Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A Hathorok Földi Üzenete

2018-10-08

A Napszélből való Részesülés

 A Hathorok Földi Üzenete.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Ez az üzenet a KA testtel (ősi Egyiptomi Alkímiai kifejezés) foglalkozik, és azt vitatja meg, hogyan tudjátok alkalmazni ezt az egyedülálló energia-testet, hogy magatokhoz vonzzátok a felerősödött Nap tevékenység felemelkedési-energiáit. Azok számára, akiknek ismeretlen a KA

– a KA test az egy láthatatlan második testetek, azonos méretű és formájú a fizikai testtel. Ez az energia test körülveszi és át is hatja a fizikai testet. Néhány szó használatban a KA testet éteri másunknak vagy spirituális iker testünknek is szokták nevezni. A KA hasonló tulajdonságokkal bír mint egyes hagyományokban a Chi test (Taoizmus) és a prána test vagy éteri test bizonyos jóga tanokban. Természetéből eredően a KA test képes magához vonzani és a fizikai testbe juttatni azokat a jótékony energiákat, melyek felgyorsítják az egyén spirituális fejlődését. –

Az Üzenet:

Most a bolygó változásainak egy sokkal illékonyabb időszakába léptek.

Napotok, Naprendszeretek szoláris csillaga megnöveli energetikai lehetőségeit, és belép a napkitörések meg a mágneses viharok egy felgyorsult illékonyságú periódusába. Míg ezek az események komoly gondokat fognak okozni nektek a telekommunikációban és az éghajlati viszonyokra vonatkozóan, ugyanakkor egy hatalmas evolúciós lehetőség is rejlik ezekben a nap tevékenységekben, amit meg szeretnénk vitatni veletek.

Akárcsak nektek, a Napnak is van éteri teste, a szoláris KA, ha úgy akarjátok. A Nap éteri testének terjedelme mérföldek millióival haladja meg önmagának a Napnak a határait. Földetek jócskán benne van az éteri nap aura mezejében, és amikor a napkitörések meg a nap szelek feltöltött részecskéket sodornak keresztül vidékeiteken, azok hatással vannak rátok fizikailag, de ugyanakkor éterileg is hatnak rátok. Valójában, ezek a feltöltött részecskék melyek kihívást jelentenek fizikai dimenziótok számára, egy fajta táplálék KA azaz saját éteri testeteknek.

Értelmi hozzáállásotok és érzelmi/vibrációs állapototok az ami meghatározza, hogy ezek a szoláris részecskék a lelki táplálék és az evolúció vagy a bosszúság és a visszafejlődés forrásai lesznek.

Ebben az üzenetben nincs szándékunkban azt a sok fizikai kihívást megvitatni veletek, amelyek a felerősödött nap tevékenység ebben az időszakában merülnek fel számotokra, inkább azokra a dolgokra összpontosítunk amelyek segítségetekre lesznek, hogy az evolúció legnagyobb mértékében tudjatok élni a naprendszeretek Napjával történő események lehetőségeivel. Ahogy a Napból a nap tevékenységek ideje alatt tűz és foton energia kitörések történnek, ugyanúgy KA testekből spirituális vagy interdimenziónális fény tör fel. Valójában, egy bizonyos szemszögből nézve, a felerősödött nap tevékenység megegyezik a saját személyes KA testetek felerősödött tevékenységével.

Néhány dolgot ajánlunk ez az evolúciós katalizáló lehetőségeinek a kihasználására vonatkozóan. Ez a katalizáló amiről beszélünk jóval túlterjed 2012-n és az általunk nap szélnek nevezett áramlással kapcsolatos. Ezek különböző foton és mágneses energia áramlatok, melyek Földeteken keresztül, illetve körülötte haladnak el. Megnyitva önmagatok az energia e különböző formáinak, és ezek beépítésével KA testetekbe, erősítitek a KA-t és jelentősen felgyorsítjátok önmagatok felemelkedési folyamatát.

Ezen nap energiák növekedésével, növekedni fog a fizikai világotok illékonysága és bizonytalansága is, valamint az értelmi és érzelmi világotoké is. Az irracionalitás és az impulzív viselkedés gyakorisága növekedni fog. A valóság érzékelő funkcionálás és a memória szintén kihívásoknak lesz kitéve a nap tevékenységek felerősödött időszakaiban.

Az első lépés ezen nap energiák tudatosságbeli felemelkedésetekre való felhasználásában, hogy megértsétek természetüket, és ne tanúsítsatok ellenállást hatásainak.

Fontos megértenetek, hogy a fokozott nap tevékenység okozója ebben az időszakban nem magából a Napból ered, hanem galaxisotok Nagy Központi Napjából. A Nagy Központi Napból Napotokba áramló fokozott katalizáló hatású energia az elsődleges oka ennek a rendkívüli nap tevékenységi időszak evolúciós lehetőségeinek. Önmagát a Földet is mindez befolyásolja, főleg a Föld KA azaz éteri testén keresztül. Tehát, az első dolog amit meg kell értenetek, hogy nincs kibúvó ez az evolúciós katalizáló hatása alól. Akár tetszik ez nektek, akár nem, azért vagytok itt, hogy ezt a hullámot meglovagoljátok. Ezért az első lépés az az, hogy ne tanúsítsatok ellenállást azzal szemben ami előttetek áll.

A második lépés, hogy öleljétek magatokhoz, és használjátok mester módra ezeket az energiákat – úgymond, a farkánál lovagoljátok meg a sárkányt. Ebben az esetben a sárkány magára a Napra vonatkozik, a farka pedig a nap szélre. Ebben az időszakban magasra emelkedhettek, ha bátorságot és módot találtok rá, hogy ezt megtegyétek.

A harmadik lépés a nap szél hasznosításában, hogy adjatok engedélyt ezen energiáknak KA testetek közvetlen befolyásolására azáltal, hogy behívjátok őket a szíveteken keresztül. Pontosabban, saját egyéni akaratotok által válasszátok, hogy a megbecsülés és a hála vibrációs harmóniájába léptek.

Fontos megértenetek, hogy miért sugalljuk ezt nektek. Mert nem fejezitek ki azon pillanatban nagyrabecsüléseteket és hálátokat az Univerzumnak a nap szelekért. Az a Ti választásotok lesz, hogy beléptek ezek a magas érzelmi állapotok egyikébe, mert ezek egy Energia Bevonzót teremtenek.  Másképpen fogalmazva, ti  gyakorlati okokból léptek majd be a nagyrabecsülés illetve a hála állapotába.

Ezek az érzelmi állapotok fokozzák KA testetek befogadó harmóniáját, ami aztán az egész KA testeteket egy befogadó örvénnyé alakítja át, amely magához vonzza a Nap foton és mágneses energiáit, sebesen felgyorsítva a vibrációs szintet KA azaz éteri testetekben.

Tehát, KA testeteken keresztül léptek be a felemelkedés folyamatába. Fölösleges is mondani, hogy nagyon sok ösvénye és módja van annak, hogy elinduljatok a létrán ami felfelé vezet a tudatosság magasabb állapotába, de tekintet nélkül arra, hogy miként teszitek azt, melyik spirituális vonalon haladva éritek azt el, az alap a KA, a TI KA testetek.

Az Energia Bevonzó Megteremtése

Ezzel az egyszerű, de nagyon hatásos módszerrel tudatosságotokat második testetekbe azaz a KA-ba helyezitek át. Ez az energia testet azonos alakú és nagyságú mint a fizikai testetek, csak energia természetű, nem hús-vérből áll. Áthatja testetek minden területét, minden sejtjét a KA testen belül. Azonkívül, KA testeteknek magas szintű a szubtilis energiákat befogadó képessége, főleg vonatkozik ez a fény bármilyen formájára, a feltöltött foton és mágneses energiákra amelyeket a nap szél tartalmaz.

Amint éber tudatosságotok a KA-ban helyezkedik el, akkor tudatosan és szándékosan a hála illetve a nagyrabecsülés érzelmi – állapotát hozzátok létre az egyéni akaratotok által. Ez a KA harmóniáját magasabb vibrációs szintre váltja át, ezáltal az szükségszerűen Energia Bevonzóvá válik.

Amit folyamatosan a nagyrabecsülés illetve hála érzelmi harmóniájában tartjátok magatokat, vegyétek tudomásul, hogy akkor belemerültök a nap szél foton és szubtilis energiáiba. Olyankor  szó szerint fürödtök ezekben az energiákban, akár tudatában vagytok ennek, akár nem. Amikor ezt a tudatosságot a nagyrabecsülés illetve a hála érzelmi állapotával együtt fenntartjátok, KA-tok automatikusan magába vonzza a nap szél felemelkedést-fokozó energiáit.

Töltsetek annyi időt amennyit csak tudtok ebben a magasan befogadó képes állapotban, részesülve a nap szélből, és engedélyt adva a KA-nak ezek az erőteljes, átalakító és felemelő energiák befogadására.

Nagyon sokat nyerhettek a nap szélből, ha sűrűn és rendszeresen alkalmazzátok ezt az egyszerű módszert.

A Belső Kristály Palota Meditáció

Továbbá, azt is ajánljuk, hogy időnként, de rendszeresen kísérletezzetek a hang meditációval amit előzőleg adtunk nektek, s a címe a Belső Kristály Palota. ( A “Link” a meditáció útmutatásaihoz és a hanganyaghoz az üzenet végén található.)

Összefoglaló

Ahogy mi látjuk a valószínű jövőtöket, ti együttesen és mindannyian egy hatalmas vihar előtt álltok. Ez a förgeteg a Kozmosz szíve közepéből születik és nem kevesebb mint a hatalmas változás előhírnöke. Ne féljetek az intenzitásától. Öleljétek magatokhoz és lovagoljátok meg a saját tudatosságotok csúcsáig. Ezt cselekedve önmagatok és egymás fényévé váltok.

A Hathorok

2011 január 3

(Az információt 2011 január 3-án adták és 2011 január 27-én lett közzé téve.)

http://tomkenyon.com/sound-gifts/ Crystal Pallace Within (hogy megkapd magát a hang anyagot klikkelj rá az utolsó mondatra ami úgy kezdődik, hogy I agree, vagyis beleegyezel a szerző jogi feltételekbe. Erre ráklikkelve kinyílik a következő ablak ahol a Belső Kristály Palota hang meditáció van! – a fordító megjegyzése)Tom Gondolatai és Megfigyelései

Az üzenet központi bökkenője a Hathorok módszere az Energia Bevonzó Megteremtésére. Sokszor és többszörös helyzetekben dolgozva a módszerrel, őszintén mondhatom, hogy a javunkra szolgál. És nagyon megéri azok figyelmét akik a felemelkedés energiáival kívánnak kísérletezni, főleg az ilyen optimális időkben mint a felgyorsított evolúció mostani ideje, a nap szél által.

Az egyik gyönyörűsége ennek az egyszerű mégis elegáns módszernek, hogy gyorsan haladva építi fel a KA-t, és minden hókusz-pókusz nélkül megtehető, ami azt jelenti, hogy pár percen belül elérhető minden előzetes nélkül. De van itt néhány elengedhetetlenül fontos átmeneti szakasz a módszerben, amit azt hiszem hasznosnak bizonyulna tovább taglalni.

Egy kis óvatosságot tanácsolok

Mielőtt folytatnánk úgy érzem, jó lenne itt egy kicsit óvatosnak lenni. Ez nem a tétlen különcködök módszere. A KA test extra energiával való feltöltése az erőteljes és mélyreható vállalkozás, melybe (véleményem szerint) nem kellene belekezdeni meggondolatlanul.

Az egyik oka ennek az, hogy amikor a KA energetizálódik, markánsan megnő annak valószínűsége, hogy a fizikai valóságot illuzórikusnak tapasztaljátok.

Például, összejöveteleken a Módszer (Az Energia Bevonzó Megteremtése) kivételesen erőteljes alkalmazása után, gyakran (bár nem mindég) ugyanolyan élénken valósnak tapasztalom KA testem mint fizikai testemet. Az ilyen alkalmakkor tudatában vagyok fizikai környezetemnek mint máskor (az öt érzékszerv által), de az szürreális árnyalatú minőséget nyer, és néha az a halvány benyomásom támad, hogy két testben vagyok egyidejűleg – fizikai és KA testemben.

Ez ténylegesen egyike a figyelem elsődleges váltásának ami megtörténhet, amikor a KA-val dolgozunk. És azt hiszem jól tennétek, ha ennek a lehetőségnek tudatában lennétek. Azaz, amikor/ha a helyzet úgy alakul, ne azt gondoljátok, hogy veszítitek a valóságot felfogó képességetek (magyarul a józan eszetek – a fordító megjegyzése) – ezért részletezem ezt a tételt.

Azt hiszem modhatjuk úgy, hogy ha gyakoroljátok a Módszert, fizikai valóságotokat végül új módon fogjátok érzékelni – főleg amikor KA testetek eléri a kritikus tömeget. A kritikus tömeg alatt azt a pillanatot értem, amikor KA testetek olyan mértékben feltöltődik, hogy befolyásolja valóság érzékelésetek.

Ezekben a pillanatokban tapasztalhatjátok, és valószínűleg fogjátok is tapasztalni a világot az öt érzékszerven keresztül, de átláthattok a Maya-n azaz az érzékelés és az érzékelt világ illúzióján. Ez mulatságos, felvidító és örömteljes lehet, de egész nyíltan szólva meglehetősen összezavaró is lehet.

Ténylegesen, a KA feltöltése amint már előbb is említettem, azt a furcsa érzékelést eredményezheti, hogy két testetek van egyidejűleg – egy fizikai és egy energetikai. Ez tulajdonképpen a haladás jele KA testetek fejlődésére vonatkozóan, de mentális kihívást jelenthet, ha nem vagytok felkészülve rá.

A világ illúzió voltát való meglátás által okozott mentális diszorientációt nem lenne szabad alábecsülni, főleg hogyha intellektuálisan és filozófiai tudásotokkal nem vagytok felkészülve az effajta érzékelésre.

És ez természetesen elvezetett bennünket a filozófiai rejtvényhez – a világ valós vagy csak illúzió, amit a quantum birodalom szubatomi részecskéinek cikázásuk által mozgásba hozott tánca űz velünk? Számomra a világ mindkettő, valós is és valótlan is. És ami meghatározza az érzékelésünket, az attól függ, hogy mi történik az agyunkban, és ez esetben attól is, hogy mi történik a KA-ban azaz éteri iker testünkben.

Az Erkölcsi Határok Niyama-ja

Én személyesen úgy érzem, hogy bárki aki azt válassza, hogy feltölti KA testét a felemelkedés-energiákkal, szükségszerűen egyéni erkölcsi nézete filozófiai alátámasztást igényel, nevezetesen, hogy mi mindent enged meg önmagának, s mi mindent nem.

Ennek oka az, hogy amint a KA energetizálttá válik, az értelmi/spirituális erő bizonyos típusai természetesen merülnek fel. Nagyon fontos azt is megérteni (véleményem szerint), hogy időnként tudatosságotok élet-negatív aspektusai is felmerülhetnek. Ez az eredendően kellemetlen helyzet (nevezetesen, az alázatos tudatosulása annak, hogy bennsütőkben valami negatív is létezik) tulajdonképpen egy alkalom a nagyobb önmagatokba-látásra, hogyha azt válasszátok, hogy magatokhoz ölelitek az ön-tudatosságot az ön-tudatlanság helyett.

Nagyon egyszerűen, a Határok Niyama-ja a viselkedési határok megszabása által segít, akár kifelé nyitva (úgy értem a külső világ felé) vagy szubtilisen (úgy értem a belső világ felé).

Azt nektek kell meghatároznotok, milyen erkölcsi határokat választatok. Azonban, azok számára akik nem sokat gondolkodtak erről, egy egyszerű és nagyon hasznos niyama-t ajánlok fel:

„Arra törekszem, hogy ne ártsak önmagamnak és másoknak sem!”

Azáltal, hogy az ártalmatlanságra törekedtek önmagatok és mások irányában, egy mentális ösvényt teremtetek, amely segítséget nyújt majd önmagatok és mások számára is, amint elindultok saját tudatosságotok létráján felfelé a létezés magasabb szintjeire.

De … hogyha nem vagytok hajlandóak vagy képtelenek vagytok magatokévá tenni a viselkedés ezen egyszerű határait, vagy bármelyik niyama-t amit választatok, akkor melegen ajánlom, hogy tartsátok magatokat távol KA testetek felépítésének ettől a módszerétől.

Gyakorlati Szuggesztiók

A Hathorok szerint minden élőlényre hatással lesz a nap szél, akár megnyitják magukat az energiáknak, akár nem. Sokak számára ezek az energiák lehúzóak, őrjítőek és nehezen kezelhetőek lesznek. Mások viszont ugyanezeket az energiákat a felemelkedésre és a felemelkedett tudatosság árnyalati szintjein való felfelé haladásra használják majd fel.

A felemelkedési folyamatnak nagyon sok fokozata illetve minőségi szintje van, és hogyha nem olvastátok még el a Hathorok üzenetét melynek címe The Art of Jumping Timeliness azaz Az Időtlenségbe Ugrás Művészete, akkor figyelmetekbe ajánlom annak olvasását. Abban magyarázatot kaptok a felemelkedés alap konceptusáról és, hogyan kezdjetek hozzá. A Hathor Archívumban találjátok meg a weboldalalunkon. (www.tomkenyon.com)

Hogyha készek vagytok tudatosságotok rapid kiterjedésére és KA testetek aktiválására, amit ez a módszer hoz el számotokra, akkor van néhány gyakorlati javaslatom.

Először is találjátok meg az egyensúly pontotokat. A Módszer alkalmazása közben meg fogjátok találni saját egyéni komfort zónátokat vagyis kényelmi tereteket, ami azt jelenti, hogy mennyi megnövekedett energiát tudtok KA testetekben elviselni. Amint rendszeresen folytatjátok a Módszer alkalmazását egyre több energiát lesztek képesek kezelni. De úgymond, ne toljátok a folyót (magyarul ne feszítsétek túl a húrt – a fordító megjegyzése). Legyetek gyengédek magatokhoz és legyetek mérsékeltek.A Módszer Átmeneti Szakaszai

Három alapvető szakasza van ennek a technikának.

Elsö Szakasz

Helyezd át tudatosságod a KA-ba vagyis spirituális iker testedbe, illetve éteri másodba ahogy a KA-t még nevezni szokták. Mivel a KA ugyanolyan méretű és alakú mint a fizikai testetek, bensőtöket teljes egészében áthatja ez az energia test.

Második Szakasz

Amint figyelmeteket az egész KA testetekre összpontosítjátok (tetőtől talpig), váltsátok át érzelmeiteket a nagyrabecsülés és a hála harmóniájára. Ezt úgy teszitek, hogy egyszerűen emlékeztek a nagyrabecsülés és a hála érzésére. Ez megteremti az Energia Bevonzó létrehozásához szükséges harmóniát. Ez az érzelmi tónus elengedhetetlenül szükséges az Energia Bevonzó megteremtéséhez, ahogy azt a Hathorok elmondták üzenetükben.

Harmadik Szakasz

Folytassátok mentális tudatosságotok összpontositását KA testetekre, s ezzel egyidejűleg tartsátok a nagyrabecsülés illetve a hála harmóniáját, s közben tudatosodjon bennetek, hogy a foton és mágneses energiák tengerében vagytok. Bele merültök a nap szélbe anélkül, hogy bármit is tennetek kellene. Amikor már sikeresen tartjátok ezt a koncepciót, egyidejűleg figyelmetekkel KA testetekben és tartjátok a nagyrabecsülés illetve hála harmóniáját, KA testetek automatikusan elkezdi bevonzani a nap szél felemelkedést-felgyorsító energiáit.

Ez a szakasz bonyolult lehet a kezdők számára, mivel a nap szél foton és mágneses energiáinak jelenléte nem érzékelhető az öt érzékszerv által. Ezek az energiák túl szubtilisak ahhoz, hogy az érzékszervek által észlelhetők legyenek. Azonban, a KA test képes, és fogja is észlelni őket, sőt be is vonzza magába, egy biológiai metaforával élve, nagyon hasonlóan mint ahogy a növény észleli a víz jelenlétét és magába szívja a vizet szükség szerint.

Ismételten, minden személy egyedi módon érzékeli a fizikai világot és a tudatosság szubtilis világait. Az Energia Bevonzó megteremtésével együtt járó felfedező folyamat része, hogy megismerjétek miként jelenítik meg önmagukat számotokra ezek a szubtilis foton és mágneses energiák. Amint folyamatosan alkalmazzátok a Módszert, egyre jobban megismeritek és hozzászoktok, hogy ti személyesen hogyan tapasztaljátok ezeket az egyedi szubtilis energiákat.

A Tudatosság és Gyógyítás Kísérlet

Az egyik lenyűgöző dolog ezzel a KA testbe energiát bevonzó módszerrel kapcsolatban az, hogy felhasználható a gyógyító és átalakító energiák fizikai testbe küldésére is.

Mivel a KA keresztül-kassul áthatja a fizikai test minden porcikáját, nincs szövet, szerv vagy rendszer ami a KA-n kívül lenne. Ennek eredményeként, lehetséges bevonzani a nap szélből a felemelkedés energiákat nem csak a KA testbe, hanem a fizikai testbe is. Ez természetesen egy elméleti megállapítás aminek be kell majd bizonyítani igaz vagy hamis voltát a közvetlen tapasztalás – a ti tapasztalásotok által.

Ezt az alkalmazását a Módszernek (az Energia Bevonzó Megteremtésének) én A Tudatosság és Gyógyítás Kísérletének nevezem, mert mindannyian megtaláljuk majd a saját, egyedi módunkat, amiként a Módszer gyógyító lehetőségeit alkalmazzuk. Feltehetően néhány dolog amit megfigyeltem, ily módon alkalmazva a Módszert önmagamon, mások számára is hasznosnak bizonyul.

A saját, egyéni tapasztalásom, hogy miután bevonzom a nap szél energiáit a KA-ba és hagyom egy ideig, hogy KA testem feltöltse önmagát, figyelmemet áthelyezem a testem bármelyik gyógyulásra szoruló területére. Mivel az energia követi a tudatosságot a szubtilis energiák KA testemből oda vándorolnak ahol figyelmem összpontosul.

Ez nem koncentrálás, ismétlem, nem koncentrálás. Ez olyan könnyű mint a lélegzet vétel, vagy felemelni egy tollat. A szubtilis energiák KA testetekben erőfeszítés nélkül mozognak bárhová a testetekben ahová a figyelmeteket vonjátok – ha megengeditek a mozgást.

Amint a szubtilis energiák árama átáramlik a KA-ból testem „támogatást” vagy „gyógyitást” igényelő területére, érzem azok a részek szöveteit valamiként energetizálódni, bár meglehetősen kisebb intenzitással, mint amikor a KA energetizálódik a nap szél által az Energia Bevonzó útján. Számomra, sejtjeim energetizálása úgy mutatkozik meg mint fizikai érzékelés, amely vagy kellemes és/vagy energetizáló azon a részen ahol figyelmem összpontosul. Néha az interdimenzionális érzékelés különböző megjelenése is ott van, mint a fény és néha még mint belső (vagyis lelki) hang is.

Hogyha azt válasszátok, hogy a lehetőségek ezen birodalmát kutatjátok, kétségen kívül meg fogjátok ismerni miként tapasztaljátok a gyógyítás szubtilis energiáit, amint beáramlanak fizikai testetekbe a KA-ból.

Egy dologra azonban oda kell figyelnetek, a KA-ból átáramló gyógyító és átalakító energiák rezgés szintje gyorsabb a fizikai testhez viszonyítva. Ennek következtében úgy találhatjátok, hogy egy fajta lelki-spirituális méregtelenítés veszi kezdetét, ha sok az energetikai–dugulás a szervben vagy a testrészen ahová összpontosítatok.

Mindenestre bizonyos, hogy lehetséges gyógyító és átalakító energiát küldeni a KA-ból a fizikai test részeibe minden kellemetlen reakció nélkül. Azonban, ha kellemetlenséget tapasztaltok, főleg értelmi/érzelmi fajtát, akkor jó lenne elolvasnotok egyik régebben irt cikkemet, amelynek a címe Psycho-spiritual Detoxification: Thoughts and Observations azaz Pszicho-spirituális Méregtelenités: Gondolatok és Megfigyelések; a weboldal Articles részében találjátok meg.

A másik javaslatom, igyatok vizet ha kivételesen erős visszahatást tapasztaltok fizikai testetekben a Tudatosság és Gyógyítás Kísérlet után.

Befejező Gondolatok

Azt javasolom, hogy kezdetben rövid ideig kísérletezzetek a Módszerrel; csak hozzátok létre önmagát az Energia Bevonzót ahogy azt a Hathorok elmondták. Találjatok időt és helyet, ahol nem zavarnak meg benneteket. Öttől tíz perc kezdetben bőven elég. Miután feltöltöttétek a KA-t, töltsetek néhány percet a KA, a fizikai testetek és közvetlen környezetetek érzékelésével, ahogy az megjeleníti önmagát az öt érzékszervetek által. Ez az érzékelése a KA-nak, a fizikai testeteknek és a környezeteteknek, segítséget nyújt majd a feltöltött energiák hatékonyabb integrálásában. Ne feledjétek, a KA valósága nem gáncsolja el a fizikai világ vagy a fizikai test valóságát. A KA a fizikai fokozása, ténylegesen a tudatosság egy másik dimenziója.

Az teljesen egyéni döntés részetekről, hogy mennyi ideig és milyen gyakran alkalmazzátok a Módszert. Amellett, kezdjétek el kíváncsisággal, és azt hiszem az egyik legfontosabb dolog, hogy leljétek örömötök az Energia Bevonzó megteremtésében. Végtére is mint teremtő, nem azt szeretnétek, hogy az öröm része legyen annak amit megteremtetek?

A Hathorok Földi Üzenete1.jpg

Kép forrása: pinterest.comSzerzőjogi Közlemény: ©2011 Tom Kenyon minden jog fenntartva. Másolatok készíthetők erről az üzenetről és átadhatók bárkinek, mindaddig míg semmilyen módon nem módosítjátok, nem fizettetitek meg, feltüntetitek a szerző nevét és ezt a szerzőjogi közleményt.

Tom Kenyon
Az eredeti szöveg A Hathor Planetary Message a www.tomkenyon.com weboldalon található.
Angolról fordította: Sári Izabella
Forrás: www.fluidemerald.com