Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Astrea Elohim üzenete

2019-03-08

A Tisztaság Lángja a leglényegibb minőséget, a gyorsulást foglalja magába.

 Astrea Elohim üzenete.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

Minden olyan régi dolog, amelyet az életetekben megpróbáltatok megtagadni, kezd felszínre emelkedni, mivel a Tisztaság Lángja a leglényegibb minőséget, a gyorsulást foglalja magába.  
 
Szeretett gyermekeim, a Tisztaság Lángjának milyen alapvető minőségei jelentkeznek akkor, amikor az a spirituális valóságból érkezve megérinti a Földbolygó felszínét?  Közületek sokan éreztek a lényükben egy olyan fajta gyorsulást, amelyet korábban még nem tapasztaltak.  Ez a Tisztaság Lángjának az esszenciája, amely az anyagi valóság felszínét érintve azonnal felgyorsít mindent, ami nem tiszta.   Oly mértékben gyorsít fel minden tisztátalan dolgot, hogy általa leválnak minden jelenlévő lényeges megjelenésről az anyag világában a tisztátalan rétegek.  A behívott Tisztaság Lángja azonnali gyorsulást eredményez az anyag világában, amelynek eredményeként egyik réteg a másik után válik le rólatok, mint amikor a szükségtelen ruharétegeket távolítjátok el magatokról.  Így olyan mértékben válik láthatóvá a lényetek tiszta jelenléte, ahogyan azt korábban még nem láttatok.  Ez a változás, mint látjátok, számos más külső hatással is jár az anyag világában.  Ha gyorsulni kezdetek, ha a lényetek felgyorsul, akkor a körülöttetek lévő energiamező is válaszolni kezd erre a Tisztaság által okozott felfelé tartó gyorsulásra.  Mindez az anyag szintjén történik, mert miután behívtátok oda a Tisztaság Lángját, az reakcióba lép azzal az anyagi valósággal, amelyben éltek.


A Tisztaság Lángja az a láng, amely nem létezhet mozdulatlanul az anyag világában, mert, ahogy az ott lévő alacsony megnyilvánulásokkal kapcsolatba kerül, ezek az energiák azonnal reagálnak erre a felfelé tartó spirálra, amelynek következtében, mint láthatjátok, nagyon sokféle felfordulás jelentkezik az életetekben.  Mindez fokozottan érvényes azokban az esetekben, amikor ti magatok, nem vagytok hajlandóak arra, hogy feladjátok a tisztátalan szándékaitokat, a tisztátalan gondolataitokat, a tisztátalan önazonosságotokat, a tisztátalan érzelmeiteket és a testetekben lévő tisztátalanságokat.


Ha elhatározzátok azt, hogy vállaljátok a felelősséget azért, hogy feladjátok, hogy túllépjetek mindezeken a megjelenéseken a lényetekben, akkor Astrea Elohim, aki ÉN VAGYOK, a fohászokon keresztüli fény segítségével, amelyet behívtok, rendelkezem azzal az erővel és felhatalmazással, hogy felemésszek minden fajta alacsonyabb megnyilvánulást.  Ti pedig természetesen észlelitek majd, hogy sokkal jelentősebbé válik a tisztaság a lényetekben.


A Tisztaság Lángjának behívása után az anyagi világegyetemet és az egész saját életeteket is egy kissé más szemmel, egy kissé megváltozott nézőpont alapján, vagy esetleg jelentősen megváltozott nézőpont szerint kezditek látni, mivel hirtelen az a régi észlelési filter amelyen keresztül eddig az életekre tekintettetek megváltozik.  Ez a régi észlelési filter hirtelen vagy lehullik, vagy bizonyos szögben módosul, amelynek eredményeként más szögben kezditek látni az életeteket.  Azt veszitek észre, hogy az a helyzet, amelyre könnyedén gondoltatok, az teljesen más képet fest egy kissé megváltozott nézőpontból.  Szeretteim, éppen emiatt észlelitek azt, hogy az anyag valóságába általatok behívott Tisztaság Lángja sokféle furcsa dolgot, felfordulást eredményez az életetekben.  Hirtelen ugyanis mindazok a régi mátrixok, amelyek keretein belül olyan biztonságban és kényelemben éltétek az életeteket már úgy tűnik, hogy nem működnek, vagy úgy tűnik, hogy már nem férnek bele abba az új lényetekbe, amely fokozatosan, napról napra születik meg, miután a fényt behívtátok magatokba.


Látjátok tehát, hogy ez a Láng okozza bennetek és az életetekben azt a jelenséget, hogy a régi dolgok, amelyekről azt gondoltátok, hogy már régen megoldottátok, és magatokba temettétek, azok ismét felszínre kerülnek.  A tapasztalataitok egy-egy újabb oldala és kifejeződése bukkan fel hirtelen, amely a figyelmetekre tart igényt, megkövetelve azt, hogy foglalkozzatok velük.  Szeretteim, mindezek a Tisztaság Lángjának a hatásai az anyag világában.  A Tisztaság Lángja ugyanis nem hagy benneteket abban a komfortzónában, amelyben behívhatjátok a Tisztaság Lángját, azt gondolva, hogy miután feladtátok és túlléptetek a régi éneteket abba az illúzióba ringathatjátok magatokat, hogy már nincs szükségetek arra, hogy túllépjetek a régi megtapasztalásaitokon, vagy hogy nincs már szükségetek arra, hogy túllépjetek azokon az energiákon, amelyeket ti magatok rontottatok le, és temettetek el azt gondolva, hogy ami már megtörtént, azzal nem kell foglalkoznotok többé.  Minden olyan régi dolog, amelyet az életetekben megpróbáltatok megtagadni, kezd felszínre emelkedni, mivel a Tisztaság Lángja a leglényegibb minőséget, a gyorsulást foglalja magába.


Ha ez a gyorsulás olyan energiával találkozik, amely nem hajlandó felfelé gyorsulni, akkor a Tisztaság Lángja felnagyítja mindazokat a tendenciákat, amelyek ott jelen vannak.  Más szavakkal, ha nem vagytok hajlandóak a saját energiáitokat transzcendentálni, ha nem akartok a régi tapasztalataitokon, a régi gondolkozási sémáitokon túllépni felfelé, akkor a Tisztaság Lángja felnagyítja majd ezeket a mintákat oly módon, hogy azok mozgásba lendülnek.  Természetesen, szeretteim, ha az energiák felpörögnek és mozgásba lendülve nem indulhatnak el felfelé, akkor lefelé indulnak el.  Ez az a lényeges dolog, amelyet a Tisztaság Lángja eredményez az anyag világában.  Mindent mozgásba lendít, ami egy helyben akar maradni.  A gyorsulás segítségével, a gyorsulás lendületével hozza mozgásba a dolgokat, amely a Gyorsulás Lángjának része.


Ez a Gyorsulási Láng hozza felszínre az összes reakciótokat annak érdekében, hogy lehetőséget teremtsen számotokra arra, hogy őszintén megvizsgáljátok ezeket az energiákat, és őszintén megkérdezzétek magatoktól: „Hajlandó vagyok-e megszabadulni ezektől a régi beidegződésektől az életemben?  El kell ugyanis fogadnom azt a tényt, hogy ezek a régi minták kezdenek lefelé húzni.”


A Tisztaság Lángjának késztetésére az őszinteséggel kell szembenéznetek.  A Tisztaság Lángja ugyanis rákényszerít benneteket arra, hogy olyan dolgokkal nézzetek szembe, amelyek megjelennek a gondolataitokban, vagy amikkel már régebben volt dolgotok, és amiket valójában már mélyen eltemettetek az életetek rétegeibe.


Mint látjátok, szeretett gyermekeim, ÉN VAGYOK a Gyorsulás Istennője, ÉN VAGYOK a Gyorsulás Lángjának Istennője, és ÉN VAGYOK az, aki az Isteni Anya hivatalát az Isteni Anya további képviselőivel együtt betöltöm; és mint ismert az anya lényegi minősége az anyagban az, hogy túllépjen minden alsóbbrendű megnyilvánuláson annak érdekében, hogy a Szellem az anyagban annak legtisztább formájában megszülethessen.  Ez a minőség pedig lényegében arra kényszerít minden energiát, hogy felpörögjön, és ha a Tisztaság energiája alacsonyabb szintű megnyilvánulással találja magát szemben, akkor azt is mozgásra kényszeríti.  Így az vagy felfelé indul el, és az Istennel való egységbe transzcendentálódik, lemondva a korábbi megjelenéséről, vagy lefelé mozdul el, láthatóvá téve a lefelé tartó mintát és az alacsonyabb lendület intenzitását.  Ennek következtében látjátok majd, szeretetteim, hogy miközben a Tisztaság Lángjában a Földön sétáltok, hogy az anyag világában minden olyanfajta erő, amely azt gondolta, hogy a Földbolygó a bukott tudathoz tartozik, hogy a Földbolygót az alsó megnyilvánulások irányítják , mindez a sötétség, mindezek a bukott lények válaszreakciókat mutatnak erre a Lángra, amelyet hordoztok.

Astrea Elohim üzenete1.jpg

Kép forrása: Pinterest.comLáthatjátok, hogy mennyi atrocitás történik a Földön akár a jelen pillanatban is, és mennyi történt az elmúlt évszázadokban, évezredekben.  Mint láthatjátok a legtöbb atrocitás a bukott lényektől ered, a bukott gondolatvilágból, amely nem akarja Isten Lángjának jelenlétét a Földön.  A bukott tudat utálja a fényt, és utálja a fény összes képviselőjét is, azt kívánva, hogy a fény képviselői tűnjenek el a Földbolygó felszínéről.  Ez az ősi tudatállapot a bukott angyaloktól ered, a bukás pillanatával kezdődően.  A bukással ébredtek arra rá, amit John Milton Az elveszett paradicsom-ban ír le.  Ráébredtek arra, hogy az életük és a korábbi dicsőségük odaveszett.  Ami azonban nem tűnt el belőlük az a bennük lévő gőg és az a vágy, hogy Istennek visszavágjanak.  Az egyetlen dolog, amire gondolni tudtak az az, hogy hogyan büntethetik meg Istent.  Ha nem érnek el Istenhez a mennyben, akkor majd Isten földi képviselőit érik el itt lenn.  Úgy gondolták, hogy Isten képviselőit, akik földi megtestesülésbe kerültek, még lehetőségük van megbüntetni, a kétség, a megosztottság és a tekervényes tudat csapdában tartva őket.  Ezek az életáramlatok nem viselik el a Tisztaság semmilyen közelségét, mint ahogy nem viselik el Isten képviselőinek közelségét sem.  Ezért látható a Földbolygón olyan sok atrocitás, amelynek során ártatlan életáramlatokat ölnek, vagy kínoznak meg , vagy egyéb nehézség és felfordulás történik az életükben.


Szeretteim, vegyétek észre, hogy ezek az idő nem múltak el.  Ez a fajta energia és dinamika mindaddig jelen lesz a Földbolygón, amíg Isten képviselői nem követelik a Földbolygót a Fény számára.  Látjátok-e szeretteim, hogy mindaddig, amíg nincsenek elég számban Isten azon gyermekei a Földön, akik kijelentenék azt, hogy a Földbolygónak ki kell emelkednie az összes tisztátalanságból, minden tisztátalan szándékból, a tisztátalan gondolatmintákból, a tisztátalan önazonosságból, addig a Földbolygó igazán nem emelkedhet fel.  Ha a Tiszta Fény képviselői kijelentik azt, hogy a Földbolygó Istené, akkor emelkedhet csak fel ez a bolygó, korábban nem.


Éppen ezért, szeretteim, látjátok, hogy azok a hűséges követőim, akik a fohászokat ismételték, ti valójában sokkal többet tettetek az egész bolygóért, mint ahogy azt gondoljátok.  


 Minél tisztább szándékkal tettétek mindezt, minél tisztább vággyal igényeltétek vissza a Földbolygót Isten számára, és én a Tisztaság Istennője, a Gyorsulás Istennője annál fokozottabb mértékben vagyok képes a Felemelkedettek Seregének többi képviselőjével együtt megsokszorozni az erőfeszítéseiteket, mint ahogy én, és a Felemelkedettek Seregében mindenki ezt meg is tette ennek a hónapnak a során.


 Ti ugyanis a fohásszal szó szerint azt jelentitek ki, hogy a Földbolygó Istené, és a ti akaratotok az, hogy a Fény nyilvánuljon meg a sötétség helyett.  Ezt a lényeges váltást pedig előidézhetitek azzal, hogy kijelentitek, hogy pusztán csak kijelentitek mindezt, de még inkább azzal, ha hozzám fordultok egy imával annak érdekében, hogy a tisztátalanságok, a tisztátalan életáramlatok és a bukott tudatszint emésztődjön fel a Földbolygón.  Ez azzal nagyszabású hatással jár, hogy jelzi számomra azt, hogy készen álltok arra, hogy részesei legyetek ennek az isteni munkának, amelyet mi a felemelkedett valóságban teszünk.  Ez tehát a jelzés számunkra, hogy készen álltok arra, hogy mesterekké váljatok a megtestesüléseitekben.


Látjátok ugyanis azt, hogy a Földbolygónak nem szükséges teret adnia a végtelen dualista harcoknak, konfliktusoknak, mert, mint látjátok azzal, hogy fokozatosan feljebb emelitek a tudatszinteteket, azzal, hogy fokozatosan növelitek a Fény jelenlétét a Földbolygón, a bolygó fel fog emelkedni, és azok az alacsony életáramlatok, alacsony megnyilvánulások annak ellenére is, hogy végtelen számú lehetőséget kaptak arra, hogy visszaforduljanak, egyszerűen a továbbiakban már nem maradhatnak megtestesülésben.  Minél több fényt hívtok ugyanis be, minél jobban gyorsítjátok önmagatokat és a körülöttetek lévő energiát felfelé, annál vehemensebben támadnak benneteket az alsó megnyilvánulásokkal.  Minél jobban emelitek a saját energiáitokat, annál jobban gyorsítjátok önmagatokat, felgyorsítva ezáltal az ő lefelé tartó spiráljukat.


A Tisztaság Lángjának energiája azzal az alapvető minőséggel rendelkezik, hogy mindent felgyorsít, így ami nem felfelé indul el, az lefelé tart.  Minél több gyorsulás kerül a mozgásba, annál több energiát késztettek cselekvésre, és minél erősebb a lefelé tartó húzás, minél inkább rákényszerülnek a lefelé tartó energiák, a lefelé tartó lendület arra, hogy reagáljon a Tisztaság Fényére, annál jobban gyorsítjátok a bukott lények élettartamát a Földbolygón.  Minél inkább megnyilvánítják ugyanis a tudatszintjüket azokkal szemben, akik Istent képviselik, akik tiszta szándékkal rendelkeznek, annál gyorsabbá válik a saját ítélet-spiráljuk, és annál rövidebbé válik az élettartamuk, vagyis az az időtartam, amely számukra még engedélyezett, hogy a megtestesüléseikben maradhassanak.


 Minél több energia gyorsul fel a Földbolygón, annál több életáramlat veszíti el a lehetőségét arra, hogy ezen a bolygón legyen jelen, ha úgy dönt, hogy nem akar a Fény felé fordulni.


Szeretteim, tudatában vagytok-e annak, hogy részesei vagytok annak az igazságszolgáltatásnak, amely nekem, a Gyorsulás Istennőjének adatott?   Fogadjátok a legmélyebb elismerésemet mindazért a munkáért, amit megtettetek, azért a munkáért, amely lehetővé tette számomra azt, hogy felemésszem a sötétséget a Földbolygón.  Ezzel nem azt állítom, hogy a teljes sötétséget felemészthetem, de felhatalmazásom és lehetőségem van arra, hogy bizonyos mennyiség kikerüljön a megtestesülésből, és így elveszítse a lehetőségeit.  Ti pedig minél jobban teszitek a dolgotokat, mi annál több lehetőséghez jutunk a felemelkedett valóságban.


Nyissátok meg a szíveteket, hogy észleljétek a jelenlétünket önmagatokban, és fogadjátok el, hogy a Fény nyitott kapui vagytok mindannyian.  Minél inkább képessé váltok arra, hogy lemondjatok a korábbi mintáitokról, hogy továbblépjetek, mi annál inkább át tudunk ragyogni rajtatok.


Fogadjátok el, hogy mindannyian ennek a bolygói szintű jócselekedetnek, a bolygói isteni missziónak a képviselői vagytok.  Ez az isteni küldetés segíti hozzá az egészet a felemelkedéséhez.


Én, mint az Isteni Anya képviselője, kiárasztom a lényem egy részét nektek, hozzásegítve benneteket ahhoz, hogy túllépjetek mindenen, amivel kapcsolatban már készen álltok a túllépésre.  Megáldalak, és körülzárlak benneteket azzal a végtelen hálával, a feltétel nélküli isteni szeretettel, amely ÉN VAGYOK.


Astrea, a Gyorsulás Istennője VAGYOK.               

 
Astrea Elohim üzenete2.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

     
Ask the Real Jesus oldal hivatalos magyar fordítása
Forrás