Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

VEGYÉTEK KÉZBE AZ ÉLETETEKET!

2021-05-12

Plejádi fényküldöttek

élet 22.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

VEGYÉTEK KÉZBE AZ ÉLETETEKET!

 

Forrongó átalakulás, a lélek sötét éjszakáján át történő beavatás közepén jártokSzeretném megosztani Veletek látásmódunkat a LÉTEZÉS természetéről, hogy eltűnődjetek rajta e kaotikus és változó időszakban, s felrázzunk és arra buzdítsunk Benneteket, hogy KÉZBE VEGYÉTEK AZ ÉLETETEKET.

Mindenki, aki a Földön van, azért van most itt, hogy részt vegyen az emberiség felébresztésében, és hozzájáruljon azon igazság felismerésében, hogy gondolataitok teremtik a valóságotokat!

Lényeges, hogy ezt megértsétek, mivel a valóság olyan rétegeihez és szintjeihez kapcsolódtok, melyek egymásba fonódnak.

A tudás szent dolog, s az, hogy mit választotok, hogy tudni szeretnétek-e vagy csak jól akarjátok érezni magatokat a Világban, nagyon sok minden elárul a korról.

A jelenleg társadalmi és politikai helyzetben - akár személyes, akár globális szinten - kemény leckéket kaptok az ellentétekről. Át kell tudnotok látni a bolygót behálózó, előre kidolgozott, sokkoló félelembizniszen. Nem mindig könnyű megőrizni a pozitív célokba vetett hitet, ám ne feledjétek, hogy minden valamirevaló eredményt nehéz, küzdelmes tapasztalatok előznek meg. Minden tapasztalatot okkal teremtetek.

Olyan időben éltek, amikor az ÖNERŐ, a nagyobb TUDATOSSÁG és a SPIRITUÁLIS FEJLŐDÉS elérésére korlátlan lehetőségek állnak a rendelkezésetekre!

A tudatosság és az erő a régi időkben elválaszthatatlan fogalmak voltak, egy érmének a két oldala, mint a bölcsesség alapkövét, minden dimenzióban, térben és időben nagyra értékelték, lényegesnek tartották minden élőlény megteremtéséhez és életben tartásához. És most a harmadik évezredben, amikor az emberiség az élet értékeiről tanító nagyszabású, kozmikus leckével kerül szembe, ez az ősi tudás, mint valami régen elveszett, kedves örökség, most újra visszakerülhet az őt megillető helyre az emberi értékek vitrinjében. Bizonyos szempontból ez az az idő és hely a létezés sok-sok lehetséges valósága, dimenziója és útja közül, ahol "MOST LENNI ÉRDEMES"!

Következésképpen a mostani időszak különösen küzdelmes, mert az emberi fejlődés egy igen mozgalmas szakaszának a felderítésével vagytok elfoglalva. A nagyobb tudatosság és érzékenység utáni erős vágy arra sarkall benneteket, hogy megéljétek, gyógyítsátok és uraljátok a különböző élethelyzeteket és azok lehetőségeit.

A Föld minden lakója válságban van , a válság oka pedig az igazság megismerésétől való, mélyen ülő félelem!

Ahhoz, hogy a félelemnek ez a kollektív szorítása megszűnjön, többet kell látnotok, mélyebbre kell hatolnotok abban, amit tudtok. Itt az ideje, hogy magatokba olvasszátok szellemi lényegeteket és érett módon használjátok az elméteket! Forrongó átalakulás, a lélek sötét éjszakáján át történő beavatás közepén jártok, s hajlandónak és képesnek kell lennetek felismerni és megoldani a személyes és kollektív problémákat. Elképesztő, világméretű spirituális forradalom kezdetén álltok, aminek ismeretében lényeges, hogy tudjátok, a fejlődés lehetőségei mindig bőséggel állnak rendelkezésetekre, ha megtanuljátok, hogy kell ezeket megteremteni.

Az emberiség legsürgetőbb és legdöntőbb feladata, hogy megértse a HIT és az ELME HATALMÁT, mind egyéni, mind kollektív szinten.

A HIT lényegében megállapodás a VALÓSÁGRÓL. A hitek, gondolatok érzések sajátos lenyomatot hagynak a világotokat behálózó életenergia-mezőben.
Minden pillanatban teremtetek, s az emberiség gyorsan rá fog ébredni erre a döbbenetes igazságra.
Jelen korotokat óriási változás jellemzi, s nagyfokú rugalmasság és tiszta szándékra lesz szükség ahhoz, hogy az emberiség átalakulásának felbecsülhetetlen értékű folyamatát irányítani tudjátok.

Ha ERŐvel áthatott életet akartok élni, elengedhetetlenül fontos, hogy állandóan TUDATÁBAN LEGYETEK, hogy MIT GONDOLTOK, ÉREZTEK, MONDTOK és TÖKÉLETES TISZTÁNLÁTÁSSAL a GONDOLATOKON, SZAVAKON és TETTEKEN keresztül építésetek fel az ÉLETETEKET. Felelősséget vállalni a kifejezésre juttatott ERŐért - ez az ÁTALAKULÁS alapvető és legfontosabb LECKÉJE!

Soha még nem volt akkora a nyomás, hogy őszintén foglalkozzatok az életetekkel és a világgal, mint most, s van akinek ez az intenzív feladat túl sok. A változás ezen időszakában ésszerű és egyben bámulatos dolog megnyitni az elmét olyan nézőpontok és életszemlélet előtt, melyek túllépnek az elfogadott gondolkodásmód keretein. Az elképesztő kihívások, melyeket a kor felgyorsult energiái idéznek elő, voltaképpen arra szolgálnak, hogy új látásmódra serkentsenek. Azért választottátok, hogy most legyetek itt a Földön, hogy egyedi nézőpontotokkal hozzájárulhassatok a tudatos lények munkájához, akik a "nagy szellemi felébredést" segítik elő a Földön.

A tudatosság egyfajta elmeállapot, s egyben változó korunk kulcsszava is, azaz "a játék neve".
Mint valami óriási vihar, a táguló tudatosság elképesztő erővel söpör végig a bolygón, és arra ösztökéli sejti szinten az emberiséget, hogy felébredjen és felfedezze erejét.

Az élet tanulnivalóiban olyan nehéz témák is beletartoznak, mint a fizikai ill. a nem fizikai valósággal való kapcsolatotok. Mindennapi választásaitokkal döntően befolyásoljátok a hogyléteteket. Egyre nagyobb a tét ebben a "tudatjátékban" és minden eddiginél nagyobb szükség lesz rá, hogy megnevezzétek a legbensőbb érzéseiteket és elismerjétek, hogy valóságotok megteremtésében elsődleges szerepük van!

Az új ideák villámgyorsan kicserélődnek és egyre több a lehetőség, hogy tudatossá váljatok. Meglehet, hogy még most az írott szóra támaszkodtok, azonban máris nagy empátiával rendelkeztek.

1987 óta a bolygóra áradó kozmikus energia intenzitása minden évben fokozatosan nő, ami az életritmus felgyorsulását eredményezi. Talán észrevettétek, hogy az életetek egyre nagyobb iramot diktál, amit a sok, rátok nehezedő elvárás és a kimerítő tempó is jelez, amire már az egyszerű létfenntartáshoz is szükség van.

Hasonló gyorsasággal valósul meg az is, amire gondoltok és összpontosítotok. A külvilág a belső világotokat tükrözi!

Nagyon sok ember számára ezek az idők bizony mérhetetlen stresszt és zaklatott átalakulás jelentenek, a sok felforgatott élet, s számtalan családnak és egyénnek kell a sarokba szorítottság kínos érzését megtapasztalnia.

A nagyobb rugalmasságra, az életmód és hitrendszer megváltoztatására kényszerítő nyomás hihetetlen mértékben erősödik. A világgazdaság állandó erjedésben és zűrzavarban van, a gazdasági válságok megrendítették az emberek nagy üzletekbe vetett hitét és bizalmát, az elbocsátások további bizonytalanságot szülnek, a munkanélküliek száma naponta nő, s az emberek azon tanakodnak, hogy fognak holnap megélni. Úgy tűnik, az úgynevezett vezetők kudarcot vallottak kijelölt feladatuk, a szabadság kivívásának és megőrzésének teljesítésében. Most a játéknak ebben a szakaszában, mindenki gondolkodni kezd rajta, hogy vajon miért is fordult fel ennyire a világ?

Ez jó jel, mert az életnek olyan szükségszerű újraértékelését jelenti, amivel szembe kell nézni, és amit mindenkinek meg kell tenni!


A kozmikus energia megnövekedett sugárzási ereje arra készteti az emberiséget, hogy ráirányítsa szemét egy nagyobb, spirituális célra.

 

Plejádi fényküldöttek

 

Barbara Márciniak

Multidimenzionális valóság és a létezés terve1.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com