Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Michael Arkangyal tanítása

2020-07-01

A kulcs mindehhez: a TISZTELET

Michael kép másolata.jpg

 

Michael Arkangyal

 

A kulcs mindehhez: a TISZTELET

 

Legkedvesebb fénymunkások, a szeretet és fény erőteljes gyógyító rezgésekkel teli új ciklusába belépve hatalmas belső örömöt tapasztaltok meg, mivel az angyali lélekcsaládok egymásra találnak, és elkezdik megteremteni a fény közösségeit és hálózatát. Ez valóban nagy erőt jelent majd.


Az elmúlt hónapokban sokan elkülönültnek és magányosnak éreztétek magatokat, ahogy elengedtétek múltbeli kötelékeiteket és arra vártatok, hogy az Új végre formát nyerjen. Nos, most ez megkezdődik. Sok új ajtó megnyílik előttetek, fénymunkások, ahogy összejöttök, hogy elkezdjétek megteremteni az Új Föld társadalmát létrehozó Fény és Szeretet struktúrákat, formákat, hidakat.
Most végre tényleg megértitek, hogy egyetlen Globális Családot alkottok, és hogy ez az egyetlen módja, hogy létrejöjjön mindenki számára a bolygószintű béke és szeretet. És így megnyitjátok szíveteket a szeretetnek és könyörületnek, kapcsolatba léptek olyan ideákkal, melyek túllépnek saját személyes szükségleteiteken és vágyaitokon. Meglátjátok, mennyire fontos a szeretet és könyörület társadalmának megteremtése, és vonzani fog titeket az, hogy módot találjatok arra, hogy ebben részt vegyetek.


A Fény Közösségeinek kialakításakor kezdetben az emberek a bolygó szükségleteit kívánják majd szolgálni, és szeretetet és gyógyítást hozni azoknak, akiknek a leginkábbb szükségük van erre. Ahogy szándékosan közösségekbe tömörültök, nagy örömet találtok majd a fény családjában történő egyesülésben. Hadd adjunk most egy gyengéd ösztönzést, hogy a fény ezen új közösségei hogyan lehetnek egyben önmagatok kölcsönös megbecsülésének és jólétének központjai.

Tisztelet és feltétel nélküli szeretet

Legdrágábbak, sok közösség valamilyen kulturális vagy életkorbeli sajátosság mentén alakult ki. Most, a régi energiában növekvő tendencia mutatkozik arra, hogy a tisztelet és a tolerancia eltűnjön, és az önzés és agresszió lépjen a helyükbe. Ti viszont létrehozzátok ezeket az Új Föld közösségeket, és a ti kihívásotok az lesz, hogy a teljes feltétlen szeretetben és elfogadásban működtessétek ezeket. A kulcs mindehhez: a TISZTELET.
Tisztelet önmagatok és mások iránt. Ez magában foglalja a hallgatás képességét, a szívvel és elmével egyaránt történő hallgatásét. Magában foglalja továbbá annak felismerését, hogy a közösség minden tagja, pusztán azért, mert az, aki, értékes. És ahogy magatokat értékelitek, úgy fogtok értékelni másokat is. Meglátjátok a fényt és a lélek gyémántját minden egyes személyben, miközben a titeket összehozó álom és látomás megvalósításán dolgoztok. S így megtudjátok, hogy a bolygón minden ember, minden gyermek értékes és szépséges személy.

A közösségen belüli önértékelés módjainak újrafelfedezése

Ezeket a képességeket gyakorolva, egymással megosztva, rátaláltok a fénnyel teli közösségi élet ösvényeire.
Mindez azon az elven alapszik, hogy minden ember élete különböző szakaszokból és állomásokból áll, és hogy minden szakasz, minden állomás hordoz magában olyan ajándékot vagy értéket, amely megosztható a közösséggel, függetlenül attól, négy vagy nyolcvannégy éves emberről van-e szó.
A gyermekek örömmel és ártatlansággal ajándékozzák meg a közösséget, cserében szeretetet és bizalmat kapnak. A felnőttek a felfedezés és kaland szellemét adják a közösségnek, s ők felnőtt énjüket támogatják szeretettel és bizalommal.


Mint fiatal felnőttek, az ifjúság hatalmát és erejét hordozzátok, felfedezitek a Harcos bátorsággal és állhatatossággal teli útját, vagy a Segítő szeretettel és támogatással teli útját - vagy mindkettőt. Később, ahogy érettebbé váltok, a tapasztalatokon keresztül elnyeritek a mély tudást, és Bölcs Férfivé vagy Asszonnyá lesztek, rengeteg olyasmivel, amit megoszthattok a közösséggel.
Végül, ha eljön az ideje, a Vének, a Bölcsesség Őrzői közé tartoztok majd, azok közé, akik hosszú és bölcsességgel teli életútjuk után magukban hordozzák a bölcsességet és a megszentelt energiát a közösség számára. Ebben a korban vagytok a legértékesebbek, mély szeretet és tisztelet övez benneteket.


Ezek az önértékelés és tisztelet módjai.

 

Bárhol is tartotok az életetekben, kedves fénymunkások, becsüljétek meg ezt a helyet, és osszátok meg ajándékaitokat a többiekkel. Cserében pedig értékeljétek és tiszteljétek azokat az ajándékokat, amelyeket másoktól kaptok, bármilyen életszakasz ajándékairól van is szó.


Ez kölcsönös tiszteletet és támogatást hoz létre, és megteremti az alapját a feltétel nélküli szeretet, valamint az önértékelés és öntisztelet érzései kifejezésének. Minden személy érzi és tudja mind saját, mind mások értékét. Minden személy úgy látja magát, mint aki önmagáért értékes és megbecsült mások számára. Mindez nem a sikeren vagy a teljesítményen alapszik, hanem e személy eszenciális lényegén, mellyel életútja során rendelkezik.


A Föld bizonyos kultúráiban minden felnőtt nőt "anyának" szólítanak, és minden felnőtt férfit "apának", akár van gyermekük, akár nincs. Ez nem más, mint annak elismerése, hogy ezek az érett emberek hordozzák az "Anya" és "Apa", illetve az Isteni Nőiség és Férfiasság energiáit a közösség számára. Ugyanígy, az idősebbeket a "nagyanya" és "nagyapa" megszólítással illetik, függetlenül családi pozíciójuktól, amivel őket, mint a közösség "Nagyszüleit" és "Véneit" ismerik el.
Ez az elismerés a személy közösségben betöltött szerepének szól, és ahol az elismerést kifejezik, ott könnyebb a bölcsességben, könyörületben és szeretetben való létezés. Könnyebb életedet örömmel átölelni, nem kívánva, hogy bárcsak idősebb vagy fiatalabb lehetnél annál, amilyen éppen vagy. Könnyebb a "jelenben" létezni, bizalommal, szeretettel és megelégedéssel, tudva, hogy minden az Isteni Rend szerint való.

És ez így van, legkedvesebb fénymunkások, sok örömet kívánunk nektek, ahogy fényközösségeteiteken belül megkezditek az Új Föld kereteinek megteremtését és kinyilvánítását. Kutassátok fel ezeket a közösségeket, kérjétek belső vezetéseteket, hogy vigyen el benneteket saját fény-lélek-közösségetekhez, és az igazi munka csak akkor kezdődik, ha felveszitek velük a kapcsolatot!

 

Ez egyben valóban annak az ideje is, hogy elkezdjétek a nagyobb jót szolgálni, a bolygót szolgálni, megteremteni az Új Föld társadalmi rendjét, mely az Új Föld új kristályhálózatán alapul.

 Celia Fenn által közvetítve