Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A Tudás Könyve: AZ ÉNOK KULCSAI

2018-10-19

Az Atya határtalan fénye mindent eláraszt, és az Életfa működése felélénkül.

 A Tudás Könyve AZ ÉNOK KULCSAI.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Szeretteim!

Az Atya határtalan fénye mindent eláraszt, és az Életfa működése felélénkül.

A legmagasabb szintekről szeretet árad a Földre.

Egyre többen érkeznek a napnál is ragyogóbb Fény kíséretében. Azért jönnek, hogy felkészítsenek bennünket egy újfajta, tisztább életre és megújítsák a teremtést. Ezzel fejlődésünk egy új szakasza veszi kezdetét.

Eddig a Fiú világegyetemben életünk, és az Élő igén belül csaj a magunk birodalmát ismertük. Most le kell bontanunk a tér-idő korlátait, hogy az Atya Szerető Szellemének magasabbrendű világegyetemébe juthassunk el. Elérkezett a megmérettetés ideje. Most át kell értenünk, hogy az Atya milliárdnyi világa Egységet alkot, melynek mi magunk is részei vagyunk, hiszen az Atyánk Házában Sok Lakóhely van.

Ezzel a magasabb szintű egységgel legyőzzük a teret és  az időt. Lehetővé válik számunkra, hogy felöltsük az Isteni Képmással járó Hasonlatosságot.

A továbbfejlődés a tudat fejlődésével kezdődik. Gondolatformákat kell teremtenünk, amelyek fáklyaként jelzik az utat, és összehangolják a két agyfélteke működését. A Kulcsokban szereplő "színes láng-alakzatok", valamint a hangok felnyitják a tudatos értelem zárjait, hogy az Isteni Értelem beáramolhasson.Ez a legfelsőbb értelmünkbe hatolva képessé tesz bennünket arra, hogy olyan isteni képekben gondolkodjunk, amelyek a teremtés forgatókönyvét alkotják.

Ez a szerteágazó, egyetemes nyelv (Énok kulcsai) a valóság különböző szintjeire terjeszti ki a tudatunkat, így azokon a szinteken is képesek leszünk a gondolat-közlekedésre.

Ezzel megnyílunk a magasabbrendű Isteni Értelem felé, amely az egész világegyetemben jelen van. Az Isteni Értelem folytonosa megnyilatkozás maga az Élő Ige, amelynek ereje felülmúlja minden írott és kimondott szóét. Az Élő Ige sokdimenziós gondolatformaként terjed szét, és minden világot, minden szinten áthat.

Ez a magasabbrendű, megnyilvánuló Bölcsesség a nyugati hagyományok szerint a hét pecsétet töri fel; a keleti hagyományok szerint a hét csakrát nyitja meg. Ezt a folyamatot segíti a légzés a szent hangok éneklése közben; a képi megjelenítés, amely számos szintet egyesít; és a gondolatkivetítés, amely már elválik az agy kémiai szerkezetétől. A Hét Pecsét, azaz a Hét Csakra egyidejűleg nyílik meg, összekapcsolva bennünket a kozmikus "Élet-Fával",

Testünk és értelmünk áramkörein túl olyan magasabb dimenziókba jutunk, ahol a gondolatformák teremteni képesek.

Itt a Vagyok Örök Értelmének részeiként fogunk munkálkodni. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen a Kulcsokat a forma-világában és a formákon túli világban egyidejűleg kell értelmezni, hiszen Shekina Szent Szellem az atomi szintek alatt, molekuláris, genetikai, matematikai, zenei, parafizikai szinteken és felsőbbrendű fény formájában is megnyilvánul. A Shekina (Isteni) Jelenlét, az Istenség nőnemű megnyilvánulása, a teremtett világok minden dimenziójában jelen van. Ez az erő segíti megvalósítani isteni énünk "nemzését".

Most a "Szent Szellem Korát" éljük, amikor a Menyasszony és a Teremtő eggyé válik és új emberiséget teremt, melyet a Szentháromság ereje hat át. Ez az új emberiség azon magasabbrendű "Krisztussá vált mag" hordozója, amely újból feltárja az élet lényegét, és megteremti a kettősségtől mentes egységet.

A Kulcsok megismerése, szeretteim, felkészít benneteket arra, hogy átvészeljétek a földrengések, áradások, viharok, járványok és az éhínség pusztító tombolását. Segít abban, hogy túllépjetek a születés és a halál, a változás és állandóság rejtelmein. Lehetővé teszi, hogy megleljétek helyeteket a világegyetmben. B'nai Or-nak (a Fény Fiainak) és B1nai Elohimnak (az Isten Fiainak) hírnökei már nyitják a Világosság Kapuit.

Ó Atyám, engedd, hogy összegyűjtsem Ábrahám, Izsák, János, Ámon-Hotep, Buddha, Hari, Satyasena, Krishna gyermekeit és számtalan más Mestert a "Krisztusi Szolgálatra". Általuk valamennyi istenhívő és örökkévaló lény az Isteni egység részévé válik, még akkor is, ha különböző szellemi színvonalon áll. Az Isteni egység az egész Földre kiterjed. Nem teheti meg senki, sem Keleten, sem Nyugaton, hogy ne vegyen tudomást a mennybélihez hasonló földi Királyságról.

Az élet-kódban nagy változások mennek végbe.

A környező világról szerzett nagyszerű és ismétlődő tapasztalatok ráébresztenek bennünket isteni, teremtő mivoltunkra, hiszen a Fény fiai és leányai vagyunk. Ez a teremtő képesség jelenti az Ember-Isten Egységét.

Éljük át Isten végtelenségét és ismerjük meg az Ő munkáját, amely arra irányul, hogy az Isteni terv alapján rendet teremtsen. Ebben segít a Határtalan Fény, az Ain Shop, amely miriádnyi életformát hoz létre, új világokat teremt, és irányítja azokat.

Váljunk eggyé a "Krisztusal", aki az egész emberiség számára elhozza a megváltás üdvét. Ez az jelenti, hogy Mózes, Jézus és Illés visszatér a Földre. Az "együttes átlényegülés" arról tanúskodik, hogy Jézus nem egyedül munkálkodott, hanem a Fény Testvériség tagjaként. Énok mester szerint erre utal az is, hogy az Atya tervének csillagkódjait három ízben kapta meg az emberiség. Mózes az emberiségnek a "Torah Or"-t adata - isten földi királyságának tervét. Illés az egységet mutatta be, a "Fény Járművek" által, amelyek az anyagi világegyetemet más világegyetemekkel kapcsolják össze. Jézus azt mutatta meg, hogyan lehet átváltoztatni a húsból való testet oly módon, hogy az emberi én és a felsőbbrendű én eggyé váljék, és az örök-létre felszentelt testet kapjon. Krisztus története a szellemi Izraelben arról szól, hogy abban az Új Korban, amikor az Atya Szeretete mindent eláraszt, mindenki Krisztusként fog újjászületni.

Készítsük fel gyermekeinket azon fénylényekkel való találkozásra, akik a Te nevedben gyógyítanak és felnyitják szemüket, hogy megláthassuk az Élő Fény!

 A Tudás Könyve AZ ÉNOK KULCSAI1.jpg
Kép forrása: Pinterest.com


Dr. J. J. Hurtak “A Tudás Könyve: AZ ÉNOK KULCSAI” - 1987.
LINK- A könyv megnyítása - ÉNOK KULCSAI