamatban. Sok ember számára egy ilyen váltás teljesen lehetetlennek tűnik. De nem számotokra, akik alkimistákként, és az ősi Atlantisz lakóiként a templomi életben már megismerkedtetek ezzel az energiával. A régi időkben tanultak kódként jelen vannak bennetek, hogy felkészítsenek benneteket erre az egyesülésre.
 
Azok az emberek, akik a Föld nagy változásai közepette eltávoznak a bolygóról, nem illenek ide, akadályozzák a Föld harmóniáját. Amikor egy nagy csoport távozik el együtt, nyomot hagy a hátramaradottak tudatában.
 
Terjesszétek ki magatokat! Kezdjetek el élni más realitásokban is, ne csak a munkából, az alvásból, az evésből álló valóságban! Amikor ébren vagytok, engedjétek elméteket szabadon a lehetőségek megismerése felé, és engedjétek magatokhoz az eszméket! Az eszmék szabadok. Mindenhol ott vannak, és a bolygóra állandóan érkezik az adás.
 
Amikor megtörténik a Föld átalakulása, a tapasztalat nem minden ember számára lesz ugyanaz. Akik a pusztulás élményére vágynak, azok a Föld pusztító erejű elmozdulását vagy forgását élik meg. Azok, akik magasabb vibráció megszerzésére kötelezték el magukat, frekvenciaváltást tapasztalnak. Minden lehetséges.
 
Ne feledd, olyan szimbolikus világban élsz, amely a gondolataid eredménye.
 
A külvilág azt tükrözi vissza, ami benned lezajlik. Mit tükröz tehát vissza az, ha a világ szétesik? Azt, hogy széthullik, összeomlik mindaz, ami benned van, hogy egy új rendszer és új energia születhessen meg.
 
Fontos, hogy szeressétek és áldjátok a társadalmi változásokat. Ne ijesszen meg, ne töltsön el aggodalommal mindaz, ami történik. Tudatában kell lennetek, anélkül, hogy az értelmét keresnétek: minden, ami történik, a Lélek munkáját és felemelkedését segíti. Ahhoz, hogy visszatérhessetek önmagatokhoz, életetek bizonyos eseményeit meg kell változtatnotok. Áldjátok a Földre váró változásokat, és amikor megtörténnek az események, bízzatok benne, hogy az jelenik meg a valóságban, amit egyértelműen akartok. Próba elé lesztek állítva. Azt fogjátok kérdezni: - Áldozat vagyok? Összedől a világ körülöttem? Vagy felemelkedik, miközben minden összeomlani látszik?
 
A legfontosabb, legalapvetőbb dolog, amelyet nem szabad elfelejtenetek, hogy a megfelelő helyen lesztek a megfelelő időben, és a megfelelő dolgot fogjátok tenni. Azzal, hogy eltökélitek - sőt, a szándékon túlmenően tudjátok -, hogy a megfelelő helyen lesztek, a megfelelő időben, kinyilvánítjátok, hogy segíthetnek benneteket. Anélkül, hogy keresnétek, rálelhettek valamire, vagy lehetőségetek nyílhat rá, hogy kapcsolatba lépjetek valakivel. Fel fogjátok ismerni, és azt mondjátok: - Ez az enyém. Elveszem.
 
Hiszitek vagy sem, életetekben eljön az idő - vagy inkább úgy mondjuk, hogy eljöhet az idő -, amikor becsapjátok az ajtót a jelenleg ismert élet előtt. Szó szerint elhagyhatjátok a házatokat, kisétáltok belőle egyetlen kis poggyásszal. Ez most nem tűnik valószínűnek, igaz? Valami belül így szólhat: - Te jó ég, megőrült a világ? Mi van az értékeimmel? Mi a legfontosabb most a túléléshez? És a Lélek ott lesz, és megmondja, mi a legfontosabb. Ez azt jelentheti, hogy pár holmival a csomagodban útnak indulsz. Néhányan ebben az életben ott fogtok állni a házatok küszöbén, benéztek, és rájöttök, hogy odabent minden jelentéktelen, hiszen a legfontosabb vagyonotok a lelki értéketek és az életetek lesz. A vagyon és összegyűjtögetett holmi semmit nem ér majd annak a fényében, amivé válni fogtok. El tudjátok képzelni, minek kell történnie ahhoz, hogy efféle lépésre szánjátok el magatokat? Nem lesznek jelentéktelen események.
 
.
 
Biztosíthatunk benneteket a felől, hogy a jelenleg ismert élet idővel eltűnik.
 
Az általatok ismert világ, a realitás, nem létezik majd. Saját személyes fejlődésetek céljából vagytok itt. Nagyon érdekes lesz, ahogy ez a fejlődés világviszonylatban lezajlik. Nem néhány tucat ember fejlődéséről van szó; a faj evolúciójáról beszélünk. Bizonyos eseményekre szükség van ahhoz, hogy az emberek felébredjenek. Ezért áll előttetek a kihívás, hogy bátran éljétek az életeteket, és legyen bátorságotok a fényetek által élni.
 
Ahogy mi látjuk, a közösségek nagy szerephez jutnak majd. Ezek a csoportok azért állnak össze, mert a tagjaik egyfajta belső tudásra reagálnak. Az eljövendő közösségekben a szeretetre épülő technológiát fogják alkalmazni. Nincs semmi baj a bolygón jelenleg létező technikai eszközökkel, de a legfőbb buktatójuk az, hogy az emberek elkülönítésére, manipulálására és irányítására alkalmazzák azokat, nem a felemelkedésük szolgálatában. A megoldás a szeretetet hordozó technológia. Sokan egy sor technológiai ismeretet elsajátítotok majd, amelyek látszólag a semmiből bukkannak fel. Információhoz juthatsz valamely találmányt illetően, miközben fogalmad sincs, mi az, amit feltalálsz. Lehet, hogy tovább kell adnod valaki másnak, aki megvalósítja. Az emberek egységben fognak dolgozni, hogy létrehozzák ezt az új technológiát.
 
A tudat evolúciója az egyes tudatok egyesítéséről szól, nem az elkülönítésükről.
 
Az egyik ember felvet egy ötletet, a másik tudja, miként kell azt megvalósítani, egy harmadik pedig eladja. Ennek az életnek az egyik leghasznosabb tapasztalata az lesz, hogy olyan emberek közösségeivel együttműködve élhettek, akik szeretik a földet, és akiknek a föld - a Föld - válaszol. Ha szeretitek a Földet és megmondjátok neki, mi a szándékotok, a Föld is szeretni fog benneteket és gondoskodik rólatok. Ez mindennek a nyitja.
 
 
 
Barbara Marciniak