Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ ŐSFORRÁSHOZ VEZETŐ ÚT

2024-05-17

A LÉLEK HÍVÁSA A FÖLDÖN

JÉZUS

 

Jézus Föld Királya másolata.jpg

 

AZ ŐSFORRÁSHOZ VEZETŐ ÚT

 

A LÉLEK HÍVÁSA A FÖLDÖN

JÉZUS

 

Nyissátok meg magatokat a Föld szíve előtt!

 

 

Kedves Barátaim, Jézus vagyok, annak a Krisztusi energiának a képviselője, amely most születik meg rajtatok keresztül. Olyan egyéneken keresztül, akik megtalálják az útjukat a Földön azáltal, hogy megnyitják a szívüket az igazi sorsuk előtt.

 

Mindenkinek az a hivatása, hogy összekapcsolja lelkét a Földdel.

Ekkor felszabadul egy erő, amely elkísér benneteket, felemel és segít, hogy valódi önmagatok legyetek.

 

Bennetek él egy mag, egy láng, egy egyedi hozzájárulás, amit ti adtok át az egésznek. Azért vagytok itt, hogy mélyen megérezzétek azt az egyedi energiát, ami a tiétek a Földön - ez a ti szerepetek. Útközben azonban életutatokat gyakran túlságosan is akadályozzák a félelmek. Arra tanítottak benneteket, hogy ne legyetek önmagatok, ezért alkalmazkodtatok a társadalmi előítéletekhez és elvárásokhoz. És emiatt sokan magukban tartják a lélekenergiájukat, és nem fejezik ki azt a mindennapi életükben, a munkájukban, a kapcsolataikban, és ez szenvedést és fájdalmat okoz.

 

A lelketek semmi mást nem kíván, mint hogy megismerjétek, hogy bemutatkozzon nektek az érzéseiteken és a vágyaitokon keresztül.

 

Legmélyebb szenvedélyeiteken keresztül a lélek tudatni akarja veletek, hogy ott van, és ki szeretne áramlani a földi valóságba. De mentális folyamataitok és zavaros érzelmeitek révén ez a kifelé áramlás elakad. Ekkor elveszettnek és magányosnak érzitek magatokat, és nem értitek az élet értelmét, vagy azt, hogy hová vezet. Ez a magányosság és zavarodottság a legtöbb emberben aktív, ezért a Földön a félelem és a zavarodottság kollektív légköre uralkodik.

 

Ebben az időben a tudatosság magjai egy új kezdethez érkeztek el, és ti részt vesztek ebben a folyamatban, és hozzá szeretnétek járulni.

 

Lelketekben van egy emlékezet, mert nem először vagytok itt, és ezúttal meg kívánjátok tartani ezt a lélekemléket, és nem szeretnétek elfelejteni, amíg a Földön jártok. Azért vagytok itt, hogy megtegyétek lelketek útját, ami bizonyos értelemben azt jelenti, hogy visszatérjetek a kezdetekhez, az eredethez, ahonnan érkeztetek.

 

Képzeljétek el, hogy egy hatalmas, oszthatatlan fényű Napból születtetek, az élet, az erő és az öröm végtelen forrásából. Az életerő ebben a forrásban, ebben a Napban olyan nagy volt, hogy fel kellett robbannia, és úgyszólván sok apró részecskére kellett kiterjednie, amelyek mindegyike magában hordozza a lehetőséget, hogy olyanokká váljanak, mint maga a Nap. Ily módon a Teremtés úgy növekedik, hogy végtelenül odaadja magát, és elveti magát a Világegyetembe, az ürességbe, a semmibe.

 

Mindegyikőtök egy-egy fényszikra, amely ebből a Napból született.

 

Ha ebből a Napból származtok, magatokban hordozzátok a Napot, a Nap részei vagytok; nem különböztök tőle, ugyanolyanok vagytok, de ugyanakkor egyediek is. Van bennetek valami, ami egyedülálló, és nem hasonlítható a Nap egyetlen más szikrájához sem. El tudjátok képzelni, milyen varázslatos és nagyszerű ez? Magatokban hordozzátok a Nap lényegét, és ugyanakkor valami újat is, ami csak ti vagytok. Az a sorsotok, hogy kifejezzétek az újat, hogy megvizsgáljátok és felfedezzétek, miközben továbbra is kapcsolatban maradtok a Nappal, az eredetetekkel.

 

Ezt az eredetet gyakran elfelejtitek: azt a tényt, hogy egyek vagytok az élet forrásával. Amikor elfelejtitek ezt az eredetet, a forrást, amely összeköt benneteket az Eggyel, akkor magányosak vagytok, és egyáltalán nem akartok egyediek lenni; ahhoz szeretnétek kapcsolódni, ami a legjobban ismerős, amit eddig ismertetek. És földi értelemben ez azt jelenti, hogy alkalmazkodni szeretnétek, és nem különbözni, a kollektív egészhez szeretnétek tartozni, ami a Földön létező gondolkodásmódokban és hiedelmekben tükröződik. A kollektív egész azonban nem tükrözi az eredeteteket, a Nap valót. Ez egy nagyon szegényes változata annak, hogy mi az igazi kapcsolat és egység, mert nagy része a félelmen és a túlélésen alapul, és ez nem az igazi egész, az egész, amihez igazán tartoztok.

 

Lényegetekben tudjátok, hogy azért jöttetek ide, hogy valami újat hozzatok.

 

Azért jöttetek, hogy felrázzátok és felébresszétek a Föld kollektív egészét, és hogy megvilágosítsátok azt a ti egyedi hozzájárulásotokkal. Konkrétan ez azt jelenti, hogy ti mások vagytok, hogy magatokra vettetek egy bizonyos magányosságot, és hogy kapcsolódnotok kell saját isteni magotokhoz. Vissza kell hoznotok a Napot egy olyan valóság közepébe, amely nem tükröz vagy táplál benneteket közvetlenül. Ezért nagy tisztelettel vagyok irántatok. Tisztában vagyok a magányossággal, amit a Földön tapasztalhattok: a zűrzavarral és a hideggel.

 

Ma azt szeretném elmondani nektek, hogy van egy lény, egy erő, amely feltétel nélkül támogat benneteket a földi utatokon, hogy emlékezzetek valódi énetekre, arra az ősi szikrára. Ez a lény Földanya.

 

Ő körülöttetek közvetlenül megfigyelhető; jelen van a természetben. De a Föld szelleme bennetek is jelen van, a testetekben, minden sejtetekben. A társadalomban uralkodó sok hamis elképzelés miatt már nem úgy tekintetek Földanyátokra, mint élő lényre, mint lélekre, hanem inkább úgy, mint egy halott dologra, amelyet pusztán az ipar és a fogyasztás céljaira lehet használni.

 

A természet elevenségén és a benne rejlő inspiráción keresztül közvetlenül megtapasztaljátok a kapcsolatot az ősi forrással, a fénnyel, az élettel. A Föld ennek az ősi forrásnak a hírnöke. A Föld, mint bolygó, befogadja a napfényt, és ezen keresztül magát az életet. A Föld szoros kapcsolatban áll a Nappal, és ez a kapcsolat több mint fizikai. Szimbolizálja az Isten és az ember, a Nap és a megtestesült emberi lény közötti kapcsolatot is.

 

Lépjetek kapcsolatba a Föld lelkével; egész testetek fel van készülve erre.

 

Érzékszerveiteken, szíveteken és érzelmeiteken keresztül érezhetitek a körülöttetek lévő összes élőlény lelkét, hangjaikat, színeiket és szépségüket. Nyissátok meg magatokat a Föld szíve előtt! Érezzétek, ahogy hazaérkeztek. Emlékezzetek egy olyan helyre a természetben, amelyet nagyon szerettek, vagy ahol boldogok és nyugodtak vagytok; idézzétek fel annak hangulatát. Próbáljátok ki, hogy fel tudtok-e idézni egy olyan helyet a tengerparton vagy az erdőben, ami tetszik nektek. Ne foglalkozzatok a részletekkel, hanem érezzétek a természet hangulatát, békéjét és belső bölcsességét - ő egy élő lény. Aztán tekintsétek a saját testeteket annak a helynek, annak a légkörnek a részeként.

 

A testetek is magában hordozza a bölcsességet; bár nem mentálisan, nem szavakban. Ez egy folyam, lágy lökések áramlása, amely segít kapcsolódni a lelketekkel és az Egység mezejével. Most kapcsolódjatok ehhez az alárendelt áramlathoz a testetekben. A testetek nem érzi magát elválasztva a Forrástól. Ahogy az állatok és a növények, úgy a testetek is tudja; úgy érzi, hogy kapcsolódik az egészhez, a Naphoz. Ti vagytok azok, akik kételkedtek, nem a testetek. Érezzétek a Föld erejét a testetekben, a csontjaitokban és az izmaitokban.

 

Most engedjétek meg ennek az erőnek, hogy üzenetet adjon nektek, egy jelet, ami a testetekből jön fel arról, hogy mire van szükségetek az életetekben.

 

Nem kell, hogy ez szavakban jöjjön el hozzátok, lehet, hogy hirtelen vágyat éreztek valami iránt, vagy egy emlékeztető is felmerülhet, vagy megjelenhet egy kép. Hagyjátok, hogy csendben kibontakozzon. Bízzatok Földanyában, ő nagyon jól ismer benneteket. A test, amelyben éltek, a lelketek és Földanya egyedülálló összeolvadása. Ez egy értékes ajándék, a tudás forrása, ezért tiszteljétek a testeteket. Legyetek biztosak abban, hogy a kitaposott ösvényen kívül is képesek vagytok megtalálni az utatokat. Nem fogtok sok társadalmi rendszerbe beilleszkedni; az utatok más lesz, és ez a cél, de érezzétek Földanya támogatását.

 

Figyelmetekkel, tudatosságotokkal nézzetek újra a szívetek belsejébe.

 

Ott közvetlen kapcsolatot találtok azzal, aki lélekként vagytok. És az, aki lélekként vagytok, nagyon közel maradhozzátok; testetek minden sejtjében él. A lelketekhez nem tudtok eljutni a fejetekkel, csak az érzéseitekkel. Szükséges, hogy elengedjetek mindent, és nagyon csendben legyetek belül, és egyszerűen igent mondjatok a lelketeknek. Ha engedélyt adtok magatoknak, megtaláljátok a módját annak, hogy a lelketek teljesebben megnyilvánuljon rajtatok keresztül.

 

Érezzétek a Nap fényét a szívetekben.

 

Soha nem vagytok egyedül; mindig kapcsolatban vagytok a Forrással.

 

Nagyon köszönöm a jelenléteteket.

 

 

Jézus

 

 

Közvetítette: Pamela Kribbe

Forrás: https://www.jeshua.net/