Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Ne csüggedjetek!

2021-08-24

Legyetek erősek a hitben, a szeretetben és kitartók a reménységben

Jézus segítsége másolata.jpg

 

Ne csüggedjetek!

 

Legyetek erősek a hitben, a szeretetben és kitartók a reménységben

 

A békesség Isten legnagyobb ajándéka, amelyet a Földnek adhat, mert a békesség az, amelyben az elfáradt lelkek megnyugszanak, és új erőt gyűjthetnek ahhoz a küzdelemhez, amely a fejlődés útján még előttük áll. Azért testvéreim ti ne csüggedjetek, és ne érezzétek magatokat elhagyatva megpróbáltatásaitokban, mert nem vagytok magatokra hagyva.

 

Amikor a sötétség beáll, akkor válnak láthatóvá a csillagok.

 

Amikor az emberi gőg és gonoszság úgy magasra tör, hogy az Isten rendelkezései fölé akar emelkedni, akkor meginog az emberi hatalom alatt a föld, és mint a kártyavár, úgy omlik össze terveivel és elért eredményeivel minden képzelt nagysága és erőssége.


A legmélyebb sötétségben felragyogó világosság, a legreménytelenebb helyzetben adódó segítség, a legbonyolultabb összekuszáltságban a megoldás, Isten közelségének, atyai gondoskodásának bizonyságára van adva, hogy láthassa a földi ember azt, hogy nincs magára hagyatva és sorsa nincs a véletlenre bízva.

Bár a látható világban történő eseményekből ezerféle következtetésre jusson is el az ember gondolatainak szárnyán, vannak az ismeretlen eshetőségek között olyan emberi szemmel nem látható és emberi értelemmel ki nem mutatható lehetőségek, amelyek felett a rendelkezést az isteni hatalom magának tartja fenn.


Azért nem szabad az Istenben hívő léleknek felhagyni a reménnyel, még a legrosszabb kilátások mellett sem, mert az ember sohasem tudhatja azt, hogy Istennek miféle szándékai vannak vele. És amitől az emberi lélek legjobban fél nem az hozza-e el részére a legnagyobb és legboldogítóbb eredményt? - így ti sem tudhatjátok, hogy Isten nem akarja-e a ti lelketekből kiolvasztani az igazsághoz való hűséges ragaszkodást?


És ha kiolvasztotta - mint a salakból a nemes ércet - nem belőletek akar-e alkalmas munkásokat kiképezni, hogy az igazság eszméjének jövő harcaihoz felhasználjon.

 

Mert szükséges, hogy addig amíg ez a nagy kiválasztódás folyik, alkalmas munkások jöhessenek és munkát vállaljanak egészen az utolsó pillanatokig, hogy azok, akiket a megtérésre eleve elhívott az Úr és akiknek neveit a gondviselés angyalai feljegyezték, bejuthassanak az Isten országába.


Azért legyetek erősek a hitben, a szeretetben és kitartók a reménységben.

 

Fáradhatatlanok a küzdésben és az imádkozásban. Csüggedhetetlenek abban a hitben, hogy következzék bármi, semmi és senki el nem választhat titeket a megismert igazságtól, amelyet ti mindnyájan ajándékképpen kaptatok Istentől itt a test világában, ahol minden csak homály és sötétség, ahol minden csak bizonytalanság és kétség: itt, ahol nincs semmi bizonyosság, semmi reménykeltő megbízhatóság, minden elmosódott, határozott vonalakkal semmi fel nem tűnik, mert a Földön minden változandó.


De ha ti kitartotok ebben a bizonytalanságban is - amely közepette kell a lelketek kitartson, hogy mindent megnyerhessetek -, akkor nem kell többé, hogy igazgassa a képzeleteteket, hogy még ennyi, vagy annyi testöltéssel tudjátok csak magatokat felszabadítani a bűnök vonzásából. Nem! - A ma a tiétek! Bízzatok a mában, a jelenben! Bízzatok Istennek amaz ígéretében, hogy Ő mindenkor veletek van. Veletek van a mában, és az hogyha a jövőben is veletek lesz: az tőletek függ, a ti ragaszkodásotoktól, a ti hűségetektől. A ti bizakodásotoktól, mert ha ti hisztek, bíztok és reménykedtek, a jövő is a tiétek lesz.


Ne feledkezzetek meg arról, hogy vannak barátaitok, segítőitek, akiket az Úr tihozzátok elküld.

 

És vannak, akik tőletek várják az irányítást, mert amerre ti léptek, amerre ti fordultok, ők is arra fordulnak, abban reménykednek és amiben ti bíztok, ők is abban bizakodnak, mert ti azok előtt nagyok, fénylők vagytok. Mert ők még semmi világossággal nem rendelkeznek.


Tehát nem csak magatokért, hanem másokért is felelősek vagytok, akik tireátok felnéznek és akik folyton folyvást figyelnek benneteket.

 

 galamb.gif

 

Részlet a Névtelen Szellem tanítása

Eszter médium útján „A Maradékhoz” című könyvéből