Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A teremtés alkímiája

2021-06-09

A tudat átalakítása

 

 Arktúriai Csoport.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

A teremtés alkímiája

 

Kedves Felemelkedő Emberek,

Ma a teremtés alkímiájáról fogunk nektek beszélni. Az alkímia az a folyamat, amikor átváltoztatják az anyagot azáltal, hogy rezgését egy magasabb frekvenciára emelik. Ezért a teremtés alkímiája valójában átváltozás. A harmadik dimenzióban a teremtés egy időtől függő fogalom, ami a pusztítás poláris ellentéte. De az időn túl nincsenek ellentétek, nincs születés és halál. Ehelyett átalakulás van.

Az átalakulás egyik formája az a folyamat, ami által a tudat burkai (testek és/vagy forma) felemelik a rezgésüket az atomi és/vagy energetikai rezgés magasabb frekvenciájára. Egy fizikai testben a harmadik dimenziós anyag atomjai magasabb frekvencián pörögnek, ami egy magasabb rezgést eredményez.

Ha az anyag/test felemeli a rezgését mielőtt lakója felemelné tudatállapotát, az emberi tudat lehet, hogy nem lesz képes alkalmazkodni a testhez. Ebben az esetben a tudat elválik a testtől, amit a fizikai síkon gyakran halálként értelmeznek. De a halál valójában csak a forma egyik állapota.

Ha a forma rezgése gyorsabban emelkedik az ember tudatánál, ami ritkán fordul elő, akkor a lakója vissza fog térni az Asztrálsíkra, hogy egy új test kiosztására várjon. Azonban egy magasabb tudati frekvenciájú ember beköltözhet a formába, ha volt egy Lélekegyezség az előző lakóval. Ez a folyamat játszódik le a “Belépőkkel”. Máshogy fogalmazva, amikor a forma lakója nem tud lépést tartani az egyre emelkedő formával, akkor a lakó úgy dönthet, hogy elhagyja ezt a testet, és megengedi egy magasabb rezgésű tudatnak, hogy beköltözzön.

De vannak olyan esetek, amikor a tudat annyira kibővül, hogy meghaladja a fizikai forma frekvenciáját. Amikor ez bekövetkezik, a tudat felemelkedik a fizikai forma korlátain túlra, és elhagyja a fizikai formát, mert a frekvenciája túl alacsonnyá vált a tudat számára, hogy kényelmesen lakhasson a testben. A Föld történelmében ezt az élményt személyes felemelkedésként ismerték.

Az átalakulás harmadik példája az, amikor a fizikai test és a tudat is átalakul oly módon, hogy a tudat és a forma továbbra is egymáshoz van kötve. A tudat és a test rezgésének frekvenciái átalakulnak magasabb frekvenciára, miközben továbbra is egymáshoz alkalmazkodnak.

Így egy ember felgyorsíthatja a tudatát az ötödik dimenzió frekvenciájára, és még azon is túlra, míg formája megfelel a tudat rezgésének emelkedésének, és ugyanez igaz fordítva is. Ebben az esetben sok éven át meditálhat és nagy mértékben ki tudja bővíteni a tudatát. Ezzel egyidejűleg különleges bánásmódban van részesítve a test az ételt, testmozgást, stb. illetően.

Amikor a lakó tudata elég magas, felhasználhatja a legmagasabb tudatállapotait, hogy összekapcsolja a kinyitott Harmadik Szemét a Felső Szívével. Ezzel a kapcsolattal az emberi tudat arra utasíthatja a testet, hogy bizonyos hormonokat termeljen. Ez a hormontermelés akkor történik, amikor a lakó delta hullámú tudatban van, ilyenkor azt az utasítást adhatja az agykéregnek, hogy tudatosan irányítson bizonyos kémiai változásokat.

Például a tapasztalt jógik meg tudják olvasztani a havat, amikor beleülnek, hetekre hibernálni tudják magukat, és/vagy arra utasíthatják a Tobozmirigyüket, hogy bizonyos üzeneteket adjanak a Fő Agyalapi Mirigynek, hogy növelje a test frekvenciáját. Sokféle evéssel, alvással és mozgással kapcsolatos szertartás működhet együtt, hogy a test eléggé felemelhesse a rezgését ahhoz, hogy a magasabb tudat továbbra is a formában lakhasson.

De ahhoz, hogy elérjétek ezt a magasabb tudatállapotot, a figyelmeteket teljesen erre a folyamatra kell összpontosítanotok. Ezért főleg azok tudják ennek a folyamatnak szentelni magukat, akik elszigetelt életet élnek, és sok órán keresztül tudnak minden nap meditálni, miközben a közösségük gondoskodik róluk. Más szóval, ezeknek az embereknek általában a megvilágosodásnak kell szentelniük az életüket. Tulajdonképpen leggyakrabban még gyerekként lépnek be a spirituális közösségükbe.

Viszont ami a MOSTOTOKBAN történik, hogy a felsőbb fény aktiválja a DNS-etek 97%-át, és evolúciós változásokat eredményez a tudatállapototokban és a földi testetekben. Amint ez a DNS teljesen aktiválódott, segíteni fog emlékezni a multidimenzionális gondolkodásra, ami magasabb tudatállapotokhoz fog vezetni. A DNS a sejttestekre is hatással van, ami elindítja a test átalakulását egy magasabb rezgésbe.

Ebben az esetben egy külső forrás segíti a tudatot és a tárolót/testet, hogy egy magasabb frekvencián rezeghessen. Azonban ez a felsőbb fény nem csak templomokban érhető el. Az emberek egy nagy kihívással szembesülnek: visszatérni a multidimenzionális gondolkodáshoz, kiterjeszteni a tudatukat, és teljesen megváltoztatni formájuk frekvenciáját, amíg a 3D-s kötelezettségeiket és tennivalóikat látják el.

Tudatotok rezgésének emelésével felmérhetitek a formátok frekvenciájában bekövetkező belső változásokat. Ezért a tudatotok aktívan részt vesz a fiziológiai változásokban, és az egész test EGY lényként működik, hogy minden létfontosságú szervet és egyéb életfenntartó funkciókat tovább működtessen harmóniában a tudatotok bővülő rezgésével.

A formának ez a fajta hatalmas átalakulása a Forrásban kezdődik. A Hibátlan Elképzelés, ami a forma bármilyen változására vonatkozik, a Forrásból áramlik ki. Az Elohimok a felelősek a formáért, a Forrásból megkapják ezt a Hibátlan Elképzelést, és elindítják a folyamatot, amivel ezt az elképzelést lejuttatják az alacsonyabb világokba. IlliaEm, Arkturusz Elohimja fogja bemutatni ezt a folyamatot.

A teremtés alkímiája1.jpg

Kép forrása: Pinterest.comIlliaEm


ARKTURUSZ ELOHIMJA


Emberi formában levő Drágáink,


Mi, IlliaEm, sok éve nem beszéltünk veletek ezen a tudatos formán keresztül, és örülünk, hogy újra hívtak minket. Mi Elohimok a Hibátlan Elképzelést onnan kapjuk, ami Mindennek a Forrása, és elkezdjük a folyamatot, amivel egyesítjük a lelket az anyaggal, hogy formát hozzunk létre minden Mennyei Eszme számára. A folyamatunk a tizenegyedik/tizenkettedik dimenzióban kezdődik, és az anyag világaiban folytatódik.

Azt gondolhatjátok, hogy az anyag csak fizikai lehet, azonban az “anyagnak” különböző formái vannak a valóság különböző frekvenciáin. Minden anyag egy Mennyei Eszmeként kezdődik, ami valójában egy mennyei gondolatforma. Amikor mi Elohimok egy Mennyei Eszmét kapunk, elindítjuk a folyamatot, amely során leengedjük az Eszmét a kavargó fény formátlan valóságain keresztül, hogy az Eszmét feltétel nélküli szeretettel táplálhassuk, ami a fény legmagasabb frekvenciája.

Ez a feltétel nélküli szeretet összevegyül a Mennyei Eszmével, hogy megalkosson egy mátrixhoz hasonló kollektív formátumot. Minden dimenzió anyaga hozzá tud tapadni a mátrixhoz a feltétel nélküli szeretet összetartó erején keresztül. A hetedik dimenzió fölötti frekvenciákon a forma egyfolytában változik, mint egy hatalmas óceán vagy a távoli világűr. Ezeket a változó energiamintákat különböző módon fogják észlelni a különböző tudatfolyamok, amik megtapasztalják őket.

A valóság magasabb frekvenciáin a tudat kavargó fényei a lehetőség áramlatainak változó formáiban rezegnek. Ezek a kavargó fények kollektív tudategységek, amik egységben gyűltek össze. Amikor egy kollektíva az Áramlással teljes egységben rezeg egy adott energiamintában/mátrixban, akkor EGY élményben osztoznak. Ez a kollektíva egy laza formát ad ennek az energiamintának az egységes kölcsönhatásaik és reakcióik által.

Ha a kollektíva úgy akarja, le tudják engedni ezt az energiamintát a valóság egy alacsonyabb frekvenciájára. A hetedik dimenzió és a felső ötödik dimenzió közti frekvenciákon a forma létezik mindaddig, amíg egy tudatos kollektíva rajta tartja a figyelmét ezen a mintán/mátrixon. Ezért amikor egy kollektív tudat belefolyik ebbe a mintába és hozzákötődik a feltétel nélküli szeretet által, életet lehel a Mennyei Eszmébe.

Ha ez a minta egy eszmére, viselkedésre és/vagy elképzelésre vonatkozik, akkor tovább lehet adni a kollektíváknak a valóság alacsonyabb frekvenciáin, ahol a lehetséges valóság a forma egy fénymátrixává válhat. A tudat minden megnyilvánulása kölcsönhatásba lép a Mennyei Eszmének ezzel a fénymátrixával tudatának frekvenciájától és kölcsönhatásának szándékától függően.

Emiatt ugyanazt a mátrixot különféleképpen tudják megtapasztalni a fénytudatok eltérő frekvenciái. Néhányan ezekből a kollektív tudatokból le akarhatnak ereszteni egy mátrixot az univerzális, planetáris, és/vagy személyes forma frekvenciájára. Így a Mennyei Eszme belép a potenciális forma világába. A mátrixot le lehet engedni a valóságnak egy olyan frekvenciájára, ahol a forma állandóbb, és az eszmék, viselkedésformák, és elképzelések kölcsönhatásba lépnek az érzelemmel.

A feltétel nélküli szeretet nem érzelem. A fény magasabb frekvenciája. De a feltétel nélküli szeretet állandó a valóság minden frekvenciáján, és érzelemmé válik az alacsonyabb, formára épülő világokban. Ha egy energiamátrixot sikeresen leengednek ezekbe az alacsonyabb frekvenciákba, a szeretet érzelme formába tudja gyűjteni.

Úgy tűnhet, hogy a “viselkedés” nem tud formát ölteni, de mégiscsak tud. Ahogy a mátrix elkezd állandóbb formát ölteni, kialakítja a saját energiamezejét. Ez az energiamező következetes viselkedést vált ki ennek a valóságnak a lényeiből. A viselkedés az ingerre adott reakció. Ha nem a felsőbb dimenziós megadás, hanem az ingerre adott reakció a jellemző, akkor tovább csökken ennek az eszmének a frekvenciája a harmadik/negyedik dimenzióba.

Ily módon az univerzumoknak, galaxisoknak, és bolygóknak következetes szándékaik vannak, amik kollektív reakciókat eredményeznek, a reakciók pedig kollektív viselkedéshez vezetnek. A tudatáramlatok, amik a forma megtapasztalására vágynak, kiválaszthatnak egy univerzumot, galaxist, vagy bolygót, ami biztosítja számukra azokat a tapasztalatokat, amik kiváltanak egy adott viselkedést. Így a viselkedés újra és újra megismétlődik, hogy a fő viselkedése lehessen annak a kollektív valóságnak.

Például azok, akik azt választották, hogy formát öltenek a Tejútrendszer Galaxisában a Sol csillagrendszerben a Földön, egy polarizált valóság megtapasztalását választották, amit az idő, tér, szeparáció, és korlátozottság ural. Azok közületek, akik sok inkarnációt töltöttek a valóságnak ebben a változatában, azon tűnődhetnek, miért választaná egy áramlat a világotokat.

A világotok kihívásai az ingerek hatalmas választékát kínálják, mint például az idő fogalmát vagy a polaritás, szeparáció, és ellenállás illúzióját. Ezek a tapasztalatok elég vonzóak lehetnek egy olyan tudatnak, aminek minden gondolata és érzelme azonnal manifesztálódik. Ezek a lehetséges emberek arra vágynak, hogy megtapasztalhassák a manifesztációt lassított ütemben, amiben számtalan tényező hátráltatja a teremtésüket.

Pont, mint amikor úgy dönthettek, hogy “visszamentek dolgozni” egy hosszú nyaralás után, ezek az áramlatok is úgy döntöttek, hogy a Föld harmadik/negyedik dimenziójában élik át a fizikai világ kihívásait. Ezen felül sok felsőbb lény lépett be a Földön inkarnációba, hogy segítsen Gaiának visszatérni a Felsőbb Megnyilvánulásához. Gyakran naivan kezelik a fizikai valóság sűrűségének sokféle buktatóját, de hamar megfejtik ezeket.

Azonban a 3D-s Gaiátok planetáris lénye úgy érzi, teljesen megtapasztalta a polaritást. Gaia valójában már eléggé belefáradt a bolygó létére irányuló állandó fenyegetésekbe. Szerencsére az űrnek az a területe, amin a Föld most keresztülutazik, a bolygóját a fény felsőbb frekvenciáival árasztja el.

Ez a felsőbb fény a Föld harmadik dimenziós operációs rendszerét felfejleszti egy multidimenzionális operációs rendszerré. Ahhoz, hogy ez a fejlesztés be tudjon épülni egy személyes mátrixba, minden embernek le kell zárnia a régi, háromdimenziós rendszerét. Ha ezeket a régi rendszereket, viselkedésmódokat, cselekedeteket, gondolatokat, és érzelmeket nem kapcsolják le, akkor a bolygó fejlesztése nem lesz elérhető a személyes használatukra.

Pontosan a fent említett helyzet jött létre a Földön. Az emberiségnek kellett volna a legfejlettebb életformának lennie a Földön. Viszont néhány ember nem volt hajlandó lekapcsolni bizonyos viselkedésmódokat, gondolatokat és érzelmeket. Emiatt a bolygó fejlesztése eltolódott. Valójában néhány ember a Földön nem is akarja a fejlesztést. Nagyon hozzánőttek a mások fölötti hatalom alacsonyabb frekvenciájához.

Ezért ők ellenállnak az alászálló Mennyei Eszmének, ami a Földet átalakítja az ötödik dimenziós megnyilvánulásába. Azok, akik fenn szeretnék tartani a mások feletti hatalmukat, úgy látják ezt a mennyei mátrixot, hogy fenyegetést jelent a személyes hatalmukra. Ennél fogva nem akarnak részt venni ennek az Eszmének a manifesztációjában. Tulajdonképpen néhányuk meg is próbálta akadályozni. De egy ember képtelen megakadályozni egy Mennyei Eszme manifesztációját, függetlenül attól, hogy látszólag mennyi hatalma van mások felett.

A teremtés alkímiája.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

A mások feletti hatalom ellen évmilliók óta harc folyik a Tejútrendszerben. Szerencsére ezeknek a galaktikus harcoknak a nagy része már véget ért, mert azok, akik mások feletti hatalmat akartak rájöttek, hogy nagy tudati tágulást tudnak elérni, amikor átváltanak az ÉNJÜKÖN belüli hatalomra. Viszont ez a harc folytatódott a Földön, különösképpen az utolsó 2000 évében.

Gaia belefáradt a háborúba és a viszályba, és arra a döntésre jutott, hogy a bolygó lénye nagy veszélybe kerül, ha nem tud teljesen átállni erre az új operációs rendszerre. Emiatt előre halad a növényi és állati királyságai teljes támogatásával. Azonban sok „emberállat” ellenállt ennek a változásnak, mert a tudatuk annyira alacsony lett, hogy még csak el sem tudják képzelni a feltétel nélküli szeretet, ami az új fejlesztés alapja.

Viszont a többi ember, akik támogatják a változást, megengedték a tudatuknak, hogy befogadja a fény magasabb frekvenciáit, amik most elárasztják a Földet. Gaiának ezen emberei egyre jobban hozzáférnek a feltétel nélküli szeretet frekvenciájához. Amikor a tudatuk feltétel nélküli szeretettel van megtöltve, sokkal nagyobb erejük van a teremtéshez, mint azoknak, akik fenntartották az alacsonyabb tudatukat a mások feletti hatalmon keresztül.

Ahogy az emberiségnek gyarapodik az a hányada, amelyik a feltétel nélküli szeretettel rezeg együtt, ami egyenletesen folyamatban is van, az emberiségnek csökkenni fog az a hányada, amelyik az olyan félelemre épülő viselkedésmóddal rezegnek együtt, mint amikor áldozatként tekintenek magukra vagy amikor mások fölött uralkodnak. Végül sokan elfogadják majd, hogy le kell kapcsolniuk bizonyos viselkedésmódokat, elképzeléseket, gondolatokat és érzelmeket, amik a régi polarizált operációs rendszer alapját képezték.

Ezt a régi operációs rendszert éppen lecserélik egy kvantum [multidimenzionális] operációs rendszerre, ami közvetlenül a fény fotonjaival dolgozik, hogy azonnal megtestesítse a gondolatokat a feltétel nélküli szereteten keresztül. Új formák vannak kialakulóban a Földön, amiket csak azok tapasztalhatnak meg, akiknek a tudata, és emiatt az észlelése is az ötödik dimenzióval és az azon túli dimenziókkal rezeg együtt.

Azok, akik fenntartják az áldozat és az elnyomó alacsonyabb tudatállapotait, nem fogják tudni megtapasztalni a Föld új formáit, mert nem fogják tudni észlelni őket. A mentális mátrixuk és az érzelmi reakcióik/teremtményeik frekvenciái nem tudják észlelni azokat a frekvenciákat, amik a harmadik dimenziós forma fölött rezegnek.

Ezért hamarosan “ki fognak esni a játékból”, mert többé már nem fogják tudni észlelni a játszóteret. Folytatni fogják a harmadik dimenziós illúziókat, amiket valóságként értelmeztek a harmadik dimenziós operációs rendszernek megfelelően. A magasabb frekvenciájú valóságokat nem tudják majd észlelni, nem tudnak részt venni bennük, mert csak abban a valóságban tudnak részt venni, amit észlelni tudnak.

Eközben azok, akik elfogadják a multidimenzionális operációs rendszert, képesek lesznek megtapasztalni a Mennyei Eszme manifesztációját, a bolygó felemelkedését a hétköznapi életükben. Akik egykor a valóság alacsonyabb frekvenciájú mezején játszottak, figyelmüket, és ezáltal észlelésüket, a magasabb frekvenciájú mezők felé fogják fordítani, hogy megtapasztalhassanak egy teljesen eltérő valóságot.

Ez a folyamat olyan lesz, mint amikor megnéztek egy filmet egy mozi alagsorában, aztán úgy döntötök, hogy elhagyjátok ezt a nézővásznat, és felmásztok a lépcsőkön a páholyba, hogy egy másik változatát nézzétek meg a filmnek. Az alagsorban nézett film a mások fölötti hatalomról és a leigázásról szól, ami megváltozik amikor a harcosok küzdenek és győznek, hogy egy másik csoportnak lehessen hatalma azok fölött, akikkel az imént küzdöttek.

A páholyban nézett film viszont olyan emberekről szól, akik azt tanulják, hogyan engedhetik el minden viszályhoz fűzött köteléküket. Tulajdonképpen ezek az emberek nem hajlandók részt venni a szeparáció és korlátozottság illúziójában, mert felfedeztek egy másik valóságot, ami a feltétel nélküli szeretetre épül. Úgy fedezték fel ezt a valóságot, hogy kiterjesztették tudatukat a magasabb frekvenciákba, amikben a feltétel nélküli szeretet normális és a félelmet már régen elfelejtették.

Melyik filmet szeretnétek megnézni?

A teremtés alkímiája2.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

Csatornázta: Suzanne Lie
Magyar nyelvű fordítás: Norfeus
Forrás
http://kristalyhang.wordpress.com/