Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Az ötödik dimenziós tudat

2019-01-07

A feltétel nélküli szeretet és a multidimenzionális fény 

 arcturuszi a.jpg

Kép: Pinterest.com

 

Az ötödik dimenziós tudat

A feltétel nélküli szeretet és a multidimenzionális fény 

Arktúruszi fényküldöttek üzenete

 

Szeretett intergalaktikus küldöttek!

Szeretnénk tájékoztatni benneteket, hogy a magasabb dimenziókból még mindig küldött magasabb rezgésű fény letöltésének és integrációjának folyamatában vagytok. Hogyan történik a magasabb rezgésű fény letöltése a magasabb dimenziókból a Földre?

Látjátok, folyamatosan őrködünk felettetek. Valójában MINDANNYIAN rendelkeztek egy multidimenzionális támogató rendszerrel. Addig azonban, amíg az illúzióban szunyókáltok, sajnos csak „harmadik dimenziós lényként látjátok magatokat, aki a mindennapos élet kihívásaival küzd” és ezért nem vagytok képesek hasznát venni a csodálatos támogatásnak, ami folyamatosan rendelkezésetekre áll. Kérünk emlékezzetek rá, hogy mi mindig készen állunk, hogy bemutathassunk támogató csapatotok tagjainak, akik folyamatosan fényüket küldik számotokra miközben ti földi testben tartózkodtok. Azt is megértjük, hogy annak ellenére, hogy megvan számotokra ez a segítő rendszer, mégis visszacsúszhattok a Föld 3D-mátrixának illúziójába.

Ez a mátrix nagyon valóságos a harmadik dimenziós érzékelésetek számára. Ha ezt a mátrixot az ötödik dimenzióból és az felett érzékelitek és látjátok, csak akkor válik láthatóvá ennek a mágneses mátrixnak a fokozódó világossága és a kristályalap, ami az ötödik dimenziós Földet védte. Arra kérünk benneteket, hogy tudatotok legmagasabb szintjére emelkedjetek, hogy érzékeljétek az ötödik dimenziós kristályos kisugárzást, ami minden fizikai élet körül csillog. Arra kérünk, hogy tegyétek ezt most meg. Kérünk használjátok fantáziátok erejét, lássátok harmadik szemeteken keresztül környezeteteket.

* Vegyétek szemügyre a valóságot, ami MOST körülvesz benneteket….
* Most hunyjátok le fizikai szemeteket és emeljétek tudatotok rezgésszintjét a legmagasabb szintre, amit képesek vagytok megtartani….
* Fizikailag csukott szemetekkel „képzeljétek el”, hogy kinyitjátok Harmadik szemeteket.
*Figyeljétek meg ahogyan eltolódik valóságotok, amint azt a Harmadik szemetekkel szemlélitek…
* Hogy 3D-s agyatokat az elismerés jegyében kitrükközzétek, egy pillanatra nyissátok ki fizikai szemeteket, és aztán gyorsan hunyjátok be…
* Szemetek kinyitásának és becsukásának tudatos szándéka, segít agyatoknak a magasabb észlelések valóságkénti érzékelésében.

Igaz az, hogy nem tudtok egy frekvenciát [rezgésszintet] sem érzékelni magatokon kívül, amíg azt nem tartjátok önmagatokban. Még amikor tudatotok frekvenciáját ki is terjesztitek, a harmadik dimenziós szokások még mindig irányítanak benneteket, mivel magasabb rezgésszintű érzékelésetek „csak fantázia”. Az érzékeléssel kapcsolatos kétség eme rövidke pillanatai lecsökkentik tudatszinteteket, ahogyan érzékelésetek spektrumát is.

Szerencsére köztetek sokan természetesen, egy magasabb rezgésű nézőpontból kezdik érzékelni fizikai valóságotokat.

A probléma az, hogy agyatok arra lett trenírozva, hogy azt higgye, a harmadik dimenziós érzékelés az EGYETLEN és minden magasabb szintű érzékelés „nem valóságos”.
Ekkor elkezdtek kételkedni önmagatokban és azt gondoljátok: „Talán ez egyszerűen egy másik élet volt.” Kérünk emlékezzetek arra, a korábbi és a jövőbeli emlékek a harmadik és negyedik dimenzió időhöz kötött valóságaira szorítkoznak. Amint tudatotok kiterjeszti magát az ötödik dimenzióba, emlékezni fogtok és valóban érzékelitek, hogy MINDEN élet egyszerre zajlik.

Kedves küldöttek, szerencsére a valódi multidimenzionális valóságotokra való emlékezés eme rövid pillanatai egyesülni kezdenek „más valóságok” egyre komplexebb emlékeivel. Amikor először kértünk benneteket, hogy bi-lokalizáljatok a Földre, nem is sejtettük, milyen gyorsan át fogja venni 3D-s agyatok az uralmat multidimenzionális elmétek felett. Örülünk, hogy elmondhatjuk, hogy mindannyian egy különösen kihívásokkal teli helyzethez alkalmazkodtatok.

Amikor fogadjátok a feltétel nélküli szeretet csodálatos zuhatagát a magasabb rezgésű világokból, szerencsére teljesen áthatja harmadik dimenziós agyatokat multidimenzionális elmétek fénye. Miközben tudatosan emlékeztek erre a tapasztalatra, látni fogjátok, hogy az emlékezésre rendszeresen szükségetek van, miközben magatokhoz hívjátok a feltétel nélküli szeretetet.

A legegyszerűbben hívhatjátok magatokhoz a fényt, ha azt mondjátok:

Feltétel nélkül szeretem ÖNMAGAM.” Kérünk benneteket emlékezzetek ennek a feltétel nélküli szeretetnek a leföldelésére és Gaiaval való megosztására.  

Például elrendelhetitek:

„A feltétel nélküli szeretetet hívom MOST fizikai formámba és lehorgonyzom ezt a feltétel nélküli szeretet Gaia testében.”

Amikor kiadjátok ezt az utasítást, emlékezzetek arra, hogy TI vagytok a Portál-nyitók. Függetlenül attól milyen magasabb dimenziós szolgálatot osztotok meg fizikai valóságotokkal, minden a multidimenziós ÖNVALÓTOKKAL kezdődik. Amikor megnyittok egy portált [kaput], hogy valóban többet kommunikálhassatok magasabb rezgésű ÖNMAGATOKKAL, megnyittok és megosztok egy fénykaput Gaival és annak minden lakójával.

TI, szeretett Küldötteink, ti vagytok a magasabb rezgésű Fény átalakítói, ezt úgy teszitek, hogy személyes portálotokon keresztül bevonzzátok a Fény frekvenciáit, ami lassan lefelé szivárog, hogy Gaia és ti ezt a magasabb rezgésű fényt személyes és bolygószintű önvalótokba fogadhassátok.

 

Ezzel a cselekedettel váltok ti és a bolygó EGGYÉ, egy multidimenzionális lénnyé, mely a szeret és fény magasabb szintű frekvenciáját felfogja és Gaia 3D-mátrixát körülvevő mágneses mező kristályhálóján keresztül teríti. Végül az illúzió 3D-mátrixát és a polaritást teljesen körülveszi és lassan átalakul az ötödik dimenziós Föld kristálymátrixává.

Ezen a ponton fog teljes mértékben megváltozni életetek. Miközben az illúzió mágneses világa folyamatosan a feltétel nélküli szeretet és multidimenzionális fény világává kristályosodik, könnyedén képesek lesztek minden multidimenzionális tapasztalatot VALÓSÁGKÉNT elfogadni.
Ezen kívül, ha egy rövid pillanatra megtapasztaljátok, hogy a feltétel nélküli szeretet és a multidimenzionális fény erőtere öleljen körbe, akkor ez az energiamező mélyen lehúzódik atomszintű struktúrátokba.  

Amint ez a multidimenziós energia belép atomjaitokba, elkezdi aktiválni a multidimenzionális márkereket [jelölőket] a „hulladékként”-nyilvántartott felemelkedési DNS-etekben.  Emlékeztetünk benneteket, hogy DNS-etek 97%-a tulajdonképpen felemelkedési DNS, ami MOST készen áll, hogy felragyogjon fénytestetekben.

Azt is látjuk, hogy mindannyian megnyitjátok teljes csakrarendszereteket, hogy befogadhassátok a magasabb rezgésű fényt. Amint csakráitok teljesen megnyíltak [kiegyensúlyozottan működnek] és terjesztik a magasabb rezgésű fényt és a feltétel nélküli szeretetet, felettes szívetek és Harmadik szemetek „online” módban lesz a mindennapi életetek során, mert a Harmadik szemetek már az ötödik és azon feletti dimenziókra kalibrálódott.

Kedves Felemelkedők, most készen álltok a következő feladatotokra, ami testetek minden sejtjét a feltétel nélküli szereteten keresztül összekapcsolja ÖNMAGATOKKAL. A feltétel nélküli szeretet lehetővé teszi számotokra, hogy feloldjátok a rejtett sötétséget/félelmet, amivel korábban nem mertetek szembenézni.

Csak a feltétel nélküli önszeretet bátorságával merhettek szembenézni a számtalan fizikai életetek számtalan megsebzett/elsötétedett területeivel. Ekkor küldjetek feltétel nélküli szeretet, feltétel nélküli megbocsátást és feltétel nélküli elfogadást MINDEGYIK életetekbe, a számtalan „hibáért”, amiről azt hiszitek, hogy elkövettétek miközben a harmadik dimenzió illúziójában elvesztetek [elveszítettétek önmagatokat].

Mi azt mondjuk nektek, egyik említett történés sem volt „elhibázott“. Egy alacsonyabb rezgésű valóságban vagytok, miközben nagy krízisek értek utol benneteket mindenféle beharangozás nélkül, és csak benső önmagatokra számíthattatok. Mivel sokatok meggyőződései és/vagy döntései felett ítélkeztek, valódi lényeteket titokban kellett tartanotok fizikai valóságotok előtt. Ezek miatt a körülmények miatt köztetek sokan megfeledkeztek származásukról. Az elkerülhetetlen helyzet miatt közvetlenül léptünk be életetekbe, hogy emlékeztessünk valódi identitásotokra. Mivel a Föld még a szabad akarat bolygója, csak támogatni tudunk benneteket, ha erre kértek minket. Ha 3D önvalótok még nem áll készen, hogy „higgyen” létezésünkben, kérhettek segítséget tőlünk álmotokban vagy meditációtok során.

Akkor is, ha egyes küldötteink még mindig harmadik dimenziós komponensüket tekintik VALÓDI önvalójuknak, mi érzékeljük magasabb rezgésű önvalótokat és ISMERJÜK valódi lényeteket. Valóban tisztábban érzékeljük magasabb rezgésű Önvalótokat, mint fizikai Én-etket, mert előbbi tudatfrekvenciánkhoz közelebb áll.

Ha emlékeztetitek magatokat, hogy folyamatosan a negyedik- és ötödik dimenziós tudatállapotba tartsátok magatokat, egy nagyon más valóságot fogtok érzékelni és megtapasztalni. Azok, akik mellettetek állnak és a harmadik dimenziós tudatra korlátozódnak észlelésük tekintetében, valóban egy másfajta valóságot fognak érzékelni és élni.

Tudatállapototok kalibrálja valóságotok azon verziójának érzékelését, ami tudatszinteteknek megfelelő frekvenciájú. Ezért arra kérünk benneteket, hogy aludjatok még egyet erre a koncepcióra és meditáljatok rajta, ill. foglalkozzatok vele kreatív tevékenységeitek során.

Azért kérünk erre benneteket, mert csatornázásaink vétele egy magasabb tudatszinten jobban működik és jobban érthető. Egy magasabb tudatszinten egy magasabb szintű [átfogóbb] perspektíva áll rendelkezésetekre. Ezért érzékeltek egy nagyon más valóságot. Magatokkal vihetitek szavainkat álom-testetekbe [asztrál-testetekbe], mert a negyedik és/vagy ötödik dimenziós tudatotokkal világosabban megértitek őket.

Talán már képesek vagytok elég tudatosak maradni, hogy egy ötödik dimenziós „álmot” fizikai önvalótokhoz visszavigyétek. A legjobb, ha emlékezni szeretnétek magasabb dimenziós álom-állapotokra, ha elalvás előtt azt mondjátok magatoknak: „Ma este elküldöm éber emlékezetembe ötödik dimenziós tapasztalataimat.”

Még fel is „ébredhettek“ egy ötödik dimenziós álomból és mindent visszavihettek magatokkal ébredező földi testetekbe. Emlékeztessétek magatokat a sűrű elfoglaltságú napotokon, hogy „elképzeljétek” amint a magasabb dimenziós valóságok körülöttetek áramlanak.

Ekkor vonjátok be az adott valóságot benső magotokba, hogy a TI multidimenziós ÖNVALÓTOKON belül legyetek tudatosak! Arra kérünk, tegyétek ezt meg MOST! Veletek leszünk, mert mi TI vagyunk!

Áldás és hála a nagy szolgálatotokért, amit Gaiaért és a teljes Nap-rendszerért tesztek, ami arra vágyik, hogy felragyoghasson a feltétel nélküli szeretetben és a multidimenzionális fényben.

 

 4c2951c8ea6c6d908702c9a72ba277d2.jpg

 

 

Kristályhang