Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A NAP ERŐ

2024-06-21

Ismerjétek fel a napból érkező szoláris energiát

nap erő fénye.jpg
Kép forrása: pinterest.com

 

A NAP ERŐ

 

A nap erő a Nap Atya fényén keresztül árad hozzátok.

 

Ez a különleges energia az, ami aktiválja a tudás, szeretet és bölcsesség lángjait lényetek alsó csakráiban. Sokan az alsó csakrákat a harmadik dimenziós anyagi világ tudatlanságával, bujaságával, elerőtlenítő kicsapongásával azonosítják. Ez nem teljesen igaz. Az alsó csakráitok, mondhatni 'véletlenül' észlelhetők rosszként, pusztán azért, mert a harmadik dimenzió világától a leginkább érintettek. Alsó csakráitok éppen annyi fényt tárolnak, mint a felsők, és a felsőket éppúgy érintheti a negativitás, mint az alsókat. Túl sokat tartózkodni a felső csakrákban éppen annyira egészségtelen, mint az alsókban, a mértéktelenség bármely csakrában egyensúlytalansághoz vezet.

 

A kulcsszó, mindenben az egyensúly.

 

Hadd emlékeztesselek benneteket, hogy ez nem a fény és a sötétség közti egyensúly, hanem a maszkulin és feminin erő közti egyensúly. Ennek eredményeként az életetek összes további része az egyensúly természetes állapotába kerül.

 

Semmi köze a ’jó és rossz’-hoz, a ’fény és sötétség’-hez. A külső világ az a hely, ahol érzékelitek és megtapasztaljátok az olyan dolgok dualitását, mint az éjszaka és nappal, a férfi és nő, fekete és fehér. Külsőként jelennek meg, nem szükséges belülre hozni ezeket azért, hogy egyensúly és harmónia legyen a külső világgal. Ne feledjétek, hogy a külső világotok éppen most teljesen nélkülözi az összhangot. Kiegyensúlyozatlan, beteg és a diszharmónia állapotában van. Az utazásotok célja az, hogy belül tökéletes harmóniát teremtsetek.

 

A harmónia maradéktalan viszonyait, a feltétel nélküli szeretetet, a kölcsönös tiszteletet és a belső egyensúly teremti.

 

Lehetetlen a természetes harmónia bármiféle külső világbeli kapcsolatban egy férfi és egy nő között, vagy azonos neműek között, ahol maszkulin és feminin kapcsolat tapasztalható meg. Amíg belül civakodás, konfliktus van a maszkulin és a feminin között, amíg hiányzik a párbeszéd vagy hatalmi harc dúl. Megismétlem, minden veletek kezdődik és veletek végződik.

 

Harmóniát kell teremtenetek önmagatokkal, az Énetekkel, ön-szeretetet, ön-elfogadást, ön-tiszteletet, ön-tudást, ön-figyelmet kell teremtenetek.

 

Ha így tesztek, akkor ez visszatükröződik rátok a külső világban. A tündérmese a belsőtökben található, a 'boldogan éltek, míg meg nem haltak' belül van. Sokan úgy vélhetitek, hogy talán emelkedhet az energiátok, ha kívül keresitek azt a férfit vagy nőt, aki teljessé teszi az életeteket, azt a munkát, amelyik gazdaggá és boldoggá tesz, azt az otthont, amelyik jobb kedvre derít és békét hoz. Ezekből soha és semmi nem érhető el kívül.

 

Csak belülről teremthetsz meg bármit is.

 

Messze jobb megtapasztalni a komfort zónából való kitörés rövid távú kellemetlenségeit, mint a komfort zónában maradás hosszú távú kényelmetlenségeit.

 

Semmi nem változik, amíg másként nem döntötök. A világegyetem a cselekvést támogatja. Segíts magadon és Isten is megsegít!

 

Kedveseink, csak rajtatok múlik, hogy megtegyetek, megváltoztassatok mindent, ami az erőtökből – a nap erőtökből – telik. Ha boldogtalanok vagytok, álljatok meg, tekintsetek a jelenlegi helyzetre és válasszátok a változást! Egy aprócska változtatás hosszú távon óriási hatással járhat. Semmilyen változás nem lehet oly csekély, hogy valamilyen hatása ne lenne. A változás lehet olyan apróság, mint hogy fegyelmezitek a magatartásotokat, tudatossá váltok arra, hogy mire is összpontosítjátok a mentális energiátokat és a szándékaitokat.

 

A Mester Alkimista nem lehet önelégült.

 

A Mester Alkimista egy pillanatra sem fetrenghet az önsajnálatban vagy kételkedhet cselekedeteiben, elhatározásaiban és szándékaiban. A Mester Alkimista az összes történést az elme és szív olyan egyesített nézőpontjából szemléli, hogy hajszál pontosan tudja, az átalakulási folyamatnak mikor kell kezdődnie. Az Alkimista képes az én összes közönséges minőségét arany tudatossággá, erővé, hatalommá, tisztasággá, tudássá és bölcsességgé egyesíteni.

 

Szóval ti alkimisták vagytok-e vagy áldozatok?

 

Akarjátok-e folytatni a szakadatlan sírás-rívást a szomorú sorsotokról? Folytatni akarjátok-e annak folytonos megerősítését, hogy milyen szerencsétlenek vagytok, mennyit nélkülöztök és mennyi komisz elbánásban van részetek? Elég a link dumából, ez mind csak az önsajnálatotokat kényezteti! Tehát töröljétek le a sajnálkozó vonásokat és ünnepeljétek azt, amitek van! Ünnepeljétek azt, ami belül van, az erősségeiteket, a tálentumotokat és a tehetséges vonásaitokat! Az emberek azért érzik magukat bénultnak és azért nincs halvány fogalmuk sem a céljaikról és tehetségükről, mert a nap erő szilánkokra tört bennük és képtelenek megtalálni. Az igazság fénye képtelen áthatolni a törmelék és képtelenség ezen sűrűségén és nem tudja a nap csakrát elérni.

 

A nap csakra az alsó csakrák közt található annak a tulajdonságának köszönhetően, hogy képes a nap erőt sugározni a felső csakrákon át és a gyökér csakrán keresztül a Földanyába olyan erősen, hogy a tudatosság multidimenzionális átjáróin keresztül felgyorsulva tudjon áthúzni és autentikus énetek elé állni.

 

Az autentikus énetek az a részetek, amelyik kizárólag csak az igazságot tűri el.

 

Döbbenetes mennyiségű, szabadon elérhető tudás áll a rendelkezésetekre, amivel dolgozhattok az életetek megváltoztatásán! Az internet az információ széles skálájával szolgál. Használjátok a megérzéseitek és vezettetve lesztek! Egyetlen árva percet sem tékozolhattok el unalomban, kétségben, önsajnálatban vagy félelemben. Legyetek a hatalmatok részesei! Egyenesítsétek ki a gerinceteket, és lépjetek be a Nap Templom Fényébe! Kényeztessétek magatokat a természetben! Az Anyatermészet mindenhol jelen van és semmibe sem kerül, ha 30 percet naponta egy parkban, egy fa szomszédságában töltetek.

 

Lélegezzetek be és kilélegezve engedjétek szétáradni lényetekben a nap energia erőteljes sugarait és energiáját. A nap csakrátokból áradó fény áthatja bensőtök minden atomjának magját. Ahogy ez megváltoztatja belsőtök szerkezetét, mágneses frekvenciáját, az általatok kibocsátott magnetizmus frekvenciája is megváltozik. Ennek eredményeként másfajta életet, másfajta tapasztalatokat vonzotok magatokhoz, olyan tapasztalatokat, amelyek tükrözik azokat a minőségeket, amelyeket az autentikus énetek elfogad.

 

Becsüljétek meg nap erőtök fényét!

 

Naponta csatlakozzatok Nap Atyátokhoz, ismerjétek fel a napból érkező szoláris energiát, mely feltölti a szíveteket, a nap csakrátokat. Ismerjétek fel, hogy az a nap erő, ami a Nap Atyában található, bennetek is létezik, ezért egyek vagytok a Nappal.

 

Szoláris erőtök fénye tisztítsa meg az utat előttetek, amin jártok, megmutatva igazságotok irányát és legyen minden jól elrendezett a világotokban!

 

Legyetek áldottak, kedveseink, legyen autentikus énetek része az életeteknek. Mutatkozzék meg abban, ahogy éltek és lássátok, hogy ez az, ami valójában vagytok!

 

 

 

Kuthumi: Egyiptomi alkímia beavatás 2. (Kivonat)

 

Michelle Eloff által közvetítve