Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A VALÓSÁG ÉS AZ ILLÚZIÓ

2023-02-08

Arktúruszi fényküldöttek tanítása

 medi fényküldött.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Üdvözlünk ismét benneteket drágáink – azokat, akik olvassák ezeket az üzeneteket! Úgy látunk benneteket, mint az igazság tanulmányozóit; olyanoknak, akik készen állnak arra, hogy fejlődjenek és növekedjenek!

Sok fény nyilvánul meg a Földön és hamarosan felfedezitek ennek az eredményeit is! Ne várjátok mindig azt, hogy nagy események történjenek! Váljatok inkább a napi szinten történő, sok kisebb változás megfigyelőivé, mint például meglepetésszerű kijelentések néhány politikai vagy spirituális vezetőtől, jóindulat az idegenektől vagy azok számának emelkedése, akik úgy döntenek, hogy segítik minden élőlény szolgálatát, mint az olyan állatok megmentését, amelyek elvesztek, rémültek vagy amelyekkel durván bántak. A világnak, a minden élőlénynek és az egymásnak adott Fény összes kifejezése (feltétel nélküli szeretet) hozzáadódik az Egész energiájához. Amikor nem kifejezetten szeretitek egymást, akkor is az a feladatotok, hogy minden kifejeződés ellenére csendesen felfedezzétek a másik isteni mivoltát; így tudjátok gyakorolni a feltétel nélküli szeretetet! Hiszen a szeretet nem más, mint az Egy felfedezése –de ez NEM jelenti azt, hogy mások lábtörlői legyünk!

Ma a valóság és az illúzió energiájáról szeretnénk beszélni nektek, hiszen sokan összezavarodnak akkor, amikor olyan spirituális irodalmat olvasnak, melyben az áll, hogy a világ illúzió, pedig az élet nagyon is valósnak és gyakran igencsak fájdalmasnak tűnik!

A Forrás kifejeződéseiként ti teremtők vagytok és az életetek a dualitás és elkülönülés harmadik dimenziós tudatosságából került megalkotásra. Ezek a tapasztalatok nagyon valósak a tudatosság-állapotban – a fájdalmat érzitek, a balesetek megtörténnek, a betegségek, a hiányosságok és a korlátok nagyon is kézzelfoghatóak és úgy tűnik, hogy az emberi élet a földön erről szól. Sok vallás még mit sem sejtve tanítja azt, hogy az emberiség jutalma a mennyben lesz és nem a Földön és hogy a Föld egy szenvedésre való hely. Buddha eredeti tanításait – melyek arról szóltak, hogy a világ egy illúzió – félreértették azok, akik nem voltak spirituálisan fejlettek annyira, hogy megértsék azokat. Ez azt eredményezte, hogy sokan egyszerűen nem tettek semmit, azt mondván, hogy „Ó, rendben! Az éhező gyermek nem probléma, minden csak illúzió!” Ez nem a világ és az, hogy minden élőlény illúzió csupán az emberiség felfogása a világról, ami illúzió! Ez egy alapvető pont a spirituális tudatosság felfedésében!

Hiszen ti teremtők vagytok, drágáink! A saját tudatállapototokból tudtok teremteni és ezen alapul az, amit tapasztaltok! Olyan tapasztalatokat alkottok, melyek a dualitást és elkülönülést manifesztálják vagy a Fény és Szeretet tapasztalatait hozzátok létre? Sokan reagálni fognak erre a kijelentésre és haragot fognak érezni! Ám arra kérünk benneteket, hogy ezt az elcsendesedésre szánt időtök során tegyétek meg és tűnődjetek el ezeken a szavakon! Azok, akik úgy gondolják, hogy ők „áldozatok”, többé nem lesznek képesek másokat okolni a saját problémáikért és ez sokak számára azt fogja eredményezni, hogy haraggal és aggódó [kellemetlen] érzelmekkel válaszolnak majd. Az, hogy mások felelősök a ti életetekért – mind a problémáitokért, mind pedig a sikereitekért – egy megrögzött, és téves hiedelem a harmadik dimenziós világban!

Amikor látjátok mások szenvedését, vegyétek észre, hogy aminek szemtanúi vagytok az annak a tudatlanságnak a kifejeződése, melyet a dualitás és elkülönülés hiedelmei hoztak létre! Ezek a dolgok végtelen módon kifejeződésre tudnak jutni és ezek gyakran olyan emberek személyes energiáira irányulnak, akik talán még hordozzák (és így bevonzzák) a korábbi élettapasztalataik dolgait. Ez az energia megnyilvánulhat ebben az időszakban, mivel a személyiség eléggé fejlett ahhoz, hogy felismerje és megtisztítsa ezt! A gyakori jó vagy rossz megtapasztalások egyszerűen megvilágítják a harmadik dimenziós hitrendszer személytelen természetét, mivel vannak olyanok, akik abban a tudatban élnek, hogy a nem-tudás bármelyik hiedelemmel kapcsolatban bocsánatot nyer! Ez talán az univerzális emberi tudatosságban áramlik. Legyetek tudatában annak, hogy a jó dolgok egyáltalán nem spirituálisabbak a rossz dolgoknál! Minden a spirituális valóság felfogásától függ!

Amikor egy, a spiritualitást tanulmányozó személy elkezdi megérteni ezeket az igazságokat, akkor egy kissé összezavarodik azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell felelnie a világban megnyilvánuló szenvedésekre. Ez a tudatosság nem jelenti azt, hogy ez a személy másoknak nem tud segíeni és nem jelenti azt sem, hogy ne tegyen semmit! Ez azt jelenti, hogy fel kell fedeznünk a történések mögötti valóságot!

Tudjátok, hogy az Isteni Tudatosság, amely nem más, mint minden, ami van (a mindenütt jelenvalóság) képtelen lenne Önmagát megoszva, disszonáltan, diszharmonikusan kifejezésre juttatni – hogyan tudna az Egy (amely minden, ami van) megosztani önmagát? Az illúzió az nem más, mint az emberiség nem-tudása miatti értelmezése az Isteniről! Az Istent úgy látja, mint egy emberféle az égben és olyan minőségekkel ruházza fel, mint a jó és a rossz – melyek olyan meggyőződések, melyek az életetek során az igazság nem-tudásából születtek meg.

Minden, ami az Isteni Tudatosságban testet ölt az egy törvény, és ezek a tulajdonságok állandóan és végtelen módon megnyilvánulnak. Csupán EGY ELME létezik és ez az ISTENI ELME. De a nem-felébredt emberiségben az az egy elme a dualitás és elkülönülés meggyőződése alapján került kondícionálásra [programozásra]. Ráadásul ezen állapot által is nyilvánul meg! Például, a Forrás önfenntartása, önellátása az embernél úgy jelenik meg, mint az étel, ruházkodás vagy bármi, amire szükség van; de amikor egy, a dualitás és elkülönülés számos hiedelmével teli elme értelmezi, akkor ezen isteni minőség teljessége úgy nyilvánul meg, mint időnként elég, máskor nem elég – ez a dualitás tökéletes kifejeződése. Az isteni tudatosság végtelen bölcsessége és intelligenciája egy olyan tudatosság által fog megnyilvánulni, mely a dualitásra és elkülönülésre van programozva – mivel egyes emberek nagyon okosak és bölcsek, mások pedig épp az ellenkezői.

Nem azt tanácsoljuk nektek, hogy kiáltsátok azt, hogy „Hurrá!” és minden gyógyszereteket dobjátok ki, vagy hogy mondjatok fel a munkahelyeteken azt mondván, hogy „Isten minden és minden más csupán illúzió!” Mi azt mondjuk, hogy ha ti ezekkel az igazságokkal egy hullámhosszon vagytok, akkor készen álltok arra, hogy beolvasszátok ezeket a tudatotokba! Amikor valami kellemetlen – sőt rémületes – dologgal találkoztok, akkor képesek lesztek sokkal személytelenebbül tekinteni rá és megkérdezitek magatoktól, hogy: „Mit gondolok? Miért érzem ezt ezzel kapcsolatban? Vagy, hogy miért nyilatkozik ez meg? Mi az igazság?”
Arktúruszi fényküldöttek tanítása3.jpg

Kép forrása: Pinterest.com


Ebben a folyamatban, soha sincs vétek vagy önvád a múltbeli hibákért vagy döntésekért, mivel amit ti megtapasztaltok az egyszerűen a fejlődési folyamat és jó munkát végeztek! Megtanuljátok, hogy valójában kik is vagytok, és aztán túlélitek azt, amiért ezen az utazáson részt vesztek.

Legyetek tudatában annak, hogy a legtöbb dolog, ami jelenleg talán kellemetlen az életetekben az egyszerűen az elmúlt életeitekből származó energia, melynek megtisztítására most készen álltok – fizikailag, érzelmileg és mentálisan is. Sokan olyan következményeket tapasztalnak meg, melyekről már azt hitték, hogy foglalkoztak velük, vagy amelyekkel még nem foglalkoztak. Ezek a dolgok azért vannak jelen ebben az időszakban, hogy egy magasabb szinten kezeljétek, és aztán engedjétek el őket. A következmények rávilágítanak a lehetőségekre azért, hogy megvizsgáljátok a hitrendszereteket. Sokakat azért vezetnek [segítenek], hogy el tudják távolítani a negatív vagy pozitív energetikai szálakat, melyek emberekhez vagy helyekhez kötik őket, hiszen mindent, ami már elmúlt dologgal van egy hullámhosszon, el kell engedni. Minden, ami még a régi, elmúlt energiákkal rezeg együtt, a múlthoz köt benneteket. A jelen időszakban megmutatkozó negatív következmények arra szolgálnak, hogy minden fejlődő lelket egy mélyebb megértési irányba mozdítsatok el és arra a képességre tereljetek, hogy szeretettel és hálával menjenek tovább. Ez azt eredményezi, hogy a világra új szemekkel tudtok majd nézni!

Sose feledjétek, hogy a Valóság van, volt és mindig is EGY lesz! Ezért van az, hogy valójában a halál nem létezik! Az Isten meghalhat? Látjuk, hogy a halál megtörténik, de ez a valóság? A haláltól való félelem az egyik legnyomasztóbb [legnehezebb] dolog, amit el kellene engednetek! A hely(zet)ét megváltoztathatja az ember, de az ÉN VAGYOK sosem halhat meg!

A harmadik dimenziós tapasztalat természete az, hogy minden ráébred az igazságra a külső körülményektől függetlenül. Sosem volt cél az, hogy a Föld a dualitás és elválasztottság sűrű energiáinak mélységébe süllyedjen, de mégis megtörtént és ennek ellenére nagyon sokan ébredeznek és válnak erős és erőteljes lényekké – ez tiszteletre méltó és dicséretes dolog! Gratulálunk! Próbáljatok meg nem elcsüggedni, drágáink, hiszen azt teszitek, amiért ide jöttetek és jó munkát végeztek!

Azok közületek, akik ezeket az üzeneteket olvassák több, mint készen állnak a szükséges munka elvégzésére. Eljön egy pont, amikor a külső disszonancia nagy része egyszerűen lemorzsolódik, mivel többé nem lesz meg az azt kinyilatkoztató meggyőződés energiája. Így változik a világ! Amint egyre többen és többen ébrednek rá az igazságra és elkezdenek ráébredni a megvilágosodott tudatosságra, a külső megnyilatkozások egyre tökéletesebb és magasabb szintű formát fognak ölteni. Ezért van az, hogy senki sem jöhet megmenteni a világot számotokra, drágáink! Sokak megvilágosodott tudatossága az, aminek egy új világot kell majd létrehoznia és pontosan ez az, ami jelenleg nagyon gyorsan történik.

Próbáljátok meg nem adni energiát a negatív világi dolgoknak, melyeket a hírekben hallotok! Ezek nagy része a világ sok területének régi és elmúlt energiájának megnyilvánulása, mely nagy része a múltbeli sűrű dolgokat hordozza magában – a háborúkat és szenvedéseket. Küldjetek feltétel nélküli Fényt minden embernek és helynek mindig tudván azt, hogy csak EGY van és AZ AZ EGY AZ ÉN VAGYOK!


Mi vagyunk az Arktúriai Csoport


csill.bnx másolata.jpg

Kép forrása: Pinterest.com 


Csatonázta: Marilyn Raffaele