Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A tudatos átalakulás

2019-09-20

A változás időszaka teljes lendületet vett

változás.jpg

Kép forrása: Pinterest.com 

 

A világotok továbbra is erőteljes változásokon megy át.

 

Ezeknek a változásoknak minden szintje megfelelő lehetőséget biztosít az én mélyebb aspektusainak a felismeréséhez. A tudatos elme figyelmét kéri, hogy ébredjen fel és válaszoljon az életen belüli és az énen kívüli gyorsulásra. A Felemelkedési Hullámok a lehetőségek ablakait biztosítják az egyes embereknek ahhoz, hogy beléphessenek az újbóli összeköttetés erőteljes energiáihoz, melyek átalakulást idéznek elő, ami pedig rendhez és fegyelemhez vezet. Ez a fegyelem, amiről most beszélünk, nem korlátozódik a napi rendszerességgel gyakorolt fegyelmezettségre, hanem egyben az igazság, a szeretet, a fény és a bölcsesség fegyelmezett alkalmazását is jelenti mindenben, amit az énnel tesztek. A belső hitelesség felvállalása nem egy egyszerű eset, mert azt kívánja meg tőletek, hogy legyetek őszinték önmagatokhoz, hogy legyetek nyitottak és fogadjátok el az én minden olyan aspektusát, ami megkérdőjelezi és szabotálja az ént. Minden alkalommal, amikor feltárjátok a saját tudatosságotok egyik mélyebb szintjét, akkor tudatosítjátok, hogy mi ösztönözte a beszédeteket, a gondolataitokat és a tetteiteket. Így többet láttok meg magatokból. Ez elengedhetetlen eszköz annak megértéséhez, hogy Hitelesnek lenni azt jelenti, hogy minden maszkot le kell venni, minden álcát magatok mögött kell hagyni, mert ekkor leltek rá a meztelen igazságra.

 

A legtöbb ember nem érti meg az igazság mibenlétét.

 

Az életük olyan egyszerű igazságokon alapszik, melyeket a körülöttük lévő világban látnak és tapasztalnak, amit a társadalom állított fel szabályként, törvényként és rendelkezésként. Fogalmuk sincs róla, hogy ami ezeket törvényeket, szabályokat és rendelkezéseket motiválja, az nem az igazságon alapul. Valójában a társadalom hiedelem rendszerének nagy része hamis azonosulásokon, fals felfogáson nyugszik. Ezeknek a torz felfogása vezette az embereket az elkülönüléshez saját életük nagy részétől.

 

A belső hitelesség segít kiaknázni személyes bátorságotok és erőtök mélyebb erőforrásait.

 

A személyes bátorságnak és erőnek ezek az erőforrásai arra ösztönöznek benneteket, hogy olyan lépéseket tegyetek meg, amelyeket a múltban lehet, hogy fontolóra sem vettetek. Valójában arra ösztönöznek, hogy vállaljatok kockázatot, azért ami fontos. Mert ezzel tágítjátok ki személyes határaitokat, ennél fogva kifejlesztitek vele önmagatok nagyobb tiszteletét. Ha önelégülten komfort zónátokban maradtok, azzal nem sok minden változik. Mostanában nagy súlyt fektetünk arra, hogy lépjetek előre, hogy öleljétek magatokhoz az életeteket a bátorság, a motiváltság, a tisztelet és akár az arcátlanság mélyebb szintjein. Ami révén beláthatjátok, hogy a távolság áthidalása a régi és az új világ között nem is annyira félelmetes, mint amilyennek eredetileg tűnt. Vagányság kell hozzá, furcsa, vad, bogaras, excentrikus emberek, mint amilyenek ti is vagytok. Azért hogy kiássátok az alapokat, azért hogy egyenesbe hozzátok, elfogadhatóvá tegyétek olyan fokig, hogy mások is megláthassák, mi található a komfort zónák határain túl, a korlátozott igazságok világán túl. Az igazságotok eltérhet a többiekétől, ám a kollektív igazság abban az értelemben, ahogy az élet változik, hasonló szálon fut. Senki sem tagadhatja, hogy az élet utazása átalakul mostanában, a változás az a kulcs esszencia, amiről mostanság minden szól. Ez megérinti az élet minden aspektusát, az élet valamennyi birodalmát. A most sorra kerülő Felemelkedési Hullám magával hozza a fény olyan erejét, ami még több akadályt dönt le. Sokat elmos a régi törmelékből, amit sokan a hullám csúcspontjaként tapasztalnak meg. Míg mások számára ez olyan érzést kelthet, mintha félre lennének söpörve, mert nem tudják, merre tovább. Néhányan azt érezhetik, hogy megfulladnak, míg mások sikítoznak örömükben, mert imádják a vad iramot.

 

Függetlenül attól, hogy minek tapasztaljátok meg, a változás itt van.

 

A bölcsesség ősi hagyományai a felszínre emelkednek és sok minden, amit a modern idők igazságaként kőbe véstek, mint az egyetlen módot, ahogy az élet élhető, az most szétporlad. Sok olyan rendszer is, amiben a modern társadalom szilárdan hitt, szintén széthullik. Ez ahhoz szükséges, hogy az élet nagymértékben leegyszerűsödjön.

 

Az egyszerűség a kulcs a belső békéhez és szabadsághoz.

 

A világotok bonyolultabbá vált az összes külső zavarodottság eredményeként. Egyre messzebb sodort el benneteket a Szellemtől, az élet utazásának spirituális folyamatától. Spirituális folyamatok nélkül viszont az élet többi része is jobbára üres marad. Ezért ahhoz, hogy az egyes emberek összekapcsolódhassanak az élet szenvedélyével, hogy választ remélhessenek arra a kérdésre, hogy 'ki vagyok én?', 'mit csinálok itt?', 'mi a célom?', ahhoz ezt az utazást kell felvállalni. Ez alól senki nem kivétel. Nem kap felmentést senki, sem külön kiskaput a magasabb birodalmak felé, ahol a Felemelkedett Mesterek tartózkodnak, vagy ahol a magasabb intelligencia található, mert ki kell érdemelnetek a saját belépőtöket.

 

Valamennyiőtöknek meg kell értenie, hogy a változás időszaka teljes lendületet vett.

 

A szél járása megfordult, meghasadt az új hajnal és tanúi lehettek a Föld spirituális története legnagyobb átalakulásának. Megtapasztalhatjátok a fény integrálódását. Amikor is az igazság szent szavainak ősi hagyománya összeolvad a modern világgal. Amikor a kelet találkozik a nyugattal, a belső világ minden szinten összeütközik a külső világgal. Ám ez az összeütközés megfelelő kapcsolatokhoz vezet el, amennyiben az emberek hajlandók elvetni alsó egójukat, más szavakkal a félelem alapú késztetéseket és kivetítéseket. Képesek lesznek felelősséget vállalni az életért, meglovagolni a hullámokat és együtt áramlani az élet folyójával. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos mindenkinek felébrednie. Ez most itt egy vízválasztó, most van az, amikor az igazi kilengés a kritikus tömegen belül legyökerezik a tudatosság nagyobb rácsaiban.

 

Meg kell szabadulni, fel kell szabadítani az elméteket, a szíveteket, hogy meggyógyuljatok, hogy elengedhessétek a borzalmakat, a fájdalmat és a szenvedést.

 

De nem mi fogjuk elvégezni ezt a munkát, ez tisztán a ti felelősségetek. Viszont veletek vagyunk minden lépéseteknél, mellettetek vagyunk minden szívdobbanásban. Azt nyomatékosítjuk benneteket, hogy úgy bízzatok, mint még soha, hogy úgy öleljétek magatokhoz az élet forrását, ahogy azt még álmotokban sem mertétek. Valójában felemelő, ami most az életetek témájává válik, de soha ne feledjétek az élet gyakorlatiasságát, azaz hogy földeljétek le magatokat a testetekben, biztosítsátok, hogy a magatok útját járjátok és a példátokkal vezettek. Nem lehet pusztán intellektuális tudásotok anélkül, hogy ne képviselnétek a gyakorlati aspektusát annak, amit elméletben megtanultatok.

 

Az elmélet semmit nem jelent, a tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak.

 

Az Atya/Anya Isten tekintete sosem alszik. Ezt úgy ismeritek fel, mint a tudatosságotokat bizonyos esetekben. Azt a részeteket, amelyik ügyel, figyel, tud mindenről, amit tesztek és nem tesztek, tudatában van mindennek, amit tagadtok, amit elutasítotok, ismeri minden kifogásotokat. Most azonban eljött az ideje, hogy félretegyétek a kifogásokat, hogy kilépjetek a tagadásból, hogy egy-egy lépést megtéve alkalmanként, naponként, mindent másként csináljatok, azzal összefüggésben, ahol a változás szándékát érzitek. Hadd emlékeztesselek benneteket, a választás maga csupán igen csekély része az átalakulás egyenletének. Mindenki a választás, a döntés meghozataláról beszél, hogy szabad akaratánál fogva óhajtja a változást. Ez a döntés az első lépés, ami viszont utána jön, az határozza meg, hogy a döntés végbemegy vagy sem. Aminek alapja az a tett, amit ti tesztek meg, hogy végrehajtjátok a meghozott döntéseteket, és ha bármelyik pontnál tévedtek, akkor ne adjátok fel! Rómát sem egy nap alatt építették fel. Amikor visszalépést tapasztaltok meg, vagy ha tévedtek, akkor álljatok meg, ismerjétek el, ami történt és térjetek vissza a programotokhoz! Egyetlen hiba miatti meghátrálás az megfutamodás.

 

A kitartás vezet el a célig, és minden, amit útközben megtanultok, a bölcsesség eszközévé válik.

 


 

 

 

Kuthumi

 

 

 

Forrás