Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A LÉLEK KORA

2024-01-29

Öt lélekkort különböztetünk meg 

 

 lélek tánc.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

A lélek fejlődési ciklusai

 

A lélek korát egy fejlődési folyamat, egy tapasztalási folyamat határozza meg, amely sok életen keresztül tart, s amelyeket ciklusokra lehet felosztani.

 

Öt lélekkort különböztetünk meg: - a csecsemő lélek

- a gyermek lélek

- a tinédzser lélek

- az érett lélek

- az öreg lélek

Az egyes lelki korok röviden így jellemezhetőek:

A csecsemő lélek első inkarnációja előtt még soha nem volt az anyagi világban. Egyrészt lenyűgözi őt az a játék, amit ti "életnek" neveztek, másrészt nagyon ijesztő számára ez az anyagi valóságsík. Fél ettől az új világtól, ugyanakkor mágikusan vonzódik hozzá. Úgy győzi le ezt a félelmet, hogy egy olyan családba inkarnálódik, ahol nagyon sok védelmet, közelséget kap, akikre támaszkodhat, ahol nem várnak el tőle semmilyen teljesítményt, ahol a nagycsaládban, a nemzetségben, a csoportban egész életében jól érzi magát. Az első inkarnációkat szinte megrázkódtatásként éli meg, ezért úgy tűnik, mintha nem is lenne itt egészen. A nagycsaládban legyőzheti félelmét, mivel állandóan van körülötte valaki. Szüksége van az emberek közelségére. Ez azért fontos neki, mert rendkívül bizonytalan és tele van félelemmel. A csecsemő lélek szeretne mindig belekapaszkodni egy szoknyába. Legnagyobb félelme, hogy el kell hagynia a biztos fészket, és egyedül kell boldogulnia. Ez a csecsemő lélek fokozatosan idősebb lesz, hiszen több inkarnáció van ebben a ciklusban. Lassan elengedi a szoknyát, amibe eddig fogózkodott, és amikor ez megtörténik, és megteszi az első önálló lépést, gyermek lélekké válik.

A gyermek lélek kíváncsi! Mindenhol ott akar lenni, mindent tudni akar, mindent látni akar, semmiről sem akar lemaradni. Minden érdekli, kíváncsi arra, hogy mások mit beszélnek. Ott van, ahol dolgoznak, és mindent érteni akar. Főbb jellegzetességei, hogy mindenütt ott van, kukucskál, kérdez. Képes már egyszerű munkára, de még fél a nagyobb vállalkozástól. Még nem tud önállóan gondolkodni, és az összegyűjtött információkból következtetéseket levonni. Ebben korban képes cselekedeteket és megbízásokat teljesíteni mások számára, amelynek következményeit egyszerű tudatával még nem tudja felfogni. Minden információt abszolút valóságnak hisz. Később, mikor kinő ebből a ciklusból, azt gondolja: "Én mindent jobban tudok" - s ezzel megkezdődik a tinédzser lélek korszaka.

A tinédzser lélek ráveti magát a tapasztalatok gyűjtésére, és meg van győződve arról, hogy jobb másoknál! Bizonyítani akar, meg akarja mutatni magát, azt akarja, hogy csodálják. Tökéletes akar lenni. Mindazt ki akarja próbálni, amit a gyermek lélek megnézett és hallott. Emiatt rendkívül sok kockázatot képes vállalni, semmi sem túl nehéz, nagy, drága vagy veszélyes. Be akarja mutatni a világnak, hogy ő rendkívüli! Nincsen belső biztonsága, és nem képes felelősséget vállalni sem. Ha valami nem sikerül neki, általában másokat hibáztat érte. A hiányzó biztonságot látszattal és hivalkodással pótolja. Ruházata exkluzív, autója és otthona feltűnő. Ha a külső látszat fenntartását valami fenyegeti, képes még erőszakkal is fenntartani a nagy ráfordítással felépített imázst. Eközben hazugságokba és bűncselekményekbe is keveredhet. Belülről gyakran szétesett és feldúlt, de mindent megtesz, hogy ezt ne érezze. Nagyon sokáig tökéletesnek tartja magát, és megpróbálja ezt másokkal is elhitetni. Mélyen belül azonban bizonytalan, hiányoznak belőle az érett lélek tapasztalatai és értékei. A ciklus végén a tinédzser lélek gyakran mély traumát él át. Eddig csak a külsőségekkel törődött, azért harcolt, hogy fenntartsa a tökéletesség látszatát. Hirtelen mindez kicsúszik a kezéből, és úgy érzi, nem képes többre. Itt gyakran bekövetkezik az összeomlás. Világosan látja saját látszatvilágát, álarcait, kételkedni kezd magában, és erőtlennek érzi magát. Ekkor belép az érett lélek korszakába.

Az érett lélek szintén tapasztalatokra törekszik, de neki fontos, hogy megértse ezeket, megkérdőjelezze és belülről feldolgozza. Már nem vakon veti rá magát a világra, hanem meggondoltan választja ki, hogy mit szeretne megtapasztalni. A tinédzser lélek ciklusában sok tapasztalatot szerzett, amelyek olyan vadul követték egymást, hogy nem volt ideje feldolgozni őket; ebből most már kinőtt. Új prioritásai és értékei vannak. Tudatosítja az érzéseit, törekszik az igazságra és a valóságra. Erős az igazságérzete, és leveti régi védő álarcait, külső maszkjait. Néha még fél, hogy mások valóban olyannak fogadják-e el, amilyen. Ez az egész fejlődési cikluson belül zajlik le benne, és szüksége van arra, hogy időnként egyedül legyen. Idő kell ahhoz, hogy feldolgozza belső kétségeit, hogy érezzen, hogy megértse a dolgokat, és hogy kialakítsa saját álláspontját. Minden erejével meg akarja tapasztalni, hogy mi zajlik belső világában. Míg a tinédzser lélek mindent megtesz, hogy ne legyen egyedül, és nem őrlődjön, az érett léleknek szüksége van arra, hogy egyedül legyen. Gyakran csatlakozik önsegítő csoportokhoz, hogy biztos keretek között jobban megérthesse magát és másokat. Míg a tinédzser lélek olvasott tudást ad tovább, az érett lélek saját tapasztalatából akar tudást meríteni. E ciklus végén nem sok hangsúlyt helyez a titulusokra, ami a tinédzser lélek oly fontos. Az öreg lélek természetes módon spirituális, bár előfordulhat, hogy egyáltalán nem tudatosan foglakozik spiritualitással. Természetes kapcsolata van belső képeivel, meditatív határélményei vannak, tudatosan dolgozik az energiákkal, tisztán hallja belső hangját, tudatára a belső bölcsesség jellemző, amivel kitágítja világképét. Egyre több lehetősége van, hogy felfedezze saját isteni lényét, teremtő potenciálját.

Az öreg lélek tisztán felismeri útját, és tévedhetetlenül követi. Jelentős vezetői képességekkel rendelkezik mivel a saját középpontjában van, mivel nem akar másokat megtéríteni, és mivel természetesen és hitelesen árad belőle az isteni minőség. Szilárd sziklaként nyugszik megingathatatlan középpontjában, nyugalmat, békét, természetes autoritást és védettséget sugároz környezetébe, még akkor is, ha körülötte káosz van!

Ő a lét egy forrása! És itt van egy párhuzam a csecsemő lélekkel.

Azt mondtuk, hogy a csecsemő lélek első inkarnációja szinte beleálmodja magát az életbe. Az öreg léleknél ez fordítva van, ő kiálmodja magát az életből! Belső képei és belső kommunikációja révén kapcsolatban áll szellemi hazájával, de képes gyorsan átkapcsolni és elintézni az anyagi világ ügyeit. Számra ez a kapcsolat természetes és világos. Szívesen van együtt önmagával, sokoldalú tehetségeivel, gondolataival, képeivel és energiáival. Belső tudása és szemlélődése révén rálát az élet törvényeire. Ezek a foglalatosságok örömmel töltik el. Elérte a mesteri szintet, nagy lelki ereje van, mivel megindult benne a lelki testvéreivel való egybeolvadás. Nagy belső béke és hitelesség jellemzi. A ciklus végén végérvényesen visszatér szellemi hazájába.

Minden ember, aki most veletek van a Földön, már sok inkarnációt tudhat maga mögött. Egyikőtök sem most van itt először! Sokszor voltatok itt. Minden alkalommal, amikor egy új testben jöttök a Földre, végigjárjátok a csecsemő kort, a gyerekkort, a tinédzser kort, és valamikor felnőttök, ki korábban, ki később. Közben pedig járjátok személyes, lelki fejlődési utatokat. Megélitek a csecsemő lélek, a gyerek lélek, a tinédzser lélek korszakát, és addig fejlődtök, amíg az utolsó inkarnációtokba eljutottatok. Természetesen ezt meghaladhatjátok a fejlődésben! Úgy is mondhatjuk, hogy időben összesűrítve dolgozzátok fel inkarnációs ciklusotok kialakulását!

Ezért van az, hogy van egy időszak, ahol a tökéletességre törekedtek, ahol elismerésre és csodálatra vágytok, ahol erőszakosak vagy katonásak vagytok, ahol személyes válságokon és szenvedésen mentek keresztül, ahol befelé fordultok, és ahol megtaláljátok a megoldást. Ezek a fázisok mind jogosak és megengedettek!

 

Ne hadakozzatok magatokkal! Nem részletesen élitek meg elmúlt inkarnációitok fejlődési lépéseit, de jelenlegi életetekben újra végigmentek ezeken, majd túl is léptek rajta!

 

Biztosan emlékeztek arra, hogy fiatal korotokban más filmeket szerettetek, más példaképeitek és értékrendszeretek volt, mint ma. Lehet, hogy ezek régi hajlamok egy régebbi inkarnációból származnak, ahol a lélek még tinédzser korban volt. Ez később feloldódik, és egyre több érettségre tesztek szert! Nagyon felgyorsult idősíkban életek, ahol az átalakulás napirenden van, és előfordulhat, hogy meghaladjátok lelketek korábbi érettségi fokát, és beléptek a következőbe. Azaz, a tinédzser lélek korából átléphettek az érett lélek korszakába, vagy az érettből az öreg lélek korszakába. Rendszerint töltötök el egy lélek korszakban, de jelenleg ez másként van! A ti idősíkotokon, ahogy más síkokon is, nagyon sok, különböző korú lélek inkarnálódott. A ti valóságotokban a csecsemő és gyermek lelkek már elhagyták a bolygót. A 80-as években olyanok voltak a viszonyok a Földön, hogy a tinédzser lelkek voltak többségben. Ez az arány azonban néhány éve kezd tolódni. A ti idősíkotokon a 90-es évektől nem inkarnálódhatnak csecsemő, gyermek és tinédzser lelkek. Csak érett és öreg lelkek jöhetnek le. Ennek hatására megváltozik az összkép, és növekszik a lélek kora. Erre azért van szüksége, mert valóságsíkotok rezgéseinek emelkedése miatt csak magas rezgésű tudat képes hosszan itt tartózkodni. A tinédzser lelkek száma a múltban nagyon nagy volt, ezért az ő személyes értékrendjüket fogadták el normának a széles tömegek számára. Ennek azonban vége lesz, kikerül a kormányzás a kezükből! Ők felkorbácsolt állapotban vannak, ingáznak a túlfűtöttség és a kimerültség között; ennek során lépést tesznek az érett lélek felé, a többiek eltávoznak. 

 A lélek fejlődési ciklusai1.jpg

Kép forrása: Pinterest.com