Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A tökéletes időpont

2021-01-13

Az átlépés nem történik egyik napról a másikra

idő óra.jpg

 

A szíriuszi Anathea tanítása

 

A tökéletes időpont

 

Mindennek eljön a maga ideje és amikor itt időről beszélek, akkor az nem az emberiség által értelmezett időfogalom alapján teszem.
Sokkal inkább az égitestek mozgására utalok, az égitestek által sugárzott erők interaktív összjátékára, valamint az általam most itt „zónáknak” nevezett részekből, amik a tejúton belül helyezkednek el és amiken keresztülhaladnak a naprendszerek.

A mi perspektívánkból nézve a kozmoszt úgy értelmezzük, mint egy nagy egymással összefonódott hálózatot, ahol minden apró részecske összeköttetésben áll a Nagy Egésszel. Az anyagi és a nem anyagi univerzumban is minden kis mozdulat hatást gyakorol a Nagy Egészre.
Amint egy társadalom ezt igazságként felismeri, akkor természetes dolog, hogy gondoskodjon azokról a „fiatalabb testvérekről”, akik ezt még nem értik meg önállóan, mert csak így állítható helyre a kozmoszban LÉTEZŐ mindenség harmóniája.
Ezért vagyok én, és ezért vagyunk mi itt, folyamatosan igyekezve, hogy kapcsolatba léphessünk köztetek azokkal, akik nyitottak erre, így a megfelelő időpontban bekövetkezhet, hogy az egész emberiség Minden LÉTEZŐ Egységének igazságára ráébred/felébred.


Az általunk értelmezett időt inkább a földi asztrológiai tanokhoz lehetne hasonlítani. Ahonnan én jövök, az asztrológia elismert tudomány, és nem pusztán csak ennyi – hanem nagy tiszteletnek örvend és mélységesen fontosnak tartják.
De nagyon kevés köze van a napi horoszkópjaitokhoz, amik fellelhetők nálatok az újságokban.
Voltak idők a Földön, amikor az asztrológiát még komolyabban vették, mint azt manapság többnyire teszik. Kétség kívül bizonyos szándékkal süllyesztőbe küldték és humbugnak kiáltották ki, mert így még jobban el lehetett benneteket választani a kozmosszal való Egység igazságától.

De korotok egyre több bátor tudósa elkezdi kutatni az égitestek atmoszférájának összjátékát, valamint a mágnesesség emberi tudatra gyakorolt valódi hatását.
Mert a mágnesesség valójában összegyűjtött információ. Egy gigantikus méretű információs tároló.
Egy bolygó által kifejtett hatás valójában meghaladja a mágneses mezejét és atmoszféráját. Technológiátok részéről még nem rendelkeztek mérési eszközökkel, amivel pl. bolygótokat, valamint naprendszeretek többi égitestét körülvevő mezőket vagy a köztük zajló kölcsönhatásokat mérhetné.
Igen, még akkor is, ha úgy tűnik egy bolygó nem rendelkezik mérhető mágneses mezővel, mégis rendelkezik egy számotokra nem mérhető információt tartalmazó mezővel, ami nem a szomszédos világoktól elkülönülve létezik.


A bolygókonstellációktól függően mindegyik mező kölcsönhatásban áll egymással

 

 így különböző dinamikát hoznak létre, ami az adott mező információtartalmában gyökerezik.
Minden bolygó rendelkezik egy személyes tárolt történelemmel, valamint igen, a lakói is, mert az élet legkülönfélébb formái léteznek még olyan helyeken is, amiket az ember még mindig nem tart lakhatónak.


Az élet az univerzum ősi szubsztanciája, a tudat az erő, ami egyben tartja a kozmoszt és akkor is, ha sok helyen lakhatatlannak és üresnek tűnik az univerzum, ennek az ellenkezője igaz.


A kérdés gyakran csak az, hogy melyik frekvenciára kell ráhangolódnotok, hogy észlejétek az életet.
Ezzel a hasonlattal már korábban is éltünk, amikor az univerzumot egy gigantikus rádióhoz hasonlítottuk. A Földre hasonlító anyagi világok egy bizonyos frekvenciatartományban helyezkednek el.
Erre a frekvenciatartományra álltatok rá és így nem tudjátok érzékelni [fogni] a többi adót. De attól még ott vannak, és a legtöbbjük az érzékelő műszereitek határain kívül vannak, mivel ezek az eszközök csak a ti számotokra érzékelhető frekvenciatartományra irányulnak.

 

És mégis minden világ kapcsolatban van [kommunikál] egymással, függetlenül attól, ezt ti érzékelitek-e vagy sem.

 

Az asztrológia az adott világok közötti információmezők interakciójának tudásán alapszik. Mert létezik egy tartomány, vagy másképpen kifejezve egy tudatállapot, melyben lehetséges minden adó egyidejű vétele.
Ott zajlik a találkozás és az információcsere és az anyagi égitestek konstellációjának megfelelően ennek a kölcsönhatásnak egy része átjut hozzátok.

 

tórusz3.jpg

Föld Torusz

 

Ez alapján a Föld számára vannak bizonyos idők [korok], amikor a kozmosz támogató vagy kevésbé támogató szerepet játszik a pozitív fejlődés szempontjából, de egyéni szinten is jelen vannak ezek a hatások.
Ez a saját és egyéni energiamezőitekkel áll összefüggésben. Ahogyan a Föld, úgy az ember is rendelkezik egy saját információs mezővel. Ahogyan a Föld mágneses mezője, úgy a ti információs mezőtök is tórusz formájú
Az aura valójában egy tórusz-mező (lyukas kerek fánkhoz hasonlít) és a pránacsővön keresztül vagytok képesek összekapcsolódni a teremtés egészével, ami a tórusz közepén helyezkedik el.
A pránacsövön keresztül a tudati lét ama terültére tudtok behatolni, ahol lehetséges számotokra a különböző lényekkel való kommunikáció, akik úgymond a „kozmikus rádió egy másik csatornájára” vannak hangolva.

 


szívmező.png

 

Human Torusz

 

A pránacső összekapcsol benneteket azzal a szinttel, amin végül minden csatorna [adó] egy időben létezik. Ez az a csatorna, amit a közvetítők használnak, hogy összekapcsolódjanak a szellemi világgal.
A tórusz-mező pedig a tudategység vagy, ha úgy tetszik a lélek információs mezője. Ott gyűlnek össze az adott inkarnáció információi. Ez a mező arra is szolgál, hogy az ember tapasztalatait reálisnak tüntesse fel, mivel minden egyes mező a Föld mágneses mezejével kapcsolódik össze, méghozzá egy rácshálózaton keresztül, ami az egész Föld körül kiterjedt és az emberiség kollektív tudatát tartalmazza.


Minden energiamező egy része, mely körbevesz benneteket, halandó, mint az anyagi testetek, egy másik rész pedig hallhatatlan és a lelketekhez tartozik.
A halandó rész a születés pillanatával összekapcsolódik az adott emberrel, valamint a Föld mágneses mezejével, ill. a kollektív tudatrácshálóval is. A születés időpontjáig a csecsemő még az édesanya energiamezőjében létezik, de születése pillanatában megkapja saját mezőjét, még akkor is, ha a gyermekek csak az idő múlásával szakadnak le teljesen az édesanya energiamezőjéről.


Csillagkonstelláció szerint épül fel az adott energiamező a kisbaba teste körül, így definiálva a tulajdonságbeli, képességbeli és tehetségbeli paramétereket, valamint az egyén gyengeségeit és kihívásait már az inkarnáció kezdetén. Így válik lehetségessé egy egyéni születési horoszkóp felállítása. Lélekként ennek tudatában vagytok és szellemi vezetésetekkel közösen választjátok meg érkezésetek ideális időpontját, hogy az megfeleljen életfeladatotoknak és feladataitoknak.


Egy születés sem történik véletlenül!


És így egy esemény sem történik véletlenül szép bolygótokon, mert:
Amilyen a makrokozmosz olyan a mikrokozmosz.


Ez történik a következő nagyobb szinten is, amikor a naprendszeretek egész galaxissal való kapcsolatáról van szó. Naprendszeretek is rendelkezik saját információs mezővel, ami más rendszerekkel és a galaxis központjával áll kapcsolatban. Miközben naprendszeretek planétái szakadatlanul a Nap körül keringenek, az egész rendszer spirális mozgáshoz hasonlóan mozog a tejúton keresztül.


És nem mindegyik naprendszer mozog ugyanazzal a sebességgel, ahogyan naprendszeretek bolygói sem egyforma idő alatt kerülik meg a Napot.
A tejúton belül különböző tartományok vannak, amiket most itt egyszerűen „zónáknak” fogok nevezni. Ezekben a „zónákban” különböző erők uralkodnak, amik befolyásolják a naprendszerek energiamezőit, mikor áthaladnak rajtuk.

 

foton öv 2.jpg
fotonöv

(A képen baloldalt sárgával a mi naprendszerünk, a másik sárga a központi “csillag” Alcyone a Plejádok konstelláció legfényesebb csillaga, a többi kék buborék a Plejádok főbb csillagai.)

Gyakran több ezer év szükséges az időszámításotok szerint, hogy átkeljetek egy ilyen „zónán” és az egy új „információs térbe” való átlépés sem történik egyik napról a másikra.


Egy világ adott rezgésfrekvenciájához mérten, tehát attól függően melyik rádiócsatornán működik, lassabban vagy gyorsabban reagál az ilyen új „zónán” való átmenet általi hatásokra.


Nos, a következő oka van annak, amiért mindezt elmesélem Nektek:
Mint azt már biztosan megtudtátok, a Föld egy ilyen átmenet közepén van. Már a ti időszámításotok szerinti a 80-as évektől beszéltek az úgynevezett foton övbe való belépésről.
Különböznek a vélemények, mindez mikor fog megtörténni vagy mikor történt már meg, azonban ez az átmenet egy lépésről lépésre zajló folyamat.


Nem úgy van, mintha egyszerűen csak átsétálnátok egy ajtón, sokkal inkább, mintha lassan és fokozatosan vándorolnátok át egy sűrűbb ködön keresztül.

 

Először a köd egyre átláthatatlanabbá válik, és valamikor lassan elkezd világosodni és csak akkor tudjátok felismerni az új környezetet.
Sok lény van itt, akiknek lehetősége van észrevétlenül megfigyelni világotokat és arra várnak, ti hogyan haladtok keresztül a változásokon.


Az ezzel kapcsolatos vélekedések is különbözőek. Képesek lesztek-e azonnal reagálni vagy évtizedeket, vagy akár évszázadokat is eltart, míg le nem zárul az átalakulás?


Az igazság az: Nem tudjuk és az emberiség Felemelkedésével kapcsolatos időpontok, ill. az általatok Eseménynek nevezett időpont, spekulációkon alapulnak, mert mi, a földönkívüli testvéreitek sem vagyunk mindentudóak.


De a változások zajlanak és ezt nem csak a klíma jelzi, a káosz is és sok földlakó egyidejű ébredése is a feltartóztathatatlan folyamat részét képezik. És, igen, nem lehet feltartóztatni, mert ez azt jelentené, hogy a teljes naprendszereteknek vissza kéne fordulnia a tejúton való haladása során és ez így nem történhet meg.
Ezért ne irritáljanak Benneteket azok az üzenetek, amik azt állítják, a Felemelkedést lefújták volna vagy, hogy lemaradt volna róla az emberiség. Csak a folyamat hossza változhat, és ez nem azért történik, mert a zónában való utazás lassulna vagy gyorsulna, hanem mert nem tudható, milyen gyorsan veszi fel, dolgozza fel és ülteti át a gyakorlatba a bolygótok az új „terek” információit.


Naprendszeretek más planétái is reagálnak erre és informálódhattok arról, hogy a klímaváltozás nem csak a Földön zajlik. A szomszédos bolygótokon a Marson is olvadnak a sarkok [a jég], és a többi bolygó is a saját módján reagál arra, ami éppen történik.


Valójában a bolygótok szennyezettsége és a klímaváltozás csak kis mértékben függnek össze. Mégis a klímaváltozás sok lélek Felébredési folyamatát szolgálja, azokét, akik elkezdik felismerni, hogy a Földanyával Egységben élnek.


Ez az első lépés ahhoz, hogy emlékezzetek a szomszédos planétákkal és a végül az egész univerzummal való Egységre.
Így amikor ma az átalakulásról beszélek, amin keresztül menetek, talán nem mesélek Nektek semmi újat, mégis fontos számomra, hogy pontosabban elmagyarázzam, mi történik kozmikus szinten.


Sok mítosz kering a Felemelkedéssel kapcsolatban és megkérnélek benneteket, hogy egy kicsit tudományos szinten közelítsük meg a dolgok gyökerét.

 

Csak amikor a tudomány és a spiritualitás egyesül, akkor születhet meg az igazság, ami végül az embereket is békében fogja egyesíteni.

 

Természetesen vannak más lelki, metafizikai aspektusok a Felemelkedés mögött, de ez mind kéz a kézben jár.


Megadtuk Nektek például a dimenziók egyenletét, hogy jobban megértésetek ezt az aspektust. Még ha a dimenzióképlet nem is teljesen korrekt, mégis ezt szeretném most használni, hogy közelebb hozzam számotokra a Felemelkedés aspektusait.


Nos, leereszkedtetek a magasabb dimenziókból abba az állapotba, amit ti 3. ill. 4. dimenziónak írtok le.


Mindkét szint két különböző rádióadó. Miközben újra és újra inkarnálódtok és meghaltok, alapjában véve egyszerűen ’csak’ a rádióadót cserélitek fel.
A 3. dimenzióban születtek meg és amint elhagyjátok a fizikai testeteket a 4. dimenzióba léptek.
Ez látszólag két egymástól elválasztott világ, amik azonban a tejút „zónájában”, ahová beléptek [bolygószinten], egyesülni akarnak [3D+4D].
Hogy ez pontosan hogy működik, azt nem lehetséges ezen a csatornán keresztül elmagyarázni, mivel ezekkel az információkkal a médium tudományos ismereteinek kereteit már így is túlfeszítem.


Azonban amit szeretnék elmondani nektek, hogy nem csak visszatértek egyszerűen az 5. dimenzióba, ahol egykor otthon voltatok, mielőtt mélyre leereszkedtetek volna a fizikai anyagba: Hanem – magatokkal viszitek az összegyűjtött tapasztalataitokat. Ezek tárolásra kerültek az energiamezőitekben és végül egy új energiamezővé egyesülnek.


Az új „tér” frekvenciája, ahová beléptek, teszi lehetővé ezt a folyamatot, de mivel testetek fizikai anyaga még mindig nagyon alacsony szinten rezeg, így lassabban zajlik ez a folyamat, mint azt sokan vártuk.
És mégis sok további időablak létezik a teljes tudatosság eléréséhez, olyan tartományok [„zónák”], ahol a Földhajón utazva kozmikus utatok során hirtelen intenzív impulzusok lehetségesek.


Mert valójában mindig több létezik, mint egy tökéletes időpont, egyéni és kozmikus szinten is több lehetőség van, több időablak és az általatok feltett kérdésre, hogy „Mikor?”, aligha vagy egyáltalán nem létezik válasz.
Még mindkét világban éltek, a régiben és az újban is és köztetek azok, akik ennek tudatában vannak, elkezdik felkutatni annak a világnak a törvényeit, amiket egyéni szinten követni kezdenek.


Számunkra csodálatos dolog ezt megfigyelni és ezzel kapcsolatban szeretnék valami útravalót adni Nektek mielőtt elbúcsúznék:
Ne ítélkezzetek a régi út és a régi módszerek felett!
Itt-ott úgy tűnik számotokra, a régi harcol az újjal.
De valójában ez az összeolvadás folyamata.


Addig, amíg ítélkeztek a régi út felett, még nem értettétek meg teljességében.


Sokkal inkább az a fontos, hogy a régit szeretettel elfogadjátok, integráljátok és meggyógyítsátok.
Tegyetek bölcsen különbséget, mikor használtok egy régi és mikor egy új eszközt, mert még előfordulhat, hogy a régi eszköz jobban működik, miközben egy másik szinten már az új ér el jobb hatást.


Épp a gyógyítás területén figyelhető ez meg jól.
Talán azt veszitek észre, hogy sok területen már előrehaladott a szellemi gyógyítás, de néha szinte foglyai vagytok egy-egy tünetnek.
Ebben az esetben használjatok bátran régi eszközöket.
A régi világ orvostudománya nem csak rossz. Sok jót is tett az emberekkel, megakadályozott sok fájdalmat, még ha a másik oldalon maga a rendszer indukálta is ezt a fájdalmat.


De legyen szó a gyógyítás, a média vagy más szektorról:

 

Ne ítélkezettek a régi felett, mert az új csak akkor működhet megfelelően, ha tökéletesen összeolvadt a régivel.

 

Ez a folyamat, ami létre akar jönni és már zajlik és ennek a folyamatnak vagytok ti részesei.
Az ítéletek szükségtelenül lelassítják a történéseket, mivel hátráltatják az összeolvadást, ami ahhoz vezet, hogy lemaradtok egy megfelelő időablakról, ami egy nagyobb fejlődésbeli löketet adna és így várni kell a következőre.


A galaktikus idő türelmes, még akkor is, ha ez az utazás nem lehet végtelenül hosszú [a 3D-ben] és nem is lesz az.


De ami kozmikus mértékegységben egy másodperc, az a Földön néha akár évszázadokat is jelenthet.
Mi, kozmikus testvéreitek, azért vagyunk itt, hogy támogassunk Benneteket a nagy átmenetben. Nem tudjuk helyettetek megvalósítani, mert ez a ti saját energiamezőtök, valamint a bolygótok és naprendszeretek energiamezőinek az újrahangolása.


Az így létrejövő új tudat közelebb hoz benneteket a kozmosszal való Egységére való emlékezésben, mint ahogy az a régi „zónákban” egyáltalán lehetséges volt.

És örülünk a Veletek való találkozásra ott.

 


Anathea

 

 

 csill szolár.JPG

 

 

 Csatornázta: © Shari D. Kovacs

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

kristalyhang.wordpress.com