Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Mihály Arkangyal

2019-04-18

Az Arany Láng végtelen bősége életre kelti a Kozmikus Tojást

Föld a fényben.jpg

 

 

Húsvét ünnepére

 

Mihály Arkangyal: Az Arany Láng végtelen bősége életre kelti a Kozmikus Tojást

 

Celia Fenn által közvetítve

 

Mihály Arkangyal: Szeretett fénycsalád, most veletek együtt azokat a nagy lépéseket ünnepeljük, melyeket a Föld bolygón történendők felé tesztek. Valóban, ez a nagy változás zsúfolt időszaka, s mivel a változás hatalmas, a vele járó stressz is időnként hatalmasnak tűnhet. Tudjátok meg, hogy a Föld spirituális fejlődésének ösvényén előrehaladva mindenre isteni világosság árad.

 

Az úgynevezett "gazdasági válság" az emberi közösség számára olyan időszak, melyben önmagába nézhet, felveheti a kapcsolatot a végtelen bőség áradásával, mely mindannyiótokhoz a Forrás kegyelmeként és szereteteként érkezik. Megtanuljátok, hogy felhagyjatok biztonságotok érdekében a külvilág illuzórikus rendszereibe vetett bizalommal, s hogy ÉN VAGYOK jelenlétetekből érkező szeretetre, támogatásra és vezettetésre figyeljetek. Ahogyan sok éven át mondtuk nektek, minden, amire szükségetek van, bennetek lakozik. Szabadságban létező fénymesterekként megvan rá a képességetek, hogy mindent azonnal megteremtsetek, amire szükségetek van, és amire vágytok. E belső folyamatban való bizalom elsajátítása segít majd nektek, hogy elengedjétek a félelmet és a dühöt, melyet azok hoznak létre, akik még mindig a krízis és a hiány illúziójának fogságában rekedtek.

 

Szeretteim, most az Arany Láng sugárzó fénye, illetve amit "Krisztusi Fénynek" hívunk, kering Földetek körül, és egyre erősebbé válik. Ennek hatása, hogy aktiválja azt, amit mi "Kozmikus Tojásnak" nevezünk.

 

Ez pedig a Földbolygó eredeti öntőmintája, óriási lenyomata, mely magában foglalja az energia, a fény és a szeretet, valamint ezek formában való megnyilvánulásai összes potenciálját és lehetséges kombinációját. Amint a kollektív vibrációs szint emelkedik, amint a Krisztusi Fény erősödik minden szívben, valamint a Szívhálóban, a Kozmikus Tojás aktiválódik, hogy az élet számára a tudatosság és létezés magasabb szintjein új potenciálokat és lehetőségeket teremtsen. Ez azt jelenti, hogy a Föld készen áll új életformák megteremtésére, új életkódok és olyan új technológiák fenntartására, melyek támogatják e kódokat, egy sokkal szeretőbb és bőséggel teltebb módon.

 

A bolygótok felkészült, hogy egy hatalmas ugrást tegyen a fejlődésében. Készen álltok, hosszú ideig és keményen dolgoztatok ezért a pillanatért, és ez most itt van. Ez valóban a csodák teremtésének ideje. Arra sarkallunk benneteket, hogy legyetek nyitottak, elfogadóak, engedjétek meg, hogy ezek a csodák, mint a Forrástól a fény szolgálói által számotokra elhozott ajándékok, megnyilvánuljanak. Továbbá emlékeztetünk benneteket arra, hogy ez a nagy előreugrást csak a feltétlen szeretet teszi lehetővé, mely egyesíti szíveteket az új, egységes szívhálózatban.

 

Az "Egy Harmóniája" az, amely az Arany Krisztusi Lángot felerősíti. Hiszen valóban, a bőség arany lángja maga az Isten és Istennő szent egyesüléséből származó megszentelt ikerláng energia. Az isteni szeretetnek ezen a megszentelt helyén minden dolog lehetővé válik, és minden potenciál megnyilatkozik. Nektek csak kérnetek kell, és megadatik.

 

Az április hónapban sokan itt a Földön a Húsvétot ünneplik, illetve az "Astarte"-t, ahogyan ezt eredetileg ismerték. Ebben a formájában, Astarte istennő ünnepeként, ez az ünnep valóban a Kozmikus Tojással és az új kezdetekkel volt


összefüggésben, és ennek visszhangja ma is megjelenik az ajándékba adott húsvéti tojásokban. Az ünnep keresztény formájában Yeshua halálához és feltámadásához kapcsolódik, aki avatárként elhozta az isteni férfiúi krisztusi fényt. Tudjatok róla, hogy ez a szent történet szintén az életnek a krisztusi fény földi jelenlétének hatalma általi megújulását fejezi ki. Hiszen az aranyfény, amikor tökéletes egyensúlyba kerül, aktiválja a Kozmikus Tojást, illetve a globális programot, és a tudatosság magasabb szintjein megszületik az új élet és új energia. Ez az a folyamat, melyet "felemelkedésnek" nevezünk, amikor a kollektív tudatosság magához öleli a fény magasabb "felhangjait", és a fény Kozmikus Tojásában új lehetőségeket és potenciálokat kelt életre.

 

Szeretteim, most a várakozás folyamatában vagytok, arra várva, hogy ami új lesz, felébredjen: új áldások és hatalmas bőség a tudatos létezés magasabb szintjein. Ünnepeljétek most az Ég és a Föld, a Szellem és az Anyag, az isteni kegyelem és az emberek közössége szívének unióját.


Az egyesülés, az egyensúly, a béke és a bőség arany energiája Húsvétkor is tovább áramlik. Arra biztatunk, hogy ekkor meditációtokban összpontosítsatok a szent energiára és az aranyfényre. Készítsétek fel magatokat erőteljes, eljövendő energiákra. Ezen energiák fogják aktiválni a Kozmikus Tojásban rejtező potenciálokat és lehetőségeket. Minden, a Földön most jelen lévő lélek készen áll, és egyetértett abban, hogy része lesz a Földbolygó evolúciója e hatalmas ugrásának. Itt a fény birodalmaiban egyenlő várakozással és elragadtatással telve készülünk elő, veletek együtt a fénynek erre az új kozmikus és planetáris formákba való felgyorsulására.