Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Fényhozók

2018-10-08

Fényhozók vagyunk, a Fény hazájából érkezünk hozzátok

 fényhozók.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Üdvözlünk bennetek, drága gyermekek! Fényhozók vagyunk, a Fény hazájából érkezünk hozzátok. Erőnket megérzitek, ha befogadjátok. Lássátok, a Fény létetek, hisz fényből dobban s árad szívetek. Legyen hát fényetek bennetek az irányító, mi utat mutat, mert Istentől való.

Gyermekek! Érezzétek magatokban az erőt, mely a Fényből jő, hisz mikor felpezsdül testetek, felfénylik lelketek, sugároztok, s körülöttetek vibrál az erő, az isteni éltető. Le sem tudjátok tagadni, mi igaz valótok: A FÉNY! Mi hozzátok mindig eljut, mert össze vagytok kötve fényszállal Atyátokkal, s e fényszál, több dimenzión által leér hozzátok, s élteti lelketek, mi igaz Szellemetek erejéből táplálkozik.

Mi, a fényangyalok látjuk ezt a fényt bennetek, s a fény erejéből megmondjuk hol tart fejlődésetek. A fény nekünk olyan, mint nektek a könyv, leolvasunk belőle mindent: erejéből, színéből, rezgéséből. Hisz lételemünk. Ha egyesülünk, bennünk is fénnyé válik minden, mert mi vagyunk, ahogy ti is, Istennek Fénye. Hisz Ő sugározza rátok, ha ti azt elfogadjátok, bennetek él, s e fénnyel összekapcsolódhattok Vele. S a Fényben megérzitek erejét. Bennetek ragyog!

De elmondtuk már nektek százféleképpen, hogy fénylelkek vagytok Isten erejében. Lássátok, érezzétek, tudjátok! Hogy Fény, mi mindent felépít, s ha visszabontanátok, csak a ragyogó csillogás, mit látnátok.

Próbáljátok ne szemetekkel, a földi embert látni, de lelki szemetek szíveteken át nyíljon meg, s pillantsa meg az emberben a Fényt! Mi ragyog! Mi körülveszi, s élteti! Ezt a fényt keressétek mindenben, lássátok, ahogy megcsillan. Hasonlítsátok össze, mennyire erős ebben vagy abban a Fény…próbáljatok ráhangolódni, s a Fényt keressétek!

Nézzétek úgy, képes vagyok meglátni, hisz fény vagyok, csak rá kell hangolódni. Énbennem a fény felfedezi a másik fényt! Mert a Fény a Fénnyel él, s a Fény a Fényt keresi, s a magához hasonlót találja.

Így értsétek: a fény bennetek útmutató, hisz Atyátok fénye hívogató, s azon a Fényszálon keresztül juttok haza, olyan ez, mint Ariadné fonala. Ahogy tekercselitek szívetekkel, s egyre közelebb juttok, ez a fényszál, ahogy bevon titeket, szívetek is egyre lángolóbb, hisz egyre több fényt fogadtok be utatokon, ahogy előre haladtok. Hisz a Fény bennetek összpontosul. Lássátok, a kivetülése bennetek ér véget, s bennetek is kezdődött, mikor elindultatok, hisz Atyátok belétek ültette, s Ő szívében van a vége.

Mikor elindultatok utatokra, e szálat kihúztátok, s hová vágytatok, eljutottatok. E szálat mindig érzitek magatokban, csak nem tudjátok, hogy ez az! Ez az összetartozás, a kapocs. A Fényszál, miben minden szeretet áramlik már. S ha Atyádhoz szólsz szíveden át, e fényszálon fut kérésed, s meghallja, mert benne rezeg a Szívében! Megpendíted, mint egy húrt, s a rezgés dimenziókon áthatol, s egyre erősödik hulláma, s Atyádhoz eljut, meghallja!

S mi fényangyalok látjuk és követjük, ahogy kérésed e fényszálon fut, világlik. Mint egy aranygyöngy, mi végighúzódik a szálon, mikor felfűzöd. Elindítod az egyik oldalon, s húzod végig, míg elérsz a másikhoz. Így fut rajta kérésed és imád. S minél szívbélibb ez a kérés, és minél szeretettelibb az erő, ez annál fénylőbb és annál gyorsabb haladása: a szeretet szárnyakat ad neki. Eléri máris időntúl és téren át a Mindenség közepében lakó Atyád.

Istened meghallja kérésed a Fényben, mert fényrezgését körbeöleli Szíve.

S hallja, gyermekem szólt!

- Mi baj, gyermekem, miért sír a szíved? Hallom idebent, mert elért szívembe hívásod, s érzem, amit te érzel, mert jó Atyád vagyok! Ha szomorú vagy, érzem a bánatod. S ha boldog vagy, osztozom az örömben, mit fölküldesz nekem. Minden érzésed és gondolatod, mi hozzám szól, Bennem itt szívemben felragyog. - így szól Atyátok, s tudjátok, Ő Egy veletek. Hát értsétek! Ha gorombák vagytok s szívtelenek, az néki is fáj! Ha segítők vagytok, és szeretettel teliek, örül veletek Szíve!

Hát ezért értsétek meg! Mivel Ő maga a Szent Szeretet, a Jóság, a Harmónia, a Bölcsesség, s a Boldogság, ha akaratát elfogadjátok, ezt sugározza rád! Ez jön a fényszáladon, ezt kapod meg Tőle. Ez az Akarata, nem más, ezt értsétek! Az Ő akarata nem az, megmondja, mit csinálj! Az Ő akarata a Fény szava, a Szeretet ereje, a Boldogság, s a Bölcsesség, mi létezik Benne. Ha elfogadod akaratát, e fényszálon, mi összeköt Véle, ezt sugározza rád. Ha akaratát elfogadod, ezt kapod: Szeretetet, Bölcsességet, Fényt, Biztonságot. S az erő és akarat megnyilvánul akkor benned, Általa. Mert benne leszel a Szent Akaratban! S e fényszálat tisztítsd meg! Ne legyen benne gát, akadály! Ne csomózd meg a Fény útját! Kérj minket, Fényangyalokat, hogy szálaidat szíved erejével bontsuk ki, mert ez a fényszál sok apró, millió, nagyon vékony fényfonálból áll. Mindegyik a maga módján, egyedi információt továbbít hozzád! Ha bármely fonálon, apró fényszálon elakad az erő, akkor korlátozottan kapod meg, s nem annyira éltető.

Hát kérjetek! Szívetek szeretetét indítsátok el! A fényszálon fölfelé Atyátokhoz! Mondjátok:

Fény angyalai, szívem szeretetével

Tisztítsátok meg fényfonalamat, kérlek

Szeretetem Fénye Atyámhoz sugárzik

Lebont minden gátat és akadályt máris.

Erőtökkel drága angyalok simogassátok szálaimat,

hogy egymás mellett haladva, egyenesen a Fénnyel,

Elérjenek akadálytalanul Atyám szívéhez!

Köszönöm néktek
 

Ne feledjétek, gyermekek, fényszálatok nemcsak Atyátokhoz vezet. De Földanyátok is össze van kötve véletek, szívetek szeretetével, fényszállal, az Ő Szíve is egy véletek! S míg emberként a Földön itt jártok, erőtöket, mi itt éltet Tőle kapjátok. Hát azt a szálat, mi összeköt vele, s ugyanúgy fényfonál, találd meg! Ott van az is szívedben! S ha Őt magad elé képzeled éltetőn, s fénylőn, szent Földanyádat, Gaia-t meglátod. Szívének sugarát, s azt is mi hozzád ér és összeköt Véle, tisztítsd meg szíved szeretetével.

Kérj minket:

- Fényangyalok! Kérlek segítsetek! Tisztítsátok meg fényszálaimat, mi Földanyámhoz ér le. Hogy tisztán és fényesen összekapcsolódhassunk, s földi életemben energiát, szeretetet áraszthassunk. Köszönjük!

S ha megtisztítottad mind a két fonalad, áraszd most szereteted fényét rajta, s érezd, ahogy tisztán, fénylőn, gyorsan, világokon át, elér mindenhová, hova küldöd. Ott felfényesedik, s Atyád arca is mosolyog, s Anyád Szent Szíve szikrázik szeretetedtől.

Lásd, ahogy visszaküldik ezeken a szálakon neked Ők is, és hatalmas erejük szívedben egyesül. Egyként élnek Benned! Szent erővel, Ők!

Köszönd meg Atyádnak, s Földanyának gondoskodását, s áldását feléd. S szereteted, mikor eszedbe jutnak, küldd el, s mond:

Szeretlek Atyám! Szeretlek Anyám! S az önmagam szeretete felétek száll, s megkapom tiéteket, eggyéválunk benne, mert bennem él a Fény örök Szeretete!


Drága lelkek! Mi, Fény angyalok köröttetek járunk és sugárzunk. Kérjétek a Fényt, hogy segítsünk néktek elárasztani szívetek, testetek. Hogy lelketek fényét felragyogtatva, életeteket borítsuk az örök Napba.

Áldottak legyetek! Isteni Fény veletek! Ámen

Forrás: Pusztai Orsolya