Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

MICHAEL ARKANGYAL TANÍTÁSA

2022-09-06

SPIRITUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ

 

michael arkangyal.jpg

 

SPIRITUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ

 

MICHAEL ARKANGYAL TANÍTÁSA

 

Ahhoz, hogy spirituálisan fejlődhessetek, ki kell terjesztenetek a Szeretet/Fény képességeteket, hogy az magában foglalja a Földön a Teremtés minden aspektusát: a természet szeretetét, az állatvilág szeretetét, az emberiség szeretetét, a szeretetet a vélt ellenségeitek iránt, és ami a legfontosabb, az Önvalótok szeretetét.

 

Mert lényegében az egész Teremtés a ti részetek, és ti a Legfelsőbb Teremtő értékes Fehér Tűz Mag Atomjai vagytok. Az Isten-tudatosság kitágulása aurameződ - Fényesszenciád - kitágulását eredményezi. Idővel egyre többen fogtok olyan erőteljes és kiterjedt kisugárzást kifejleszteni, hogy az pozitív hatással lesz a körülöttetek lévőkre, és végül a Földre és az egész emberiségre. A fejlettebb Lelkek közül már elég sokan elnyerték ezt a képességet. Azonban ne feledjétek, hogy nem tudjátok közvetíteni azt, amit nem vallottatok magatokénak. Emlékezzetek erre is, a Földön betöltött küldetésetek fontos része az alacsonyabb dimenziók Fényének erősítése.

 

A Lélek tudatosságának kiterjesztése az auramező kiterjesztését eredményezi, mind intenzitásban, mind pedig a befolyás kiterjedésében.

 

Az Ösvényen járó törekvőnek mind a külső, mind a belső világbeli képzésre kell összpontosítania. Törekednetek kell arra, hogy tudatos megfigyelőjévé váljon annak, ami körülötte történik. Létfontosságú, hogy megtanítsátok magatokat arra, hogy a mindennapi élet fizikai eseményeinek fókuszált tudatosságával teljesen elkötelezzétek magatokat, valamint arra, hogy megtanuljátok feldolgozni a harmonikus és a diszharmonikus frekvenciamintákat, amelyeknek ki vagytok téve. Ezután meg kell tenned a megfelelő lépéseket. Az érzelmi és mentális fegyelem gyakorlása szintén nagyon fontos, amikor Önvalód mesterévé akarsz válni. Nem szabad hátat fordítanod a világnak és az élettapasztalatoknak, hanem szembe kell nézned velük. Létfontosságú azonban, hogy megtanuljátok az életet egy magasabb nézőpontból szemlélni.

 

Törekedjetek arra, hogy a nagyobb képet lássátok, és ne bonyolódjatok bele a kis történetek drámáiba.

 

A logika a fizikai mentális test és a tudatos elméd függvénye. Ne feledjétek, hogy a tudást vagy elméleteket, amelyeket saját igazságotokként fogadtok el, meg kell tapasztalnotok ahhoz, hogy bölcsességet nyerjetek a nyilvánosságra hozott információkból. Az inspirációt a Felsőbb Én és a Szent Elmétek szolgáltatja. Meg kell tanulnotok odafigyelni Szent Elmétek és Szent Szívetek impulzusaira, vagy Felsőbb Énetek uralkodó aspektusának felhasználására, mert így fogtok fokozatosan megtanulni kommunikálni a magasabb birodalmak lényeivel és kozmikus bölcsességre szert tenni.

 

Régen természetes volt a kommunikáció az égi világgal. Ám amint az emberiség egyre mélyebbre süllyedt az anyagi világ tudatosságában, úgy merült el az öt érzékszerv érzékelésében. Emellett fokozatosan abbahagyták a befelé fordulást a tudat magasabb birodalmaival való kapcsolat érzése érdekében. Az alacsonyabb Harmadik és Negyedik Dimenzió nem fényes és tiszta. Van egy ködös vagy homályos borítás. Azok a Lelkek, akik ebben a környezetben léteznek, nem veszik ezt észre, mert ez a tudatállapot az, amihez hozzászoktak.

 

Az alsóbb Harmadik/Negyedik Dimenziók valóságát egy homályos labirintusban való létezéshez lehetne hasonlítani, ahol örökké keresitek az utat, amely visszavezet benneteket a tudatosság tiszta Fényébe. Ez a köd fokozatosan kezd eloszlani, ahogy a Negyedik Dimenzió középső alszintjei felé haladsz, és világod egyre Fényesebbé és világosabbá válik, ahogy minden egyes magasabb alszintet bejársz. Ahhoz, hogy megkapjátok a Fény leckéit, fel kell emelnetek tudatosságotokat, hogy legalább a Negyedik Dimenzió Ötödik alszintjére hangolódjatok. Ebben a Szubuniverzális tapasztalatban minden Dimenziónak hét alszintje van, ahol az első alszint a legalacsonyabb és legsűrűbb, míg a hetedik alszint a legmagasabb és legfinomabb.

 

A mesterek és vezetőitek hajlandóak találkozni veletek félúton; azonban csak nagyon ritka esetekben csökkentik frekvenciájukat a szélsőséges dualitás sűrűségébe, mert az túl kényelmetlen számukra.

 

Az ego a fizikai személyiség önvalójának egy aspektusa. Arra tervezték, hogy segítsen nektek az identitás és az egyéniség érzetének idővel történő kialakításában. A kifelé irányuló elmét az ego irányítja. A félrevezetett ego-önvaló volt a felelős az anyagi sík illuzórikus hiedelemrendszerének megteremtésében, egy olyan valóságban, amely az elkülönülésen, a félelmen, az önzésen és a hiányon alapul. Ahogy tágítjátok mentális horizontotokat, elkezditek lebontani az önkorlátozó észlelés akadályait. Az elme kiterjesztése magában foglalja az agy felsőbb dimenziós szintjeinek szunnyadó sejtjeinek aktiválását és a Szent Elméd bölcsességének megcsapolását. A vak engedelmesség nem feltétele a Felvilágosodásnak, mert arra törekszel, hogy Önmagad mesterévé válj, és megéld személyes igazságaidat, ahogyan azokat feltárta és megerősítette előtted szíved monitorja.

 

Az emberiség a Lélek ébredés kellős közepén van. Ahogy a magasabb Negyedik és az alacsonyabb Ötödik Dimenzió rezgésmintáiba lépsz, sejtjeid, étertested és aurameződ gyorsított tisztulási folyamatba kezd. Ez a folyamat megkönnyíti és végső soron a Felsőbb Éned sok aspektusának letöltését és az éteri FényTestetek fokozatos visszanyerését eredményezi. Legyetek figyelmesek és tudatosak minden pillanatban, hogy a fókuszotok egypontúvá és tisztává váljon. Így fokozatosan kialakul bennetek az önbizalom és a biztonság érzet tudatossága, hogy minden rendben van, és hogy így is lesz.

 

A Lélek az intuíció jobb agyféltekés tudatosságát használja, amely kapcsolatban áll a magasabb Szent Elmével és a Spirituális Akarattal. A belsőre összpontosított elmét a Lélek Én irányítja. Az emberiség a finom, kifinomult érzékek kifejlesztésének folyamatában van, amelyek a helytelen használat miatt tompultak el. Túl kell lépni az alapvető, gyakran torz fizikai érzékeken, miközben szorgalmasan törekedni kell az intuíció és az Isteni bölcsesség magasabb rendű mentális érzékszerveinek fejlesztésére.

 

Életbevágóan fontos, hogy megtanuljátok irányítani érzelmi természeteteket, és hogy gondolataitokat folyamatosan a Fény kifinomult frekvenciáin tartsátok.

 

 

 

 

MICHAEL ARKANGYAL - RONNA HERMANN KÖZVETÍTÉSÉBEN