Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Energetikai-szálak feloldása

2020-10-04

Arkturuszi Csoport

 energetikai szalak másolata.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Energetikai-szálak és Megbocsátás

 

Az energia-szálak feloldása felszámolja az őt kísérő intenzív és gyakran egészségtelen kötöttséget.
 
Valójában mindörökké az Isteni tudat/Forrás/Isten kifejeződési formái vagytok. Okozna-e vagy mondjuk okozhatna-e Isten valaha önmagának fájdalmat vagy károsítani-e önmagát? Miközben megtanuljátok felismerni a dolgok valódi természetét, rá fogtok jönni, hogy nincs szükség a megbocsátásra, mert a megbocsátás gondolata azt tükrözi, hogy valami az EGYSÉGEN kívül van.

Az árulás fájdalma (a legtöbb megbocsátásra váró probléma alapja) még sokáig ott ’lóg a levegőben’ és az intenzív érzések tárolódnak a sejtes emlékezetben, hogy a legkisebb provokációra aktiválódjanak.

Ne próbáljatok ellenállni, mert az ellenállás az érzelemnek erőt és valóságot ad, próbáljatok kilépni ebből. Legyetek türelmesek és szeressétek önmagatokat, ha fájdalmat éreztek. Ismerjétek el, hogy ezek a fájdalmas érzelmek az energiátok részévé váltak, de nem létezik olyan törvény, ami kötelezne benneteket a megtartásukra vagy a támogatásukra. Beszéljetek fizikai testetek sejtjeivel, képzeljétek el őket, töltsétek meg őket fénnyel és mondjátok el nekik, hogy minden rendben van és a régi energiák elengedésétől nem kell félni.

Legyetek tudatában, hogy rendben van, ha kényeztetitek magatokat, semmi spirituálisellenes nincs abban, ha olyan dolgokat tesztek, amiket szerettek és élvezitek az életet. Azok a tanítások, amik szétválasztják a spiritualitást az embertől hamisak, ezek fejletlen emberi fejekből pattantak ki és nem isteni eredetűek. Nem létezik semmi az EGYEN kívül, csak az emberi elme hamis hitrendszere, ami néhány dolgot spirituálisnak vél, de más dolgokat nem. Mindenek lénye isteni, ez a mindenség, ami létezik.

A két ember közötti fájdalmas és megoldatlan problémák (gyakran dominancia/áldozat típusúak) megragadnak a sejtemlékezetben és minden életben újra előhívásra kerülnek az érintett emberek közötti különböző szerepek formájában.

Ez a fajta emberek közötti kapcsolat energia-szálak létrejöttéhez vezet. Intenzív pozitív vagy negatív energetikai-szálak alakulnak ki közös élmények kapcsán és egyfajta energiamező, amíg az egyik fél meg nem haladja azt az energiát, ami a szálakat pozícióban tartja (így a szálak nem maradhatnak kötött pozíciójukban).

 

Az energia-szálak feloldása nem távolítja el az embert saját életéből, hanem felszámolja az őt kísérő intenzív és gyakran egészségtelen kötöttséget.

Az energia-szálak létrejönnek szexuális partnerek között, gyermek és szülő között, vagy bárkivel, akivel intenzív tapasztalatok kerülnek megosztásra. Az energia-szálak az érintetteket egy velük együtt rezgő energiához köti, amit szükséges feloldani egy energiagyógyász segítségével vagy önállóan határozott szándékkal.

„A felsőbb énem és szellemi vezetőim jelenlétében úgy határozok, hogy (én …) tudatosan eltávolítok minden [fejlődésemet gátló] kötöttséget jelentő energetikai szálat.”

Vizualizáljatok fényt, amint feloldja az általában a napfonat csakrában  lehorgonyzott szálakat és töltsétek meg a teret finom aranyszínű fénnyel. A szándék a lényeg, nem bizonyos szavak használata.

Önmagatok tudatos érzékelése a szabadságba vezető út kedvesek és így megszabadultok a fájdalomtól és a szenvedéstől egy olyan világban, ami energiából áll és nem létezik az Isteni Elmében. Amint képesek lesztek a valóság felismerésére és arra, amik vagytok, a külvilágnak már nem lesz hatalma felettetek, mert felismeritek annak, ami.

A megbocsátás útjain/módján keresztül fejlődtök tovább felfelé az egység megvalósításáig. A fejlődés egy folyamat. Először megérkezik az igazság intellektuális tudata, amit követ egy időszak (néha évek), amit olvasással, tréningekkel és belső szemlélődéssel töltötök. Ha készen álltok, akkor a lélek befogadja az igazságot és az elért tudatszintté alakul át.

Ha egy ember egy korábbi életben már elérte az igazság egy tudatosodási szintjét, akkor a mentális tudat egyszerűen „emlékezni” fog, amit egy gyors és egyszerű integráció követ. Ezért nem tanácsos saját utazásotokat mások utazásával összehasonlítani, mivel mindenki más életekkel és tapasztalatokkal rendelkezik. Bízzatok benne, hogy felsőbb énetek helyesen pozícionált benneteket és ott vagytok ahol lennetek kell és azt tanuljátok, amit kell.

Az igaz megbocsátás egy olyan elért tudatállapot, ami felismeri, hogy nincs mit megbocsátani. Közben fontos emlékezni arra, hogy nem mindenki áll készen ennek a mély megbocsátásnak a megértésére, és így mindig adódhatnak alkalmak, amikor szükséges és illő kimondani és tettekkel kifejezni a megbocsátást. Az egység tudatos megvalósításából fakadó szavak és tettek magasabb rezgésszinttel rendelkeznek, mintha azok pusztán harmadik dimenziós begyakorlott formát tükröznék.

Azok az emberek, akik teljes mértékben a harmadik dimenziós tudatban élnek, inkább ki vannak szolgáltatva baleseteknek és történéseknek, mert a dualitás (ellentétek) és az elszigeteltség energiáinak kifejezői és teremtői.

Azonban, ha hasonló tapasztalatok (sokan úgy tűnik, kikényszerítik a megbocsátást) bukkannak fel olyanok életében, akik ráébrednek az igazságra, azok nem a spirituális kudarc jelei, ahogyan azt sokan vélik, hanem születés előtt eltervezett, spirituális növekedés szükségszerűségei [ford. megj. – egyfajta öntesztelésként is felfoghatjuk]. Ez nem jelenti azt, hogy benn kell ragadnotok áldozati vagy károsító helyzetekben, ahol várni kell, míg a másik megváltozik. Ez azt jelenti, hogy szükséges emberi lépéseket kell eszközölni, miközben emlékezetben tartjátok az érintettek isteni természetét. Ne engedjétek, hogy mások érzelmileg vagy fizikailag kisemmizzenek vagy, hogy uralkodjanak felettetek, mert ez az Én ÉN-kénti elismerése [negatív értelemben vett önzés].

Ne essetek vissza régi, megszokott és komfortos hit-rendszerekbe, ha már ráébredtetek ezeknek a dolgoknak egy magasabb értelmezésszintű látásmódjára. Nagyon hívogató a tömeg, a szakértők, vallási vezetők, politikusok, családok és barátok energiáival azonosulni, azért hogy elfogadjanak és szeressenek. Ha [spirituális szintű] vezetésben részesültök, akkor már ne süllyedjetek le a tudat alacsonyabb állapotaiba.

Ha egy olyan tudatállapotba tértek vissza, amit már meghaladtatok, akkor ez fizikai, érzelmi, mentális és spirituális disszonanciához vezet.

Bízzatok benne, hogy felsőbb énetek tudja, hol kell lennetek, mit kell tanulnotok és hogyan, miként kell megérkeznetek oda.

Mi vagyunk az Arkturuszi Csoport

Energetikai-szálak és Megbocsátás1.jpg
 
Kép forrása: Pinterest.com

Csatornázta, Forrás: Marilyn Raffaele
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
https://kristalyhang.wordpress.com