Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AKTIVÁLD AZ ŐSMAGOT

ELORION ÜZENETE

2024-06-16

A három szív összehangolása

szív erő fény e.jpg

 

ELORION ÜZENETE

Üdvözöllek benneteket Nap gyermekei, Föld gyermekei, Csillagok gyermekei Elorion vagyok, az Orion csillagkép fényének ura és őrzője. Fogadjátok lángomat és jelenlétemet a szívetekbe, hogy érezzétek e találkozás áldását és emelkedettségét.

Maradjatok csendben néhány pillanatig, hogy összehangolódjatok azzal a fényfolyóval, amely az Orion portálján keresztül érkezik most hozzátok. Ez az ametiszt, rózsaszín és irizáló arany fénysugarakkal telítet energia, újraaktiválja a memóriátokat, felgyorsítja sejtjeitek frekvenciáját és összehangol a galaktikus nap fénymezejével.

 

Én Elorion segítettem kialakítani és kibővíteni az Orion övében található Mintaka-csillagán működő Melchizedek Rend Eredeti Misztériumiskoláját. Amelynek tanítói rendje a Földön is létesült a régmúlt korában.

Ma kulcsot adok át a hármas szíved harmonizációjához, és elhelyezlek az eredendő isteni fényterved energiaterében a megújult Gaián.

Először a csíra atomról vagy más néven az ős magról szeretnék beszélni neked, amely a fizikai szíved mélyen lakozik. Ezen részed rezonál a Nap testének mag atomjával. Ebben az atomban összpontosul benned a teremtés minden lehetősége; ez az ékszer, amely túlmutat azon, amit önmagadról ismersz, mert túl van minden előzetes elváráson és gondolaton, amit magadról tudtál. A ős mag az a forrás, amelyet most rétegenként kell felfedezned, amíg teljes fel nem szabadul és sugárzón ki nem bontakozik benned.

Az Ős Atomnak szüksége van a fizikai szív, a spirituális (lelki) szív és az isteni szív harmóniájára, hogy energiája egyidejűleg felszálljon a fej koronájáig, hogy kibontakozhasson.

 

A fizikai szív optimális működéshez, megfelelő adag oxigénre, testmozgásra, örömre és nyitottságra van szüksége. Jelenleg az alvó emberiség szíve az alsó test mérgező mélységében van eltemetve; a tudatbörtön állapotában. A testet öltött szellem tudatos jelenlétének ereje a légzés által felszabadítja a szívet, lehetővé téve az erek fényenergiával való átmosását és megtisztítását. A lelked ereje be van kódolva a vérbe, és annak bármilyen változása közvetlenül hat a Nap Lényeged testben való kifejezésének módosítására.


A spirituális szív felszabadul, amikor maga mögött hagyja a duális lelki állapotokat, a saját délibábjaiban tükröződő lelki megélések szakaszait.

 

Amikor megnyitja magát a feltétel nélküli szeretetre, az önzetlenségre, az igazságra, akkor hozzáigazodik a mellkas közepén és a gerinc mentén áthaladó Krisztusi szeretet energia áramlathoz, amelyet a krisztusi háló biztosít.

 

Az isteni szív mindig is az a tiszta és tökéletes gyémánt volt, amely a lelki szív felszabadulásakor nyilvánul meg. A spirituális szív akkor tud aktiválódni, amikor a fizikai szív felszabadul a Luciferiánus hatás alól, amely a lélek mélységeinek azon aspektusai által blokkolódik le, amelyek jelentősen korlátozzák a természetes ütemét. (Félelem, fájdalom, düh, harag, szomorúság, irigység, féltékenység, kéjvágy, bűntudat, gőg stb. ford. megj.)

Ezen hármas szív felszabadulása révén egy olyan belső és rejtett szimbólum tárul fel előttetek, amely a Melkizedek Rendjéhez tartozó aspektusnak vélhettek.(Ember-Lélek –Isten összekapcsolódásának hármas rétege ford.megj.). Ez a Három koncentrikus körrel körülvett központi pont. A fókuszpont az Ősatom; az első kör a fizikai szív; a második kör a spirituális szív; a harmadik kör az isteni szív.

 

A három szív összehangolása tehát lehetővé teszi az Ős Atom kibontakoztatását és rezonanciáját a testetek összes kvantumsejtében, mind fizikai, mind finomanyagi síkban.

Emlékeztetlek benneteket, akik a Felemelkedés folyamatában vagytok, hogy az anyagból a Fénybe való átalakulás, a frekvencia sebesség változásán keresztül történik. Az anyagi és a fényvilágok közötti különbség a rezgési frekvencia által jön létre. Minden egy, és így egységesen egyesülnek a különféle testek, amelyek hozzád tartoznak a legsűrűbbtől a legfinomabbig.

 

orion 2.jpg 

 

Vedd ezt a mintát néhány pillanatra a mellkasodra, ha ez az utad, az itt és mostban, hogy a hármas szív összehangolása által aktiváld az Ős Atomot – Az Isteni Magot.

Így egy arany és rózsaszín patak bontakozik ki a mellkasod közepén és az egész testedben ...

Gaia anyában való jelenlétetek jelenlegi szakaszában ez nagyon fontos, hogy összehangolódjatok a Föld átalakulásával és felemelkedésével.

Tartsd magadban a derűt, a szeretetet, az örömöt, az igazságot, a türelmet és a harmóniát. Emlékezz arra, hogy itt akartál lenni ezen időben. Ne hallgass olyan hangokra, amelyek elvonják a tudatodat az inkarnációtól és alábecsülik a fizikai állapotot. Amelyek anarchikus és könnyű élet elfogadására késztetnek a teljes feltámadás megakadályozása érdekében, hogy így megakadályozzák a Nap testének teljes összeolvadását a fizikai testtel.

Az ellen-erők most nyíltan kijátsszák a kártyáikat, ahogyan mindannyian megfigyelhettétek. Ahogy a galaxis más történelmi pillanataiban is megtörtént már, amikor a fekete páholy a tudat felszabadulásának és kitágulásának megfékezésére törekszik. Abban a pillanatban, amikor sok krisztusi-emberi lény felébredhet, az ellenerő forradalmi technológiával, hamis gyógyszerekkel hajtják végre terveiket annak érdekében, hogy ismét korlátozzák az eredeti isteni mintát a DNS-ben. A DNS a kulcs a sokdimenziós aspektusodhoz való újracsatlakozásodhoz.

Jogod van nemet mondani a forradalmi ellen-erők összes javaslatára; ezt szabadon megteheted, és nem kell magyarázatot adnod senkinek. Az árnyék testvériség erői igyekeznek fenntartani az uralmukat, a hatalom és a rabszolgaság jelenlegi helyzetét, blokkolva minden emelkedési folyamatot.

Ezért arra kérünk benneteket, hogy legyetek nagyon éberek a szívetekben, a belső terben, hogy mindenkor megőrizhessétek a nyugalmát, a békét, a világosságot és a harmóniát a szívetekben, bármi is történjen.

Gaia Anya terve teljes egészében megvalósul, és semmi sem változtathatja meg e drágakő sorsát. Az involúciós erők jelenlegi manőverei azonban lelassíthatják és megváltoztathatják az egyes lelkek útját, ha ezt megengedik.

Az árnyék erők a tudást az evolúció ellen használják, a teremtés isteni eszméjét megcsonkították és megváltoztatták, hogy újra megpróbálják legátolni és beszennyezni a Fény erőit.

 

A teremtésben mindennek van ritmusa, mindennek van mozgása, üteme és természetes evolúciója, hogy növekedjen és új módon egyesítse az élet lényegét. Ezt megakadályozni nem lehet.

Ma ezért a harmonizáció kulcsát hoztam el nektek, hogy kiaknázhassuk az isteni potenciálotokat, és védelmet nyújtsunk a sötétség erőivel szemben. Azokkal a forradalmi ellen erőkkel szemben, amelyek látszólag akadályok nélkül bontakoztatják ki tervük manővereit. Azonban nyugodtan fellélegezhetsz, hiszen tudjuk, hogy a Fény győzelmet arat. A Fény ereje le fogja győzni az ellen erőket, a Föld addig emeli rezgési frekvenciáját, amíg a sötétséget tartó lények, el nem hagyják e létteret.

A legfontosabb, hogy légy mélyen a szívedbe annak érdekében, hogy kibontakoztathasd az Életfát, amely az egyetemes lét alapja és összekapcsol az élet isteni mátrixával.

Üdvözöld az Orion lángját, amelyet hozok neked, és a Fény áradatát, amelyet az Orion portálján keresztül ömlik most be.

Ha úgy döntesz, és belülről megerősíted a Felemelkedés iránti elkötelezettségedet, akkor mindent rendbe hoznak és összehangolnak, hogy megélhesd azt, amit meg kell élned, lélekterved szerint. Így elhagyhatod az ego akarat hamis szabadságát, és belemerülhetsz a Kegyelem energiájába, az isteni akarat cselekedetébe.

A Szabad Világok Intergalaktikus Konföderációja a ti oldalatokon áll.

 

A tudatosság fénye feleleveníti az istennői lényeget, a szent nőiséget mindannyiótokban, hogy újra összehangoljátok a férfias és a női polaritást.

Ne felejtsd el, hogy az a történet, amelyet Gaia Anya tereiben éltél/élsz meg, a nagy felejtés ideje, mindaz ami történik a női befogadó elv elnyomása által valósulhatott meg, amelynek lényege a szeretet, az együttérzés, az érzékenység és az összetartozás érzése.

Légy tehát fogékony az Istennői energiákra, az együttérzésre, az empátiára és az adakozásra; így befogadhatod és integrálhatod Isteni Anya, Isis, a Mennyek Királynőjének ajándékait, amelyek az emberiség megsegítésére érkeznek.

Elorion vagyok, az Orion csillagkép fényének ura és őrzője.

Fogadja üdvözletemet, és a galaktikus terekben dolgozó Melkizedek testvériség üdvözletét.

 

orion 1.jpg 

 

 

 

Közvetítette: Silah Pere Sicart

Fordította: Aysha