Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A TUDATOSSÁG MEGEMELÉSE

2024-01-29

Hogyan emelhető fel a tudatosság szintje

 medi teremtő tudat másolata.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

A TUDATOSSÁG MEGEMELÉSE

 

Mielőtt fel szeretnétek emelni tudatosságotok szintjét, az alábbiakhoz hasonló kérdéseket tehetnétek fel magatoknak:

 
•Mit jelent felemelni a tudatosságom szintjét?

•Miért tenném ezt?

•Mi történik azzal, aki úgy dönt, hogy megemeli a tudatosságának szintjét?

•Milyen hatással van ez a jelenlegi életemre?

•Mit eredményezne egy olyan spirituális utazás, mely szó szerint sosem ér véget?

 
Az, hogy miképpen lehet valakinek emelni a tudatosságát, egy igen tág fogalom, mellyel egy komplett enciklopédiát lehetne megtölteni abban az esetben, ha könyvírásra adnánk fejünket.

Azt válaszolhatnánk a kérdésre, hogy a csiszolt gyémánt alakjához, mely sok ezer lapból áll, hasonlítható a válasz - a gyémánt minden fazettája a tudatosság emelésének egy-egy lehetséges útját szimbolizálja aképpen, hogyan emelhető ez, az életről alkotott jelenlegi megértésetek fölé és azon túl a bolygón.

Ahogyan elkezdtek töprengeni a szívetek mélyén az efféle kérdéseken, már benne is vagytok a folyamatban.

A saját Isten-Énetek megjelenik, oly mértékben, amennyire azt megengeditek számára.
 
Részesíteni fog benneteket figyelmeztetéseiben és kalauzolni is fog mindvégig, utatok során. Mert ez bizony folyamat a javából, kedveseim. Fokról fokra tárul fel előttetek saját személyes ösvényetek, cselekedeteitek és azok intenzitásának függvényében.

Amint egyre jobban megértitek a fenti kérdések lehetséges válaszait, a tudatosságotok megemelése sokkal könnyebbé válhat. Majdhogynem egy örömteli játékot készíthettek a vele járó számtalan megtapasztalásból.

Hadd adjam meg nektek - amennyiben elfogadjátok - a kérdések rövid magyarázatát. A koncepciók több ezerszeresre duzzasztásának viszont már a ti házi feladatotok lesz; nem is az elmétekben, hanem a szívetekben végrehajtva mindezt.

 

A szívetek, kedveseim, lelketek legvégső, legfenségesebb intelligenciája.

Mit jelent kiterjeszteni, avagy megemelni a tudatosságotokat?
 
Azt jelenti, hogy jóval éberebbé váltok életetek minden szintjére, aspektusára. Többé nem robotpilóta-üzemmódban éltek.

Ez azt jelenti, hogy megszüntetitek életetekben az őrületet, legalább néhány rövidebb időszakra naponta, hogy meditáltok, elmélkedtek a "Valódi Énetek" felfedezésén. Kezdetek kinyílni az összes lehetségességre. Fedezzétek fel a körülöttetek lévő dolgok csodálatosságát a természetben, szerte a bolygón és az egész Univerzumban. Fedezzétek fel a Föld többi birodalmainak bonyolultságát, amelyekre ezidáig semmilyen figyelmet nem szenteltetek. Fedezzétek fel a szíveteket és azt az arany angyalt, aki ott él bennetek, valamint azt, hogy Isten-Énetek akik valójában vagytok, egy másik aspektusa örökkévaló identitásotoknak

Kezdjétek el felfedezni annak a lénynek mérhetetlen nagyságát, Szeretetének és Türelmének csodáit, akit Föld Anyának hívunk. Ő ad életet, energiát és intelligenciát nyújt az összes látható és nem látható birodalom élő részecskéinek. A ti Föld Anyátok volt az, aki évmilliók evolúciós folyamata során, testével megfelelő platformot biztosított nektek saját fejlődésetekhez. Ahogy tisztelitek Őt és az Ő Testét, ő lesz az, ki rendkívül sokat segíthet a rezgésetek és tudatosságotok felemelésében. Kezdjétek most önfelfedezésetek legcsodálatosabb utazását azért, hogy megtudjátok, kik is vagytok valójában, hogy ti egy határtalan isteni lény vagytok, aki időlegesen most emberi tapasztalások közepette létezik.
 
Miért akarnám megemelni a tudatosságomat?

Az emberi lét megtapasztalása nagyon nehéz volt, tele kihívásokkal a Földön az elmúlt pár ezer év során, főleg az itteni lakosság tudatosságszintjének zuhanása miatt. Fokozatosan megengedtétek magatoknak, hogy az első három aranykor dicsőségének magasságaiból leereszkedjetek a jelenlegi életminőségeitekbe, ahol nem tudtok már - mert a fátyol miatt nem látszik -, arról az Isteni lényről, akik valójában vagytok. Az emberek nagy mértékben, vagy teljesen elvesztették kapcsolatukat saját Isteni Énjükkel és sokan, roppant sokféle módon egy rajtuk kívül található Istent imádnak.

Amint ismét a saját Isteni Énetek szintjére emelitek a tudatosságotokat, teljes valójában magatokhoz ölelve az isteniségeteket, az összes korábbi ajándék, amit isteni előjogotok által kaptatok, ismét használhatóvá válik a számotokra. Újra, ismét képesek lesztek megmutatni a mindennapi életetekben azt a könnyed, varázslatos, bájos és korlátoktól mentes Isteni lényt, akik a fátylon túl, valójában vagytok.

Örökre felemelkedtek a fájdalmak és szenvedések fölé, melyekben eddig éltetek.
 
Mi történik azokkal, akik megemelik a tudatossági szintjüket?

Hasznos lehet a számotokra, hogy időt szakítotok arra, hogy felismerjétek, mennyire korlátok közé szorítottak vagytok. Legközelebb pedig gondolkozzatok el azon, hogy mi az igazi jelentése a szabadságnak és mit jelent nektek, személy szerint a szabadság. Döntsétek el, mit akartok az életetekben. Mit szeretnétek kibontani, megteremteni ebből? Mik az álmaitok? Mit szeretnétek kinyilvánítani az életetekben vagy milyenné szeretnétek válni jelenlegi inkarnációtok során? Melyek a céljaitok? Felismeritek-e, hogy mindezek a tieitek lehetnek, amint a korlátozott észlelésetek fölé emelitek tudatosságotokat? Mi is így teremtettük meg a paradicsomot és a tökéletes életet Telosban.

Kitártuk a szívünket és az elménket, hogy érzékeljük azt a tökélyt és határtalanságot, amilyennek az életnek lennie kell ezen a bolygón.

Így volt ez három hosszú aranykor évmillióin át, mielőtt a tudatosság a mélybe zuhant. Az emberiség bukása nem azért történt meg, mert Éva megevett egy almát, ahogyan közületek még jópáran hiszik. Ez egy allegória vagy metafora. Annak idején az ottani magas szintű tudatosság beleegyezett, hogy a mélybe szálljon. Ezt a dualitás megtapasztalásának a vágya hozta létre, hogy felfedezhetővé váljon, milyen elszeparáltnak lenni Istentől. Ez hozta létre akkor azt a rést az ott uralkodó tökéletességben és a magas tudatosság varázslatában, amin keresztül fokozatosan le lehetett ereszkedni abba a dualitásba, amiben jelenleg léteztek, amit most tapasztaltok. Korábbi tudásotok elveszett a külső éberségetek érdekében, mondjuk azt, hogy néhány évmilliócskára.

Ez azt jelenti, szeretteim, hogy ez a tudás még mindig ott van mélyen elrejtve a lelketekben, a tudatalattitokban, amit újra ébreszthettek, újjáéleszthettek. Amint eleresztitek a hibás és eltorzult hitrendszereiteket, hogy korlátok közé szorítottak vagytok, képessé váltok ismét emlékezni a korábbi állapototokra és teljes mértékben képesek lesztek manifesztálni azt a jelenlegi fizikai életetekben.

Milyen hatása lesz ennek a mostani életemre?
 
Amint emelni kezditek a tudatosságotokat, a vágyaitok, az érdeklődési körötök és a prioritásaitok meg fognak változni. Elkezditek felismerni, hogy ti, és csak ti vagytok saját életetek teremtői, és sorsotok hajójának a kapitányai minden külső látszat ellenére. Az új éberségeteket és a növekvő tudást - amit a tudatosságotok emelésével értek el - arra fogjátok felhasználni, hogy új valóságot teremtsetek magatok és szeretteitek számára, olyan korlátoktól mentes valóságot, melyre mindig is vágytatok.

Olyan életet kezdtek teremteni magatoknak, melyben több szépség, több öröm, több könnyedség, áramlás, szeretet és boldogság lesz, mint amit valaha is el tudtatok volna képzelni. Így fog az emelkedő tudatosságtok hatni a jelenlegi életetekre. Fokozatosan, ahogyan elkezditek kitárni a szíveiteket az új realitás lehetségességeire, amint elkezditek megtisztítani az érzelmi és mentális testeteket a régi hitrendszerektől, amelyek nem szolgálnak benneteket többé, valamint a jelenlegi korlátaitok között tartanak fogva benneteket, az összes vágyatok és álmotok manifesztálódni kezd a valóságotokban. Szabadon fogtok élni egy olyan életet, amit mindig is akartatok és nem számít miféle is az a vágy.
 
Mi lesz az eredménye a tudatosságom emelésének?
 
Az eredményei végtelenek és korlátlanok. Kozmikus evolúciótok során, a tudatosság emelését örökké folytatni fogjátok, az örökkévalóságban. Fel fogjátok ismerni a valós identitásotokat mint Isten / Istennő, mint a Szeretet gyermekét, akit a Szerelem teremtett meg. Tudni fogjátok, hogy a Szeretetből jöttetek, és egyre növekvő Szeretetbe fogtok tovább terjeszkedni. A legdicsőségesebb, legmindentudóbb Isten gyermekei vagytok, aki ugyanilyen jellemzőkkel lett megteremtve, erre a képre duplikálva, semmivel sem kevesebbre. Elveszett emlékeitek visszatérnek, amennyiben ezt akarjátok.

Még ha sziklákat, kőtömböket is kell elmozdítani az útból; ha vannak tövisek is még, melyek szétszaggatják az egyenletességet, ha néha nagyon meredek emelkedőket kell meghódítani az utazásotok kezdetén, akadályozva benneteket a kis skatulyátokból való kilépésben, amiben eddig éltetek, s próbáljátok felfedezni mi az, ami még hozzáférhető számotokra ezen a bolygón. Az Igazságnak ez a keresése nyithat meg számotokra egy olyan életet, amelyben az öröm és a csodák eddigi legmerészebb álmaitokat is messze felülmúlják.

Kérdezzétek meg saját magatoktól: egyedüli civilizációban élünk-e, vagy mindnyájan testvérek és nővérek vagyunk, akik ugyanazon Teremtő Szeretetének szülöttei? Egyedül vagy-e, vagy pedig egy olyan teremtés része vagy, mely végtelenül nagy, korlátlan számú változatossággal bír? Amint kibújtok a skatulyából, amiben eddig éltetek, bizonyára felismeritek a "valódi világot," és rájöttök, hogy a skatulyáitok merő illúziók voltak, mivel nem vagytok elszeparálva semmitől és senkitől és nem vagytok egyedül. Része vagytok Mindannak, Ami Van, a végtelen Szeretetnek.

Mit jelent a Mennybeemelkedés hullámának a meglovaglása?

Végső fokon a végzetetek az, hogy emeljétek a tudatosságotokat a dicsőségből a még nagyobb dicsőség felé, az örökkévalóságig. A legtöbb ember a felszínen arról álmodik, hogy a mennybe kerül, amikor meghal. Most azzal az új ciklussal, ami most bontakozik ki a bolygón, nem kell többé meghaljatok azért, hogy a mennybe kerülhessetek. A menny nagyon hamar itt fog manifesztálódni a Földön mindazok számára, akik úgy döntenek, hogy meglovagolják a Mennybemenetel hullámát. Hát nem a legkáprázatosabb utazásotok kezdődik most el? Vagy úgy döntesz, hogy megmaradsz az emberi tudat béklyóiban? Ahogy felmerülnek bennetek ezek a kérdések, elkezdődik a megszentelt utazás - amiben esetleg már benne is vagytok a fejetek búbjáig.

Tárjátok ki a szíveteket és tudatosságotok a Föld egyéb más birodalmai felé is. Fel fogjátok fedezni, mind mennyire harmonikusak és varázslatosak. Próbáljátok megérteni, mi az állatok által betöltött szerep ezen a bolygón, és azt, hogy ők szintén hogyan tudnak nektek segíteni. Azonkívül, hogy az emberek kategóriákba rendezték az állatokat fajok, kinézetük, méretük és ivaruk szerint, vajmi keveset tudnak az állatok szerepéről. Nyissátok ki a szíveteket és az elméteket a felettetek, alattatok és körülöttetek lévő látható és láthatatlan felé, amit sosem figyeltetek meg. Amint így tesztek, kezditek megnyitni magatokat a feltétel nélküli szeretet és olyan csodák előtt, amelyek megemelik a tudatosságot a bolygót most elárasztó energia hullámaival.

Mennybemeneteletek a Szabadságba, a bolygón eltöltött életeitek ezreinek a megkoronázása, ennek megszületése és kifejlődése történik éppen.

A Föld történetében sosem volt még ilyen alkalom, hogy ennyire egyszerű lett volna a mennybemenetel mint mostanság, amit a Föld Anya kínál most nektek. Meglovagoljátok-e ezt a mennybe vezető hullámot Vele? A mennybemeneteletek a spirituális szabadságba volt az idők kezdete óta tartó összes inkarnációtok végső célja. Ez a cél nagyon-nagyon sokáig elsiklott előletek, a legtöbben közületek teljesen el is feledtétek, hogy ez lett volna mindegyik inkarnációtok végső célja, hogy részesítsétek magatokat a szükséges spirituális beavatásokban, melyek végül is eljuttatnak benneteket ehhez a célhoz.

Eddig a Föld egész történelme során nem volt precedens arra, hogy a mennybemenetel a Szabadságba és az Isteni Kegyelem csupán pár év leforgása alatt elérhető lett volna. Éltek most ezzel, vagy vártok rá megint 25.000 évet a következő körig egy másik bolygón, ugyanazokat a nehézségeket megtapasztalva, mint amelyekkel oly hosszú ideje már folyamatosan küszködtök? A döntés a tiétek, kedveseim. Szeretettel és Együttérzéssel küldöm nektek ezt az ébresztő hívást.

Adama vagyok, barátotok és testvéretek.

 

tudat 7.jpg
 

Kép forrása: Pinterest.com  

 Közvetítette: Aurelia Louise Jones