Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Előkészületben az emberi test tökéletesítése

2021-07-03

Szíriuszi energiák

 

medi 3.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Legyetek üdvözölve Kedvesek, mi a Szírusz B-ről származó energiák vagyunk, azért jöttünk, hogy vezessünk és támogassunk benneteket, mialatt az új energiák növekednek és feloldják a benneteket sakkban tartó régi földi frekvenciákat. Az emberi „jármű” [test] új geometriai kódolása a FÉNYEN keresztül zajlik most, ami ebben az időben a bolygó felszínére és belsejébe árad. Ezekben az időkben sokatok az elengedés nagyon intenzív fázisait élik meg és ez segíteni fog nektek, hogy emberi szinten készüljetek fel a bennetek és körülöttetek zajló történésekre, miközben emberi tapasztalásaitokkal eltolódtok [felemelkedtek] a 3-as UNIVERZUM energetikai rezgésszintjére.


Ezek a frekvenciák sokkal magasabbak, mint amilyen rezgésszinten felkészültetek ezekre és az ezen frekvencián való élet a célja a felkészítésnek ~ az EMBERISÉG ARANYKORÁBA való utazás ~ amit az emberi járművön belül hajtotok végre. De mielőtt ez megtörténhetne, fel kell rá készíteni az emberi „járművet“. Ezekben az időkben talán sokan igyekeznek megkapaszkodni abban, amit az életük során ezen a bolygón tanultak, de mi vezetünk benneteket, hogy az ÚJ bennetek és körülöttetek ÁRAMOLHASSON.  Ha kitartasz a régi rezgésszint mellett, akkor egy statikus térbe kerülsz, ahol addig tartózkodsz, amíg képes nem leszel elengedni az alacsonyabb rezgést, ami által visszatérhet az emberi „járművedbe“ az egyensúly és tudatszinten fel nem ébredsz. A felkészülés szempontjából fontos volt, hogy eddig az időpontig lezárjátok a lineáris tapasztalásaitokat, ez volt az előkészület, hogy ENERGIÁITOKAT AZ IGAZSÁGBA mozdítsátok át. A visszacsatolás az, hogy AZ IGAZSÁG ENERGIÁIT emberként TESTESÍTITEK MEG. Értitek a mi vezetésünk célját ezekben az időkben? Sokan nincsenek tudatában a frekvenciakülönbségeknek és ez a régi Földet szolgálja, és az megragad a frekvencia-struktúrákban. Sokan szükségesnek érzik, hogy kiegyenlítsék AZ IGAZSÁG ENERGIÁIT az emberi „járművükkel“. Miközben mindkettő kiegyensúlyozódik, ezen harmonizáló folyamat következtében csodák bontakozhatnak ki körülöttetek és bennetek.


LELKETEKBŐl áramlik az információ a földi testetekbe és annak logikus elméjébe és ez talán több pihenő-fázist és alvást igényel, hogy az emberi test lehorgonyozhassa azokat az elveket, amik eddigi lineáris tapasztalásotok során nem voltak elérhetőek. Ez a növekvő frekvenciáknak köszönhető, amik az emberi sejtstruktúrában [DNS] lehorgonyzódnak, melyek a LÉLEK nagyobbik részének lehetővé teszi, hogy ébredő emberi formában [lélektudása/információja] hozzáférhetővé váljon.


[Ehhez a témához kapcsolódik Kryon: Az emberi DNS 12 rétege című könyve, ami rendkívül hasznos olvasmány! –ford. megj.]


Ez a folyamat segít nektek, hogy visszanyerjétek egyensúlyotokat, és hogy legyen az emberi élettapasztalataitok számára egy tájékozódási pont. Ezeket a pontokat nem önmagatokon kívül találjátok meg, mivel LELKETEK bocsátja rendelkezésre őket számotokra. Ez mindig is így működött, mert emberi formában éltek ezen a bolygón és ezen a tudatszinten korábban még soha nem tapasztaltátok ezt meg. Ezért miközben a számotokra teremtett „valóság“ kezd feloldódni, a régi földi-rezgésszintek kezdenek feloldódni, arra kérünk benneteket, hogy kezdjetek neki a ti IGAZ valóságotok manifesztációjához, ez a valóság a LÉLEK-SZINTEN található meg és látni fogjátok, megértitek az erre a bolygóra való, emberkénti inkarnációtok okait.


Azok, akik az emberiség által teremtett új paradigma születésekor a bolygón vannak, felkészülnek és teljességgel foglalják el helyüket. A Fény-kódolások MINDENKIRE érvényesek, mivel MIND EGYEK VAGYUNK és vezetünk benneteket, hogy megértsétek, a változások egy természetes folyamat részei. Ez nem egy „esemény“ és vezetünk benneteket, hogy elhatárolódjatok ettől a definíciótól, amit az emberi nyelvvel hívtatok életre. Ez egy további beszűkítés és sokan azt élik meg, hogy az átmeneti folyamat egy olyan pontot ér el, ahol nem lehet megfelelően használni az emberi nyelvet. Mindezt érinti az emberi „járművek“ és sejt-struktúrák [DNS] további újra-kódolását, a megnövekedett FÉNY-FREKVENCIÁK által, melyek a bolygó felszínére és belsejébe áramlanak.


MINDEN EGY és most édesanyátok [Földanya] készíti elő számotokra a kiterjesztést, támogatja emberi élettapasztalataitokat az ő SAJÁT Energia-lenyomatának kiterjesztésével. Ez a 3-as Univerzum minden életformáját támogatja, azokat is, akik jelen pillanatban nem képesek szilárd formájukban a bolygó felszínén élni. Miközben az energiák folyamatosan növekednek és Földanya teljességében lehorgonyozza az új kódolásokat, ezek egyre jobban összekapcsolódnak a földfelszíni emberi testekkel. Szeretnénk még egyszer felhívni figyelmetek a frekvenciákra és a bolygótok saját szükségleteire, hogy a kívánt frekvenciaközeget elérjétek, és hogy támogassátok ezt a folyamatot.  MINDEN egy folyamat Kedvesek, és mi vezetünk benneteket, hogy MINDEN üzenet feldolgozásra kerülhessen a szívközpontotokban.


A régi Földnek nincs semmiféle befolyása Földanya frekvenciáira, azonban a régi Föld tanításai, a füst és a tükör, amik az illúzió befolyását és hatalmát képviselik, fenntarthatják azt. Mi vezetünk benneteket, hogy MINDENNEK a frekvenciájával dolgozzatok, amivel kapcsolatba kerültök. Ami a régi rezgésszintet képviseli, az sokak számára átalakul, és a tükör csilloghat és villoghat, mutatva az IGAZSÁG energetikai lenyomatát, az IGAZSÁGOT, ami EGYSZERŰ Kedvesek, és mi vezetünk benneteket, hogy ebben az időben megértsétek szavainkat.


Az emberiség, fizikai emberi „járműveikben” tartózkodva az IGAZ EMBERISÉG ARANYKORÁNAK küszöbén áll, ez egy fokozatosan gyorsuló folyamat és kiterjeszkedik az egyéni emberi élet-tapasztalat-szintjére és ennek a folyamatnak az egyensúly a kulcsa.


Vezetünk benneteket, hogy megértsétek ezen a bolygón nem mindenki rezeg azonos frekvencián és vezetünk benneteket, hogy megértsétek a frekvenciák és rezgések szerepét az élettapasztalataitokban ezen a bolygón. „Nem minden arany, ami fénylik.”- tartja a mondás, amit a csatornánk elméjéből kölcsönöztünk és vezetünk benneteket, hogy megértsétek, nem MINDEN az, aminek látszik ebben a kiáradó időben ezen a bolygón, a 3-as UNIVERZUMBAN.


Az IGAZSÁG EGYSZERŰ, nincs szüksége védelemre és definíciókra, ezért arra kérünk benneteket találjátok meg az egyensúlyt és tartsátok meg és értsétek meg, hogy BENNETEK, A LÉLEK-SZINTETEKEN rejlik a tudás, amire az emberi tudatszinten és felébredt kognitív szinten szükségetek van. Bármikor elvezethet benneteket a LÉLEK kulcsához és a 3-as UNIVERZUMHOZ. MINDEN EGY és most ez az IGAZSÁG a 3-as UNIVERZUM Föld bolygóján fizikaivá válik és az IGAZSÁGBAN születik meg.

 
A Szíriuszi energiák
Csatornázta:  Karen Doonan
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.crystalline-sanctuary.com
http://kristalyhang.wordpress.com/