Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Mihály Arkangyal

2020-10-07

Az angyali szeretet testetek 12 fázisának felébresztése

ang 00.0.0a másolata.jpg

 

Az angyali szeretet tested felébresztése - Mihály Arkangyal

 

Mihály Arkangyal vagyok, szeretném átadni Nektek az Áldásomat és szeretetemet a lelkem mélyéből.


Engedjétek meg magatoknak azt, hogy megfürödjetek a fényemben és a szeretetemben, amivel át szeretnélek ölelni benneteket.
Mihály Arkangyal vagyok az első fénysugár képviselője, aki őrzöm a Teremtő akaratát és Isteni Tervét együt Faith Arkangyallal, aki az én feminim oldalam.


A Hit Arkangyala is jelen van, amint kapcsolatba lépek veletek és érdemes lehet kérni, hogy az energiái ötvöződjenek a tieitekkel annak érdekében, hogy támogassanak benneteket az önmagatokba vetett belső hitetek megerősítésében és mindannak a felerősítésében, ami a Teremtő.


A Hit Arkangyala arra vár, hogy segítsen nektek és mindig csakis a szeretet legtisztább rezgését fogja megosztani veletek.
Azért vagyunk itt, hogy támogassunk benneteket és feltétel nélkül szeressünk, a Teremtő képviselőjeként tevékenykedünk.
Őrizzük és csatornázzuk a Teremtő legmagasabb szintű rezgésű szeretetét és a legtisztább tulajdonságait lényünkön keresztül mindenki számára.


A szeretet az egyetlen igazság, minden más csakis illúzió.


Ha megengeded önmagadnak, hogy megfürödj a szeretet tisztaságában, akkor megengeded magadnak azt is, hogy átalakulj, mint egy pillangó, mindazzá, amire a vágyad spirituálisan vágyik, hogy elérd és megtestesítsd az aktuális életed során azt itt a Földön.


Azért kínáljuk fel a szeretetünket nektek, hogy ez, mint igazság felemeljen és inspiráljon benneteket, hogy megértsétek: a Teremtő mindig jelen van bennetek!


A szeretet a Teremtő esszenciája; az helyén való, hogy a szeretet legyen az emberiség fókuszában, ahogyan minden fény munkáséban is, hogy mindenki teljes mértékben felismerhesse és eggyesülhessen a Teremtő esszenciájával. A szeretet gyógyító, átalakító és megvilágosító erővel rendelkezik és összhangba hoz benneteket mindazzal, amire szükségetek van és mindazzal, ami a Teremtő.

 

A szeretet angyal testévé válás 12 fázisa

 

A mai célunk az, hogy összhangba hozzunk benneteket, lehorgonyozzunk és aktiváljuk a 12 integrációs fázist, ami lehetővé teszi a szeretet angyal testének a megtestesítését.
Az integráció 12 fázisa a Teremtő 12 tulajdonságát szimbolizálja, melyet az Angyalok Királysága a létezésen keresztül ad át.


Amikor a lényetekben aktiváljátok őket, akkor minden egyes tulajdonság lehetővé teszi számotokra, hogy még mélyebben felismerjétek, megtestesítsétek és kifejezzétek az angyali szeretet testeteket.


Az angyali szeretet test megtestesítésének a 12 fázisa a következő:


Tisztaság – a rezgésed, a lényed és a Teremtő egyszerűségének és tisztaságának a felismerése


Kapcsolódás – a Teremtő visszatükröződésének a látása, érzékelése és tudomásul vétele önmagatokban, másokban és mindenben


Belső erő – az önmagatokban rejtőző erő és isteniség hasznosítása, hogy a szeretet erejétől fogva cselekedjetek, reagáljatok és létezzetek a lényeteken belül, ami lenyűgöző helyzeteket teremt.


Béke – a gondolatok, a káosz és bizonytalanság illúzióján való túllépés annak érdekében, hogy felismerjétek a nyugalom és a harmónia jelenlétét önmagatokban, egy belső tudás, ami arról szól, hogy minden rendben van.


Gyógyítás – a teljes lényetek megújítása minden szinten az eredeti állapotokba, ami a Teremtővel való összhangot, megtestesítést és kifejeződést jelenti.


Egység – a természetes egységetek mindennel, ami a Teremtő, az egyenlőség, a tisztelet és a harmónia érzése önmagatokon belül, egymás között és mindennel valamint köztetek és a Teremtő között.


Bizalom – egy megingathatatlan tudás és intuíció bennetek, ami folyamatosan vezet benneteket és megfelelően irányítja az életeteket és a spirituális fejlődéseteket.


Öröm – az eufória és a boldogság érzete, ami a lényetek belsejéből származik, leginkább abból, hogy összhangban és harmóniában vagytok mindennel, amelyek teremtőként vagytok.


Növekedés – hajlandóság arra, hogy folyamatosan túllépjetek a korlátaitokon és az élet illúzióin, hogy azon igazságra összpontosítsatok, amely a lényetek belsejéből fakad, ahogyan ezt kifejezi felétek a Teremtő.


Öntudat – önmagatok felismerése, miszerint nem Egyének vagytok, hanem a Teremtő teljes univerzuma


Áldás – az azzal kapcsolatos eufória, hogy a Teremtővel vagytok jelen és tudjátok, hogy a Teremtő jelen van bennetek.


Feltétlen szeretet – a szeretet folyamatos, önzetlen kifejezése önmagatok és mások irányába


Szánjatok időt arra, hogy alaposan megfontoljatok minden egyes tulajdonságot és kifejezést felismervén, hogy az egyes tulajdonságok lelkes befogadása a lényetekbe, hogyan fog kihatni a z életetekre és a spirituális valóságotokra.


Ismerjétek fel azt is, ahogyan bizonyos tulajdonságokat már jobban megtestesítetek, mint másokat.


Annak a célja, hogy az angyali szeretet testetek mind a 12 fázisát és tulajdonságát lehorgonyozzátok és aktiváljátok az az, hogy minden egyes tulajdonságot kiegyensúlyozzatok a lényetekben.
Ezáltal tehát nagyobb egyensúlyt és összhangot teremtetek önmagatokkal és a Teremtővel az egész lényetekben.


Így nagyobb mértékben tudjátok megtapasztalni önmagatokat, mint a szeretet megtestesülése, miközben a szeretet jelzőfényeként léteztek önmagatok számára és mások számára a Földön.

 

Az angyali szeretet testetek 12 fázisának felébresztése

 

Én Mihály Arkangyal meg szeretnék osztani veletek egy invokációt, hogy támogassalak benneteket az angyali szeretet testetek 12 fázisának megtapasztalásához, megismeréséhez és megtestesítéséhez, ami segít nektek a feltétlen szeretet megtapasztalásának és kifejeződésének felerősítésében.

Egyszerűen mondjátok azt hangosan vagy magatokban,

„Invokálom Mihály Arkangyalt, Faith azaz a Hit Arkangyalát és az Angyali Királyságot, hogy most jjöjjenek ide hozzám.


Támogassatok engem, hogy könnyedén befogadhassam és felismerhessem az energiáitokat, amint bele áramlanak a lényembe. Kérlek töltsétek fel az egész lényemet a Teremtő és az angyali szeretet tápláló és gyengéd rezgéseivel. Azt kívánom, hogy lehorgonyozzam és aktiváljam önmagamban az angyali szeretet testem 12 fázisát.


Most hálásan befogadom, aktiválom önmagamban és megtestesítem a tisztaság tulajdonságait (lélegezz mélyen és fogadd be), a kapcsolódásét (lélegezz mélyen és fogadd be), a belső erőt (lélegezz mélyen és fogadd be), a békét (lélegezz mélyen és fogadd be), a gyógyítást (lélegezz mélyen és fogadd be), az egységet (lélegezz mélyen és fogadd be), a bizalmat (lélegezz mélyen és fogadd be), az örömöt (lélegezz mélyen és fogadd be), a fejlődést (lélegezz mélyen és fogadd be), az öntudatot (lélegezz mélyen és fogadd be), az áldást (lélegezz mélyen és fogadd be), a feltétlen szeretetet (lélegezz mélyen és fogadd be).


Befogadom az angyali szeretet test megtestesítésének tulajdonságait és fázisait. Legyenek ezek a tulajdonságok erőteljesek a valóságomban, támogassanak engem a leg pozitívabb és leg áldásosabb úton, miközben megfelelően irányítják a spirituális növekedésemet.


Engedjétek meg, hogy megtapasztaljam a szeretet test tulajdonságainak integrációját, ahogyan a Teremtő egyéni tulajdonságait is.


Most megnyitom magam, hogy mindezt teljesen megtapasztaljam.


Most az egész lényemmel megtapasztalom, amint teljes lényemmel egyesülök az angyali szeretet testtel az Angyali Királyságból.


Most megtapasztalom az angyali szeretet testem megtestesülésének felébresztését az esszenciámon belülről és megengedem, hogy a szeretet az egész lényemen keresztül lüktessen.
A szeretet, a feltétlen szeretet jelző fénye vagyok.


Azt kérem, minél több szeretetet nyelek el és tartok fenn, annál több szeretetet tartson a Föld is, hogy bekövetkezhessen a szeretet valódi manifesztációja az Anyaföld és az Emberiség számára.


Én vagyok az angyali szeretet test 12 fázisa, legyen ez most így!”

 

Az angyali szeretet test 12 fázisa megtestesítésének folytatása és energizálása.

 

Amint elérted az invokációt, akkor egyszerűen behívhatod az Angyali Királyságot reggel, kérheted Őket, hogy mindezt lehorgonyozzák a lényedben és a Földön az egész nap során és az angyali szeretet test 12 fázisa teljes mértékben beléd integrálódjon. Ezen integrációs folyamat és az Angyali Királysággal való munkáddal felépíted a saját szeretet testedet és elkezded az egész lényed tudatosságát és energia rezgését átalakítani egy erőteljes kristálytisztán rezgő szeretetté, ami ezáltal lehetővé teszi számodra, hogy Teremtőként létezz a Földön.


Mély megbecsüléssel és a bőség angyali tulajdonságával,

 

Mihály Arkangyal és az Angyali Kiráylság

 

 

 

Natalie Glasson