Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

ÉN VAGYOK AZ ÉLET MAGJA

2024-04-27

Michael Arkangyal üzenete

michael arcisc.jpg

 

ÉN VAGYOK AZ ÉLET MAGJA

Michael Arkangyal üzenete

 

Te vagy az ÉN VAGYOK Jelenlét

 

Igénybe venni az emberi szellem erejét és isteni lelked erejét, tudni, hogy ki vagy és ennek megfelelően élni, az önismeret által kifejleszteni önmagad iránti tiszteletet, és érzékelni Istent, mint szíved kertészét - te vagy az ÉN VAGYOK - és ezért szól ez az üzenet.

Mihály Arkangyal vagyok.

Most már köztetek vagyok!

Szeretett Emberek,

néha elhagy benneteket az erőtök, néha nem tudjátok, mit tegyetek, néha úgy érzitek, hogy el vagytok választva Istentől, és nem találjátok a kiutat az idő labirintusából. Néha minden tapasztalat és tudás ellenére nehéz megtartani a középpontot és elérni a belső béke országát. Néha a meditációs technikák ugyanolyan hatástalannak tűnnek, mint az imák vagy egy jól bevált spirituális gyakorlat.

 

Az idő nyomokat hagy

 

Néha sötét van, amikor a fényre vágytok, néha szomorúság van, amikor örömben szeretnétek lenni, és - indokolatlanul vagy megalapozatlanul - reménytelen.

Ez az idő nyomot hagy a lelketekben, és bevésődik a szívetekbe. Ez az idő mindent megkövetel tőletek, és gyakran elérkeztek a határaitokhoz. De ez az idő változást ígér számotokra, egy új embert - fényest és magasztost, a Teremtő magjaként csírázva.

Mennyire van közel vagy távol ez a valóság számotokra? Meddig kell még várnotok, és honnan szerzitek az erőt és az energiát ezekhez a próbatételekhez? Mikor éritek el a tudás kapuját, és mikor térhettek vissza a fénylő lényetekhez? Mi szolgálhat, erősíthet és támogathat benneteket, amikor a mindennapok rátok törnek?

Azért vagyok most veletek, hogy feltöltsem lelki akkumulátoraitokat, azért vagyok veletek, hogy megerősítsem a lelketeket, azért vagyok veletek, hogy emlékezzetek.

 

Az átalakulás legerősebb eszköze

 

Azért vagyok most veletek, hogy elhozzam nektek az átalakulás legerősebb eszközét és az önmegerősítés legerősebb eszközét.

Ha gyengének érzitek magatokat, ha letértetek a helyes útról, ha félelmek törtek elő belőletek, ha felzaklatnak a mindennapok, ha úgy érzitek, hogy elvesztettétek a középpontotokat - akkor emlékezzetek arra, hogy ki és mi vagytok, akkor emlékezzetek az ÉN VAGYOK JELENLÉTRE:

 

  • A VAGYOK AKI VAGYOK azt jelenti, hogy aktiválod isteniségedet, és belépsz a lelked terébe.
  • A VAGYOK AKI VAGYOK azt jelenti, hogy összekapcsolódsz az istenivel és összekapcsolódsz a szent szíveddel.
  • A VAGYOK AKI VAGYOK azt jelenti, hogy irányítod a gondolkodásodat ahelyett, hogy hagynád, hogy a gondolkodásod vezessen téged.
  • A VAGYOK AKI VAGYOK azt jelenti, hogy irányítod az érzéseidet ahelyett, hogy az érzéseid irányítanának téged.
  • AZ ÉN VAGYOK azt jelenti, hogy TE MAGAD határozod meg a tetteidet ahelyett, hogy hagynád, hogy valaki más határozza meg azokat.

 

Ti vagytok a Teremtő magja, amely most csírázik ki az idő eonjai után. Az idő kezdetén voltatok és az idő végén vagytok a Földön. Tiszta isteni tudatosság vagytok, most felismerve, most újra emlékezve, most újra megtalálva. Emberi lényként kiteljesedtek, és újjászülettek ebbe a létezésbe.

 

Az emberi élet terjedelme

 

Gyakran nem vagytok teljesen tudatában a Földre érkezésetek jelentőségének. Gyakran túl kevés figyelmet fordítotok életetek értelmére. Gyakran elvesztek a mindennapi életben, és elfelejtitek, hogy kik is vagytok valójában, és milyen hatalmatok van.

A napjaitok gyakran tele vannak tevékenységekkel, és gyakran nem tudjátok, hogyan szabaduljatok ki ebből a körforgásból.

Fokozatosan lomha energiamezők telepednek az aurátokra, és elhomályosítják a saját lényetekről és a körülöttetek lévő valóságról alkotott képeteket.

Azért vagyok ma veletek, hogy emlékeztesselek benneteket a gyakorlati alkalmazására, az önmegerősítés legegyszerűbb és leghatékonyabb eszközének:

Hogy

A VAGYOK AKI VAGYOK!

 

Ezt az eszközt MINDIG használhatjátok és használjátok is, a mindennapok közepén, ott, ahol vagytok, ahol lennetek kell, ahol az élet megköveteli tőletek.

Az ÉN VAGYOK ENERGIA azonnal visszavezet minden szétszórt energiát a természetes isteni rendbe. A káosz feloldódik, a védelem kiépül és az élet áramlása helyreáll.

Az "ÉN VAGYOK ENERGIA" egyszeri kimondással aktiválható, és ismételt kimondással megalapozható.

Aktiváljátok az ÉN VAGYOK JELENLÉTED!

 

A gyakorlat egyszerű:

 

ÖRÖM VAGYOK,

BÉKESSÉG VAGYOK,

SZERETET VAGYOK,

FÉNY VAGYOK,

ÉN VAGYOK AZ ÉLET,

ÉN VAGYOK AZ IGAZSÁG,

ÉN VAGYOK AZ ÚT,

ÉN VAGYOK A VÉDELEM,

ISTEN GONDVISELÉSÉBEN VAGYOK,

ÉN VAGYOK AZ, AKI VAGYOK.

 

Adjátok hozzá az ÉN VAGYOK-hoz, amire az ÉN VAGYOK-nak éppen szüksége van.

A kimondott VAGYOK azonnal megfordítja az energiát, azonnal rendezi a kaotikus energiamezőket, vagy azonnal védelmet teremt.

Bármit is igényel egy helyzet, adjátok hozzá az ÉN VAGYOK-hoz, és megtörténik.

Ha meg szeretnétek erősíteni magatokat, vagy mentesülni az idő nem kívánt jelenségeitől, akkor aktiváljátok az ÉN VAGYOK-otokat.

 

JJK: VÉDVE VAGYOK! Ez az én védelmi mantrám, amelyre naponta többször is hivatkozom, különösen akkor, amikor tömegben vagyok, amikor autóba szállok, vagy például amikor állványzat alatt sétálok. A régi falak általában tele vannak régi energiákkal, amelyek a törmelék mozgatásával felszabadulnak. Ez csak három példa arra, hogyan építem ki az energetikai védelmet a mindennapokban. Mindenkinek ajánlott ez?

 

Michael Arkangyal:  Amíg a különböző energiamezők hatnak, amíg a kisülések az átalakulási folyamat részei, és amíg a felemelkedés nem fejeződött be, addig megfelelő védelmet kell kiépíteni. Az ÉN VAGYOK az eszköz. Igen!

 

JJK: Egy embertársadért - például a gyermekeidért - is meg tudod ezt tenni?

 

Michael Arkangyal: Fiatalok esetében 14 éves korig a szülők vagy embertársak átvehetik ezt az aktiválást. Ha ezt a legjobb tudásunk szerint és tiszta szándékkal teszik, akkor mindez megtörténik. Nincs semmi rossz, mert ezzel a fényes energiával nem lehet visszaélni. Úgy működik, ahogyan az a lélek számára megfelelő és kívánatos.

 

JJK: Amikor gyengének érzem magam, gyakran mondom a következő ÉN VAGYOK Invokációt:

ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET. Ezt addig ismételgetem, amíg megerősödve és támogatva nem érzem magam. Ez nálam mindig beválik! Ez mindenki számára értékes lehet, senkinek sem kell hinnie benne, csak próbálja ki - nem igaz?

 

Michael Arkangyal: Isten magja vagytok! Minden ember Isten magja, ezért ez az önmegerősítés minden ember számára hasznos, erősítő és gyógyító. Ez nagyon egyszerű:

 

VAGYOK... és most ti döntitek el, hogy mik vagytok és mik kívántok lenni. Aktiváljátok a teremtő erőtöket! Ami ti vagytok, az a ti ÉN VAGYOK isteni minőségetek!

 

Az ÉN VAGYOK – VAGYOK AKI VAGYOK - a legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköze az átalakulásnak és a védelemnek a mindennapi életben.

 

Erre emlékeztetni benneteket, ez az a küldetés, amivel ma hozzátok jöttem, ez az én üzenetem, amit a Teremtő nevében hozok nektek és minden embernek.

A VAGYOK ISTEN ajándéka az embernek, hogy megszüntesse az Istentől való elszakadást. A VAGYOK megerősít benneteket, mint emberi lényt, és táplálja isteni tudatosságotokat.

Ez a szimbiózis boldog élethez, harmonikus léthez vezet - a Forráshoz kapcsolódva, az aktuális eseményekbe integrálódva - a teremtés egyedi kifejeződéseként, a Teremtő magjaként.

Most kérlek, lélegezzetek be mélyen az orrotokon keresztül háromszor, és lassan lélegezzetek ki az orrotokon keresztül...

Most vegyetek három mély lélegzetet, és beszéljetek belégzés közben.

VAGYOK

és kilélegezve a SZERETETET

SZERETET VAGYOK

SZERETET VAGYOK

SZERETET VAGYOK

Szünet ...

 

Ily módon belső átalakulás megy végbe bennetek. Megváltozik az energiaáramlásotok, harmonizálódtok, belsőleg megerősödtök és ráhangolódtok a szeretet energiájára.

Az ember természetes rezgése érdemli a legnagyobb figyelmet ebben az időben, amelyet a legkülönfélébb energiamezők árnyékolnak be. Ezek megóvása a szennyeződéstől az odafigyelés által, az elsődleges feladatotok, hogy a mindennapi élet ne rontsa meg őket. A sokféle és összetett zavaró mezők érzékelése anélkül, hogy befolyásolnának, ez az a kihívás, amit minden nap rátok ró. Az ÉN VAGYOK rendszeres megszólítása megerősít benneteket ott, ahol erőre van szükség, és megvéd benneteket ott, ahol védelemre van szükség.

 

Az ÉN VAGYOK a mindennapi életetek sikerének a kulcsa.

Az üzenetnek ez a része tehát adott.

Szünet ...

 

Betekintés a Nagy Ébredésbe

 

A második részben az a feladatom, hogy betekintést nyújtsak számotokra az emberiség nagy ébredésébe.

Ti vagytok a mag, amely most csírázik, egy mag, amelyet a Teremtő évezredekkel ezelőtt elültetett, és amely most hozza meg gyümölcsét.

Miért mondják nektek, hogy a fény győzedelmeskedett, és hogy a fényes változás visszafordíthatatlan? Miért közlik ezt veletek, amikor a külső események nem feltétlenül erre utalnak?

Azért, mert ez a változás egy eredendő isteni dinamikát követ. Az emberek állnak mindennek a középpontjában. A spirituális energia beáramlása révén egyre több ember emléke aktiválódik, annak emléke, hogy kik is ők valójában. Az a tény, hogy a magok kicsíráznak, ezt a folyamatot írja le. Ez egy olyan folyamat, amelyet semmi és senki sem állíthat meg.

 

Az ébredező emberek száma napról napra nő.

 

Minden egyes nappal a gonosz veszít erejéből és a jó hatalmat nyer. Ami most történik, az visszafordíthatatlan: a régi mátrixhoz fűződő minden emberi összefonódás gyógyulása és a mátrix uralkodóival kötött szerződések felbontás alatt állnak.

Kérdezitek: Meddig tart még, vagy miért tart ilyen sokáig, amíg valami láthatóan megváltozik?

Azt mondom nektek: ez bennetek történik!

Ha egyszer valóban eljutottatok a belső énetekbe, más szemmel tekintetek a világra. Mert megértitek, hogy kívülről látni az jelenti, hogy belülről már látható.

Minél mélyebbre ássátok magatokat a saját titkotokban, annál tisztábban láthatjátok az idő jelenségeinek dinamikáját.

Amint a belső lényetek láthatóvá válik számotokra, a külsőt is torzítás nélkül érzékelhetitek.

 

Aki megtalálta az önmagához vezető ajtót, annak megnyílnak az élet kapui.

 

Így bátorítást kaptok arra, hogy folytassátok az átalakító munkátokat a mindennapokban.

 

Fáradtak vagytok, szükségetek van egy kis szünetre?

 

Engedjétek meg magatoknak, aztán lépjetek tovább. Bármi is terheljen belül, engedjétek el. Lépésről lépésre közelítsetek dicsőségetekhez és valódi lényetekhez.

 

Az emberek ébredése a változásnak megfelelő sebességgel zajlik. Így tudjátok integrálni a felismeréseket és belenőni a változásokba. Ehhez idő kell, és nektek megvan ez az idő. Az idő rövid, ha az ébredés lehetőségeit elszalasztják, és ha az ember bezárkózik a fényes fejlemények előtt. A végén ez a személy kifut az időből, mert sok kis lépés kell ahhoz, hogy kinőjön ebből a mátrixból.

 

A VAGYOK határozza meg a jövőt!

 

A közeljövőben egyre több ember fog szembeszállni a gonosszal, és magabiztosan kifejezi akaratát, az ÉN VAGYOK-ot. A romboló erők egyre inkább teret veszítenek, a fénylő erők átveszik a jogart a Földön.

Elkötelezettségetek pozitív eredményeket hoz, munkátok egyértelmű sikereket mutat, mert sok tervezett korlátozó intézkedést vissza kell vonni. Én Vagyok erőtök hatással van a jövőre, alakítja és meghatározza azt.

 

Maradjatok elkötelezettek a fény útja mellett,

Maradjatok hűek a szeretet ösvényéhez,

maradjatok Isten gondviselésében és

az Ő védelme és áldása alatt!

 

Én vagyok a kard, a pajzs és a védelem.

Én vagyok az erő, a felszabadulás és az útmutatás.

Én vagyok az erő, a gyógyulás és a fény.

Én vagyok Michael Arkangyal!

 

 

Közvetítette: Jahn J Kassl

 

Forrás