Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Hathorok üzenete

2018-10-10

Csökkenő energetikai torzulások, a szent kapocs és a „Forrás” szeretete

 Hathorok üzenete.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

Számtalan további javulás tapasztalható energetikai téren, egyre tisztább energia formájában áramlik be mindegyikőtök elméjébe és szívébe, amit azért küldenek, mert mindenki reagál rá. Mi, mint sokan mások, támogatjuk a sokatok által kutatott aktív tudatot, miközben magatokba fogadjátok és lehorgonyozzátok a Felemelkedési-energiákat.


Az általunk említett energiák tisztasága minden pillanatban egyre fokozódik, azért küldik le őket, hogy megteremtődjön a valóságotok és az fenntartható legyen, és ezért ezeknek az energiáknak az aktív felvétele döntő fontosságú a tudatosodás szempontjából.


Továbbra is ellátunk benneteket az energiákkal kapcsolatos friss információkkal, melyek utatok során felbukkannak, belépnek testetekbe és szellemetekben, mert ez az energia a korábbi időkben [is] jelentős és döntő szerepet játszott az emberiség fejlődésében.


Számtalanszor beszéltünk róla, hogy magasabb dimenziós lények által kerül leküldésre az energia, azért hogy valóságotok megteremtődjön és fenntartható maradjon. Ezek a lények a valóság különböző oktávjain [szintjein] léteznek és segítenek az energiák lefelé irányításában, hogy megtarthatóak legyenek a valóság oktávjai, melyek alacsonyabbak azokhoz képest, melyeken ők maguk léteznek.


A Napból felvett energia teremti a valóságot


Mi a Nap lényeitől kapjuk az energiát, hogy fenntartsuk a valóságotokat, ezt az energiát különböző magasabb dimenziós lelkek küldik le és lényegében tisztább területekről származik, mint az energiát fogadók létsíkja.


Az energia tisztasága, amiről itt beszélünk, birodalomról birodalomra haladva csökken le, minden lefelé történő zuhanással. A legalsóbb rangú entitások a Napotokban torzítják az energiákat, hogy létrehozzák a földi valóságotokat, mielőtt nekünk küldenék az energiát, hogy mi összehangoljuk ezeket a birodalmainkkal.


Mi ugyanezt a feladatot látjuk el az energiákkal, mielőtt a ti valóságotokba küldenénk le őket. Idővel, mialatt elérnek hozzátok, tisztaságuk jelentékeny csökkentésen esett át, azért, hogy ti képesek legyetek azt felvenni magatokba és hogy a saját tudatszinteteknek [oktávotoknak] megfelelő teremtésre használhassátok.


Mindegyikőtök a tudat különböző szintjein létezik, és így mindegyikőtök lépésenként fogadja magába ezt az energiát. Mint azt már korábban elmondtuk, mi [most] a valóságotokba küldött energiák tisztasági szintjét fokozatosan emeljük.


Ez a mi álláspontunkat tekintve azt jelenti, hogy ennek az energiának a tisztaságát minden alkalommal valamivel kevésbé torzítjuk, amikor testeiteknek és szellemeteknek küldjük le és bízhattok abban, kedves lelkek, hogy ezeket az energiákat folyamatosan küldjük nektek lefelé.


Ez alapvetően azt jelenti, hogy folyamatosan csökkentjük a valóságotokat létrehozó energiák torzított természetét. Igyekezetünk azt a célt szolgálja, hogy egyre tisztább tudatállapotok áramoljanak be a kollektív tudatba, hogy azokhoz alkalmazkodva lehessen felnőni. Az ilyen torzított természetű energiák aktív csökkentésével, amiket folyamatosan küldünk a valóságotokba, az időértelmezésetek szerint nem tart sokáig, míg a fokozatosan tisztább energiahatások tapasztalhatóvá válnak.


Szívesen felajánljuk tanácsainkat és energiánkat


Valójában minden nyílt elméjű és szívű ember számára világos, aki keresi a világotokon történő változások nyomait, hogy fizikai valóságotok a jelenlegi energiákat tükrözi.


Körülöttetek mindenütt olyan lelkek élnek, akiknek a megvilágosodást szolgáló céljaik és programjaik [terveik] vannak, amikkel támogatják az emberiség kollektíváját és segítik minden világotokon élő léleknek a Fény felismerését.


Ennek a felismerésnek a képessége, hogy végeredményben aktív érdeklődést mutassatok a számotokra küldött energiák befogadására, még ha ez tudat alatt is történik, rámutat a motivációra, elszántságra és megértésre mindennel kapcsolatban, amit szükséges megtenni a bolygótokon.


Valóban sok dolgot kell megtenni az előttetek álló időkben, mielőtt világotok megtapasztalhatná számtalan galaktikus faj és felemelkedett lény jelenlétét, akik hozzánk hasonlóan szívesen ellátnak tanácsokkal és energiákkal a Föld teljességének helyreállításában. A munka során majd mélyrehatóbban elmagyarázzuk az energiákkal kapcsolatos tudnivalókat, amik segíteni fogják fejlődéseteket és a tudatos tapasztalás elérését.


Ha olyan pozícióba [szintre] emelkedtek fel, ahol megértitek a struktúra és a harmónia dimenzióit, melyben léteztek, elcsodálkoztok a Teremtő csodálatos technikáján, ahogyan az alacsonyabb dimenziós világokat teremti. A Teremtőnk beültette a tudat területeire a teremtés folyamatát, mely a különböző magasabb dimenziós szinteken helyezkednek el, ami felé ti is növekedtek.


Ha egy lélek alacsony dimenziós aspektusú teremtésekbe merészkedik le, akkor egy szent és örökre fenntartott kapocs marad közte és a Teremtő között, a Forrás birodalmaihoz, függően a saját dimenziós származástól, ill. a tudat különböző más dimenziói és szintjei szerint.


Egy szikrával rendelkeztek ~ egy belső lánggal, ami kiolthatatlan.


Természetesen egyes lelkek világotokon, akik aktívan szolgálják önmagukat, majdnem teljesen megfojtották belső lángjukat, de a Teremtőnk szeretetét és a saját szent kapcsot a Forrás birodalmaival, nem lehet soha teljesen eltörölni.


A Forrás szeretete korlátlan


Egy alsóbb dimenziós lélek tagadhatja a Teremtő létezését, de minden érdektelen [üres] Istennel kapcsolatos koncepciót meghalad a Teremtő szeretete, ami évezredek óta jelen van világotokon.


A Forrás tiszta szeretete mindenegyes tudatos lény irányában sugárzik, aki a fent említett kapcsolatot fenntartja. Ez a szeretet korlátlan és a teremetés és tudat minden aspektusához örökre áramlik a Forrás Mindenható struktúráján keresztül, hogy utat találjon a kifejeződéshez.


Fontos minden léleknek, minden teremetési területen felismernie, hogy a szeretet Forrása végtelen, és ha ’kopogtatnak az ajtaján’, akkor ott rátalál az ebből származó korlátlan kapcsolatra és óriási előnyre tesz szert. Ezt megmutatták minden ébredő léleknek, akik megnyíltak és létrehoztak egy csodás és folyamatos kapcsolatot a magasabb dimenziókkal.


Megőrizhetitek a Forrás birodalmaival való energetikai kapcsolatot és rátalálhattok a képességetekre, hogy átlássátok [az Isteni struktúrák] működését, felismerhetitek és megérthetitek valóságotok teremtésének nagy mechanizmusait.


Még egyszer ~ veletek leszünk, segítünk bepillantást nyerni a valóságotok teremtésébe, használni fogunk energia- és hangfrekvenciákat és segítünk megérteni, hogy minden kedves lélek által sugárzott harmonikus energia, a kollektív tudatban exponenciálisan növekedni fog [fokozódik].


Ezzel azt szeretnénk kifejezni, hogy minden tőletek eredő jó [harmonikus] rezgés, a világotok teljes kollektívájára hatással van. Minden egyes embert befolyásolnak az érzések, amiket ti választotok a földi teendőitek elvégzése során.


A Földön közületek azok, akik egy megvilágosító küldetéssel és céllal rendelkeznek, felismerhetik a fontosságát a természetes középpontban való maradásnak [egyensúly megőrzésének], ha bizonyos dolgok eltérítenék szándékától. Megtalálhatják bensőjükben a lelkesítő és boldog tudatállapotokat, amik bármikor elvezetik őket a magasabb területekre és kifejeződésekbe, ha ezeket kifejezésre juttatják földi életük során [gyakorolják].


Intelligens, megvilágosodott lelkek


Ti vagytok a legintelligensebb és „legmegvilágosodottabb” lelkek és ezt nem azért mondjuk, hogy egótok étvágyát elégítsük ki. Megpróbáljuk mindnyájatokban megnyitni a megértés kapuját, hogy ti valóban egy nagyszerű cél érdekében vagytok a Földön és hogy sokatok azért jött, hogy bizonyos módon helyreállítsa a Földet, mert úgy érzitek, ezt képesek vagytok magatok megtenni.


Azok, akik utat mutatnak vagy idő előtt aktiválódott bennük a felemelkedési energia és azok a lelkek, akik a különböző magasabb dimenziós energiát tisztán testesítik meg és árasztják magukból, számtalan korábbi élet során és tapasztalatgyűjtéssel felkészítésre kerültek erre a szerepre itt a Földön.


Valójában a döntő többségetek sikeres [gyümölcsöző] földi inkarnációkat tudhat a háta mögött és amikor sikerest mondunk, akkor közületek százakra sőt ezrekre gondolunk. Képesek voltatok, annyi életet igénybe venni, amennyit az alacsonyabb dimenziós földi ciklushoz szükség volt, hogy megismerjétek ezen szeretett bolygó minden aspektusát. Számos kultúrához csatlakoztatok és részesei voltatok annak a kultúrának aminek mostani megtestesülésetek folyamán is vagytok.


Sokatok mindegyik fajban megfordult [inkarnációja alatt], mindegyik korban, mindegyik vallásban, mindegyik társadalomban és civilizációban, ami a világon létre jött. Bízzatok kedves lelkek ~ volt belőle bőven részetek.


A Belső Föld és az Emelkedési energiák


Még nem világosítottak fel benneteket a különböző társadalmakról, amik léteznek, amik a ti világotokon léteztek. Az egyik legfontosabb felfedés minden kedves lélek számára megtudni, hogy a Föld belsejében, a földfelszín alatt élet van.


Rengeteg ember dolgozott azon, hogy ez az igazság napvilágot láthasson, a múlttal és a Belső-Föld létezésével kapcsolatban. Messzemenőkig eltussolták, mert a korábbi negativitáshoz húzó entitások a külső járatokat megszállás alatt tartották és mindenekelőtt eltussolták egy felemelkedett társadalom jelenlétét mélyen a földfelszín alatt.


Az emberiség erről és sok más dologról a felemelkedő energiák és a növekvő tudásszomj hatására fog tudomást szerezni és mindenki hozzáfoghat a Fény befogadásához és az előhívásához [aktív használatához], amit legbelül érezhettek. Növekszik egymás megértése az emberiség soraiban és a teljes teremtés megértése is, ez pedig létrehoz egy új szellemet és szívet a kollektív teljességében.


Ilyen általános jellegű előrejelzéseket hatalmunkban áll adni, mert különböző idősíkokon látjuk Földeteket Egy időben látjuk az 5. dimenziós Földeteket és a veletek való kommunikációt kedves lelkek a specifikus időfrekvenciátokban.


Miközben az alacsonyabb dimenziós Földön tapasztaljátok az idő lineáris irányát és mozgását, mi a Mostban nem tapasztalunk ilyen típusú torzításokat a végtelen pillanatban és megpróbálunk segíteni az idő illuzórikus természetének megértésében. Az illúzió segítségetekre volt, hogy fenntarthassátok tapasztalataitokat a valóságotokon belül, ami azonban ugyanolyan illuzórikus a magasabb birodalmakhoz képest, ami felé növekedtek.


Szeretet: Egy célzott téma


Miközben üzenetünk végéhez érünk, szeretnénk mindazok felé külön kifejezni szeretetünket, akik továbbra is odaadással szolgálnak. Észrevehettétek, hogy az utóbbi időben a szeretet témája sok csatornázónk által lejegyzett üzenetben megjelenik, ennek oka, hogy mindegyikőnk, akik hozzátok beszélünk, a szeretetre emlékeztet benneteket.


Kapcsolatunk továbbra is gyümölcsöző marad, mert mi továbbra is azon vagyunk, hogy mindent megértsetek a magasabb dimenziókról, amire eddig még nem voltatok képesek. Örüljetek a jövőtöknek, legkedvesebb lelkek, mert miden pillanatban ott áll előttetek.


Köszönet a Föld-Nap-Asztrális szintek Hathorjainak.


Hathorok üzenete1.jpg


Kép forrása: Pinterest.com


Csatornázta: Wes Annac
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://aquariusparadigm.com
http://kristalyhang.wordpress.com/