Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A tudat sokrétű hálója

2018-10-19

Plejádi fényküldöttek

 A tudat sokrétű hálója.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Egyénenként és kollektíven is egy bizonyos rezgési frekvenciát árasztotok, s ez a rezgésszám a valóság egy adott változatába helyez benneteket.  
 
A létezés minden aspektusát a tudat sokrétű hálója szövi át. Mielőtt a háromdimenziós életbe merülnétek, megvan rá a képességetek, hogy belenézzetek a földi életetek tényezőibe, áttekintsétek a saját tervetek, célotok és szándékotok aspektusait egy adott tudatosságon belül. Kiválasztjátok a születésetek idejét és pillanatát, a genetikai vonalat, melybe bele van kódolva az ősök számos élettanulságait leszűrő szemlélete.


Az „itt és most”- ban azután elfelejtitek a tervet, hogy a saját változatotokat játszhassatok az élet játékában. Belesüllyedtek az identitásotokba, és belemerültök a választott út feltárásába és megtapasztalásába.


Az életetek jelentős és tervszerű utazás, mely folyamatosan ütköztet és arra késztet benneteket, hogy fejlesszétek a képességeiteket. És miközben azt tanuljátok, hogyan működtessétek a biológiai formátokat, voltaképpen a létezés természetéről tanultok.


Rendkívül fontos, hogy megértsétek a sokféle szerepet, amelyet a dimenziók játszanak az életetekben. Ahogy egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az időtökön és a tereteken más valóságokkal is osztoztok, rá fogtok jönni, hogy ti is léteztek más valóságokban is. Meglehet, egyedülálló lényeknek tartjátok magatokat, pedig rengeteg szállal kapcsolódtok az észlelésetek határain túli valóságokhoz.


Mi is az észlelés pontosan? Hogy van az, hogy valóságok sokasága létezhet közvetlenül mellettetek, és mégsem veszitek észre?


Egyénenként és kollektíven is egy bizonyos rezgési frekvenciát árasztotok, s ez a rezgésszám a valóság egy adott változatába helyez benneteket.


Ez a nemfizikai energiajegy határozza meg egyéni természeteteket percről percre, ez körvonalazza földi tapasztalataitok körülményeit. Világotok valósága egy sor megállapodáson alapul, személyes életetek pedig nem más, mint önfelfedező utazás a valóság e hatalmas keretén belül, ahol megélitek azt, amiben hisztek. Az, hogy mennyire fogjátok fel és hogyan értelmezitek az érzetek és ingerek hatalmas áradatát e sokrétegű környezeten belül, meghatározza, hogy az önfelfedezés milyen fokára juttok fejlődésetekben. Az észlelésetek, vagyis az a képességetek, amellyel a valóság különféle árnyalatait érzékelni tudjátok, akkor finomodik és
fejlődik gyorsabban, ha a rugalmasság és a bizalom talaján álltok.
A közvetlen, telepatikus tudás valójában egy sokkal nagyobb valóságot fog és tart össze, mint amelynek az észlelésére jelenleg képesek vagytok. A telepátia egy adott frekvencián keresztül történő, természetes kommunikációs forma, amivel minden energiaforma rendelkezik.


A valóság természetéről szóló tömegmegállapodások a valóság pszichikai síkján, a gondolat sebességével születnek és vitatódnak meg, anélkül hogy ennek tudatában lennétek.


Sejtjeitek folyamatosan kapják az adatokat; értékelik, feldolgozzák és átviszik a jelzéseket, amelyek olyan frekvencián rezegnek, amilyennek a megtapasztalására képesek vagytok; ezek a tevékenységek könnyedén, erőfeszítés nélkül mennek végbe, anélkül hogy a legcsekélyebb tudomásotok is lenne róla. Ha fejlettségetek jelenlegi szintjén hirtelen átváltanátok sokdimenziós létformába – ahol a párhuzamos életek, égi rokonok és a lehetséges valóságok mind egyszerre vannak jelen --, valószínűleg túlterhelnétek a
rendszereteket, és az áramkörötök „kisülne”.


Nagyon biztos alapokon kell állnotok a háromdimenziós világban ahhoz, hogy be tudjátok fogadni és feltudjátok fogni a milliónyi jelzést, szimbólumot és más valóságok értelmét.


Először is szeretnetek kell magatokat, és teljesen el kell fogadnotok olyannak, amilyenek vagytok, és ez nem kis  feladat! Amikor képesek lesztek szeretettel felismerni önmagatokban a saját teremtményeteket, kiszabadultok az erő nélküli élet tömegek sugallta transzából. Tiszta, világos határok mentén éljétek az életeteket, és használjátok az elme különbségtevő képességét mindennel szemben, amivel csak találkoztok!


Meg kell tanulnotok őszintén és nyíltan kifejezni az érzelmeiteket, hangsúlyozni énetek értékességét, és őszintén szeretni azt, akik vagytok!


A feltételek, a kifogások, a versengés, a sóvárgás, hogy bárcsak valaki mások lehetnétek – sehová se vezetnek!


Ha viszont túl kevés határt húztok meg az életetekben, bizonyos jellemek – nemcsak ebből a dimenzióból, hanem másokból is – könnyen megnyomoríthatnak benneteket! Először meg kell tanulnotok értékelni és nagyra becsülni az emberi formát, majd megpróbálhatjátok finomítani az észleléseteket, s elkezdődhet a valósághálózat feltárása: figyeljétek a világotokat betöltő, életfenntartó energia mozgását! Hogy hiteitek horizontja táguljon, nyújtóztassátok ki az elméteket, és képzeljétek el, hogy egy olyan intelligenciahálózatba vagytok bekapcsolva, mely az észlelésben rejlő lehetőségek feltárását végzi egy lelkes és jóindulatú tudatjáték segítségével!


Miután elolvastátok ezeket a sorokat, hunyjátok be a szemeteket egypár
pillanatra, lazuljatok el, és próbáljátok meg átérezni, hogy mekkora lehetőségek rejlenek ebben a koncepcióban!


Amikor kinyitjátok a szemeteket, és újra az „itt és most”-ra összpontosítotok, próbáljátok megőrizni a tapasztalatotok lényegét és jegyezzétek le, ha valamilyen kép vagy szimbólum felmerült a képzeletetekben. A képzeletetek fontos eszköz az anyagi világotokon áthatoló láthatatlan, nemfizikai világok felismerésében és
feltárásában. A képzeletnek ezt az aspektusát manapság nem ismerik el, mert egy igen hathatós és céltudatos, hosszú távú kontrollkampány kételyt és gyanakvást ültetett el az emberek ben a test erejével és képességeivel kapcsolatban.


Tudnotok kell, hogy a láthatatlan, nemfizikai világok és a fizikai világ ugyanannak az egyetlen valóságnak az aspektusai.


A tudatotok minden percben egyszerre és könnyedén működik mind a fizikai, mind a nemfizikai valóságban. így születtek, ezzel a képességgel, ám később rávesznek benneteket, hogy hamis korlátokban higgyetek, és ne bízzatok a belső tudásotokban! Az emberi lelket kondicionáló és kontrolláló tervek gyökerei a messzi múltba nyúlnak vissza, s a valóság természetéről nagyon sok korlátolt elképzelés van belekódolva genetikai örökségetekbe, amelyek, anélkül hogy valamikor is megkérdőjeleződött volna a hitelességük vagy a céljuk, generációról generációra szálltak.


Meglehet, a különböző valóságok látszólag eltérnek és elkülönülnek egymástól, a közös életerő-energia a létezés minden aspektusát összeköti. Minden valóságnak megvan az a képessége, hogy rákapcsolódjon egy intelligenciahálózatra, amely az általatok észlelt tér-idő zárlaton belül és körül létezik.


Az emberi észlelés is fokozatosan alkalmazkodik majd a hatalmas tudati változáshoz, ami elengedhetetlen a Kozmikus Intelligenciával
való kapcsolat visszaállításához.


Ahogy a tudatotok előtt megnyílnak a létezés különféle dimenziói, meg
fogjátok tanulni, hogyan lehet onnan tudást szerezni és áthozni a háromdimenziós síkra, hogy életetek gyógyítására, életminőségetek javítására használhassátok. Egyéni teljesítményeitek komoly hatással vannak az egész Föld mentális állapotára, s ha az ideák megvalósulnak, a világotok felvirágzik majd a friss ötletektől és
készen fog állni az új célokra.


Ha változtattok a hozzáállásotokon, változni fog az egyéni és kollektív életetek is.

A tudat sokrétű hálója1.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

Barbara Marciniak
A fejlődés ösvénye c. könyv részlet