Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Egy üzenet a fák birodalmából

2018-10-10

Mi a Fák Birodalmaiból Vagyunk, és azért vagyunk itt, hogy támogatást és útmutatást nyújtsunk

 Egy üzenet a fák birodalmából.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Mi a Fák Birodalmaiból Vagyunk, és azért vagyunk itt, hogy támogatást és útmutatást nyújtsunk, minden emberi lénynek, akik most kerülnek felemelkedési folyamatukba és horgonyozzák le új valóságukat.

Tudjuk, hogy a legtöbben közületek elfeledkeztetek rólunk, azokról, akik rendületlenül állnak, időtlen idők óta támogatva bennetek, és azért is szomorúak vagyunk, mert részesülhetnétek bölcsességünkből, de sokan nem vesznek, fáradtságot maguknak, hogy általunk meglélegezzék ezeket.
Mi útmutatást szeretnék adni a tekintetben, hogyan kell lélegezni ezt a bölcsességet és felajánljuk szeretetünket, minden erőnket mindannyiótoknak, akik küszködnek ezekben az időkben.

Eonok óta őrt állunk a bolygón az emberiség körül, magasra törekedve halljuk panaszaitokat, gondjaitokat, fájdalmaitokat, miközben láthatatlanok maradtunk.
De most itt az ideje, hogy lépéseket tegyünk, támogatást és útmutatást nyújtsunk minden embernek. Más birodalmakkal szorosan együttműködve, ajándékokat kínálunk nektek. Látogassatok, keressetek fel bennünket, drága emberek, hogy érezhessétek és elérhessétek ezt a támogató erőt, amely rajtunk keresztül pulzál: MERT MI TI VAGYTOK, TI PEDIG MI VAGYUNK, ÉS MI EGYÜTT VAGYUNK, azért vagyunk itt, mert új kezdetek vannak kibontakozóban az egész bolygón.

Sok emberi gyermek még egy pillantást sem vet ránk, amikor szüleikkel elszáguldanak mellettünk, autóikkal, miközben képtelenek rendesen lélegezni. Az emberek a bolygón már egy jó ideje, szinte mindenhol, távol tartották magukat a természettől, ezért is kérünk bennetek arra, hogy emlékezzetek ránk. Érezzétek meg azt, amit tanácsolunk nektek, és mi meghallgatunk bennetek és gyengéden szeretetünket küldjük nektek, úgy ahogy az belénk gyökeredzett, és csoportosulásaink ötleteket adnak majd. Mi megismertük az Univerzum titkait kedveseink. Míg ti, pillanatról-pillanatra rohanásban vagytok, hogy megtaláljátok önmagatokat, addig mi szálfaegyenesen vigyázva őrt állunk, mert mi azok vagyunk, akik vagyunk, akik itt vagyunk, már eonok óta. Mi nem a rohanással növekszünk és nem így változunk, mert a rohanás csupán egy illúzió eredménye, és ez elveszi tőletek az Igazságot. A Szeretet az Igazság kedveseink és épp ezért, a Fák Birodalma hatalmas szeretetet és gyógyulást küld nektek, minden pillanatban.

Amikor érzelmeitek túlcsordulnak, akkor is itt vagyunk kedveseink. Tegyetek egy kellemes sétát az Anyatermészetben, és ő tanácsokkal (intuíciókkal) fog ellátni bennetek. Ne csak a fületekkel halljatok, mert azt már eléggé eldugaszolta az illúzió, hanem nyissátok meg a szíveiteket kedveseink, és érezni fogjátok az Anyatermészet szeretetét. Sokakat elsöpör, félresöpör a változás, mert elsöpörtétek az érzelmeiteket, és levegőért kapkodnak ők. Át és meg kell érezni az új korszakotokat, kedveseink ez az ami egyenlő a lélegzéssel. Mennyien is keresitek, kutatjátok azokat a helyeket a bolygón, hogy tiszta levegőre tudjatok lelni?
És mennyien kívánnak most változtatni az életmódjukon, főleg azok, akik eddig bezáródtak otthonaikba, mert féltek eddig a természettől, mert az illúzió arra tanította őket, hogy az Anyatermészet ellenség, és azt le kell győzni.

Ti az Univerzum gyermekei vagytok, de egyben az Anyatermészet gyermekei is. Az emberiség természetes állapota az hogy kapcsolatban van, és nem különül el az Anyatermészettől. Értetek vagyunk itt, és Mi: Ti Vagytok. Értitek már ezt az útmutatást, kedveseink?

Kedveseink ezen a bolygón, mi árucikkek lettünk, fogyasztási cikként használnak fel bennünket. De van itt egy következő gondolat arról, hogy milyen károkat okoz ez, amit az erdők kipusztítása hoz maga után, hogy ez milyen hatással lesz az emberiség egészségére nézve. Kedveseink, a fák nélkül, hogyan lesztek képesek lélegezni?
De mi nem ítélkezünk életmódotokon, az nem tartozik bele szerepünkbe. Amire kérünk bennetek, hogy adjatok időt magatoknak, hogy lélegzethez jutathassunk bennetek, hiszen fuldokoltok az illúziók következményei miatt. Arra törekszünk, hogy segítsünk nektek kiutat találni az illúziókból, hogy újra egyensúlyba kerülhessetek, összhangba, mindennel, ami körbevesz bennetek.

Az emberek olyan otthonokat építettek maguknak, amelyek elszigetelték őket a szabad természettől, és ezt szomorúan nézzük, milyen sokan vannak bezáródva lakásaikba, melyekben szinte semmi olyan nem található, ami természetes volna. Betonba rögzült minden körülöttetek, amely természetidegen az emberi lények lényegétől, és látjuk azt, hogy a városközpontokban mennyien esnek bele az illúziók csapdáiba, és ez az, amiért a társadalmaitok összeomlanak. Ez lebont bennetek és megszakítja a kapcsolatot az Anyatermészettel, attól a természettől különít el, amely része létezéseteknek.

Egyre több ember döntött már úgy, hogy életét összeköti a természettel, és ezeket most szívből jövő hálával és szeretettel köszöntjük, de ez nemcsak azoknak szól, akik már kapcsolatban vannak velünk. Éppen ezért most azoknak is küldjük szeretetünket, kigyógyító energiáinkat, akik maguktól elteltek (az anyagvilág nagyokosai), akik mélyen belesüppedtek az illúzióikba. A bolygón tapasztalható illúziók fő sajátossága az, hogy arra ösztönöz bennetek, hogy mérték nélkül fogyasszatok, de az elpusztítja azt is, aminek részei vagytok. Ezért is kérünk bennetek, hogy szívből csatlakozzatok hozzánk, és érezzétek ezt az üzenetet, úgy ahogy megérint bennetek, mert mi úgy igyekeztünk ezeket elküldeni, hogy ne véletlenül érjen el hozzátok, most ezekben az időkben.

Szükségetek van ránk és nekünk szükségünk van rátok, mert MI TI VAGYTOK, ÉS TI MI VAGYUNK. Azokra is, akik az irodáikban végzik fáradtságos munkáikat és soha nem tartanak egy kis pihenőt, és meg is nézhetitek azt, hogy milyen az egészségi állapotuk, és mindezt az illúzióikért teszik. Láthatjátok, hogyan fuldokolnak, és éppen ezért ne feledjétek el azt az Igazságot, amiről beszélünk. Az érzéseiteket, ahogy szétöntitek a bolygón, át kell változtatni szeretetté, ahogy Az Van, hogy nagyon sok szív elérje azokat, akik körülöttetek vannak. Az alacsony rezgésű érzelmek kiöntői mindig számíthatnak arra, hogy lesz valaki, aki meghallgatja őket. Kedveseink, az emberiség az illúzióiban küszködik, ti pedig képesek vagytok kívül maradni már ezeken. Mondjátok csak el gondjaitokat nekünk a Fák Birodalmainak, tegyetek egy sétát a természetben, és a természet lényei összekapacsolódnak akkor veletek sétáitokban, veletek lesznek, értetek vannak, mind körülöttetek, drága emberek, és mindannyiótokat biztonságos térben tartanak, ezekben az időkben.

Mi már Eonok óta itt vagyunk azért, hogy gyengéden gondoskodjunk rólatok, de le lettek árnyékolva, hogy észre is vegyétek. Most jött el az ideje, hogy előrelépjünk. Minden valóság, aki a bolygón van és létezik előre fog lépni, azért, hogy az emberiség teljesen átmehessen régi küzdelmein. A Szabadság sohasem jelentette azt, hogy harcolni kell érte, de az illúzió ezt tanította nektek, kedveseink, és olyan mélyen belétek gyökeredzett, hogy legtöbben közületek észre sem veszitek azt, hogy nyitva van az ajtó előtettek, amely a Szabadsághoz vezet, azt hiszitek, hogy zárva van és jól el van reteszelve.

Az ajtó most tárva-nyitva van előttetek, kedveseink, az emberi lényeket már nem sokáig fojtogatja és tartja zárva az illúzió, bár még mindig vannak sokan olyanok, akik követik a szabályaikat. Tehát épp ez az amiért kérünk bennetek, hogy lépjetek ki a természetbe, a ti lényegetekbe, menjetek oda, ahol a szél fújja a pókhálókat, lélegezzétek be mélyen az ottani levegőt, töltsétek fel vele tüdőtöket, mert ez az az idő, most amikor lélegeznetek kell, kedveseink.

Arra buzdítunk bennetek, lássátok meg ezt az új világot, telis-teli csodáival és kapcsolódjatok ki, pihenjetek meg benne és érezzétek magatokat biztonságban. MINDEGYIK BIRODALOM OTT VAN KÖRÜLÖTTETEK, HOGY VÉDJENEK BENNETEK ÉS HOGY UTAT MUTASSANAK NEKTEK A MOSTANI IDŐKBEN!

Mi Vagyunk, a Fák Birodalmaiból. Vessetek ránk egy pillantást, nyitott szemmel és tiszta szívvel. Szeretetünk soha sem fárad el felétek, értetek vagyunk, és ti mi vagyunk, és MI MINDANNYIAN EGYEK VAGYUNK!!


Egy üzenet a fák birodalmából1.jpg

Kép forrása: Pinterest.comÍrta: Karen Doonan

Forrás:foldicsillagok.hu