Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Fejlődésetek fizikai és spirituális

2018-10-23

Arktúruszi és a Plejádokbeli tanács üzenete

 Fejlődésetek fizikai és spirituális.jpg

Kép forrása: pinterest.com

 

A Föld Felébredésére és Felemelkedésére irányuló folyamatos igyekezetetek és támogatásotok iránt érzett szeretettel és nagyrabecsüléssel beszélek én, SanJAsKa, a Plejádok Felsőbb Tanácsának, a Plejádokbeli Kilencek Tanácsának és az Égi Hivatalok nevében.

Továbbra is figyelemmel kísérjük fejlődéseteket és ennek kiteljesedését a földi igyekezetetek során, és bátorítunk benneteket, hogy érezzétek a szellemet minden pillanatban, miközben kutatjátok az eredményeket, amiket szívesen látnátok.

Ezekben az időkben, amikor a fejlődés történik, ill. amikor mindegyikőtök szíve és értelme kiteljesedik, a szellemi világokkal való kapcsolatotok teljesebbé válik és elmélyül, ha készen álltok, hogy megnyíljatok előttük, hogy megértsétek és megtapasztalhassátok az összefüggéseket és a végtelen és korlátlan képességeiteket a magasabb dimenziós energiák által.

Mindannyian, mindegyikőtök, előrelépéseket ér el életútja során, még akkor is, ha egyesek számára pont az ellenkezője látszik, szeretettel emlékeztetünk benneteket, hogy minden végül a ti javatokat és növekedéseteket szolgálja. Igyekszünk ezekben a nehéz szenvedéssel teli időkben vigasztalni benneteket, és szeretnénk, ha tudnátok, hogy sokan közületek arrafelé hajlanak, hogy úgy érzik, messzi távol vannak a magasabb dimenzióktól, de ti soha nem voltatok közelebb.

Soha nem voltatok közelebb ezekhez a birodalmakhoz, és ha mernétek ugrani, akkor elengedhetnétek félelmeiteket, aggályaitokat és aggodalmaitokat, hogy kijöhessetek védelmező „csigaházatokból” és ráleljetek a végtelen harmóniára, az örömre, amiről oly sok kommunikáció során beszéltünk.

Tiétek az építmény

Új Földetek egy építmény, kedves lelkek, és érezzük, sokan készen álltok a munka megkezdéséhez, hogy társadalmatok problémáin felülkerekedjetek.  Sok megbeszélendő dolog van és miközben tovább haladtok a kiteljesedés felé, még többen fognak aktívan dolgozni a Felemelkedésért, mint azt eddig tették.

Lényegében szakavatottabbnak találjátok magatokat, hogy szóba és rendbe hozzatok dolgokat, ami visszatartotta bolygótokat és annak népességét, hogy elérjék az Isteni tudat-szinteket, amiről már oly sokat hallottatok. És izgatottak lesztek, miközben ezt a munkát végzitek, hogy finoman fogalmazzunk.

Ha az egész emberiség ráébred a szellem birodalmaira és ha felismeritek  a kevesek hatalmának önös akcióit és programjait a Földön, akkor ez ösztönzést, lelkesedést és izgatottságot fog adni az Új Földetek szárba szökkenéséhez.

Természetesen ez egy folyamat lesz, ami megköveteli minden egyes embertől az aktív részvételt és motiváltságot, hogy felépülhessen az Új Föld és ellentétben más véleményekkel, amit elhintetnek köztetek, mi is valóban aktívan dolgozunk a bolygószintű Felemelkedésetekért és mindegyikőtök tudatának felemeléséért.

Nagyon hosszú ideje dolgoztunk fejlődésetek különböző aspektusain a színfalak mögött és majd ég felfedezitek és megismeritek, milyen mélyre ható az összefonódásunk a ti ügyeitekkel kapcsolatban, miközben ti magatok ráleltek az Akashához való hozzáféréshez és tudatába kerültök mindennek, éreztek és felismertek mindent, ami a Földeteken és a teremetésben mindenütt megtörtént.

Mi plejádokbeliek nagy segítségetekre voltunk a nukleáris robbanófejek és más romboló fegyverek deaktiválásában, melyek felrobbanása messze meghaladta volna az emberiség akaratszabadságának paramétereit [romboló ereje más világokra is kihat!!! –ford. megj.] és együttesen a szíriusziakkal és az andromédaiakkal az égboltotokon állomásoztunk, hogy a létrejött szennyeződés javarészét megtisztítsuk és meggyógyítsuk.

Értsétek meg, hogy a jövő, ami felé tartotok: Isteni, amit az emberiség igyekezete által ér el, de azt is értsétek meg, hogy továbbra is kaptok segítséget a spirituális birodalmakból.

Hatalmatok használata

Bátorítunk benneteket, hogy képességeitekkel tegyetek személyes teljességetek és biztonságotok megvalósításán felül, a kollektív egységesítéséért és építsétek fel jövőtöket. Szeretnénk annak megértését is elmélyíteni bennetek, hogy Felemelkedésetek különböző aspektusaiban támogatásban részesültök.

Fejlődésetek fontos aspektusa az egyéni felébredésetek és hatalmas erőtök és képességetek alkalmazása, mert egyénekként sokkal több változást tudtok teremteni, mint azt várnátok.

Az embereknek előrefelé kell haladniuk, növekedniük kell és fel kell kutatniuk önmaguk és fejlődésük minden aspektusát. A ti rendeltetésetek a kutató és kereső minőség, és a ti rendeltetésetek, hogy végül megtaláljátok helyeteket a teremetés Istenségében és kiteljesedésében, amiben léteztek.

Bátorítunk benneteket, hogy korlátlanul tanulmányozzátok és élvezzétek földi tapasztalatitokat, miközben a harmadik dimenziós Földön tartózkodtok, mert ez valóban egy egyedülálló tapasztalat.

A megtapasztalt helyzet semmissé válik, ha egy alacsonyabb dimenziós bolygón létezve nem volt egyedülálló, a kollektív illuzórikus elválasztottság és a meggyőződések, a gyűlölet és fájdalom által táplálva, amit jelenleg átéltek. De annak ellenére, hogy ez látszólag egy szörnyű helyzetnek tűnik, újra felfedezitek, hogy Földetek a kezdetektől szép és Isteni volt és most is az.

Érző növények és állatok

Látni fogjátok Gaia növény- és állatvilágának teljes tudatát és harmóniáját és sokan felnőnek a szeretet magasabb érzékelésébe, miközben megosztják azt a teremtményekkel, akikkel kapcsolatban úgy programoztak benneteket, hogy nem rendelkeznek gondolatokkal vagy érzelmekkel.

Adott időben az emberiség meg fogja érteni az érző állati és növényi tudatot és miközben ezt teszitek, felismeritek, hogy mindenkor kapcsolatban álltatok a körülöttetek lévő tudat mindegyik megnyilvánulási formájával.

A mód szerint, ahogyan az emberek bolygótokon élnek, domináló fajként tekintettek magukra, és ahogyan haladtok a jövő felé, le fogtok mondani az ilyen irányú életmódról, a státuszotokról, mint bolygótok vezére.

Képzeljetek el egy jövőt, amiben a növény- és állatvilágot ugyanolyan tisztelet illeti meg, amivel az emberek bánnak egymással. Képzeljetek el egy jövőt, amiben az állatok segítenek az észlelésetek folyamán és amiben az állatok aktívan veletek együtt dolgoznak, hogy felépítsétek az Új Földet.

Talán nagyon távolinak tűnik ennek az ötletnek a megvalósítása, de szeretettel kifejezésre juttatjuk, hogy ez valóban a jövő, ami felé tartotok. Az állatok képesek lesznek előrelépni a bolygótokon és megmutatják az embereknek, mit tudnak felajánlani nekik, azok számára, akik nem lépnek fel bántóan vagy ítélkezve, akik szeretettel fordulnak feléjük.

Soha többet nem lesz uralkodó az állatok és emberek közötti válaszfal, és magától értetődően így lesz ez az emberek között is.

Miközben a növény– és állatvilággal harmonikus jövőt képzelitek el, képzeljétek el az egymás közti harmóniát is. Képzeljétek el, hogy a bolygótokon mindegyik emberrel jól kijöttök és képesek vagytok szeretetet kifejezni egymás iránt, gyűlölet és acsarkodás helyett.

Képzeljetek el egy világot, ahol üdvözlik a vitákat [eszmecseréket] és támogatják őket, szem előtt tartva a közös alapokat, és ezeket harmóniával és tisztelettel juttatnák kifejezésre, elfogadva az egyéni meggyőződéseket.

Különböző vélemények a magasabb birodalmakban

Mi a magasabb dimenziókban sem vagyunk mindig egy véleményen bizonyos témákat illetően. Minden bizonnyal megvannak a különböző álláspontjaink, a Teremetőnk minden árnyalatával való kapcsolat ellenére, megbecsüljük a különbözőségeket véleményeinkben a különböző vitára bocsátott földi és/vagy világegyetemet érintő kérdésekkel a Felemelkedéssel kapcsolatban.

Véleménybeli és meggyőződésbeli különbözőségek a magasabb forrásokból származó különböző üzenetekben is kifejezésre juthatnak, ez pedig magyarázatot adhat, látszólag miért képviselnek különböző álláspontokat a különböző csatornák.

Ez bemutatásra került, a csatornázók egyéni látásmódja miatt, akik ezeket az üzenetek közvetítik, ez akkor játszik szerepet, ha a csatornázó egoja nem dolgozik megfelelően, hogy létrejöjjön egy filter nélküli kommunikáció, ezért megerősítjük, véleményeink valóban különbözhetnek egymástól.

Ahogy magunknál, úgy nálatok is kérjük, értékeljétek az egyedülálló meggyőződéseket vagy ideológiákat, mert ezzel valami grandiózust [hatalmasat] tesztek a lakosság felébresztése érdekében.

Képességetek, hogy kiterjeszkedjetek és kisugározzatok a magasabb energiák és érzékelés felé, mely zárat feloldotok, sokkal erőteljesebb, mint azt hinni meritek, és ezen szavak által közvetített energiák speciálisan arra lettek kitalálva, hogy segítsenek nektek megérteni személyes erőtöket és képességeteket. Miközben visszafelé növekedtek a magasabb dimenziók irányában, minden csatornátok megnyílik és új magasságokba nyújtóztok fel.

Aktiválódott az adott képességetek, ami átvisz benneteket a magasabb dimenziós energiákon keresztül és azt mondhatjuk, sokatok a magasabb dimenziók aktív csatornái/közvetítői, akik különböző módon jelenítik meg és fejlesztik képességeiket, amikor szándékukat kifejezik a kiteljesedésre.

Miközben sokatok szerepe kibővül, megkezdődnek az egyéni szerepek aspektusai is, minden eltűnik, amit réginek vagy ósdinak találtok. Vállaljátok fel személyes kiteljesedéseteket és miközben ezt teszitek, azt is fogadjátok magatokba Földetek Felemelkedése során, amivel együtt rezegtek, egy hullámhosszon vagytok.

Célotok az, és mindig az is volt, hogy a lakosságnak segítsetek a felébredésben. Ha a nyilvánosság bizonyos százaléka képes megérteni a kollektív Felemelkedésről szóló felvilágosítást, akkor ennek eredményeként képesek lesztek magasabb dimenziós levegőt lélegezni, annak tudatában, hogy sokat tettetek a bolygótok és a kollektív fejlődés érdekében.

Miközben átadjuk ezt a templomot [csatornázót] az Arktúrusziaknak, szeretettel kifejezésre juttatjuk, hogy folytatni fogjuk kíséreteteket. Minegyikőtök mellett ott állunk és beburkolunk mindenkit energiáinkba és érzeteinkbe. Mi valóban létezünk és valóságosak vagyunk, veletek vagyunk és továbbra is aktívan és boldogan dolgozunk bolygótokért és fejlődéséért.

Az Arktúrusziak beszélnek

Szeretettel üdvözlünk benneteket, Saan vagyok, aki a Galaktikus Föderáció Arktúruszi Tanácsainak nevében beszél.

Mi, akiket ti földönkívüli lénynek érzékeltek, a kollektívetek észleléséhez szeretnék fordulni. Mi, a ti időfogalmatok szerint hosszú ideje kapcsolatban vagyunk és voltunk a bolygótokkal és miközben nem követtük olyan erősen nyomon [fixálódtunk] a földi dolgaitokba, mint a plejádokbeliek és a szíriusziak, mégis érezzük és éreztetjük a Föld iránti szeretetünket és a megvalósításra irányuló segítségünket.

Mi nem vagyunk szörnylények, mint aminek filmeitekben és tévéműsoraitokban mutatnak minket, mi sokkal inkább emberek vagyunk, akik az adott bolygójukon fejlődtek és ahonnan kivándoroltak, hogy sok olyan más bolygót támogassanak a fejlődésükben, amennyi csak lehetséges.

Ez olyan dolog, ami teljesen természetesen történik meg, ha egy egyénekből összetevődő civilizáció fejlődik, kiterjed és mindannyiunk eme hatalmas teremtését kutatja és felveszi a kapcsolatot különböző más bolygókkal és civilizációkkal.

Bolygótokat visszatartották a kollektív fejlődésetek következő természetes lépésétől, az űrutazástól.

Igen, az űrutazással kapcsolatos érzékelésetek köré egy illúziót hoztak létre, aminek a fejlett országaitok aktív részesei. Fejlesztettek űrhajókat, szatelliteket és égitestek irányába utazásokat indítottak el.

Ezt az illúziót azért rendezték meg, hogy kollektívetek előtt elrejtsék a valódi űrutazásokat és technológiákat, amiket képesek megépíteni. Az űrbe indított rakéták meglehetősen túlkorosak a technológiát tekintve, hiszen az 1940-es években használtaknak felelnek meg.

Fizikai és spirituális fejlődés

Készen álltunk és szándékunkban is állt, hogy bevezessük kollektívetekbe ezt a fejlett és érzékelésre képes technológiát, de felismertük, hogy még hosszú út áll előttetek, ami kivezet a megtévesztésből, a megosztottságból és a gyűlöletből, ami még tapasztalható volt társadalmatokban.

A sötét titkos szövetség kevésbé képes megakadályozni az űrhajók észlelését vagy megakadályozni kollektíveteket abban, hogy a szabad felhasználású technológiákat formálisan is megismertesse a világotokkal.

A szabadon felhasználható [ingyenes] energiatechnológiát elnyomták a sötétek, olyan okokból kifolyólag, ami összefüggésbe hoztak a nemzetbiztonsággal, de az igazság az: aktívan dolgoztak azon, hogy visszatartsák a lakosság előtt az űrutazást és meggátolták annak felfedezését, hogy a Föld közelében olyan csillagrendszerek vannak, ahol a bolygókon teljesen fejlett társadalmak léteznek, akik aktívan kísérik Földetek fejlődését.

Az emberiség félreértette a bolygóton való fejlődés természetét, így tesznek sokan azok is, akik meghajolnak vallásaitok dogmái előtt, hogy a fejlődés nem egy konkrét fizikai folyamat, ez pedig nem engedi feltételezni, hogy megértsétek és elfogadjátok a spirituális birodalmak segítségével való növekedést.

Fejlődésetek fizikai és spirituális természetű, és ha ezt elismeritek, akkor láthatjuk társadalmatokat, amint azon dolgozik, hogy megértse és elérje a spirituális világot.

A technológia alapú stimulációk és elterelések, amikkel behálóznak titeket, aktívan visszatartanak igyekezetetektől és megakadályoznak benneteket, hogy ráleljetek a spirituális birodalmakkal való kapcsolatra. Ha ti írtok, csatornáztok vagy bármi mást tesztek a Föld Felemelkedése érdekében, értsétek meg, hogy igyekezetetekre valóban nagy szükség van.

A sötét titkos szövetség nem akarja, hogy az emberiség megértse, képesek vagytok felvenni velünk a kapcsolatot, mert tudják, hogy ti és mi aktívan fogunk azon dolgozni, hogy felfedjük a propagandát, amit létezésük köré kerekítettek.

Ez a propaganda természetét illetően tudat alatt működik, és filmekben, tévéműsorokban van elrejtve, e filmek rossz szándékának lehetőségét ki is zárjátok, hiszen ezek a földönkívüliek „nem valóságosak”. Ezek [a kitalált figurák] valóban nem azok, de a sötét titkos szövetség arra használja fel őket, hogy a lakosságot a földönkívüliekről és földön kívüli világokról egy fabrikált [manipulált] képet hozzon létre.

A félreértések felfedése megnyugtatás céljából

Ha a Felfedés során üdvözölnénk benneteket, elvárható, hogy ez sokaknak nehézséget okozhat, mert abból a „tényből” indulnának ki, hogy mi szörnylények vagyunk és azzal a céllal vagyunk itt és most a bolygótokon, hogy leigázzunk benneteket.

Valójában mi nem vagyunk ilyen lények, és mi megpróbálunk segítségetekre lenni, hogy megértsétek spirituális lényekkénti végtelen természeteteket. Támogatni szeretnénk benneteket, hogy megértsétek a képességeiteket és azokat teljes mértékben felhasználhassátok, ill. megpróbáljuk a létezésünket övező félreértéseket lecsillapítani.

Mindenekelőtt azon vagyunk, hogy sok szeretetet juttassunk kifejezésre, hogy lehetőleg sok lélek megnyílhasson. A szeretet teljes bőségének és végtelenségének újbóli felfedezése a ti legfontosabb célotok, miközben az alacsony szintű dimenziókban tartózkodtok, ill. ráébredni tudatos teremtő mivoltotokra.

Egyre több lélek kezdi el felismerni képességeit, hogy ő maga teremti tapasztalatait és miközben ezt teszik, nagyobb mértékben fedezik fel saját Isteni származásukat.

Folytassátok küldetéseteket szeretett Isteni lelkek.

Köszönet az Arktúruszi tanácsoknak, valamint SanJAsKanak és a Plejádokbeliek Tanácsának.Csatornázta: Wes Annac

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: Wes Annac


https://kristalyhang.wordpress.com