Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Arany aurák

2018-10-19

Ember angyalok és multidimenzionális tudatosság

 Arany aurák.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Az Indigó és Kristály gyermekek, akik a bolygóra érkeznek, „csillaggyemekekként” ismertek. Ez azért van így, mert lelkük sokkal inkább otthon van a csillagokban, és gyakran még nem inkarnálódtak ezelőtt a Földre. Egy „különleges megbízatású” csoportként érkeztek ebben az időszakban, hogy támogassák a Földet és lakosait az átalakulásuk és „Új Földként” való újjászületésük alatt.

Ám míg ezek a létezők átlagos emberi lényeknek tűnnek, valójában az emberi lehetőségek sokkal nagyobb részéhez van hozzáférésük. Jobban tudják, kik ők valójában, könnyebben felismerik isteni eredetüket és lényegüket.

Az Indigó gyermekek az Inkarnáció és Evolúció Indigó Léleksugarán születtek.


Ez azt jelenti, hogy elérhetők számukra a tisztánlátás és a gyógyítás képességei. Szintén hozzáférésük van a Tudatosság Negyedik vagy Ötödik Dimenziójának nevezhető síkjaihoz, míg a legtöbb ember számára csak a Harmadik vagy a Negyedik az elérhető. Ez a Magasabb Dimenziókhoz való hozzáférés képessége az Indigó Sugár ajándékaival együtt azt eredményezi, hogy ezek a gyermekek természetüknél fogva intelligensebbek, érzékenyebbek és tisztánlátóbbak. Kreatívak, gyakran könnyedén használják mindkét agyféltekéjüket, ami művészileg tehetségessé, ám műszakilag is hozzáértőkké, valamint kalandossá és merésszé teszi őket.

A Kristály gyermekek az Inkarnáció és Evolúció Arany Sugarán születtek.


A Tudatosság Hatodik Dimenziójával születtek, és nyitva áll előttük a lehetőség, hogy nagyon gyorsan megnyíljanak a Teljes Krisztusi Tudatosság Kilencedik Dimenziójának, onnan pedig egész a Tizenharmadik Dimenzióig, ami az Egyetemes Tudatosságot képviseli.

Ezekkel az ajándékokkal és képességekkel a Kristály létezők nagyon erőteljesek és kreatívok. Sokan az Arany és Bíborvörös sugarakat hordozzák, ami a teremtés mestereivé teszi őket, különösen ami a hanggal és fénnyel való teremtést illeti. A földi síkon ez művészi és zenei kreativitásként nyilvánul meg.


Azok, akik magukban hordozzák az Indigó-Ezüst Sugarat, a bolygó „anyjai” és „istennői”, a gyógyítás és gondoskodás női rezgéseivel rendelkeznek.


A Vörös-Arany sugár képviselői a teremtés férfi vibrációit hordozzák, és ők gyakorta aktívabb értelemben vett vezetői szerepeket töltenek be.

A Jövő Kristály gyermekeit „Szivárvány Kristály” létezőkként fogjuk emlegetni. Ez a teljesen kifejlődött Tizenharmadik Dimenziós Egyetemes Emberi Lény, aki képes vibrációs mezőjében hordozni és átvezetni önmagán az Inkarnáció és Evolúció összes Sugarát.


Már vannak Szivárvány Kristály létezők a Földön, ám képességeik teljes kibontakoztatása még hátra van.

Ebben az evolúciós fejlődési folyamatban a hétköznapi emberek számára az az izgalmas, hogy az Indigó és Kristály létezők azért hozták ezeket a rezgéseket a Földre, hogy megosszák őket másokkal. Puszta jelenlétükkel segítenek másoknak, hogy elmozduljanak ezen új rezgések felé, és ők is teljesen kibontakoztathassák képességeiket. Az Indigó-kristály ajándék az Evolúció ajándéka a bolygó számára, hogy teljes mértékben hozzáférhessünk képességeinkhez. Ez az ajándék minden egyes emberi lény számára elérhető, aki ma a bolygón él, ha úgy dönt, hogy él vele.

Sokan, akik vállalták a változásokat és az átmenetet, a tudatosság eredeti Harmadik Dimenziós állapotából átléptek az Indigó majd a Kristály állapotba a gyerekek segítségével, akik ezeket a rezgéseket hordozzák. Ezek a felnőttek képesek megtartani az Evolúció Arany Sugarát nyolcadik csakrájukban, és ezzel segítenek egy energiamátrix létrehozásában, ami az Új Föld megteremtéséhez szükséges. Ezt a pulzáló Arany fényt a tisztánlátók, és azok, akik érzékelik az auraszíneket, világosan látják ezeknek az embereknek az aurájában.


Az Ember Angyal

Egyike az átváltozási folyamat ajándékainak, hogy az emberek tudatára ébrednek arra, kik ők valójában: Szellemek emberi testben, más szavakkal Angyalok emberi formában.

A magasabb birodalmakkal való kapcsolatunknak évezredek óta tudatában vagyunk, ám mindig azt éreztük, hogy ez vhogy az emberen kívül található. Úgy éreztük, hogy az anyagban való létezésünk valamiféleképp elvág minket angyali örökségünktől. Gyakran emlegettük a Felsőbb Énünket, tudva, hogy hozzáférhetünk önmagunk ezen részéhez, ám vhogy nem volt teljesen a részünk, és csak meditációban voltunk képesek elérni.

Ennek az egyik oka az volt, hogy fizikai formánk be volt zárva a Harmadik Dimenzióba, míg Felsőbb vagy Angyali Énünk sokkal finomabb és magasabb rezgésekkel rendelkezett, és sokkal inkább otthon volt a Magasabb Dimenziókban. Így mindig egy „szakadék” volt emberi testünk materiális megjelenése, valamint tudatosságunk és a spirituális valóság között.


Most a bolygó rezgésszintváltozásával, amit találóan „Felemelkedésnek” hívunk, a Föld és lakosai részére lehetőség nyílik arra, hogy a tudatosság Harmadik Dimenziójából felemelkedjenek a Magasabb Dimenziókba. Ahogy a tudatosság megemelkedik, a spirituális világ közelebb kerül, míg eltűnik a „szakadék”, és egy folytonosság jön létre, amit „Multidimenzionális Tudatosságnak” nevezünk.

Ezen a ponton a Felsőbb és Alacsonyabb Én összeolvad, és az emberi lény Ember Angyallá válik.

Az Ember Angyal állandóan tudatában van angyali jellemzőinek, hatalmának és teremtő erejének. Nincs ideje és szüksége a félelemre és áldozat drámákra. Az idejét inkább azzal tölti, hogy megteremtse azt a valóságot, melyben boldog és elégedett.

Sok indigó és Kristály gyermek a tudatosságnak már majdnem ezen a szintjén van, vagy esetleg már el is érte azt. Mint ahogy sok Indigó-Kristály felnőtt is, akik keresztülmentek az átalakulási folyamaton. Ők azok az új létezők, akik jogot formálnak mind emberi, mind angyali örökségükre, és akik megteremtik az Új Földet.

Nagyon fontos itt megemlíteni, hogy azok, akik az átváltozás során felismerték angyali énjüket, tudatában legyenek annak is, milyen fontos embernek lenni, és jól megalapozottnak és földeltnek lenni a materiális dimenziókban vagy síkon is. Az átalakulási folyamat lényege, hogy a „Mennyországot” a „Földre” hozzuk, nem pedig az, hogy belesodródjunk valami földeletlen paradicsomi állapotba.

Az Ember Angyalokra munka vár. Az ő feladatuk, hogy megteremtsék az Új Földet, ami a Mennyországot a Földre hozza. És mivel a „menny” nem valamiféle hely, hanem sokkal inkább a tudatosság egy állapota, az Ember Angyaloknak dolgozni kell azon, hogy a tudatosság magasabb dimenzióit a földi síkra hozzák. Ha ezt véghezviszik, akkor megszületik egy olyan planetáris kultúra, amely minden létezőt az Isteni Lényeg manifesztációjaként fog tisztelni. Ez a kultúra vissza fogja tükrözni a létezők iránt érzett tiszteletét békéje, harmóniája és kreativitása által.

Arany aurák1.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

A multidimenzionalitás természete

Egészen a legutóbbi időkig a Földre születő emberek harmadik dimenziós létezőkként születtek. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben a materiális síkon vagy birodalomban tartózkodtak, tudatuk „be volt zárva” a harmadik dimenzióba. Az első három csakrájuk szintjén működtek, a materiális, az érzelmi és a mentális csakra szintjén. A spiritualitást valami külső dolognak tekintették, aminek nincs köze a mindennapi élethez.

A harmadik dimenziós létező elkülönült, egyedi individuumként tekint magára. Nem igazán érzékeli a tudat egységét, ez már a magasabb dimenziós tudatosság jellemzője.


Az elkülönültség érzése miatt az emberek egy olyan társadalmat hoztak létre, ami alig van tudatában a létezők és a cselekedetek közötti kapcsolatnak. A tudatosság ezen hiánya miatt az emberek egy szenvedéssel és fájdalommal teli bolygót teremtettek, ahol az egyének nem érzik szükségét annak, hogy felelősséget vállaljanak gondolataikért, érzéseikért és tetteikért. A források véges volta miatt érzett túlélési félelem kapzsisághoz és egyensúlytalanságokhoz vezetett, amire megoldást kell találni, hogy egy stabil planetáris otthont teremtsünk minden ember számára.

Az Indigó gyermekek a multidimenzionális tudatossághoz való hozzáféréssel érkeztek a bolygóra. Harmadik dimenziós testbe születtek, tudatuk azonban a negyedik dimenzióban volt, és képes volt elérni az ötödik dimenziót. Amikor az Indigó tudatosság ezen „hulláma” megérkezett az 1970-es évek elején, megnyílt a lehetőség az emberiség és a bolygó számára, hogy áttérjenek a negyedik dimenzióba.

A tudatosság negyedik dimenziós szintjén az emberek ráébrednek az Egy Egyetemes Törvényére, másképp az „Egység Tudatosságra”. Ezen Törvény szerint mind Egyek vagyunk, mind összeköttetésben állunk, és ami bármilyen hatással van közülünk egyre, az mindannyiunkra hatással van. Az Indigó gyermekek magukban hordozzák ezt a tudatosságot. Ez vezeti őket, hogy kiálljanak és küzdjenek olyan ügyekért, amik meg fogják gyógyítani a Földet, és megállítják az emberiséget abban, hogy tovább pusztítsák és szennyezzék környezetüket, és ártsanak más embereknek.

Az Indigók tisztelik minden egyes ember adottságait és képességeit, ám nem gondolják, hogy az adottságai bárkit is más fölé emelnének. Az ego játékainak és az önteltségnek nincs igazán helye az Indigók életében.

Ha az Indigó tudatosság tovább nyit az ötödik dimenzió felé, és eléri azt, akkor tudatára ébred teremtő hatalmának. Az ötödik dimenziós tudatosság élvezi a teremtést. A mai Föld összes vallási hitrendszere és gazdasági rendszere ötödik dimenziós gondolatformák teremtményei, amiket mi tartunk a helyükön azáltal, hogy folyamatosan energiát adunk nekik. Így egy ötödik dimenziós rácsot alkotnak a Föld körül. A legtöbb alacsonyabb dimenziós létező abszolút nincs tudatában annak, hogy gondolataikat és viselkedési mintáikat az ezen a szinten levő gondolatformák irányítják.

Ha az Indigó tudatosság eléri ezt a szintet, akkor gyakran elvet minden hiedelemrendszert és a szabadság tudatát, hogy új, alternatív gondolkodási és létezési formákat teremtsen.

Az Indigó személy gyakorolja bolygói küldetését, hogy új gondolkodási és létezési formákat teremtsen és hozzon a Földre. Ám a tudatosságnak ezen a fokán még mindig jelen vannak a dualitás „jó” és „rossz” megjelölései, ami meghatározza, milyen típusú rendszer lenne legjobb a Föld számára. A tudatosság következő lépése a dualitás mögé húzódás, egy olyan birodalomba, ahol a személy mindenkit a nagyobb jó részének tekint, és ahol megérti, hogy mindenki a nagyobb egész javát szolgálja.

Ez a fejlettségi szint a hatodik dimenziós tudatosság, a Krisztusi Gyermek vagy Varázsgyermek birodalma. Minden Kristály gyermek ezzel a tudatossággal rendelkezik. Azonnali hozzáférésük van önmaguk mágikus és spirituális jellemzőihez, a képzeletet és a teremtést fantasztikus és örömteli módokon képesek egyesíteni. Ha saját eszközeikre hagyatkozhatnának, akkor azonnal egy varázslatos bolygót teremtenének. Ám még meg kell birkózniuk a széleskörű harmadik dimenziós tudatossággal, és küzdenek azokkal a mintákkal és viselkedési formákkal, melyeket itt találnak.

Ha egy Indigó felnőtt tudatossága keresztülmegy az átalakulási folyamaton, hogy elérje a Kristály tudatossági állapotot, akkor belép a hatodik dimenziós tudatosságba, megjelennek benne a Krisztusi Tudatosság magjai. Újjászületnek tudatukban, Krisztusi vagy Varázsgyermekként. Felismerik az élet játékosságát, és a Szellem játékát a bolygón élő emberi lényeken keresztül. Ekkor képesek minden életre varázslatosként és megszenteltként tekinteni, ahol minden életet a szellem munkája irányít, és ez a munka emeli fel létezésüket. Ezen a ponton a létező megérti a nagyobb evolúciós hullámnak való átadás elveit, miközben személyes szinten még mindig gyakorolja teremtő jogait.

Ha a Kristály tudatosság eleget tartózkodott ezen a szinten, továbbléphet a hetedik dimenzió szintjére, ahol a tudatosság ráébred a létező spirituális küldetésének természetére. A Kristály vagy Krisztusi felnőtt ezen a szinten kész felvállalni egy planetáris küldetést, hogy a magasabb dimenziós tudatosság hordozója legyen mások számára. Munkájának része lehet, hogy tanítson és gyógyítson nagyobb keretek között, vagy egyszerűen csak auramezőjében hordozza az energiát, hogy mások számára is hozzáférhetőek legyenek a magasabb rezgések, ahogy haladnak saját felemelkedésük útján.

A Kristály gyermek és felnőtt előtt nyitva áll a lehetőség, hogy teljesen megnyíljon a kilencedik szintig vagy más néven a Teljes Krisztusi Tudatosság szintjének. Ez magában foglalja a nyolcadik vagy archetipikus szintet, ahol a létezőnek teljes hatalma van földi életeinek „történetei” felett, és a kilencedik szintet, ahol a létező teljes felelősséget vállal a Bolygó gondnokságáért.


Nyitva áll a lehetőség a létező előtt, hogy folytassa útját a tizedik szintig, ahol a létező számára hozzáférhetővé válnak Csillagrendszerbeli kötelezettségei. Ezt követi a tizenegyedik szint, ahol elérhető a tudatosság galaktikus szintje, végül a tizenkettedik szint következik, ahol az Egyetemes Tudatosság Arany Sugara „Teljes Egyetemes Létezővé” avatja fel a létezőt. A tizenharmadik szint a Mester szintet képviseli, aki belép az Isteni Misztériumba az Isteni Teremtő Lényeg teljesen tudatos szikrájaként.


Evolúciós ugrás

Ahogy a fentiekből kitűnik, az Indigó-kristály kaland hatalmas evolúciós ugrást jelent az emberi faj számára. Kezdetben ez hatalmas ugrás a tudatosságban, ami visszatükröződik az egyén auraszíneiben, illetve abban, hogy hozzáfér a tudatosság multidimenzionális rétegeihez.

Ám ami a finom vagy spirituális testekben megjelenik, annak előbb-utóbb manifesztálódnia kell az egyének fizikai vagy földi síkon létező testében is. Majd végül magának a Bolygónak a fizikai testében is. Az Indigó és Kristály gyermekek és felnőttek lényeges és erőteljes részei az evolúciós ugrásnak, ami egy új Aranykorba vezet minket.

A tudatosság magasabb szintjei, minden létező összeköttetése, valamint a teremtő és a képességek kibontakoztatását elősegítő élet iránti vágy fog jellemezni hamarosan minden embert a Föld Bolygón.

Arany aurák2.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com