Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Kryon közvetítés

2018-10-08

A spiritualitás eredete - közvetítés és Interjú Kryon közvetítöjével

 Kryon közvetítés.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Kryon közvetítés Lee Carroll csatornázásában a földi spiritualitás eredetéről, fejlődéséről.

Delphi University, Bölcsesség Temploma

Üdvözletem, Kedveseim, Kryon vagyok a mágneses szolgálattól. Ez az Emberi Lény hangja, amit most mindannyian hallgattok, ugye? Ugyanúgy ez az Emberi Lény hangja a hallgatóság számára, akik szintén a mostban vannak. A jövőről beszélek, mert én kvantum állapotban vagyok; az olvasótábor és a hallgatóság energiája megegyezik, mert azok, akik itt vannak velem szemben 3D-ben, számomra ugyanolyanok, mint azok, akik ezt olvassák. És újból megkérdezem: Ki is az, aki beszél? Egy emberi lény, aki úgy tesz, mintha különleges lenne? Ezt nyíltan megkérdezzük, mert itt az ideje, Emberi Lény, hogy megvizsgáld a teremben lévő energiát magaddal szemben. Azok számára, akik valós időben itt vannak, van egy energia, mely kiáramlik ebből a székből. Néhányan úgy fogják érezni, hogy feláll a hajuk, mert a bölcsesség egy olyan helyszínén vagytok, mely azzal a szándékkal lett megteremtve, hogy Isten ezen a helyen barátként megmutatkozhasson, és hogy a Szellem igazsága magából a teremben lévő Emberi Lények sejtstruktúrájából sugározódjon. Ez az, ami most történik. Még az itt levő faanyag szövetei is tudatában vannak az emberiség gyógyulásának a megtestesülésében. Ez ezekben a székekben történt, ahol ültök, kedveseim, amikről mi mind tudunk, mert mi is mindig itt voltunk.

Tudtuk, hogy kik fognak a székekben ülni, és ismertük a potenciálokat, hogy ki fogják olvasni – mindezt még mielőtt ez megtörtént volna. Ez nem jövendőmondás, hanem csak a valószínűségekről szól. Újból elmondjuk, hogy a bolygó összes szent iratát, a legmélyrehatóbb történelmi iratokat, melyek spirituális jellemzőket hordoznak, Emberi Lények írták és mondták, mindegyiket. Isten egyiket sem írta. Emberek írták az összeset. Ők írták, a szándékukkal, saját kezűleg, különböző városokban levő barátaikkal kommunikálva, néhányuk rabságban, börtönben, néhányuk negatív körülményekkel elborítva. Mindegyikük kinyilatkozta a szívében levő örömöt, mert valami speciálisat találtak. Ezek a föld szentírásai, mindegyikük Emberek által írva. Most ezen a helyen még több bölcsességet adunk elő, és egyesülünk az épület és a templomának a nevével (Delphi Egyetem Bölcsesség Temploma).

20 évvel ezelőtt mutatkoztam meg ebben a formában, azon Emberi Lény által csatornázva, aki most a székben ül. Noha itt vagyok, korábban, mint ahogy a föld föld lett, csak a váltás kezdetén kaptam engedélyt megkezdeni azt a kommunikációs folyamatot, ami most veletek együtt történik. Az üzenet állandó, folyamatos, sosem ellentmondásos és sosem zavaros. Összefüggő és sosem önmagával versengő. Az üzenet a kezdettől fogva az, hogy ez a váltás időszaka, és ez itt áll előttetek, ahogy ezeket a szavakat olvassátok.

A régiek tudták mindezt...

Hadd beszéljek a spiritualizmusról általánosan. Az ősök intuitívan magukban hordozták a “Szellem titkait”, amiket ma New Age-nek (Új Kor) hívtok. Semmi új nincs ezekben a jellemzőkben, mert ezek az emberiséggel egyidősek. Az ősök hite szerint ezek egyáltalán nem voltak titkok. Nem kellett, hogy azok legyenek. Igazából semmi sem versengett velük és a régiek nyíltan elfogadták, hogy a Gaia nevű bolygónak van egy energiája, mely szorosan együttműködik az Emberi Lényekkel. Táplálta őket; öltöztette őket; bölcsességet adott nekik. Az Emberek a gyermekeik születését a föld energiája körül ünnepelték. A gyermekeiket az őseik után nevezték el különböző okok miatt, beleértve azt a hitet is, hogy a gyermekeik a saját őseik voltak! Az az életkör, amit reinkarnációnak hívnak, valóságként volt elfogadva, és intuitív tudás volt olyan társadalmak számára az egész bolygón, melyek egymást soha nem is látták és nem is tudtak a másik létezéséről. És mégis ma ezt az összes ősi hitrendszert a New Age-etek részeiként fogjátok fel.

A történelem során ezek a hitrendszerbeli jellemzők érlelődtek, mígnem a bolygó energiája eléggé kifejlődött ahhoz, hogy a mesterek elkezdhessenek feltűnni. Ők mesterek voltak, akik azért jöttek, hogy megmutassák, hogy az emberiség hogyan veheti használatba ezeket az intuitív jellemzőket és hogyan tud a bolygó számára változást létrehozni. A mesterek a mesterlétet oktatták, de az emberek csak imádni akarták őket. A mesterek jöttek, egyesével, és az Emberek megsemmisítették őket, egyesével. Ez a mártíromság új rendszereket hozott létre, mert most már voltak próféták, akiket imádni lehetett és a föld hitrendszerei elkezdtek váltani és változni és az ősök szokásainak föld alá kellett kerülniük. Tehát amiről ezen a bölcsességhelyen beszélünk, az valójában nem metafizika és nem a New Age. Ez alapvető intuitív spiritualizmus. Ez az, amit az ősök tudtak, és amit előrevittek, és ami információ eddig rejtve kellett legyen és a „titkokká” vált.

A titkok elkezdődtek – Az ősi tudás megőrzése

El akarlak vinni benneteket egy helyre, metaforikusan. Ez egy valódi hely és a történelemben valóban megtörtént. Hadd vigyelek el titeket egy nem túl régi időbe, kevesebb, mint 300 évre. Elviszlek titeket egy terembe, mely idős emberekkel van tele, mind vezetők, mind szakemberek. Néhányan kormánytisztviselők voltak, néhányan jogi vezetők, még egy templomi elöljáró is volt köztük. Titokban találkoztak, körben ülve, egy fontos találkozón, melyet nem fogunk név vagy helyszín, vagy város alapján azonosítani, de megtörtént. A találkozó egy megállapodás volt, hogy különböző módokon folytatni kell a titkokat, társadalmi szervezeteket használva fedőszervként. Ez volt az az időszak, amikor az intuitív spirituális gondolatokat gonosznak kezdték tartani, ahol az alapvető Emberi természetet úgy tanították, hogy az a sötétségből származik, és ahol a Szellem ajándékait úgy tekintették, mint az ördög munkáját. Valamit tenniük kellett, hogy megőrizzék Isten egyszerű igazságait, melyek korszakok óta az emberiséggel voltak, de amelyeket most fenyegettek. A „modern vallás” születése történt és elkezdték tanítani, hogy az emberiség szennyezetten született, nem pedig meghatalmazottan, és hogy a próféták kezében volt mindennek a kulcsa, így tehát követni és imádni kell őket még a halálban is. A spiritualitást egy olyan csomagba definiálták újra, mely töredezett és személytelen volt. Az emberek elkezdtek 3D-s szabályokat írni, hogy „hogyan kövessünk és imádjunk” és az emberek az erőt mindezekből merítették. Az emberiség elkezdett egy spirituális sötétségbe csúszni, amit mitológiával, szenvedéssel, halállal, háborúkkal és gyűlölettel töltöttek meg, mindezt Isten nevében.

Az első dolog, amit ezek az idős emberek tettek, hogy kihúzták az, amit úgy éreztek, hogy az „energia öltözéke” volt – a kristályokat. Ezeket a köveket [kristályokat] belehelyezték az általuk alkotott körbe, egy nagyon érdekes mintázat alapján. Ez a mintázat ma dupla tetrahedron néven ismert, és számukra egy szent forma volt. A kristályok a velük szemben levő padlóra kerültek és az emberek elkezdtek énekelni. Szöveg nélküli dallamokat énekeltek, mert elismert volt, hogy az Emberi hang megteremti a szentség egy energiáját. Istent úgy látták, mint „bennük levőt”, és megtöltötték a termet hangokkal, hogy megtisztítsák, amit tenni kívántak. Sok gyertyát gyújtottak, nem azért, mert a gyertyák bármennyire is még szentebbé tették volna, hanem mert nem volt elektromosságuk. [Kryon humor] Ez különös, mert ezt a jellemzőt még mindig magatokkal hordozzátok, mint ennek az időnek a magemlékezete, amikor is az igazságot el kellett rejteni.

Ennek a teremnek a döntései teremtették meg a titkos szervezetek magjait, melyek évtizedekre, évszázadokra elterjedtek a bolygón. Néhány ilyen szervezet virágzott és félreértették őket, mások átalakultak és átváltoztak más szervezetekbe, amikor a tagság mohóvá vált. Néhányan a titkokat a hatalomért akarták használni. Néhányan magukat a „Megvilágosodottaknak” nevezték. De nem voltak azok. És mások megtartották a titkokat saját maguknak, nagyon keveset mondva, és folytatták a kapott dolgok tisztítását.

Egy ilyen szervezet a mai társadalmatokban is megvan – az a szervezet, amit Szabadkőműveseknek hívtok. Ha át tudnák adni nektek azokat a titkokat, melyeket ma is őriznek, ezek az emberek elmondanák nektek azt a maginformációt, hogy mindegyikükben ott van egy próféta, amit Istennek hívnak, és hogy a bolygón minden bölcsesség, gyógyítás és energia forrása belülről jön. Micsoda koncepció! Ez az, amit ma tanulmányoztok, és New Age-nek hívtok. Ez az, amit ebben az épületben tanítanak. Ez egy teljes kör lett, ugye?

A tudomány változik – a logika kiköveteli

Hadd beszéljek a spiritualitás eredetéről, mert a váltás, amiben vagytok, elkezdi felfedni a régi igazságokat. Ennek bizonyítéka, hogy a logikus gondolkodás bástyái elkezdenek repedezni, mert maga a kísérletező tudomány kezd érvelni az „intelligens energia” létezéséről, mint ami a valószínű teremtés és evolúció tartópillére.

Végig a „modern időitekben” nem volt Istennek helye a tudományon belül. Most pedig hirtelen az utolsó generációban, azok, akik a teremtés számait, esélyeit és alapelveit tanulmányozzák, egy olyan logikát látnak, ami „minden esély ellen” szól. Teljesen a valószínűség esélyei ellen az Univerzum úgy tűnik, oly módon fejlődött, amit csak egy intelligens tervező tudott létrehozni. Ez az „intelligens tervezés” elmélet vitatott, mert az állítja, hogy van a teremtésnek valamiféle magasabb tudatossága. Lehet, hogy vitatkoznak, de a tudomány mégsem tagadhatja, hogy az esélyek ott vannak és a tények ott vannak a szemeik előtt. Ez egyszerűen nem történhetett meg véletlenül.

Gaia elkezdett egy rossz nevet kapni! Nagyon vitatott lett, mert maga az az elmélet, hogy a földnek lehet egy „élettudatossága” a saját evolúciójában, ott van a tudományos közösség előtt. Miért? Mert ahogy a Föld történelmét felfedezik, a tények szinte kiáltják, hogy van az életnek egy „terve”, egy nem-véletlen eseményrendszer, egy intelligencia, mely az életet kedveli és folyamatosan finomítja.

Ahogy beszélünk, a tudósok a véleményeikkel mindkét táborban felsorakoznak. Létezik-e ténylegesen az életfejlődés egy önfenntartó energiája, amit Gaiá-nak hívunk, ami védi és egyensúlyozza az életet a Földön? Vagy az a módja, hogy a föld teljesen és totálisan véletlenszerűen fejlődött, amit bizonyít az a tény, hogy az élet legalább hétszer megsemmisítette önmagát a korábbi évezredekben? Csakugyan ez történt! Tehát, vannak, akik azt mondják, hogy az élet „önmegsemmisítő” és akárhányszor megjelenik a bolygón, éppenséggel megsemmisíti önmagát. Mások pont az ellenkezőjét mondják, hogy az életciklusok kezdetei és végei egyszerűen Gaia, eldöntve, hogy hogyan hozzon létre jobbat és jobbat.

Van egy adott „minden esély ellenére” jellemző, ami figyelemreméltó – az, amire a tudósok úgy tekintenek, ami azt mutatja, hogy Gaia jelenléte nem véletlen. Ha azoknak a dolgoknak az összefoglalását nézitek, amik lassan történtek meg, nyilvánvaló, hogy a bolygó energiája, amit Gaiá-nak hívnak, tanult minden egyes életciklus kezdetéből és végéből. Az életerő egy fő megsemmisülése a bolygón akkor történt, amikor túl sok oxigén-alapú élet virágzott hirtelen mindenhol és megfosztotta a bolygót az oxigéntől. Ez természetesen megölte az életet, mert nem volt több oxigénje, hogy létezhessen. Ami utána történt, az az érdekes. Az élet következő elterjedésének az evolúciója egy teljesen új folyamatot foglalt magába, amit fotoszintézisnek hívnak. Gaia megteremtett egy rendszert, ahol a bolygó növényei termelték meg azt az oxigént, amire az életnek szüksége van. Az „étel”, amire a növényeknek szüksége volt, az az, amit az élet elvetett, mint hulladékot. Tehát az első természetes szimbiotikus kapcsolat megszületett, látszólag véletlenszerűen, de ami a következő nyilvánvaló intelligens folyamat volt, aminek elő kellett jönnie, teljesen a statisztikus valószínűségeken kívül. Az idő egy hosszú szakaszában nyilvánvaló volt, hogy az élet véletlenszerűen nem semmisíti meg magát. Helyette inkább tanult az előző hibákból és kifejlesztette a korrekciókat, melyek a túléléshez szükségesek. Gaia élő volt és jól volt, és lassan kifejlesztette az emberiség porondját.

A következő fázis – az Emberi Tudatosság

Hogy miért is beszélek erről, mint a spiritualitás eredetéről? Mert itt ülsz, Emberi Lény. Te vagy mindennek a terméke és Gaia továbbra is ellát téged a számodra szükséges változásokkal. Ami ebben a pillanatban történik a bolygón, az a tudatosság váltása, mint a következő lépés az evolúciós életerő forgatókönyvben. Az élet nem fogja megsemmisíteni önmagát, mint ami valahogy erre kárhoztatott. Helyette, látjátok Gaia lényegét működés közben. Tehát azt mondhatnátok, hogy az Emberi tudatosság és a föld szövetkezett, és igazatok lenne. Ez az első alkalom az emberiség történelmében, ahol a szövetség olyan erős, hogy elmossa azt a képet, hogy hol kezdődik az egyik és hol végződik a másik. Ez megerősíti a maják vibrációs megfigyeléseit a tanulmányaik során és a spirituális naptárjaikban. Szövetségben vagytok a földdel és a tudatosság, amivel rendelkeztek, beszél a kristály struktúrákhoz [az Akasha Krónika emlékezete] és együtt rezeg a gondolataitokkal. Több, mint csak a Teremtés Barlangjában [Lee korábbi előadása ezen a napon], a gondolataitok közvetlenül a bolygó Kristályhálójába jutnak.

A maják erről az időről a Galaktikus Együttállásban úgy beszéltek [a 2012-es energia], mint a Sárga Nap Ciklusa. Megjósolták Gaia ezen ciklusát és elmondták az írásaikon és rovásaikon keresztül, hogy ez az idő lesz a történelemben a bolygó egyik legmagasabb rezgése, mely az Emberi tudatosság számára rendelkezésre áll. Ezt az információt még mindig nem tanítják pont azokon a helyeken, ahol az információ kőbe van vésve [Mexikó], mert a régi módszerek továbbra is elnyomva tartják. De ott van, mindenki számára, hogy elolvassa, és ez nem a végzet és a pusztulás információja!

Isten megváltozott?

Az alap spirituális rendszer megváltozott és sokan vannak, akik azt mondták, hogy nem akarják ezt a változást. Így most röviden erről beszélek. A karma az élet és a halál, a születés és a kiterjesztett élet régi rendszere, mely energiák és szinkronicitások keletkezését okozza, melyek lehetővé teszik egy rejtvény megoldását. Valaki él egy életet és visszajőve a DNS-ében egy energiát hordoz arról, amit a legutolsó időszakban nem vitt véghez. Néha azt hordozzák a DNS-ükben, amit véghezvittek... és minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezt visszacsinálják. Karma volt a hajtóerő az mögött, amivé az Emberi Lény személyisége vált, amit akartak, a félelmeik, reményeik és szenvedélyeik mögött. Ezt mind a karma hajtotta.

Az elmúlt 20 évben ez mind megváltozott. Lehetnek olyanok, akik már régóta benne voltak ebben a metafizikában és tagadják, hogy valaha is van bármiféle változás. Ezt mondanák nektek: „Isten ugyanaz volt tegnap, ma és örökké.” Igazuk lenne! Mert Isten szeretete nem változik, és „Isten személyiségének” a lényege örök. Így ez az ő érvelésük, amikor azt mondják, hogy nem lehet változás és váltás, amikor Istenről van szó. Nincs érv ez ellen a tény ellen. Az érv ez: Van változás az Emberi Lény Istennel való kapcsolatában, Gaiával, az Akasha Krónikával és mindennel, ami a rendszert jelképezi. Ez az, ahol a változások történnek és ebben az Istenhez és Gaiá-hoz való kapcsolatban a tudatosság elkezd egy olyan fokig váltani, hogy az Emberek úgy tudnak erre a bolygóra jönni, hogy most már azt mondják: „A karma az egy olyan valami, amivel végeztem – el vele.” Ekkor ezzel a felismeréssel bármely Ember kimászhat azoknak a dolgoknak a régi Akasha árkából, amiket megjavítani érkeztek, amiről olyan erős érzéssel rendelkeztek, dolgokról, amiket a szüleik akartak, és amikről azt gondolták, hogy meg is tették, mindaddig, amíg nem realizálták, hogy ezek nem megfelelő energiák, amiket maguk körül cipelnek csak a karmikus okok miatt. Az energia bármely karmikus tábláját tisztára törölhetik, és egy olyan helyre mozdulhatnak, ahol kinyilváníthatják a saját mesterlétüket, hogy létrehozzák a saját valóságukat és ne valamiféle olyan bennük lévő ősi dolog lökdösse és mozgassa őket, amik réginek tűnnek és olyannak, amit még csak fel sem ismernek.

Ebben a teremben vannak több mint 30-an közületek, akik megtették ezt. Túlmozdultatok azon az energián, amivel bejöttetek; és a folyamatban tanulás volt és a folyamatban könnyek voltak. A folyamatban volt egy kényelmetlen részetek, melynek ki kellett másznia a saját bőréből olyanba, amiről tudtátok, hogy megfelelő, de amit kontrollálni tudtatok. Ez a kezdete az Emberek társ-teremtő energiáinak, amit mi most ezen a helyen megünneplünk. Ez a Bölcsesség Temploma, és már korábban tanították itt ezeket a dolgokat.

Mit fognak nektek a Jövőkutatók mondani?

Mi a legbölcsebb dolog, amit ebben a pillanatban mondani lehet? Megmondom nektek, mi ez, mert ez az, hogy az Emberi Lények irányítják ezt a bolygót! A tudatosságukon belül irányítják a föld porát és az egeket fent. A tudatosságukon belül irányítják annak a vibrációs szintjét, hogy mi következik ezután. A tudatosságukon belül irányítják az időfraktálokat, melyek a múltban ránehezedhetnek a tájra és elláthatják energiával, hogy mi történjen következőnek [az ön-megsemmisítés ismétlődő ciklusa]. Azt fogjátok hallani azoktól, akik „szakértők”, hogy a következő két év lehet, hogy horrorral lesz tele. Azt fogjátok hallani, hogy a gazdaság továbbra is romlani fog és teljesen összedől. Azt fogjátok hallani, hogy Gaia, a föld böffenni fog és kitörni és gázokkal fog az óceánokból előjönni, ami beteríti ezt a bolygót és megfullasztja az emberiséget [metán]. Azt fogjátok hallani, természetesen, hogy egy új betegség mindig a sötét oldal összeesküvése, hogy járvánnyal árassza el a földet. Ezt mind hallani fogjátok, és ezeket hallani fogjátok, mert mindezek a dolgok benne vannak az életidőtök potenciáljai között. Más szavakkal, ezek a dolgok ténylegesen benne vannak a valóság lehetőségiben.

Most pedig, Emberi Lény, legyen világos, amit tőlem fogtok hallani. Ezek a végzet dolgok nem szükségesek, hogy megtörténjenek! A félelem, összeesküvés és végzet-előrejelzések azért vannak, mert egy régi ciklus energiája próbál erőlködni. Elegen vagytok, hogy változást hozzatok létre a tudatosság energiáinak irányításában egy olyan földhöz, mely oly módon kezd el váltani, ahogy ti akarjátok, ahelyett, hogy egy időfraktált követne. Olyan irányba fogjátok kormányozni, amilyenbe akarjátok, az helyett, ami a végzetjövendölők szerinti út. Azért mondjuk ezt el nektek, mert ezek a potenciálok, amik mindig is voltak. Ezek a legerősebbek és azok is maradnak. Nem kell, hogy olyan erősen próbáljátok ezt tenni, mert mindössze azt kell tennetek, hogy hordozzátok a fényt, amivel rendelkeztek. Minden, amit tennetek kell, hogy őrizzétek a fényt, ami már megvan és véghez fogjátok vinni. Csakugyan, el fogtok kezdeni egy teljesen úgy időfraktált, az új energiáitokkal.

Adtunk már nektek előrejelzést instabil országokról, melyek stabillá válnak, kiegyensúlyozatlan diktátorokról, akiket el fognak távolítani és meglepetéseket abban, hogy mily módon működnek olyan dolgok gazdaságilag, melyekről sosem gondoltátok, hogy meg tudják javítani önmagukat. Ezek mind nehezen hihetőek, mert ezek mind pozitívak és ezek közül az egyiknek a közepében vagytok – egy újrarendeződés azzal a szándékkal, hogy hogyan működjön a pénz a kultúrátokban és hogyan válaszoljon a felelősségre és a tiszta mohóság faktor megsemmisüljön addig a fokig, ahogy eddig volt. Egyáltalán nem tűnik pozitívnak! Ez szörnyű, ugye? Ez félelmetes, ugye? Ez aggasztó, ugye? Ezek helyett közületek hány fordítja ezt meg és ünnepli a gazdaság fájának a megmetszését? „Köszönöm, Isten,” mondhatjátok, „hogy a szabad gazdaság, mely ezt az adott országot egyedivé tette, túl tud élni, mert mi újból megváltoztattuk annak módját, ahogy működik. Köszönöm, Isten, hogy a történelem nem ismétli önmagát és nem lesz élet kihalás csak azért, mert sokan azt gondolják, hogy lesz.” Ez az erőtök az, amit éppen most a Szellem tanít sok csatornán keresztül. Ez az, amivé a rendszer vált. Ti vagytok a felelősek! Figyeljétek meg a többi dolgot is, amiket mondtam nektek. Várhattok egy masszív változást közeledni a Közelkeleten.

A Galaktikus Együttállás mind része a Váltásnak

A kozmosz szintén eljátssza a szerepét. Az együttállások okkal történnek, és az, amiről 20 évvel ezelőtt beszéltünk, itt van. Időben itt van és csak a második alkalommal, hogy az Emberek itt vannak a bolygón [A Galaktikus Együttállás – a 2012-es energia]. Itt van, amikorra az időfraktál diktálta, hogy itt kell lennie, és itt van a magas energia egyik legnagyobb koncentrációjánál, amivel a bolygó valaha is rendelkezett. Itt van a magas tudatosság egy idejében. Mit fogtok ezzel tenni? Minden eszköz ott hever a lábaitok előtt. Ha hisztek a szinkronicitásban és egybeesésben, akkor el fogom mondani nektek, hogy a Bölcsesség Templomában ültök, mely a váltás számára épült [azokhoz beszél, akik a hallgatóságban ülnek] még mielőtt a váltás valaha is megtörtént volna, egy olyan itt ülő irányítás által, akik tudják, hogy miért is létezik. Azért létezik ma, hogy egy érett módon folytathassa a tanítást, ami a váltás előtt elkezdődött. Tehát azt mondhatjátok, hogy tökéletesen volt időzítve. Itt ültök egy helyen, mely egybevág azzal, amiért a székekben ültök. Itt ültök egy helyen, ami egybevág Kryon üzenetével. Látjátok, hogy ez hogyan lett megszervezve és elintézve? Kellett, hogy legyen valamiféle előzetes tudás, valami intuíció, valami intelligencia a rendszeren belül. Kellett, hogy legyen benne valamiféle igazi kihívás is. Valóban, volt is. Ez bizonyíték, ugye, hogy ahol ültök, az része annak, ahol feltehetően ülnötök kell?

Még a bolygók és a csillagok ebben az adott időpontban történő együttállása is 36 év energiájának egybefolyása, hogy lehetővé tegye ennek a bolygónak a számára, hogy egy békés fejlődést kezdhessen el. Ez az, amiről ez az energia szól. Ez az, amit mi mindig is láttunk. Ez az, amit a kozmosz tesz értetek; együttműködnek és kiterjesztik az Emberi tapasztalatot.

A DNS kapcsolat

A biológiátok váltásban van. Vannak tudósok, akik ki akarják venni az agyat miután valaki meghalt, hogy megtudják, hogy ez megmutatja-e, miért is volt az adott Ember annyira briliáns. Mi különbözteti meg az agyat, ha valaki gyógyító volt, ha kanálhajlító, ha látó, vagy bármi más régi jellemzője volt. De nem fognak semmi különbséget sem felfedezni az ő agyuk esetében, mert a három-dimenziós kémia állandó marad. Ez rabszolgája a maradék DNS-nek, ami vezérli egy Ember kvantumosságát. Más szavakkal, a DNS 90 százaléka, mely kvantum, az az, ami válaszol a tudatosságra, és ami válaszol Gaia érintésére. Ez az, ami meg fogja változtatni ezt a bolygót. Ez az, amin dolgoztok; ez az, ahonnan a gyógyítás származik; ez az, ahonnan a csatornázás jön. Ez az, amit a mesterek megtanítani szándékoztak, de nem voltak képesek rá.

A kvantum része a DNS-eteknek az a 90 százalék, amit a tudományotok „hulladéknak” minősít, mert nem tud egy kódot találni, vagy valami rendszert, vagy egy kémiai „aláírást”. Mindez egyszerűen együttműködik a 3D-s kémiátok motorjával, a fehérje kódolású DNS-részekkel, melyek az összes géneteket vezérli. Ez mind kozmikus energiáról szól mágnesességet hozva létre és utasítás készleteket hordozva egy új emberiség számára közvetlenül a DNS-etek 90 százalékába. Amit ezzel mondok: nincs rá mód, hogy bármely tudós „lássa”, hogy miért változnak az Emberek. A DNS vegyi folyamatok ugyanolyannak fognak tűnni, mert a véletlenszerű „hulladék” az, ami változik. Ez nem látható 3D-ben. Viszont hamarosan a tudomány fel fogja ismerni és realizálni, hogy a három százalék a „motor” a 3D-s testetekben, és a 90% százalék az a kvantumutasítás készlet, ami megmondja a motornak, hogy mit tegyen. Lesz előttük egy rejtély, de el fogják ismerni, hogy ez egy alkotóelem. Hamarosan többet is fogok nektek erről mondani.

Az utolsó jellemző

Hadd adjam át az utolsó jellemzőt, kedves Emberi Lény. Ez új, de mégsem új. Több mint 2.000 évvel ezelőtt valami elkezdett megváltozni a bolygón. Végig a történelem során a régiek úgy látták az ezoterikus rendszereket, mint csak rendszerek. Ez minden, ahogy látták ezeket, mint... spirituális rendszerek. Használták és ünnepelték a rendszereket, és sosem vettek semmi többet, mint amit vissza tudtak adni. Látták a természet egyensúlyát és ünnepelték. Valamiféle módon ez volt a vallásuk, de nem feltétlenül imádták, hanem inkább használták a rendszert. Nem volt másféle energia körülötte, csak ami működött számukra. Gyakran féltek tőle és megtanulták tisztelni. Tudtak a bennlevő Istenről, arról, hogy hogyan voltak mindannyian összekötve, de sosem éreztek semmi személyeset. Tudtak az élet köréről, de arra használták, hogy az aktuális problémáknak értelmet adjanak.

Aztán a mesterek elkezdtek erre a bolygóra jönni és információkat adni nektek. Ha megnézitek a szavaikat, láthatjátok, mit mondtak. Azt mondták, hogy megvan a képességetek meggyógyítani önmagatokat. Megvan a képességetek kinyitni az ajtót és valami mást találni, amit nem vártatok. Valami olyanról beszéltek, amiről korábban sohasem; szeretetről és együttérzésről, mint a rendszer eszközeiről. Ez egy fejlődés volt, egy nem várt fejlődés. Ez az volt, amire a föld készen állt, hogy hallja, de a mestereket nem tisztelték. Mind keleten, mind nyugaton, a mestereket megsemmisítették, és csak a tapasztalataik és szavaik maradtak meg, hogy doktrínákká és eljárásokká alakuljanak át, amik egyáltalán nem őket jelentették.

Vannak olyanok a régi metafizikában, akik azt fogják mondani, hogy az érzelmeknek nincs helye a rendszerben. Azt mondják, hogy ez útban van a rendszerben, és mindent lepárolnak, hogy hogyan is dolgozik együtt a szellem az emberekkel és az emberek hogyan dolgoznak együtt a szellemmel, és soha semmi jelentőséget nem tulajdonítanak Isten szeretetének. Ez az, ami megváltozott. Ebben az utóbbi 20 évben eljöttem erre a helyre, hogy információt adjak át arról a tényről, hogy van egy teremtő, aki a családtagotok... a hiányzó darab. Ez a teremtő, aki után az Emberek kutatnak, nem kívánja azt, hogy imádják. Inkább azt, hogy családtagként szeressék. A hiányzó darabnak, ami után kutattok, arca van. Szíve van, és mindennap látjátok a tükörben. Isten szeretete valódi. Az emberiség iránti részvét minden létformán keresztül: ez az a ragasztó, ami végig hiányzott. Ez egy evolúciós elv és egy lépés, mely túlmegy a rendszeren. Ez kvantumos és nincs tapasztalati mérőszáma. Nincs helye és nincs formája. Nem tudjátok „listába rendezni” és nem tudjátok intellektualizálni. Tehát, ez kívül esik minden egyébnek a dobozán, melyek a rendszeren belül listába vannak szedve.

Attól a naptól kezdve, hogy megérkeztem, azt mondtam: „Megmosom a lábaitokat Isten szeretetével, a könnyekkel, amiket ontunk, mert szerelmesek vagyunk a lehetőségbe, hogy az emberiség lábainál ülhetünk.” Ma beengedtetek minket egy olyan épületbe, mely ehhez épült! A nap bölcsessége azt mondja, hogy van egy Isten és ez bölcs és szerető és ez bennetek van. Ha adtok neki egy esélyt, felfedezhetitek, hogy családtag, és ha adtok neki egy esélyt, felfedezhetitek, hogy ez az az erő, amiről végig beszéltünk.

Ez tehát ezen a bolygón a spiritualitás eredete, hogy újra felfedeztétek a régiek igazságait, hogy a titkok napfényre kerültek, melyek olyan maginformációk, melyeket az egész emberiség tudott a kezdetektől fogva. A váltást tehát egy olyan időnek kell hívni, ahol újra kinyilvánítjátok, ami mindig igaz volt és mindig a tiétek volt. Az Akasha Krónikátok ezzel együttcsendül, megerősítve, hogy ez igaz és pontos, hogy a mesterlét belül van, és hogy ti vagytok a bolygói irányítói.

Ezen a helyen van egy geológia, mely emlékezni fog erre az üzenetre [kristály struktúrák]. Még akkor is ezzel együtt igaznak csendülnek, amikor ez a hely már nem is fog létezni. Ezen a helyen lesz olyan jövőbeni tanítás, mely azon tényre összpontosít, hogy az Emberi Lény irányít mindent, és az az erő, mely mindent körbevesz, Isten szeretete. Ezeket tedd egybe, kedvesem, és megállíthatatlan leszel és békét fogsz teremteni ezen a bolygón és lassan látni fogod a dolgokat átalakulni egy Emberi Lényekkel történő értelmes cserébe, ahol nem kell, hogy háború legyen gyűlölet vagy különböző elvek miatti konfliktus miatt. A tudatosság fejlettsége fejlődni fog, amikor a vezetőség a többi vezetőség felé fordul, és nem izolálja el önmagát, egy tudatosság, mely azt mondja, hogy amit az emberiség akar, az egy békés hely a gyermekei számára.

Nincs olyan közöttetek ebben a teremben, vagy akik hallgatják, vagy olvassák, aki nem ért ezzel egyet. Tehát teremtsétek meg! Sétáljatok el erről a helyről és teremtsétek meg! Menjetek erről a helyről és tudjátok, hogy telve vagytok ennek a váltásnak az energiájával, és hogy annak oka, hogy a dolgok úgy történnek, ahogy, az az, hogy egy figyelemre méltó változás volt az Emberekben – egy változás, amiről mi tudtuk, hogy eljöhet, ha azt választjátok, és azt választottátok.

Ezekről a dolgokról úgy beszélek, mint Kryon, az emberiség szerelmese. Mit fogtok ezzel tenni? Ez egy kedves, édes üzenet volt számotokra, vagy volt valami több is? Néhányatok az én részeimmel együtt fog távozni. Ez az az én, mely Te vagy. Kvantumállapotban beoltom azoknak a szívét, akik kívánják, Isten szeretetével ebben a pillanatban, a gyógyulás magjaival ebben a pillanatban, felismerésekkel ebben a pillanatban, hogy mit vagytok képesek tenni önmagatokért. Legyenek ezek a magok elültetve, hogy amikor elhagyjátok ezt a helyet vagy felkeltek az olvasószékből, sok minden történjen, ami az, amit kértetek.

És néhányatok számára ez az az ok, amiért jöttetek.

És ez így van.

Kryon"
Interjú Kryon közvetítöjével

- Mikor győzted le kételyeidet és kezdted elhinni igazán, ami Veled történt? Mennyi időre volt ehhez szükség? Vajon előfordul-e még, hogy kételkedsz, és mivel kapcsolatban, le tudod-e ezeket győzni és hogyan?

- Nagyjából négy évembe telt, mire a racionális elmém elfogadta ezt a fajta kapcsolatot, ekkor kezdtem igazán megérteni annak mélységét, hogy mi is történt valójában. Makacs vagyok, nem mellesleg férfi J, tehát nekem egy kicsit tovább tartott, mint néhány barátomnak vagy ismerősömnek, akik szintén médiumok.

Háromdimenziós világunkban meglehetősen furcsa az az elképzelés, hogy jöhetnek információk „a másik oldalról". Ráadásul, az információ forrásának neve is van: Kryon! Ez az a pont, amikor még a barátaid is gyakran azt gondolják, mentálisan sérült vagy, és komoly munkát adhatnál a pszichiátereknek. Mivel én is teljesen a „3D-ben" létezem, időre volt szükségem ahhoz, hogy emberi aggyal is felfogjam ezt az egészet.

Lassanként kezdtem olyan dolgokat megtapasztalni, amelyeket nem lehet megmagyarázni, sem meghamisítani. Sohasem féltem... habár az érzés elég érdekes. Fokozatosan képessé váltam olyan eseményekről és más dolgokról információkat befogadni, amelyekről nem lehetett tudomásom, például olyan előrejelzésekkel kapcsolatban, amelyek végül valóra váltak. Végső soron fel kellett adnom énemnek azt a részét, amelyik azt szajkózta: „Ez lehetetlen". Ekkor kezdtem úgy tekinteni rá, mint egy isteni energiára, amely mélyen szeret engem és rajtam keresztül akar információkat közvetíteni. Ma ez a valóságom, és ahogy visszatekintek, már látom a hiányosságaimat, amelyek abból eredtek, hogy a mostani tudásomnak akkor csak a töredékével rendelkeztem.

- Hogyan zajlik egy kapcsolatfelvétel, illetve közvetítés? Hogyan kapod az információt? Képekben, hangokban, érzetekben?

- Először is, sosem érzek félelmet. Először furcsa volt megélni ezt a lenyűgöző érzést, ami valójában egy megmagyarázhatatlan SZERETETHULLÁM. Ilyenkor eltölt az az érzés, hogy minden a legnagyobb rendben van. Kicsit olyan, mint amikor először esel szerelembe, csak éppen az intenzitása az idő múlásával sem csökken. Húsz éve minden alkalom olyan, mintha az első alkalom lenne. Ez maga az isteni szeretet.

Olyan, mintha kapcsolódnál minden létező forrásához, aki - készen állsz erre? - személyesen ismeri a nevedet és szeret téged! Egész életemben azt tanították nekem, hogy létezik Isten, aki minket teremtett, de valahogy mégis „bűnben születtünk". Ezért megalázkodtam Isten előtt, és könyörögtem valami olyasminek a megbocsátásáért, amiről fogalmam sem volt, hogy elkövettem, és azon tűnődtem, hogy vajon Isten kinevet-e ezért ... vagy mégcsak azt sem. Ez az ítélkezés és büntetés Istene volt. Aztán hirtelen mindez eltűnt, és Isten azzá a teremtővé vált, aki „az otthon energiája, aki azt akarja, hogy megtalálják, szeressék és viszontszerethessen". Hogy is lehetne ezt az érzést emberi fogalmakkal elmagyarázni?

Az információkat „gondolatcsoportok" formájában kapom Kryontól. Olyasmi ez, mintha az információkat egyenesen az agyadba programoznák, ezért olyan érzés, mintha te magad találnád ki. Sok időbe telt, mire ezt teljesen megértettem és megtanultam bánni vele.

- Milyen a kapcsolatod Kryonnal? A közvetítéseken kívül is beszélgetsz vele, például kérsz tőle tanácsot a mindennapi döntésekhez, vagy kérdezel olyan dolgokat, amikre éppen választ keresel? Vagy egyoldalú a kapcsolat, és Kryon csak akkor szólal meg, amikor a közvetítések zajlanak?

- Igen, kommunikálok vele a közvetítéseken kívül is, de csak körülbelül négy éve. Nem szoktam Kryont arra kérni, hogy segítsen a mindennapi életemben, mert arra ott van a Felsőbb Énem, aki sokban hasonlít Kryonra - de ez ugyanúgy igaz a ti Felsőbb Énetekre is! Ő ugyanis egy angyali energiát képvisel, aki képes látni a körülöttünk lévő energiákat, a szinkronicitásban lévő lehetőségeinket, amelyeket mi nem tudunk érzékelni.

Tudatában vagyok annak, hogy a Felsőbb Énem elég jól összehangolódott Kryonnal, ami azt is jelenti, hogy amikor Kryonnal dolgozom, valójában a „teljes csapattal" működöm együtt. Néhány bekezdésnél kicsivel többre lenne szükség ahhoz, hogy elmagyarázzam, mit jelent „kvantummá" válni. Hirtelen megérted azt is, ami korábban kaotikus rendezetlenségnek tűnt, és most már nemcsak teljesen világosnak érzed azt, de egyenesen megnyugtatónak is.

A közvetítés előtt kicsivel elkezdem behívni Kryont, de azok, akik részt vettek már ilyenen, tudják, hogy mindig Kryon beszél rajtam keresztül. Már nem tudom őt magamtól elválasztani.

- Műszaki beállítottságú, vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy racionális, bal agyféltekés emberként nagyon nagy kihívás volt ezt a más típusú kommunikációt fogni és megérteni? Te hogyan fejlesztetted a befogadóképességedet?

- A feladat valóban hatalmas volt! És nagyon, nagyon nehéz. Évekig küzdöttem a logikus, 3D-s oldalammal. Számtalanszor kaptam dührohamot vagy éppen teljesen rezignálttá váltam, és csak az az elképesztő szeretet hozott vissza, amit másoktól kaptam. Végül rájöttem, az érzelmek következtében sírni biztonságos dolog. Ugyanúgy az is biztonságos, ha a 3D-s logika egybeesik a kvantum tudatossággal. Végül biztonságosnak bizonyult Istent saját magamban látni. De kemény menet volt.

Érzem, hogy kiválasztottak arra, hogy keresztülmenjek ezen és ettől elég empatikussá váltam azokkal szemben, akik ezt olvasva most kinevetnek. Hiszen én is csak nevettem és kacagtam az ezoterikus irányzatok bolondjain. Később jöttem csak rá, hogy amikor egy szobába egy olyan üvegen keresztül pillantasz bele, amit a saját előítéleteid borítanak be, csak a saját korlátaid visszatükröződését fogod látni. Addig nem fogod látni, mi is van igazából a szobában, amíg be nem lépsz és meg nem tapasztalod a bent lévőkkel együtt. Aztán azt is megérted, hogy amikor belépsz oda, az nem jelenti azt, hogy a külvilág megszűnt létezni. Csak kiszélesítetted a megértésed horizontját és találtál egy szent helyet.

Ugyanígy, én sem változtattam át a saját világomat valami furcsa, őrült valósággá, ami nélkülözi a korábbi logikus és racionális gondolkodásomat. Ellenkezőleg, egy teljesen új világot nyitottam meg az agyamban, egy olyat, amelyben megtarthattam, ami racionális, emellett megfigyelhetem, a spirituális kvantumvalóság hogyan esik egybe minden mással. Ez az élet kitágítása, nem pedig korlátok közé szorítása.

Egyébként ha bárki kételkedik mindebben, kérdezzen meg egy kvantumfizikust, mennyire volt könnyű felfüggeszteni a racionális gondolkodást a szuperhúr-elmélet befogadása érdekében, vagy mennyire furcsa az atomi szerkezet láthatatlan részeit megtalálni. Hasonló válaszokat fognak adni, mint én. Vagy jusson eszünkbe Einstein, aki teljes mértékben elutasította a kvantumfizikát, mondván: „Az én Istenem nem játszik kockajátékot! ... Sajnálom, ez nem racionális, túl furcsa, nem nekem való."

- Hogyan tudod szelektálni a „valódi", tényleg Kryontól származó információkat és amit az emberi elme diktál? Ezt azért kérdezem, mert tudvalevőleg van rá esély, hogy a médium többé-kevésbé torzítja a saját szűrői révén az eredeti információt.

- Ez egy igazán éles megfigyelőképességről árulkodó kérdés, úgyhogy köszönöm, hogy feltetted. A közvetítés olyan, mintha egy „kvantumizmodat" használnád: annak is szüksége van edzésre, hogy helyes információkhoz juthass általa. Előfordult már veled, hogy a médium, akinek a közvetítését hallgattad, összefüggéstelennek tűnő és nehezen érthető , esetleg többféleképpen is értelmezhető információkat adott át? Ez néha még akár félelmetes is lehet.

Én úgy tapasztaltam ebben az új energiában, hogy a közvetítőnek teljes mértékben össze kell hangolódnia spirituális énjével. Ez azt jelenti, hogy nem elég erről beszélni, eszerint is kell élnie. Volt idő, amikor egy entitás bárkin keresztül megszólalhatott, mégha az illető egyébként a legkevésbé sem élt példa értékű életet. Ez olyasmi lehetett, mintha a médiumot „megszállta" volna a Szellem, akinek bárki más is jó lett volna erre a célra, aki megnyitja magát számára.

Mindez megváltozott az új energiában: sokkal inkább egyfajta összeolvadásról van szó. Amikor közvetítek, a Felsőbb Énem összeolvad Kryonnal és ketten együtt adják át az üzenetet. Tehát nekem jelen kell lennem és részt kell vennem ebben, bár nemcsak erről van szó. Minél tisztább életet élek (a szó minden értelmében), annál nyitottabb és pontosabb csatornaként tudok működni, és az üzenet is annál tömörebb. Ezért az utóbbi években ezen dolgoztam és igyekeztem azt az életet élni, amit tanítok is. Használom a Szellem eszközeit a szinkronicitásnak megfelelően, nem reagálok a drámára, soha nem félek és Istennel együtt járok. Mindez szélesre nyitja a csatornát, az eredményeit pedig magatok is láthatjátok.

A kérdésed bölcs, hiszen manapság rengeteg információ torzul, számtalan okból kifolyólag. De a két legvalószínűbb, hogy a közvetítő még maga is tanulja a csatornázást vagy egyszerűen meghamisítja az üzenetet. Bármelyikről is van szó, te magad is el tudod dönteni. A Szellemtől származó üzenetek ugyanis sohasem közvetítenek félelmet vagy drámát, hanem mindig szeretetteljesek. Soha nem kérnek arra, hogy valami helytelent tegyél, nem próbálnak megrémiszteni. Inkább olyan érzés, mint leülni a családtagjaid körében és biztonságban érezni magadat. Bár ez valójában több, mint egyszerűen biztonság.

Tehát ha egy félelemmel teli üzenetet hallasz, vagy arra kérnek, hogy csatlakozz valamihez, esetleg folyamatosan pénzt kérnek, nos, akkor egyszerűen sétálj odébb, és válassz egy másik utat.


- Sokan vannak, akik nem juthatnak el a közvetítéseidre, vagy nem tudják angolul meghallgatni azokat. Mennyire befolyásolja a könyv formájában történő publikálás, illetve a más nyelvekre történő átültetés a közvetített információ eredeti tisztaságát, teljességét?

- Valóban, az egyik nyelvről egy másikra történő fordítás általában nem tökéletes. De gondold csak meg: tulajdonképpen én is egyfajta „fordító" vagyok! Megkapom a „gondolatcsoportokat" és lineárissá teszem őket, hogy a mi 3D-s nyelvünkön is érthető legyen. Akik komolyabban érdeklődnek a spirituális tanulmányok iránt, nekik azt javaslom, hogy egyszerűen kérjék meg a Szellemet olvasás előtt, hogy segítsen nekik „érezni" az információkat. Mintha csak egy beépített fordítóprogramot használnának, a fátyol másik oldaláról!

Mindig emlékezz arra, hogy egy szerető, téged személyesen is ismerő Istenről van szó, aki azt szeretné, hogy pontos információk és érzelmek birtokába juss. A legjobb megoldás, ha mielőtt belefogsz az olvasásba, bármilyen nyelven, kérd a következőt: „Kedves Szellem, kérlek, add meg nekem, hogy teljesen és mélyen megérthessem ezt az üzenetet. Erősítsd meg az intuíciómat, hogy a sorok között olvashassak és megérthessem az értelmet a szavakon túl."

Ha a gyermeked szeretne megtanulni olvasni, és hatalmadban állna segíteni neki, te mit válaszolnál? Isten nagyon szeret téged, ezért hajlandó a nyilvánvaló fordítási problémákat legyőzve megadni neked az eredeti információt, egyenesen a forrásból. Ez az intuíció segítségével jön létre és egyszerűen csak „érzed". El tudod ezt hinni? Remélem, megérted, micsoda hatalmunk van a Szellemmel való kapcsolatunkból fakadóan.

- Mi Robert Coxon szerepe a közvetítésben és a kapcsolódó munkálatokban? Hogyan ismerkedtek meg, hogyan kezdtek el együtt dolgozni?

Ez nagyon egyszerű történet. Hallottam Robert zenéjét és beleszerettem abba a zenébe. Felkerestem és megkértem, hogy legyünk partnerek. Ez az egyik legjobb dolog, ami valaha is történt velem. Robert kiemelkedően tehetséges művész, aki varázslatos, mágikus zenét játszik. Az egész világon minden fellépésre elkísért.

- Magyarországon is több Kryon-közvetítő van, de egyikük sem ad át annyira specifikus információkat, mint Te. A „nagyon szeretünk titeket", egyébként mély érzésű üzeneten kívül nem nagyon közölnek konkrétumokat vagy előrejelzéseket. Mi lehet ennek az oka? A Kryon-könyvek ugyanakkor rendkívül népszerűek hazánkban.

- Erre a kérdésre részben már válaszoltam: használjátok a saját megkülönböztető képességeteket a médiumi közvetítések tekintetében. Bár én nem ismerem a magyar közvetítőket és nem is hallottam eddig róluk, de ha igaz, amit állítotok, akkor azokat látjátok épp, akik gyakorolnak! Ezt én is csináltam évekig, mielőtt elkezdtem nyilvánosság előtt közvetíteni. Az új energiák megkívánják, hogy igen hosszú időt tölts a „fátyol másik oldalán", mielőtt képessé válsz meglátni, mi is van ott.

- Találkoztál-e már valaha is más Kryon-közvetítővel, esetleg hallgattad is Kryont az ő közvetítésükben? Tudomásod szerint van-e valami közös feladatuk a közvetítőknek?

- Az utóbbi két évben tartottunk már „multi-Kryon" összejövetelt Németországban, ahova főleg Nyugat-Európából hívtunk Kryon-közvetítőket. Múlt hónapban öt másik Kryon-médiummal álltam egy színpadon! Mindannyian tíz percet kaptunk a közvetítésre, így jött létre az egyórás, többforrású Kryon-üzenet. Az információ úgy áramlott, mintha egyek lettünk volna!

Arra szeretném biztatni azokat, akik közvetítenek egy entitást, hogy folytassák a jó hírek átadását, hiszen ezek nemsokára valóra válnak, mivel a váltás kellős közepén vagyunk. Külön bátorítanám a Kryon-közvetítőket, hogy gyakoroljanak és terjesszék a szeretet üzenetét.

Azok, akik ismernek engem, megértik, hogy a közvetítés nem verseny, a médiumok inkább ragyogó fénypontok mindannyiunk számára. Én rendszeresen meghívok új médiumokat is a közvetítéseimre.

- Bizonyos tanítások szerint a magyarságnak, az ország különleges energiájának kiemelt szerepe lehet a Föld fejlődése szempontjából. Sokan úgy tudják, hogy a Föld szívcsakrája éppen hazánkban, a beszédes nevű Dobogókőn található. Mások úgy gondolják, amikor megjelenik nálunk egy tiszta lény, például egy magas rangú tibeti szerzetes, vagy éppen a Dalai Láma, az azzal a ki nem mondott céllal történik, hogy energetikailag támogassák széthúzó nemzetünket, s erőt adjanak mind a helynek, mind az itt élőknek. Mi a véleményed ezekről az ellentmondásos kijelentésekről? Van valami hasonló oka a Te magyarországi fellépésednek?

- Minden szinkronban történik. Nem tudom racionálisan megmagyarázni, miért éppen most jövünk Budapestre. Csakúgy, mint a nemrégiben meglátogatott balti nemzeteknél, Magyarországon is van valamiféle forrongás, valami felbolydulás, ami nagyon sokáig le volt zárva.

Ne próbáljátok meg csak a 3D-s gondolkodásotokkal megfejteni. Talán olyan helyekről és átjárókról van szó, amiről ti is beszéltetek. Az új energiában nagyon sok minden változik most meg. A spirituális úton járó magyaroktól inkább azt kérdezném: érzitek? Érzitek, hogy valami történik éppen? A válasz: IGEN! Kövessétek az ösztöneiteket és az intuíciótokat! Nem kell feltétlenül ismerni a részleteket ahhoz, hogy az energiával dolgozzatok.

Nem az „amerikai médium nyugati üzenetét" hozom el nektek Budapestre. Univerzális információkkal érkezem, amelyek ugyanolyan fontosak egy magyarnak, mint egy kaliforniainak. Kezdjetek el a területet, nyelvet, nemzetiséget meghaladó módon gondolkodni. Mindannyian egy család vagyunk, a kirakónkat együtt rakhatjuk ki.

- Kryon sokszor utal rá, milyen különleges időket élünk az „idők végének kezdetén"? Mit jelent ez, miben különbözik ez a kor az azt megelőzőktől?

- Budapesten el fogom nektek mondani, mi volt a maják igazi üzenete. Lehetőségem volt elolvasni a kőbe vésett rejtjeleiket Mexikóban. Eddig senki nem adta át a teljes igazságot, sokan inkább félelmet próbáltak kelteni az emberekben 2012 kapcsán. Hallanotok kell a valódi történetet. Egy váltás kellős közepén vagyunk, amit mindenki érzékel. A kérdés, hogy félni akartok tőle vagy hajlandóak vagytok megérteni?

- Hogyan képes Kryon olyan derűlátó lenni az egyre mélyülő gazdasági és morális válság közepette? Az emberek nagy része keveset érzékel a pozitív változásokból, miközben a napi megélhetésért küzd. Sokakban felmerül, hogy ha a fátyol túloldalán ők látják a nagyobb képet, miért nem adnak nekünk sokkal gyakorlatiasabb és kézzelfoghatóbb tanácsokat a mindennapi életünk javításához?

- Tegyük fel, hogy egy másik bolygóról jöttél ide, hogy itt élj és dolgozzál. Mi lenne az első reakciód, amikor a gyönyörű nyár elkezd őszbe hajlani és a fák lehullatják a leveleiket, mintha csak meghalnának? Aztán jön a szörnyű, kegyetlen tél, amikor minden kopárrá és sivárrá válik. Valószínűleg úgy éreznéd, hogy ez a világvége!

A kérdés a következő: képesek vagytok-e túlélni a „spiritualitás telét", amiről Kryon évek óta beszél? Értsétek meg, hogy a jelenlegi gazdasági krízis miről szól: a Föld elkezdte kitisztítani a saját erőforrásait. Ez az egész valójában a fösvénység, mohóság régi paradigmájának megváltozása, és mindent, mindenkit érint.

Emlékezzetek rá, hogy Kryon meglehetősen részletesen beszélt ezekről a dolgokról több mint egy éve. Ez nem meglepetés, és nem is véletlen. Mi van, ha minden menetrend szerint történik, méghozzá azért, hogy végül majd egy mindannyiunk számára jobb világban élhessünk? Ez talán túl nagyszabásúnak tűnik?

Kryon információi mindig is arról szóltak, hogyan élhetjük túl ezt az egészet, és hogyan élhetünk egy olyan életet, ami nem az aggodalmakról és félelmekről szól. Ez Kryon tanítása húsz éve. Talán sokaknak furcsa ez az egész, de amit Kryon mondott korábban, az ma a valóságunk.

- Sokan kíváncsiak rá, hogyan változtathatják meg a saját világukat az egyre mélyülő káosz közepette, hogyan válhatnának képessé a legmélyebb kétségbeesésben is hinni és magas rezgésszinten maradni?

- Kezdjétek meg nagyszerű utazásotokat, mely elvezet az isteni szeretethez. Elképzelhetőnek tartjátok, hogy van valami sokkal nagyobb volumenű annál, amit eddig hittünk? Amikor ráléptek erre az ösvényre, lesz ott egy energia, ami segít meglátni az isteni valóságot. De tiszta szándékkal - előítéletektől és elvárásoktól mentes szándékkal - kérnetek kell, hogy ez megtörténjen. Ekkor elkezdődhet a megvilágosodás lépésről lépésre megvalósuló folyamata, amelyben képesek lesztek sokkal békésebb életet élni, aggodalmak és félelmek nélkül. Velem is ez történt, és még több ezer emberrel világszerte.

Ha kételkedtek a szavaimban, tudjátok, hogy rendelkeztek a szabad választás lehetőségével. De miért ne adnánk Istennek, aki mindannyiunk része, egy esélyt? Nem érzitek, hogy itt többről van szó? Sosem volt még olyan érzésetek, hogy az életetek fontos a bolygónak? Persze, sokaknak volt és sokan vannak azok is, akiket lebeszéltek erről a 3D-s logika vagy olyan hitrendszerek alapján, amelyek csak a tagságotokat vagy éppen a pénzeteket akarják, vagy félelemben tartanak.

Az én Istenem olyan Isten, aki az egész emberiséget szereti és nem érdekli, mihez csatlakoztatok vagy miben hisztek. Ez az Isten családtagot lát bennetek, készen arra, hogy kézen fogjon és kivezessen a félelemből, a problémákból és a drámából. Amikor megpillantjátok ennek az Istennek az arcát, többé nem lesztek már ugyanazok, mert ráébredtek, hogy ez az Isten a MI Istenünk.

Lee Caroll

Kryon közvetítés1.jpg

Kép forrása: Pinterest.com


Az interjút fordította és szerkesztette: Kolontár Elvira
2009.05.29.

Forrás: www.eletviraga.hu shaubra.wire.hu