Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A Szentség

2018-10-08

A Szentség angyalának üzenete

 A Szentség.gif

Kép forrása: Pinterest.com

 

Üdvözöllek titeket, a Szentség Vagyok, mi angyali létemen túlragyog! Isten ereje, mi igaz létem, de ti angyalként láttok megjelenni engem. Igaz Valóm leírhatatlan, mert Istenben élek, az Ő Fénye Vagyok a Szentségben Véle. S minden, mit Szentsége Fénye velem megérint, áldott fénnyé válik szeretete szerint.

Lelkek, kik nyitottak vagytok az igaz szóra! Tudjátok! Isten Fénye, szeretete körülölel, s átjár benneteket minden pillanatban. Ki szíve szeretetéből él, cselekszik, azt a Fény burkolja be, s a Szentség ereje érinti meg.

Mert a Szentség nemcsak az általatok képzelt magasztos dolgok velejárója. Nem kiváltság, mi csak a nagy tetteket véghezvivő emberi lények sajátja! Isten szentsége Minden Lényege! Mindenben benne él, mert minden, mi ISTENI az SZENTSÉGES!

Ti is azok vagytok, csak elrejtitek magatok elől. Mindenkiben ott él a szentség, mert mindenkiben ott él Isten! És ISTEN MAGA A SZENTSÉG!

De a szentség csak akkor tud megmutatkozni, s azt tudja megszentelni, mi szeretetből született. Szeretet hiányában a szentség üres, céltalan erő, mely megszentelni nem tudja, mit nem jár át a Szeretet Fénye. A szeretet fénylő ereje hívja magához a Szentséget, és Istenben egyesülve teljesednek be!

Lássátok hát, mindenben, miben isteni szeretet él, szentséges az. Isten fénye szenteli azzá, ezzel ismerve el, hogy belőle való Jó. S az Jó, az isteni Jóság, mely körülölel s felemel mindent, mi arcát Felé fordítja. Ti is megszentelhettek mindent a szeretetben, ha isteni mivoltotok szerint cselekedtek. Ha szívetek erejét és fényét kivetítitek, s vele behívtok. Szólítsatok így: Szentség!

S hol látom a Szeretet Fényét világlani, oda elmegyek, a Szentségem Erejével megáldom azt.

Mert az Én Szentségem Ereje – ISTEN. Az Én Fényem – Ő. Hatalmam Benne Van.

Hozzátok ekképp jut el a Szentség ereje: mit Isten Szentsége átjár, azt a szeretet hívja elő, s Én Erőm szentesíti, a Szentség. Mert Én maga az Erő Vagyok, s bár ezt nehéz megértenetek, míg tudatotokat fel nem emelitek a Magasságokba, de elég most annyit tudnotok, hogy Velem mindent Isten Szentsége jár át.

A bennetek lévő Szentség is képes megáldani, mi szeretetben születik Bennetek. Mert lelketekben benne van a Fény, mert lelketek Szentségben született! Ezért mit szívvel, szeretettel tesztek, az szentséggel teli lesz. Azon áldás fénye van, isteni erő. Ez a ti Szentségetek, mi belőletek jön, isteni lényegetek ereje, létetek velejárója.

Mikor úgy érzitek, hogy az isteni segítség áldására van szükségetek, hívjatok! Szívetek szeretetfényéből szóljatok, lelketek Szentségét ajánljátok Istennek ekképp:


Szentség! Áldott Isteni Erő!

Fényed csillogását hívom most elő!

Töltsd el lelkemnek Szentségét tiszta fényeddel

Hogy sugározhassam azt Igaz Lényemmel!

Szenteld meg erőddel, mit kérek most Tőled:

( ide azt mondjuk, akit, amit meg szeretnénk szentelni)

Hogy Isteni Akarattal Szentség legyen tőle

Szentséges vagy Most már!

Ámen

Így minden szeretetben elhangzó hívás teljesül, s miben szeretet él, az megszentelődik. Bármilyen apró is az a Szeretetláng, bármily csekély is az a Jó, de van, él bennetek, s így mint létező isteni teremtett erő, szeretetté válik Velem, Isteni Erőben.

Lássátok hát, a Szentség nem azon múlik, hogy ti kiket állítotok a szentség porondjára. Kit nyilvánítotok emberi hatalommal szentnek. A szentség ennél áldottabb, emelkedettebb, mert isteni. S mint isteni, mindenben létező. De elő kell hívni, fel kell ébreszteni, meg kell találni: a Szeretetben!

Mert abban szentelődik meg minden. A Szeretet erejétől lesz a Szentség! S e szent erő magasba röpítő, Istennel összeölelő, áldott Jó!

Ébresszétek hát szentségeteket magatokban. Hívjatok, hogy szeretettel előhívhassátok. S ha megértitek, s magatokká teszitek erejét, mi Istenből árad Belétek, ti is megszentelhettek mindent szeretetetek erejével, s Velem, a Szentséggel.

A Szeretet Lángja mutassa az utat Szentségetekhez, hogy rátaláljatok magatokban!

Áldott lelkek, Szentség nektek

Ámen


Forrás: Pusztai Orsolya