Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A Mátrix-zár kioldása

2018-10-15

Arkturuszi fényküldöttek üzenete

 A Mátrix-zár kioldása.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

A mai üzenetünk arról szól, hogyan lehetséges a harmadik dimenziós mátrix zárat feloldani. Ahogyan egy nagy kulcs szükséges egy nagy lakat kinyitásához, úgy egy harmadik dimenziós kulcs szükséges a harmadik dimenziós mátrix-zár kioldásához. A sötét titkos szövetség is ismeri ezt a tényt és ezért a 3D-mátrix sok igazságát elzárták előletek. Így a 3D-mátrix valóságotokban csak harmadik dimenziós emberek képesek az igazság felfedésére.


A Galaktikus Föderációból közülünk sokan felvállalták azt az áldozatot, hogy emberi testet öltöttek, hogy segíthessünk az embereknek. Azonban a Föld fizikai lakóinak kell megtenniük a lépést, ami Gaia Felemelkedésének következő frekvenciájához vezet, vagy nem lesznek képesek Gaia 5. dimenziós kifejezésformájával együtt hullámzani/rezegni.


Ezen túl a holografikus Föld 3D-mátrixát alacsony frekvenciájú félelemmel fertőztek meg, tehát mindig, amikor egy ember megpróbálja feltörni a Mátrixot, hogy ráleljen az igazságra és azt megossza másokkal, eltalálja őt egy nagy porció félelemesszencia, ami megpróbálja megállítani őt.


Hadd magyarázzuk el, mit is értünk „félelemesszencia” alatt. Minden érzelemnek van egy intenzív esszenciája, amit a legjobban egy szaggal vagy illattal lehetne elmagyarázni, bár ennek a legtöbb ember nincs tudatában. Ezért képesek az állatok és növények azonnal megállapítani, hogy egy ember biztonságos-e [a számukra]. Kiszagolják a félelem vagy a szeretet szagát. Igen, a növények is érzékelnek szagokat, de másképp, mint azt az állatok teszik. A növények a kémiai reakciók által „szagolnak”, amikor valami felé mozognak vagy távolodnak tőle.


Emberi testetek valóban állati eredetű. De az emberiség az egyénné fejlődés folyamata során elveszítette a veleszületett állati ösztönöket. Ezenkívül a sötét titkos szövetség meglehetősen eredményesen dolgozott, hogy a legtöbb embert a félelem állandó állapotában tartsa. És az egyetlen út, hogy szembenézzetek a 3D-mátrixba ültetett félelemmel, a fizikai testetekbe beágyazódott félelem meghaladása. A félelem szaga azt mondja „menj el” és az ügyes szeretet azt mondja, „gyere közelebb”. Ha nem győztétek le saját belső félelmeteket, akkor a tudatalatti üzenete, hogy „menj el és keress biztonságot” felülírja szándékotokat,hogy felfedjétek az igazságot a 3D-mátrixban. Bolygótok 3D-mátrixa a teremtés hálójával össze van kapcsolva. Tehát, ha a félelemre hangolódtok, akkor a teremtés hálója által félelmekkel teli érzeteket küldtök saját utatokra.


Kérünk benneteket emlékezzetek, hogy az érzelmek kétfajta osztályozása létezik, egyik típus a szereteten alapuló érzelmek és a másik a félelmen alapuló érzelmek. Ezért a fájdalom, a harag, a vétkesség, a bosszú, a kétség mind félelem alapú és a teremtés hálóját arra emlékezteti, hogy még több félelmet árasszon ki. Ebből az okból kifolyólag olyan fontos a Felemelkedési folyamatotokban, hogy az érzelmeitek mesterei legyetek.


A Felemelkedés egy folyamat, mely során annyi fényt kell felvennetek lényetekbe, hogy frekvenciátok a harmadik dimenzión túlra terjedjen ki. Ez a fény magasabb formája először az észleléseteket hangolja újra, hogy az képes legyen a magasabb dimenziók érzékelésére. de azt is lehetővé teszi számotokra, hogy minden illúzión átlássatok. Ez a képesség egy kihívás, mert kezditek megérteni, mennyire félrevezetett benneteket a sötét titkos szövetség.


Természetes dolog erre az információra haraggal reagálni. Azonban a harag félelmen alapuló érzelem, ami a teremtés hálóján keresztül még több félelemmel lát el. Ezért a Felemelkedési folyamatotok legnagyobb vizsgája, hogy uralkodjatok MINDEN félelem-alapú reakciótokon, mert azok csökkentik rezgésszinteteket, ahogyan még több félelmet vonzanak be valóságotokba.


Amint képesek vagytok uralkodni a félelem-alapú érzelmeiteken és emlékeztek MINDEN ingerre szeretet-alapú reakciót adni, küldjetek a teremtés hálójának egyre több szeretetet életetek során. Bármikor, amikor egy ingerrel konfrontálódtok, ami félelem-alapú reakciót vált ki, ösztöneiteket iskoláznotok kell, hogy azok azonnal szeretetté alakuljanak át. Ily módon képesek vagytok a 3D-mátrix zárat feltörni.


De előbb hadd mondjuk el ki áll a sötét titkos szövetség mögött, és aztán elmondjuk, hogyan fedezitek fel a 3D-mátricx igazságát, aminek rejtve kellene maradnia előttetek. A sötét titkos szövetség tulajdonképpen a galaxisotok tagjai-felett-uralkodók inkarnációi. Bőven mielőtt régi történelmetek megkezdődne, galaxisotok különböző tagjai látogatták bolygótokat.


Azokban az időkben zajlottak a galaktikus háborúk és Világok-Feletti-Erők tagjai a Világokban-Rejlő-Erők tagjaival harcoltak. Generációról generációra győzedelmeskedtek a Világok-Feletti-Erők és sorra hódították meg a bolygókat. A Mások-Felett-Uralkodó fajok a reptoid-örökségből származtak, akik a „legerősebb él túl” evolúciós alapon fejlődtek. Inne származik az egyetlen szabály: „Ölni vagy meghalni.” Mint az elképzelhetitek, ez a fajta fejlődés nagy erős és gonosz harcosokat teremtett.


Ezért, kedves Földlakók, ne alacsonyodjatok le odáig, hogy ne tudjátok ellenőrzésetek alatt tartani félelmeiteket, mert nekünk sok generációra volt szükségünk, hogy ezt a fajta ellenséget legyőzzük. Megtapasztaltuk és megtanultuk, hogy az ilyen típusú ellenséget nem lehetséges haraggal vagy félelemmel leküzdeni, mert ez csak az ő erejét táplálja és erősíti. Igen, ennek a fajnak a fejlődése során valóban úgy alakult, hogy a félelem energiamezőjéből volt képes táplálkozni.


Mint azt már elmondtuk, minden érzelem egy láthatatlan esszenciát sugároz ki magából, ami az állatok számára erős szaga. Az emberek elfelejtették, hogy ők egy állati testet [hordozót] viselnek. Emberré válásuk arroganciájában, félretolták a minden állat által birtokolt túlélési taktikákat, a képességet, hogy kiszagolják az érzelmeket.


Ezt a képességet vissza fogjátok szerezni. Valóban a pszichometria magasabb érzékeinek tökéletesítésével voltak képesek a Belső-Erő-Felett-Uralkodók a Mások-Felett-Uralkodók felett győzedelmeskedni. Amint képessé váltunk a más lények félelmét kiszagolni, képessé váltunk magunkban is kiszagolni a félelmet.


Mindig feltettük magunknak a kérdést, hogyan találtak ránk ellenségeink a Mások-Felett-Uralkodók, mindegy hová bújtunk. Azonban egyes reptoidok valóban összekapcsolódtak a mi erőinkkel, mert a hosszú interakció során a szereteten alapuló energiák az ő lényüket is megfertőzte, ahogyan az ő félelmen alapuló esszenciájuk a mi sorainkban is sokakat megfertőzött.


Amint ezek a reptoidok tájékoztattak minket, hogy képesek félelmünket kiszagolni, felismertük, hogy csak akkor nyerhetnénk meg a hosszú Galaktikus Háborút, ha megtanulunk, MINDEN félelem alapú érzelem felett uralkodni. Nagyon meglepődtünk és örültünk, amikor azt tapasztaltuk, hogy a félelem feletti uralkodás a tudatunkat az 5. dimenzióba és azon túlra terjesztette ki.


Amint a valóság egy magasabb frekvenciájával kerültünk egy hullámhosszra, a Mások-Felett-Uralkodók, akik ereje még félelmeken alapult már nem találtak meg minket. Ekkor történt az, hogy a hosszú háború mérlege a mi oldalunkra billent. Szeretni megtanulni csak egy dolog, de megtanulni, CSAK szeretetként létezni, még a halál torkában is, egy sokkal nehezebb feladat volt.


Azonban amint megtanultuk, hogy tudatunk, ÖNMAGUNK, felnőtt az ötödik dimenzióba és mi csak egy harmadik dimenziós burkot [testet] hordtunk, a burok halála nem okozott többé gondot. Ha megsemmisült agyag-burkunk [testünk], akkor csupán egy ötödik dimenziós burkot hoztunk létre. Közöttünk egyesek megtanulták, hogy ötödik dimenziós tudatunkat használva egy harmadik dimenziós testet hozzanak létre. Ahogy ti egy roncsautót egy másikre cseréltek le, úgy ha mi elveszítjük [anyagi] testünket, akkor egy újat hozunk létre.


Amikor a halott társaink egy teljesen egészséges testben tértek vissza hozzánk, felismertük, hogy nem kell félnünk, ha meghalunk, egyszerűen létrehoztunk egy új burkot. Innentől számítva félelmektől mentes harcosokká váltunk, akik a „halottakkal” szövetkeztek és az 5. dimenziós látásmódból vezettek minket. Ez a vezetés lehetségessé vált, mert amint megszabadultunk a halálfélelemtől a tudatunk kiszélesedett és az észlelésünk az ötödik dimenzióra is kiterjedt.


Ebből a magasabb dimenziós perspektívából felszabadultunk az idő és a tér alól. Ezért mindig mindent tudtunk ellenségeink terveiről. Azonban közben azt is megtanultuk, hogy amint a harcban az a szándék foglalkoztatott minket, hogy megöljünk másokat, tudatunk visszasüllyedt a harmadik dimenzióba és elveszítettük a kapcsolatunkat [a magasabb szintekkel]. Ezen a ponton történt az, hogy szembe kellett néznünk a nagy kihívással, hogyan nyerhetnénk meg egy háborút, anélkül, hogy kárt okoznánk az ellenségünkben.


Felfedeztük, hogy ellenségünkben nem kellett kárt tennünk, mert a mi ötödik dimenziós formánk minden ötödik dimenziós formával együtt rezeg [összhangban van]. Még ha ellenségeink nem is tudták, hogy rendelkeztek egy ötödik dimenziós esszenciával, felfedeztük, hogy MINDEN élet rendelkezik ötödik dimenziós formával. Ha folytatjuk a harmadik dimenziós lények megölését, a tudatunk visszahullott a harmadik dimenzióba és akkor csak a harmadik dimenziós világot voltunk képesek érzékelni.


Szerencsére ellenségeink közül is egyesek megtalálták az ötödik dimenziós formájukat. A drakonok különösen intelligensek és olyan stratégiájuk volt a csatákban, mely minden más fajtól különbözött. A velük született képességekre alapozva, a drakonok egyes vezetői úgy döntöttek, hogy jelentős stratégiai változtatásokat kell végrehajtaniuk.


Amint a drakonok a plejádok eredeti kolóniájának védőharangja alatt voltak, akik felemelkedtek és ötödik dimenzióbeliek lettek, észrevették, hogy néhány drakón is szintén felemelkedett [Mytre és Mytria lányának, Alyciának az ikerlángja is a drakonok között volt – ford. megj.] Ezek a felemelkedett drakonok arra használták ötödik dimenziós formájukat, hogy egyesítsék azokat a kevés drakonokat, akik megtanulták kiterjeszteni tudatukat az ötödik dimenzióra.


Ez a felemelkedett drakon csoport üdvözölt minden drakon harcost, akik a magasabb negyedik dimenzióba jutottak, [fizikai] halál vagy tudatuk kiterjesztésével. Létezik egy intellektuális tudáson alapuló felemelkedés, de annak inkább egy alacsonyabb felső határa van, mert azok a lények még nem emlékeztek arra, hogyan fogadják el a feltétel nélküli szeretetet.


Azonban az intellektuális út kitágította tudatukat a magasabb negyedik dimenzióba, ahol a növekvő felemelkedett drakon méltóságok fogadták őket. Időközben a felemelkedett plejádokbeliek kapcsolatba léptek az arktúrusziakkal, hogy segítsék a drakon harcosokat, akik intellektuális úton igyekeztek tudatukat megemelni vagy a fizikai testük halálával emelkedtek fel.


Mindenki meglepetésére, a felemelkedett  Mások-Felett –Uralkodó drakonok támogatták a Belső-Erő-Felett-Uralkodókat. Azok is, akik képesek voltak azonnal megbocsátani ellenségeiknek tudatukkal a negyedik dimenzióba ugrottak. Amikor ezek a megvilágosodottak, feltétel nélküli szeretetet is képesek voltak  „ellenségeiknek” küldeni, akkor képessé váltak a 3D-mátrix záruk feloldására, hogy megtapasztalhassák otthonuk ötödik dimenziós kifejeződési formáját.


Lépésről lépésre a galaktikus háború mindkét érintettje elkezdte megtapasztalni a negyedik dimenzió legfelsőbb szintjét és/vagy saját valóságának ötödik dimenziós formáját. Ezzel a felfedezéssel felismerték, hogy a szeretet, béke és öröm messze meghaladta a Mások-Felett-Uralkodókat vagy a megtiszteltetést, a „túlélés bátor harcosának lenni”.


Látjátok, míg a Mások-Felett- Uralkodók kiterjesztették tudatukat a Belső-Erő felé és észlelésükben kiterjedtek egy új világba, a Belső-Erő-Felett-Uralkodók felismerték, hogy képessé váltak átalakítani a harc és a gyilkolás tettének gyűlöletét, amit ellenségeikben gyűlöltek. Így a háború szenvedélye és glóriája lassan csalódottsággá alakult át: „azzá váltok, amiért harcoltok”.


Amint ez történt egy harcossal, láthatta a magasabb frekvenciákat, hogy ezek a harcosok valóban reagáltak a növekvő fényre és a belső szeretetre. Ebben az időpontban összekapcsolódott a Mások-Felett-Uralkodók ereje a Belső-Erők-Felett-Uralkodó erejével és a felemelkedő és felemelkedett lények EGY csapatává váltak.


EGY csapatként összekapcsolódtak a nyíltszívű harcosokkal, hogy támogassák átlépésüket a magasabb rezgésszintű valóságra, amit képesek voltak még befogadni. Ily módon a 3D-mátrixban csapdába esettek a feltétel nélküli szeretet által találtak rá a mátrix zárának feloldására. Látjátok, csak a feltétel nélküli szeretet mentes mindenféle ítélkezéstől és képes a félelem alapú valóság börtönének zárát kioldani.

A Mátrix-zár kioldása1.jpg
 

Kép forrása: Pinterest.com


[…] JASON beszél: „Tehát, ha szeretetben élünk, akkor kioldhatjuk a 3D-mátrix-zárat.”
Csatornázta: Suzanne Lie
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás - Link