Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A horgony

2019-05-08

Megérkezni a belső erőforráshoz

Jézus 1.jpg

 

A horgony

 

Kedves Barátaim!

 

 Jézus vagyok, és régi barátként üdvözöllek mindannyiótokat. Hálás és örömteli számomra, hogy itt lehetek köztetek. Szeretném, ha éreznétek az energiám, jelenlétem és hogy ugyanolyan rokonlélek vagyok, mint ti. Bajtársként ölellek át titeket, ezzel is jelezve, hogy egyként érintkezünk szívtől szívig.

 

Nagyra becsüllek titeket. Bátrak vagytok, minden nap kutatjátok, kik is vagytok és hogy mit is jelent „mag”atoknak lenni. Keresitek magatokban a lehorgonyozható részt. Mélyen legbelül érzitek, hogy nem élhettek igaz életet a Földön, míg el nem juttok belső önmagatokig, rá nem lelve arra a békére, ami csendben várja, hogy felfedezzétek.

 

Ezen horgony megtalálása és megtapasztalása önmagatokban talán a legfontosabb lépés a felé, amit lélekként a Földön tehettek. Amint rátaláltok a bennetek rejlő „Én”re a Föld örvénylő, kavargó energiái közt, és megízlelitek a szívetek csendjét, majd meghalljátok lelketek hangját, ott és akkor megérkeztek belső erőforrásotokhoz és képesek lesztek bensőtökből élni. Lelketek fénye akkor földi testetekben lakik majd, és ettől szó szerint feltöltődtök. Ahelyett, hogy kívülről élnétek meg a belsőt, mindig külső ingerre reagálva, belülről kezdtek kifelé élni, abból az igazságból táplálkozva, ami az időben és a csendben leledzik. Ma arról szándékozom beszélni, hogyan is csatlakozhattok eme bennetek rejlő igazsághoz.

 

Az imént arról beszéltem, hogy a külvilág ingerei mennyire eltávolítanak a saját igazságaitoktól, a horgonyaitoktól és a bennetek levő nyugvóponttól. Ezen ingerek nem csupán a külvilágból és más emberektől származnak, hanem saját részeitekből is, amelyek a most bennetek található ingereket belső részeitekké tették: az elmétekben, gondolataitokban és viselkedésmintáitokban. Megrögzött hitetek van önmagatokkal kapcsolatban. Például: azt hiszitek, bizonyos módon kell viselkednetek ahhoz, hogy „jók” vagy „kedvesek” legyetek. Különböző gondolataitok, képeitek vannak, és azt hiszitek, ezek szerint kell élnetek, de ez nyomást tesz rátok.

 

Szinte kivétel nélkül mindenki ezt teszi, mivel mindenkiben van egyfajta sürgetés, ami nem a lelketekből szól, és nem is a külvilágból. Ezek a sürgetések a „bőrötök alatt” vannak, az energiamezőtökben. Ezektől a legnehezebb megszabadulni, azonban ez elengedhetetlen ahhoz, hogy ráleljetek a bennetek található béke és nyugalom ösvényére. Ezek a belső ingerek, önmagatokkal szemben támasztott elvárások és idillikus képek azok, amikhez igazodtok és ami távol tart önvalótoktól és lelketek hangjától.

 

Szeretném, ha most létrehoznátok egy olyan teret az energiamezőtökben, ami ezekből a gondolati mintákból, szokásokból, viselkedésmintákból és automatikus reakciómintákból áll. Arra kérnélek titeket, hogy ne az elme segítségével, erre gondolva hozzátok ezt létre, hanem úgy, hogy a lábatok alatti földhöz csatlakoztok, és szívverésetek igazodik Földanyáéhoz. Koncentráljatok a lábatokra és a benne és körülötte levő erőtérre. Érezzétek, hogy bármit gondoltok is, vagy tesztek, bármi aggaszt titeket, Földanya energiája egyfolytában megtart titeket. Érezzétek, hogyan is zajlik ez a folyamat, és engedjétek, hogy megtartson. Érezzétek, hogy csatlakozik hozzátok a Föld áramlata, hogy lassan átterjed a lábaitokra és felfut a combjaitokon, térdeiteken, csípőtökön, medencéteken. Érezzétek a csendes, folyamatosan áramló energia erejét.

 

A Föld ezen energiája csendes, ám mégis különleges, mert pontosan azon részeitekbe áramlik, ahol még több stabilitásra és biztonságra van szükség. Vajon képesek vagytok megengedni magatoknak, hogy a Föld átöleljen teljes erejéből és minden bölcsességével? Érezzétek, ahogy a fejetekben zizegő gondolatok könnyebbek lesznek, és a vágy, hogy ti irányítsátok az életet elillan. Amikor a Föld áramához kapcsolódtok, olyankor a szívetekkel kezdtek gondolkodni az elmétek helyett.

 

Próbáljátok meg! Érezzétek, amint magával ragad a csendes, folyamatos Föld- áramlat, ami körbeveszi lábaitokat és csípőiteket, egészen fel a hasatokig. Érezzétek, hogy mindent elengedtek, és az áramlat fent tart. Nézzétek meg, mi történik az elmétekben levő energiával, mennyire lecsendesül. Képzeljétek el, hogy minden gondolat, elmélkedés, agyalás eltávozik tőletek egy csapásra. Az elmétek kevésbé aktív, lecsendesül. Elmétek központjában érzékelhetitek azt a pontot, ami nem gondolkodik, csupán figyel. Ez egyfajta jelenlét, egyfajta tudatosság, ami nem érvel, csupán szemlél. Érezzétek, milyen kellemes, hogy csak léteztek, és semmit sem kell tennetek: mégis éberek vagytok, jelen vagytok.

 

Most irányítsátok a figyelmeteket az elmétek csendes pontjából a szívetekhez és érzelmeitekhez. Az elmétekben levő „szem”mel alaposan kutassátok át a szívtereteket, és lássátok, milyen összetett, finom energiák vannak ott. Nincs elvárás és ítélkezés, bármit is lássatok. Némelyikőtök melegséget érezhet a szívében, míg mások olyasvalamit, amit elzártak. Lehet, hogy a szívetek fél megnyílni, de ez érthető, mivel mindannyiótokban régi félelmek és meggyőződések élnek, amik akadályozzák a szív megnyitását. Most, míg érzitek Földanya támogatását és az elmétekben létrehozott csendes helyet, megnézzük, mik azok a régi félelmek és negatív gondoltok, amiktől a szívetek nem nyílik.

 

A legfontosabb, hogy belsőtökből figyeljetek, és ne külső forrást, gondolatot vagy ítéletmintát használjatok, miszerint „ ez kellene, hogy legyen”, hanem egyszerűen csak figyeljetek. Egy pillanatig érezzétek azt a helyet a szívetekben, ami tele van örökké tartó szépséggel, és ami hozzátok tartozik, a lelketekhez. Lássátok meg azt a fényt, ami a különböző Földön és máshol eltöltött életeitek alatt halmozódott fel. Azt nem kell tudnotok pontosan hol és hogyan, azt azonban igen, hogy fejlett lények vagytok, akik azért születnek le és  tapasztalnak dolgokat, hogy azok által rájöjjenek, milyen sokfélék és tudatosuljanak.

 

Egy pillanatra érezzétek a szívetek gazdagságát, finomságát és az árnyalatokat, amelyek segítségével gondolkodtok és éreztek. Láthattok színeket, természeti képeket, virágokat stb., bármit láttok is, tudjátok, milyen gazdagság rejlik bennetek, még ha bizonyos részeitek lelakatoltak maradnak is: mivel félnek eme gazdagságot feltárni előttetek és a világ előtt.

 

Azonban ez attól még ott van –, én látom ,- ezért is szeretlek és becsüllek titeket olyannyira! Látom a fájdalmaitokat is, amiket akkor éltek át, amikor bizonyos részeiteket elzárjátok magatok elől: a kincseiteket, bőségeiteket, szereteteteket és fényeteket. Nagyon fájdalmas így élni! Bár néha biztonságosabbnak tűnhet lezárni egyes részeiteket, érezzétek át egy pillanatra, mit tesz ez veletek. Érezzétek a fényt, örömöt, lelkesedést, ami természetesen áramlana és ami meg akarja mutatni magát és csatlakozna a világhoz. Érezzétek a bennetek mélyen gyökerező ihletettséget.

 

Most kinyitunk egy ajtót, ahol valamit elengedünk, mert eljött az ideje. Ez most már szabadon áramolhat és megnyilvánulhat bennetek jó és kellemes dolgokat hozva életetekbe. Képzeljétek el egy pillanatig, hogy szívteretekben egy régi, rozsdás ajtót láttok, ami nehezen nyílik. Érezzétek az ajtó energiáját. Ezt az ajtót ti magatok tettétek oda, hogy érzelmileg, esetleg fizikailag túléljetek valamit. Rengeteg múltbeli, gyerekkori, előző életek beli oka lehet annak, amiért oda tettétek ezt az ajtót, és amiért ez biztonságot adott. Most már azonban sokkal inkább akadályoz, mint segít, ezért itt az ideje kinyitni.

 

Képzeljétek el egy pillanatra, hogy az ajtó felé fordultok. Érezzétek elmétekben a mozdulatlanságot, és legyetek tudatában annak, hogy ott lesztek és megfigyelitek, mit is rejtegettetek ott oly régóta. Lassan nyissátok ki az ajtót, miközben érzitek a lábatokban levő erőt és szilárdságot, amit Földanyától kaptok, és tudjátok, hogy ez megtart titeket.

 

Most itt az ideje, hogy megnyíljatok lelketek egy nagyobb része felé, a felé, akik vagytok. Mi szeretne áthatolni azon az ajtón? Talán először zűrzavar tárul elétek, a régi energiák tornyosulhatnak oda, amik már egy ideje aggasztanak, és most láthatóvá teszik magukat. Mint például: félelmek, kétségek, esetleg valami sötét. Vegyétek ezeket könnyedén és fogadjátok őket kiegyensúlyozottan.

 

Azok mögött a félelmek, zűrzavar mögött határozottan valami gyönyörű húzódik meg, ami már nagyon vágyik rá, hogy megnyilvánuljon kitárt szívetekben. Kérdezzétek meg tőle, hogy feltárja-e magát, és van-e üzenete számotokra. Ez a magasabb Énetek egy része, az angyali részetek, ami megnyilvánulna és az életetek része szeretne lenni. Küldjetek fényt, szeretetet és elfogadást az ajtó és bejárat felé, ezzel egy hidat teremtve, amin át kijöhet, ami ott lapul, és így megláthatjátok.

 

Merjétek meglátni, milyen hatalmas és csodálatos is ez! Gyakran féltek saját erőtöktől, bölcsességetektől és szépségetektől. Hajlamosak vagytok lekicsinyíteni magatokat az elmétekben és nem látni, mi van ott igazán, de hagyjátok, hogy megjelenjen, és ne engedjetek teret a kétségnek és önlebecsülésnek, mert ez az az energia, amire egész életetekben vártatok.

 

Segít , ha elképzelitek, milyen formában nyilvánul meg az energia : férfi vagy női alak jelenik -e meg. Ez megmutatja, milyen energiafajta szeretne belétek áramlani és segíthet megnyitni szíveteket. Nézzetek az alakra és hallgassátok meg, mit kíván mondani. Hagyjátok, hogy beszéljen, majd horgonyozzátok le a szívetekbe az energiáját, mert ő egy részetek. Engedjétek, hogy teljes mértékben szívteretekbe lépjen.

 

Engedjétek meg, hogy megújuljon az életetek. Nem tudható pontosan, mi történik, ti csak bízzatok és higgyetek ebben a folyamatban. Amint csatlakoztatok a szívetekkel és az eddig zárva levő ajtók feltárultak, képesek lesztek csatlakozni a lelketekhez is és érezhetitek belső útmutatását. Akkor felfedezitek magatokban a horgonyt, a magot önmagatokban, ami ahhoz szükséges, hogy tudjátok, most hol tartotok és merre haladtok.

 

Most kapcsoljátok össze az elméteket, szíveteket és hasatokat. Érezzétek újra a Földanya áramló erejét és csatlakozzatok hozzá. Egész életetekben segítő energiák vesznek körül, és a Föld ezeknek egyike. Bízz benne! Ő egy ösvényt szeretne létrehozni számotokra, be akar fogadni titeket. Vár titeket és nem vagytok egyedül.

 

Kérlek, csatlakozzatok újra ahhoz a csendes elmétekben levő központhoz, ahol nem gondolkodtok, csupán megfigyeltek, éber állapotban és jelenlétben. Végül, csatlakozzatok újra szívetekkel, - ezzel a felettébb érzékeny szervvel a központotokban-, ami a lelketekhez közvetít titeket és ami a múlt fájdalmait cipeli.    Érezzetek részvétet a szívetek iránt, amiért annyit szenvedett, de ugyanakkor becsüljétek a benne rejlő hatalmas lehetőséget: a sok élet alatt felhalmozódott gazdagságot, az érzelmi életetek, lelketek mélységét. Becsüljétek meg a szíveteket.

 

Érezzétek, hogyan működik együtt ez a három központ, és hogy egyesül az elme, szív és has. Nem kell elgondolkodnotok erről, csak egyszerűen hagyjátok, hogy megtörténjen. Érezzétek, hogy az áramlás tetőtől talpig visszahoz titeket saját magotokba. Ha netán úgy éreznétek, van még némi ellenállás vagy disszonancia, ezzel semmi gond, hiszen ezért csináljátok az egészet. Ez a belső látás segít nektek tudatosítani, hogy vannak bennetek elzárt részek és kinyitásra váró ajtók. Hadd menjen minden a maga útján, természetesen.

 

Köszönöm, hogy ma itt voltatok velem. Megosztom veletek az energiám.

 

Pamela Kribbe

Forrás: http://www.pamela-kribbe.nl

Fordította: Regi