Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ ISTENI LÁTOMÁS

2021-12-01

Cyklopea tanítása

 

harmadik szem 10.jpg

 

CYKLOPEA AZ ÖTÖDIK ISTENI SUGÁR ELOHIMJA

 

TANITÁS AZ ISTENI LÁTOMÁSRÓL

 

Az Elohim (többes szám) a világegyetem építői, akik a világegyetemet hangokkal, szent szavak felhasználásával hozták létre, amelyeket most megtapasztaltatok.Remélem, át tudom adni annak vízióját, hogy a szintemről hogyan látszott az, ami ez alatt a szertartás alatt zajlott, amit most fejeztetek be.( A résztvevők egy fohászt mondtak az üzenetet megelőzően.)

 

A szívből jövő szavak valóságot teremtenek.

 

Egy új valóságot teremtenek az alapján az új elképzelés alapján, amelyet a szent szavakkal teremtetek, a szent szavak használata által, amelyek építőanyagként szolgálnak az anyagi világegyetem felépítéséhez.Szeretném az Elohim szintjéről leírni – Ó Szent, ó Szent, ó Szent Teljesség-, hogy hogyan látszódnak az új teremtésnek a szívetekből, a csakráitokból kiinduló áramlatai, beleértve a harmadik szem csakrátokat is, amely az Isteni vízió csakrája.

 

Helen: A legtöbb üzenet közben számos víziót észlelek.Amíg az áramlat a mestertől hozzám áramlik nagyon sok esetben nagyon tisztán gyönyörű képeket, vagy alakokat látok.Néha ezek leírása is meglehetősen nehéz, mivel az üzenettel egy időben közvetlenül észlelem őket.Most azonban elhatároztam, hogy lerajzolom azt, ahogy Cyclopea és Virginia Elohim Isten vízióját képviselik.A képen keresztül részben át tudom adni a saját tapasztalatomat.Ez alatt a vízió alatt észleltem az egységet a teljes Fénnyel.Olyan érzés volt, mintha teljes mértékben feloldódtam volna benne, nem lettem volna elkülönült személy, vagyis én, hanem Isten mindent látó szemén keresztül láttam azt, hogy Isten Fénye hogyan teremtette meg a teljes anyagi világegyetemet.A fényt egy rendkívül erős az Elohim tudatából kiinduló áramlatnak láttam, ezzel együtt láttam azt is, hogy milyen hatalmas az elkülönülés illúziója a Földbolygón.Valójában azonban semmi sincs elkülönülve Istentől.

 

Isten mindent látó szemét nagyon gyakran emberi szemként ábrázolják, én azonban úgy éreztem, hogy ez inkább egy mandala volt, amelyből az Elohim bocsájtottak ki Isten Víziójának és az Ötödik sugár energiájának sugárzását, rezgését.Éreztem azt is, hogy az Elohim hogyan bocsájtják ki az Isteni Szemen keresztül az isteni látomásukat, mint újfajta terveket, amelyek az anyagban való megvalósulásukra várnak.A hatalmas Szeretetük következtében azt azonban nem vetítik azt ki, hogy az emberiségnek hogyan kellene megvalósítani ezt a tervrajzot, mivel a szabad akarat világában mindennek a tanítást kell szolgálnia.Az emberek mindezt tanulási tapasztalatokként használhatják fel.

 

Az Elohim azonban látják, hogy a földi tanteremben a legnagyobb haladás akkor érhető el, ha az emberek ráébrednek arra, hogy társteremtők.

 

Ó Szent, ó Szent, ó Szent Teljesség, ó Szent Egység-, amely az Elohim ereje!Mi az Elohim szintjén megsokszorozhatjuk a tálentumokat, mivel rendelkezünk azzal az erővel, hogy megsokszorozzuk azokat a magokat, amelyeket előhoztatok.Rendelkezünk azzal az erővel, hogy megsokszorozzuk azokat a magokat, amelyeket az emberiség nyújt az odaadó imáik, odaadó fohászaik és az anyagi világegyetemben jelen lévő odaadó emberek révén.

 

Mi az emberiség örök segítői vagyunk, ezért jobban teszitek, ha a mai napon, és a mostani korban, amely a transzcendencia kora, a Szent Szellem kora, megtanuljátok azt, hogy hogyan használjatok bennünket.

 

Bennetek van ugyanis az erő ahhoz, hogy hívjátok a fényt, amelyet nekünk kell az anyagi világegyetembe vinnünk!

 

Bennetek van az erő, hogy hívjatok bennünket, ezért a hívásotokkal megkapjuk a felhatalmazást arra, hogy a valóságotokba jöjjünk, és hatalmas fényt bocsájtsunk a rendelkezésetekre, mivel megvan arra a hatalmunk, hogy pontosan annyi fényt bocsájtsunk a rendelkezésetekre, amennyit elértetek.Én pedig az Elohim szintjéről, az angyali seregek szintjéről biztosíthatlak benneteket, hogy hatalmas mennyiségű fényt hívtatok be, mivel a fény megsokszorozódik azon emberek létszáma következtében, akik azt teljes szívvel hívják.A gyermekek pedig a felsőbb lényük által teszik ezt anélkül, hogy egy szót is szólnának.

 

Az embereknek megvan a felhatalmazásuk arra, hogy behívják az Elohim erejét, hogy az teremtsen az anyagi világegyetemben.

 

Mi tehát rendelkezünk azzal az erővel, amelyet az anyagi világegyetembe vihetünk.Mi, az Elohim szintjén, természetesen megértjük azt, hogy az anyagi világegyetem állandóan elhív benneteket.Folytonosan elszólít benneteket, és azt akarja, hogy a figyelmeteket olyan dolgokra fókuszáljátok, amelyek elvonják a figyelmeteket Isten Jelenlététől, attól, hogy Isten Jelenlétére fókuszáljatok.

 

Megértjük ezt, ezért pontosan az a lényege a jelenlegi kiáradásunknak, hogy megmutassuk nektek azt a referencia keretet, amely Isten fénye, hogy Isten fényére hangolódva, Isten smaragd zöld fényét vizualizálva arra ráfókuszáljatok, amit az anyagi világegyetem építői használtak a világegyetem felépítéséhez, létrehozásához.

 

Az Elohim hogyan kezdtek hozzá a világegyetem megépítésének folyamatának?

 

Szeretteim az üzenetet megelőzően arra kértünk benneteket, hogy a figyelmeteket fókuszáljátok a harmadik szemetekre. Én pedig az Elohim szintjéről átadom nektek a mindent látó szemünkön keresztül Isten mindent látó szemének látomását.

 

Miután ettetek a jó és rossz tudása fájának gyümölcséből, az emberiség elveszítette a nem dualista világgal és Isten látomásával való kapcsolatát

 

Mert mi Isten mindent látó szeme, szeretteim?

 

Miért mondtuk azt az emberiségnek, hogy az életetekben képesek vagytok arra, hogy birtokoljátok és őrizzétek Isten látomásának tisztaságát.Ezt a képességeteket veszítettétek el akkor, amikor ettetek a jó és rossz tudása fájának gyümölcséből, azt a képességeteket veszítve el, hogy túl tudjatok látni a dualitáson.Ennek ellenére sokan vannak már azok, akik túljutottak a polaritás tudatszinten, és elérték a Krisztusi tudatosságot. Sokan akik jelenleg testben vannak nagyon közel kerültek ehhez a határvonalhoz, amely jelzi azt a képességeteket, hogy a tudatszinteteket a földi harcok, küzdelmek fölé tudjátok emelni.

 

Ez az a pillanat, amikor eléritek azt a képességeteket, hogy megláthassátok Isten látomásának tisztaságát, hogy meglássátok azt a tisztaságot, amelyet Isten valójában a Föld számára , az emberiség számára, számotokra elképzelt.

 

Miért Cyclopea és Virginia Elohim képviselik az igazságot, a gyógyulást, a teljességet és a bőséget az ötödik sugáron?

 

Mint látjátok, szeretteim, ha a világra a dualitáson keresztül tekintetek, akkor minden esetben két részt láttok, amelyek közül az egyiket jónak tartjátok, és az ellentétét, amelyet pedig rossznak határoztok meg. Mindaddig, amíg ezen a tudatszinten vagytok, addig nem vagytok képesek meglátni azt, mindegy, hogy milyen filteren keresztül nézitek a világot, hogy a dualitásba ragadtatok.

 

A Fény által minden élet egy

 

Látjátok-e szeretteim, hogy ha az Elohim szemén keresztül néztek a világra, azt, amit mi látunk?Látjátok-e, hogy minden élet egy, minden élet egy Isten fénye által?Fény nélkül semmi sem létezhetne.Fény nélkül nincs semmi, ami létezhetne.Még egy porszem sem létezhetne az anyag világában fény nélkül, amely biztosítja számára a teret a létezéshez.

 

Éppen ezért én, Cyclopea Elohim, a női részemmel Virginiával együtt azért jöttünk, hogy átadjuk nektek ennek az egy szemnek a látomását, Isten mindent látó szemének a látomását, amely minden életben az egységet látja.Látjátok-e a Fény szféráit a szemetekben, a harmadik szem csakrátokban?Látjátok-e a szentséget, Isten teljességének szentségét, amely megteremti a fény szféráit, az új fény szféráit mindenkor?

 

Miért tágul a világegyetem?Azért, mert Isten látomása állandóan tágul.Isten új életformákat vizualizál, új utakat, amelyek túllépnek a korábbiakon, amelyek referencia keretként szolgálnak számotokra ahhoz, hogy túllépjetek az életeteken.Isten sugároz.Isten állandó sugárzó fény, és az egy szem szimbolizálja az Isten fényén keresztüli életre tekintést, az élet vizualizálását, amely az egyetlen igaz útja annak, ahogy bármilyen körülményre a Földön tekinthettek.

 

Helen: A látomás szerint az emberek visszanyerik azt a képességüket, hogy lássanak, hogy társteremtsenek, hogy őrizzék a látomást a harmadik szem csakrájuk legmagasabb szintű megnyilatkozásaként.A harmadik szem csakra legmagasabb szintű megnyilvánulásaként az emberek önmagukat az Elohim energiáinak nyitott kapuiként látják majd, akik képesek lesznek társteremteni általuk az alsóbb anyagi szinteken.

 

Ahhoz azonban, hogy megnyithassátok az energiáitokat az Elohim energiája számára, ahhoz a dualitás és a harcokra való hajlandóságotok illúzióját magatok mögött kell hagynotok.

 

Érjétek el, tanuljátok meg azt a képességet, hogy fel tudjatok emelni a tudatszinteteket arra a szintre, ahol Isten Mindent Látó szemén keresztül látjátok a fényt, amely Istent mi képviselünk, az ötödik sugár Elohimja. Bennetek van ez a képesség és ez a lendület, képesek vagytok a földi minták fölé emelkedni, képesek vagytok a két dualista szemeteket a földi minták fölé emelni, és meglátni azt a gyönyörű fényt, amely Isten.

 

Lássátok meg azt a gyönyörűséget, lássátok meg azt, ahogy a szent szavak egy egész világegyetemet teremtenek, lássátok meg azt, ahogy Isten fénye lehetőséget ad különböző életformáknak a létezésre.Lássátok meg ezen a szent szűzi tudatszinten keresztül azt, hogy miért egy minden élet, hogy minden élet a fényből keletkezik.Isten fényéből, amely olyan gyönyörű, olyan sokrétű, amely ott bizsereg, ott ragyog a szívetekben.Ha képessé váltok arra, hogy a Szellemhez kapcsolódjatok, ha a Szellemet a szíveteken keresztül képesek lesztek az anyagba vonni, akkor váltok képessé arra, hogy Alfa és Omega áramlatait a gyökér csakrából, az anya csakrájából felemeljétek a többi csakrába.

 

Akkor az Alfa és Omega áramlatai, a kaduceus felemelkedik a harmadik szemetekig, és a csakráitok megtisztulása következtében meglátjátok azt a látomását a harmadik szemeteken keresztül, ahogyan mi látunk.  

 

5 mandala.jpg

 

A dualitáson túl eggyé válhattok Isten mindent látó szemével

 

Látjátok-e, hogy milyen gyönyörűség az, ha képessé váltok látni a világot, látni minden életet bármilyen érzékelő szűrő nélkül, anélkül, hogy bármit is jónak vagy rossznak definiálnátok, amikor Isten szintjén látjátok a világot, és látjátok az egységet az élet teljessége által.

 

Ekkor nyílik meg a harmadik szemetek az igaz fény számára.

 

Szeretteim, emlékezzetek arra, hogy az Elohim hogyan teremtették meg a Földet.Egy elképzeléssel kezdtek hozzá, azzal az elképzeléssel, amelyet az Anya-fényre kívántak kivetíteni.Ezt megelőzte egy tervrajz, egy új elképzelés.Nem a már meglévőmegjelenésekre figyeltek a már meglévő szférákban.Nem a szférára néztek, de nem is mondjuk a holdra, hogy a Földet ahhoz hasonlóra teremtsék meg, csak vizet adva még hozzá, hogy az élet érdekesebb lehessen.

 

Nem így volt, szeretteim, az Elohim egy olyan isteni látomással, isteni tervvel kezdtek a munkához, amely korábban még nem létezett, amely olyan új volt, olyan tiszta, hogy még soha korábban nem volt kivetítve.Ez a kreativitás gyönyörűsége, ez a teremtés gyönyörűsége.A saját lényetekből hoztok létre valamit, anélkül, hogy felhasználnátok bármilyen megjelenést, amelyet bárki át akar adni nektek.

 

Nem véletlen az, hogy Cyclopea és Virginia Elohim szentélye itt foglal helyet Oroszország, Kazahsztán és Kína határainak találkozásánál, itt Közép-Ázsia fókuszpontjában, ahol új elképzelések keletkezhetnek az egész világra vonatkozóan, de elsősorban Közép-Ázsiát érintve.

 

A szárnyaló sas és a Nap egysége

 

Tekintsetek a kazah zászlóra!Nézzétek meg, hogy mit ábrázol!Egy sast ábrázol, amely a Nap alatt repül.Nektek mindannyiótoknak, a szívemnek oly kedves szeretett emberek, lehetőségetek van arra, hogy magasabbra emeljétek a tudatszinteteket annál, ahol a sas repül, hogy a látomásotokban meglássátok az élet egységét teljességét.Így a sas és a Nap a továbbiakban már nem két elkülönült kép, vagy megjelenés lesz a zászlótokon, hanem Isten mindent látó szemévé válik, amelyet arra használhattok fel, hogy meglássátok az egységet, meglássátok azt, ahogy a Sas eggyé válik a Nappal, és Nap lesz ő is.Ezt a víziót őrizzétek Közép-Ázsia és a Földbolygó számára, amely őrzi azt a tiszta látomást, amely az Elohim szent, szent, szent, szent egységéből, teljességéből született.

 

Minden teremtés egy vízióval kezdődik

 

Ne felejtsétek, szeretteim, hogy hogyan keletkezett a világegyetem.Szeretteim, hogyan jöhet létre egy új világegyetem?Csak egy új elképzelés által, amelyet Isten mindent látó szemén keresztül láttok.Ez a szépsége ennek a világnak, ez a gyönyörűsége az anyag világában lévőtantermeteknek, ahol mindent megtehettek, amit akartok.Tiétek a döntés lehetősége.Használjátok tehát bölcsen annak érdekében, hogy elöljárói lehessetek az Aranykor manifesztálódásának azáltal, hogy bölcsen használjátok fel a harmadik szemetek képességét arra, hogy Isten vízióját az Anya-fényre vetítsétek.

 

Kezdhetitek azzal, hogy minden életet nem a fizikai szemeteken keresztül néztek, hanem az egész életre egyetlen szemmel néztek, Isten mindent látó szemével.

 

Én, az Elohim, megérintem tehát mindannyiótok harmadik szemét az energiámmal, a fényemmel, hogy minden olyasmi, amely elsötétíti a tiszta látásotokat, az elhalványuljon akkor, ha ti ezt engedélyezitek.

 

Nem avatkozhatunk bele a fejlődésetekbe, ha ti ezt nem akarjátok, de megtehetjük akkor, ha arra ti felhatalmaztok.Eltűntethetek minden tisztátlan megjelenést, amelyek a különböző megtestesüléseitek során a harmadik szemetekbe került.

 

Eltüntetem a Maya fátylát, hogy láthassátok az életeteket, és a körülöttetek lévő életet Isten látomásának tisztaságán keresztül.Ne becsüljétek le az ötödik sugár szerepét és fontosságát a saját személyes fejlődésetekben, mert ha nem vagytok képesek arra, hogy vizualizáljatok, akkor nem teremthettek.Mert nem lehet teremteni vizualizáció nélkül.Kell, hogy rendelkezzetek egyfajta elképzeléssel.

 

Ha nem rendelkeztek Isten víziójával, a tiszta spirituális vízióval, akkor automatikusan ennek a világnak a megjelenéseit veszitek magatokra, és azok alapján teremtetek ti is.

 

Csak a tiszta szív képes a valós víziókra hangolódni

 

Olyan új társadalmat akartok felépíteni, ahol több a szabadság, több a fény, ezt akarjátok.

 

Ne adjátok tehát a teremtőerőtöket a meglévővilágnak, ennek a világnak a hercegének, aki el fog jönni hozzátok, aki állandóan magához hív benneteket, aki magához szólít benneteket a telefonjaitokon keresztül, a családtagjaitokon keresztül, a gyermekeiteken keresztül, a rokonaitokon keresztül, és folytonosan azt követeli, hogy a hagyományoknak megfelelően teremtsétek meg a világot, ahogy az mindig is történt a dualitásban.

 

Szeretteim, Isten gyönyörűsége, az Elohim gyönyörűsége a tiszta szíven keresztüli teremtés.

 

A szívetek megtisztítását célozta az a fohász, amelyet az üzenetet megelőzően elmondtatok.Mert csak a tiszta szíven keresztül, mert csak ha tiszta a szívetek akkor vagytok képesek arra, hogy ráhangolódjatok a tiszta víziókra, hogy megtapasztaljátok a szabadságot, hogy megtapasztaljátok a teljességet, hogy megtapasztaljátok a minden élettel való egységet.Ez az egység gyógyít.Az egység gyógyírrá lesz, mert az egység az Isten mindent látó szemén keresztüli és az emberen keresztüli egységből születik meg, és ez az egység teljességévé válik.

 

Szent, szent, szent, szent teljességgé, és ez a teljesség gyógyít a Földbolygó minden szintjén.

 

Szeretteim, hatalmas az irántatok érzett szeretetem.Annyira vágyom arra, hogy képesek legyetek meglátni a világot, meglátni a világegyetemet úgy, ahogy azt én látom, hogy ezzel a hatalmas smaragd fény szféráival zárlak körül benneteket, amely magába foglalja Isten jelenlétének arany lángját.Ez az ajándékom számotokra.Használjátok ezt a fényt arra, hogy életet adhassatok Alfa és Omega áramlatainak a csakráitokon keresztül.

 

Adjatok életet az isteni víziónak azáltal, hogy az Isteni Anya tudatszintjén születtek meg.

 

Látjátok-e, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz a tanításaink, mivel a tiszta vízió nem születhet meg akkor, ha önmagatokat a Szellemtől elkülönülten észlelitek.Csak akkor születhet meg, ha az Anya Istenné váltok az anyag szférájában, ahol valódi társteremtőkké lesztek, akik a gyökér csakrától a harmadik szem csakráig minden csakrájukat aktiválják annak érdekében, hogy aktiválni tudjátok a bennetek lévő fény szféráit, és meg tudjátok teremteni azokon a fényszférákon keresztül az Új Világ gyönyörűségét.

 

Az Elohim őrzi az egyszemű Isteni látomást a Földdel és az emberiséggel kapcsolatban

 

Az Aranykor gyönyörűsége, Isten országának gyönyörűsége a Földön, ez az Elohim víziója. Ez az az egyszemű vízió, amelyet én és a női társam, Virginia őrzünk számotokra, miközben vízszintesen és függőlegesen is körülveszünk benneteket az Alfa-Omega Egységgel.

 

Velünk vagytok, egyek vagytok velünk. A mindent látó szemünk titeket a magunk részeként lát. Társteremtők vagytok, ne felejtsétek!

 

A vízióitok által állandóan társteremtetek.

 

A kérdés azonban az, hogy a társteremtéshez a bennetek lévő Isten mindent látó szemét használjátok-e, vagy ennek a világnak a sötét kivetüléseit, árnyék tervek sötét jövőképeit, (Tele)-Vizióit?

 

Kérünk benneteket, hogy emlékeztessétek magatokat arra, hogy velünk és minden Elohimmal és a Felemelkedettek Seregének minden tagjával együtt társteremtők vagytok.Ezt soha se felejtsétek el olyankor, amikor fohászokat mondotok.

 

Emlékezzetek mindig arra, hogy mi a Fény képviselői vagyunk, akik megsokszorozzák az általatok generált áramlatokat.

 

Mi képesek vagyunk beteljesíteni azt a hívást, amely minden életet fel akar emelni.Olyan mértékben tudjuk megtenni ezt, amilyen mértékben ezt ti engedélyezitek a számunkra.

 

Mi vagyunk a világegyetem építői, de ti vagytok a társteremtők!

 

Látjátok-e ezt az egységet minden életben?

 

Szeretteim, megtisztelő ma veletek együtt lenni.Fogadjátok a legnagyobb szeretetemet.

 

 5 cy.jpg

 

 

https://jezustanitasok.hu/