Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ IGAZSÁG FELISMERÉS

2023-02-18

Az az energia, amire ráhangolódtok, formaként jelenik meg

Az igazságra való hangolódás1.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Az igazságra való hangolódás a valóság minőségeire való hangolódásban ölt testet
 


Szeretnénk a ráhangolódásról beszélni. Az az energia, amire ráhangolódtok, formaként jelenik meg. A ráhangolódás azt jelenti, hogy átmenetileg vagy tartósan eggyé válsz egy emberrel, egy ötlettel, egy hitrendszerrel stb. Közületek talán sokaknak ismerős, hogy mostanában több baleset ér benneteket, több irritáló dologgal konfrontálódtok. Ez azért van, mert a bolygószintű és személyes energiák nagyon intenzívvé váltak, ami rögtön azt a manifesztációt tükrözi, amire ráhangolódtatok.

Mostantól fontos, hogy a legfelsőbb igazságra hangolódjatok. Ha megmaradtok a harmadik dimenziós koncepcióknál és meggyőződéseknél – legyenek azok bármennyire is irrelevánsak – azokat fogjátok manifesztálni [a világban megjeleníteni], mert nincs kimondatlanul hagyott tudat [automatikusan működik az átvitel]. Szintúgy létezik az igazságra (harmóniára, teljességre, szeretet stb.) való hangolódás és az ezeket reflektáló kifejeződési formák.

A szokványos tapasztalatokat próbáljátok emlékként kezelni [elemezzétek] – „Milyen hittel azonosulok, hogy ez manifesztálódott? A hőn szeretett dualitás és elszigeteltség pillanatnyi és kedvelt koncepcióira vagyok hangolódva vagy az igazsággal vagyok összhangban?” Az igazságról való elmélkedés, annak tanulmányozása és megvitatása minden komoly hallgató számára lezárult, miközben továbbra is a régi hitből él.

Milyen embereket, helyeket, ideákat, meggyőződéseket stb. választok, amikre ráhangolódok? Minden energia. Mindannyian átéltétek már olyan találkozást, ami után kimerültetek és kiüresedtetek. Ez akkor következik be, ha valaki irányában együttérzés helyett sajnálatot éreztek, ami azt jelenti, ráhangolódtok a negatív energiáira és ez energiát von el.

Soha ne kételkedjetek, hogy van egy olyan elem, ami táplálja a háború, az erőszak és a kegyetlenség negatív energiáit [ezeket mi magunk tápláljuk – ford. megj.]. Ha ezt megértitek, akkor nem fog berántani benneteket a sűrű és régóta rejtett energia, ami most a világtudat felszínére emelkedik, hogy az SEMMI-ként felismerhetővé váljon, ami valójában, és amit mindenkorra tisztázni kell.

Hatalmasok vagytok, mert az isteni szubsztanciából valók vagytok. Ha ezzel a ténnyel összhangolódtok, akkor elkezditek életetek minden területén ezt manifesztálni. Ez nem jelenti azt, hogy minden hirtelen rózsás lesz és nem lesz több gond. Hanem meglehet, hogy a teljesség tudatos megvalósítása olyan formán ölt testet, amitől már rég tartotok, de amit sürgősen tisztáznotok is kell.

Engedjétek el a folyamatos igazság utáni kutatásotokat, mert amikor ezt teszitek, akkor életre keltitek azt a meggyőződést, hogy elkülönültetek az igazságtól és így mindig keresni fogjátok. Spirituálisan tovább fejlődtetek, anélkül, hogy elhittétek volna, egy guru, egy spirituális tanár több nálatok. Gyakran csak néhány lépéssel járnak előttetek az úton. Bízzatok megérzésetekben, mert nem minden tanár megvilágosodott.

Mindenki az isteni tudat bőségét testesíti meg, mert nem létezik más.

 

Csak a dualitás és az elszigeteltség az, ami a tudatba bekerül, ami leképezi a tapasztalatokat a létezésben és ez nem az a belső valóság, ami mindenki sajátja.  A megvilágosodás nem más, mint egy utazás a sok élet tapasztalatain keresztül, ami végül abba a felismerésbe torkollik, hogy amit kerestem, az én vagyok. „Vagyok aki vagyok.“

 

Legyen ez a szent és hatalmas igazság a mantrátok minden helyzetben. Segíteni fog nektek arra emlékezni, hogy minden, amit életről életre kerestetek, teljességében jelen volt lényetekben. Amit kerestem, az már vagyok, EGY mindenkor létező, mindentudó és mindenható valóság.

A szent tudás elköteleződéssel és felelősséggel jár és soha nem szabad önző célokra felhasználni, mint azt a múltban és még a jelenben is teszik.  Nagy terhet vesz magára, aki meggyalázza az igazságot. De értsétek meg a „sötét mesterkedés” teremtése illuzórikus és nem szabad tartani tőle, mert nem az igazságra hangolódott, nem a feltétel nélküli szeretetre és nem az egységre.

Az isteni tudat minden spirituális ihlete ott van minden lélekben – bőség, öröm, béke, teljesség, harmónia, egység és így tovább. Ennek megvalósítása (nem csupán egyszerű intellektuális tudása) az elmén keresztül válik érthetővé az egyén számára és ezt egyéni úton ültetheti át a formán keresztül.

A bőség tudatos megvalósítása, mint a forrás állandóan jelen lévő minősége egy az egyén számára szükséges formában testesül meg, amire vonatkoztatható. A világban az isteni minőség állandó jelenléte a folyamatosan fejlődő forma átalakulásaként manifesztálódik.

Az élet mozgásban tart és lényeteket igazságában tiszteli, mert készen álltok és nem vagytok tanulók többé. Olyan idő jön el, amikor a benneteket jól szolgáló, kereséseteket segítő eszközöket egyszerűen el kell engednetek. Egy olyan helyzetben, amikor a tanuló elutasítja a ballagást és örök tanulói státuszban akar maradni annak ellenére, hogy már nincs mit elsajátítani, mindenki kétségbe vonná az illető belátó képességét. Ez érvényes a spirituális iskolára is. Egy bizonyos ponton minden embernek a külső/intellektuális utakból a belsőre vezető útra kell „elballagnia”, ahol az újdonság várja.

Az igazságra való hangolódás a valóság minőségeire való hangolódásban ölt testet. A másra való hangolódás, ami nem az igazság, az csak illúzióként képes testet ölteni és megjelenni.


kék láng 1.jpg


Kép forrása: Pinterest.com

Mi vagyunk az Arkturuszi csoport.

Csatornázta/Forrás: Marilyn Raffaele
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás