Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Plejádi üzenet

2020-05-03

Az Isteni tudatosságra való rezonanciánk elmélyítése

000.000.000.2.jpg
Kép forrása: pinterest.com 

 

Az Isteni tudatosságra való rezonanciánk elmélyítése

 

Kedveseim, üdvözlünk Benneteket.


Arról hozunk hírt, hogy egy soha nem látott energetikai fény hullám jön létre, ami a mennyei testekből áramlik le a Földre, hogy támogasson benneteket, az egyéni utatok során. Figyeljétek meg tehát a frekvencia változását a Föld síkotokon.


Mivel az Isteni változások elkezdték egy magasabb tudatról szóló életerő rétegeit lehorgonyozni a Földön belül.
Egy erőteljes gyorsulás tapasztalható most a légkörötökben, amint fény oszlopok adják át és szülik meg a fény tudat új mintázatát.
Ezen fény esszencia teljes kifejeződése áthat és kölcsön hatásban van mindennel, ami életerő energiát tartalmaz a Földön.  Amint az energetikai fény e hatalmas frekvenciája lehorgonyzódott az egész Földre, ezzel egyidejűleg áthelyezett benneteket is dimenziós szempontból. Az, hogy a Földön most ez történik, az az eredeti prófécia rész, az „Új Hajnal” energiából, melyet mi a plejádiak indítottunk el.


Aktívan figyelemmel kísérjük az energetikai rácsokat, amint mind formában, mind energiában bővülnek. A rácsaitok már elkezdtek egy átalakulási folyamatot. Ezek aktívan küldenek egy sor újra összehangolási ciklust a Föld mágneses magván át és amíg ez történik, addig a Nap elektromos frekvenciája bővíti a Föld magjának mágneses képességét.

 

Mágneses energia

 

Ezek az újra összehangolási ciklusok megváltoztatták a mágneses energiát a magon belül mialatt egy kiterjesztett elektromágneses áramlást hoztak létre.
Ezek a hullámok felfednek egy sor energetikai fátylat a Földön és megnyitnak olyan portálokat, amelyek korábban előttetek, mint egyének előtt zárva álltak.
Ezek a portálok ahhoz adnak nektek hozzáférést, hogy több megértésre tegyetek szert és lássátok az igazságot lehetővé téve számotokra azt, hogy önmagatokra tudjatok támaszkodni annak során, hogy fontos felismerésekre tesztek szert avval kapcsolatosan, hogy hogyan kell előre haladnotok azon egyedi küldetés mentén, amelyet a bolygón zajló jelenlegi életetekre tűztetek ki.
Felhatalmazást fogtok kapni, ami lehetővé teszi számotokra azt, hogy ráhangolódjatok az ön gyógyítás frekvenciájára valamint az életetek küldetésére ezen elektromágneses áramlás frekvenciáján belül.
Ez a történés megváltoztatja a Föld több dimenziós történetének az összetevőit, hogy lehetővé tegye az Isteni tudat állapottal való elmélyülő rezonanciát azaz együtt rezgést.
A mag mágneses összetételének ezen bővülés el ehetővé teszi a bolygótok számára, hogy teljes mértékben összhangba kerüljön egy magasabb frekvenciájú pulzussal, amely jelenleg az Univerzum többi részén létezik, lehetővé téve számotokra, hogy egy tudatosabb rezonanciába lépjetek a Galaktikus Közösséggel.
A mágneses mag ezen bővülése egy állandó változást is hozott a bolygó idővonalaiban. Amint ezek az idővonalak elkezdenek feloldódni, elengedésre kerülnek régi, az illúzióról szóló érzékelések.
Azon korlátok illúziója, amelyeket korábban állítottak fel már nem lesznek rátok hatással a továbbiakban.

 

Fokozatos folyamat

 

Az idővonalak leépítése egy fokozatos folyamat lesz, ami lehetővé teszi az emberiség számára, hogy megtegye a belső energetikai kiigazításokat a rendszerein belül. Azok közületek, akik egy magasabb tudatossági úton járnak drámai változást fognak megélni felgyorsult ütemben. A saját stabilitásotok fenntartása érdekében kulcs fontosságú, hogy támaszkodjatok a szív kapcsolatotokra. Ezen változások eredménye képen egy felgyorsulás fut át a szív sejtjeiteken. Ti tulajdon képen egy változó energetikai dinamika részei, szerves aspektusai vagytok a bolygótokon. Kell, hogy tisztában legyetek azzal, hogy része vagytok ennek a történésnek és egyáltalán nem vagytok energetikailag külön állóak ezen változások egyetlen szálától sem.
Ezen túlmenően nem vagytok külön állóak ezen Univerzum egyetlen elemétől sem. A ti egyedi Isteni frekvenciátok kulcs fontosságú szerepet játszik az Univerzum teljes felépítésében. Amint tehát úgy döntötök, hogy kapcsolatba léptek a szívetekkel a Föld e monumentális válaszútján ezen Univerzumon belül, beindítjátok a küldetésetek egy másik aspektusát ezen közösségen belül.
Az ősi több dimenziós energiák sok szintje fog felébredni általatok, amint aktívan felveszitek a kapcsolatot. Ez most annak az ideje, hogy újra felszínre kerüljenek a szent alkotó elemeitek. Nagyon nagy szükség van az elengedésre és arra, hogy megengedjétek, hogy ez a dinamikus több dimenziós személyes változás a felszínre kerülhessen a szíveteken belülről. Ez a folyamat arról szól, hogy az éneteket vissza irányítjátok a magasabb dimenziós tudat irányába.

 

2020-as frekvenciák

 

Amint beléptetek a 2020-as frekvenciákba egy szent háló került manifesztálásra a Föld körül, ami magába foglalja az egész emberiséget és az összes életerőt a bolygón az átmenetek következő fázisa alatt.


Ez a hálózat olyan, mint egy kiterjedt háló, a fénynek egy elektromos vékony formája, ami magába foglalja a Föld teljes életerő áramlását beleértve a külső aurát is. Ez a hálózat a szív sejtjeiteken keresztül fog kapcsolódni, amint tudatosan úgy döntötök, hogy ti is bekapcsolódtok a szíveteken belülről. E háló kialakítása olyan, hogy támogassa és kibővítse a ti természetes több dimenziós újra kapcsolódásaitokat. Hozzá kapcsolódhattok ehhez a hálózathoz, ami úgy működik, mint egy köldökzsinór és bent tart és lehorgonyoz benneteket az Isteni frekvencia állapotának az óriási frekvencia állapotaihoz.

 

A hálózat ezen indái úgy kerültek kialakításra, hogy kölcsönhatásba lépjenek a szív sejtjeitekkel, ahol újra aktiválják az Isteni tudatosság esszenciális inprintjeit, azaz bevésődéseit az agysejtjeiteken belül.


Ezek a bevésődések lehetővé teszik számotokra, hogy teljes mértékben kiaknázzátok a fény tudat magasabb frekvenciáit, amelyet a Nap sugarai tükröznek vissza.
A hálózat szerepe abban áll, hogy összehangoljon benneteket a szíveteken belüli fény egyre mélyülő/kibővülő áramlásával. A szívetek olyan, mint egy virágbimbó és amint a bimbó szirmai elkezdenek megnyílni, elkezdik a fényetek szín tiszta rezgését kifelé sugározni.


A hálózaton belüli interakció segítségével a szívetek kibővült nyílásai sok szent mintát tartalmaznak, amelyeket most újra létrehoznak bennetek. Ezek a minták olyan több dimenziós struktúrák, amelyek a Teremtés energia fény szintjeit tartják magukban. Ti a valóságban az Isteni Fény olyan mintái vagytok, ami teljesen egyedi. Az egyedi mintázatotok tökéletesen illeszkedik azzal a szent mandalával, amiből a teljes Isteni tudatosság áll az Univerzumban.

 

Nagy frekvenciájú hang jegyek

 

Az egyéni mintázatotok egy sor nagyfrekvenciájú hang jegyet küld, ami mélyebben összhangba hoz benneteket az énetek magasabb birodalmi összetevőivel. Ezen hang jegyek esszenciája tartalmazza a magasabb birodalmakból érkező fény szín tiszta áramlásának a rezonanciáját. Amint ezek a frekvencia hang jegyek belépnek a szívetekbe, megnyitják a fény egy belső rezgését a hangjukkal, amelyet felismernek a szív sejtjeitek és kölcsön hatásba lépnek velük. Ezek az energetikai hang jegyek önmagukban hordozzák a magasabb rendű énetek egyedi több dimenziós rezgésének a teljes kifejeződését. Az egyedi hang jegyeitek rezgése természetes módon szövődik a mintáitok sorába, melyek általatok fejlődnek tovább. Amint a mintázat teljesen kifejlődik és bennetek integrálódik ez arra inspirál, hogy lépjetek szövetségre olyanokkal, akik szintén kifejlesztették az ő egyéni mintázatukat.


Amint egyénileg megszülitek a saját frekvencia hang jegyeitek esszenciáit, ezek a formák áramlanak és rezonálnak a bolygó mágneses magván belül.

 

Amint a szív sejtjeitek tovább viszik ezen új frekvenciájú hang jegy esszenciákat, ti váltok minden életerő élő továbbadóivá a bolygón belül. A frekvencia hang jegy fényetek kifelé halad az Univerzumba. Ezeket veszi és felismeri a kollektív energia ezen Univerzumon belül a rezonancia frekvencia hang jegyeitek segítségével.
Amint tudatosan dolgoztok a szívetekben, ezek a felmerülő frekvenciák megváltoztatják a teljes szívetek rezgés frekvenciáját. Ezeknek a szerepe az, hogy összhangba hozzon benneteket a fény tudat új hullámával, amely rajtatok keresztül horgonyzódik le a hálózatból.
A hálózatból beáramló ezen színtiszta fény energia azáltal kezd el dolgozni, hogy ti tudatos döntést hoztok arról, hogy újra összhangba kerültök a szíveteken belül. Össze olvadhattok az energia e szín tiszta áramlásával, hogy újra kapcsolódhassatok ahhoz a sok áldáshoz, amelyeket most viszonoznak számotokra.

 

Egy teljes váltás

 

Ez az egész folyamat a Földön belül a tudatosság teljes váltását teremti meg. E több dimenziós újra hangolódások sorozata úgy működik, hogy elősegítse az Isteni testek egyesülését a Földdel. A Föld ezen átalakulása által ajtók nyílnak meg, amelyek óriási lehetőséget teremtenek arra, hogy helyre állítsátok a szíveteken belüli természetes tökéletességet, hogy beléphessetek az önmegvalósítás állapotába.
Ez most annak az időszaka, hogy vissza állítsátok azon több dimenziós képességeiteket, amelyek teljes mértékben elérhetőek a szívetek által, azaz manifesztáljátok annak a lehetőségét, hogy egy magasabb rendű tisztaságra nyíljatok meg a szíveteken belül, ami az egész emberiség számára kibontakozhat ebben az érában.

 

Ez a sors kibontakozása.

 

A magasabb út nyitva áll közvetlenül előttetek. Ez egy kulcs fontosságú és természetes fordulópont, amire felkészültetek, hogy teljes mértékben kölcsönhatásba lépjetek ezzel az új energetikai dinamikával, ami itt van most.
Mindannyian el lettetek indítva, újra lettetek kapcsolva és össze lettetek hangolva ezen új frekvenciás beállításokkal, amelyek egyre inkább felépülnek és kifejlődnek a Földön. A szív sejtjeiteket újra megnyitották egy másik több dimenziós keret rendszerben. Azáltal, hogy így változik az energetikai tájkép a bolygón, képessé váltok az ilyen szintű ébredés megtapasztalására. Ez egy monumentális időszak a számotokra és kulcs fontosságú időszak a bolygó átalakulása szempontjából.

 

A hálózat kifejlődése

 

Egy sor eszköz áll most a rendelkezésetekre, melyet tudatosan felhasználhattok, amint kölcsön hatásba léptek a hálózat segítségével.
A szíveteken keresztül kell kapcsolódjatok annak érdekében, hogy a hálózattal dolgozhassatok. a legalapvetőbb alkotó eleme a szívetek kapcsolata. Emlékezzetek rá, hogy szívetek egy több dimenziós eszköz. A szívetek a kapu a magasabb birodalmakhoz és az utatok az Isteni Fény egyedi, isteni útmutatásához.
A szívetek fizikai tere a teljes mellkas területe. A kapcsolódáshoz mindkét tenyereteket fizikailag a mellkasotokon kell pihentetni, hogy lehorgonyozzátok a szív kapcsolatotokat. Vigyétek a tudatotokat oda, ahol a tenyereitek fizikailag érintkeznek a mellkasotokkal, majd vegyetek egy tudatos lélegzetet. Ez egy olyan lélegzet, ami szájon át történik be és ki. Ez a légzés, ami megkerüli az ego elmét nem helyettesíti a normális légzést, ami az orron keresztül zajlik ki és be.


A tudatos légzés két dolgot mond: „Igen, hajlandó vagyok elengedni” és „Igen, be akarom fogadni a Fényt.”


Helyezzétek a tudatos légzést, mint egy gyengéd szellőt a szívteretekbe, miközben a tudatosságotokat a fizikai kapcsolaton tartjátok. Használjátok ezt a légzést annyiszor, ahányszor szükségetek van rá, amíg csak nem láttok, éreztek egy megnyílást vagy választ a szívetek részéről, amint megnyílik felétek. Ez lehet meleg érzés, egy szín, egy mozgás a kezetek alatt, vagy az az érzés, hogy mozdulni szeretnétek. Lehet úgy érzitek, hogy a szívetek akkora, mint a szoba. Emlékezzetek rá, hogy ez egy több dimenziós energia, így az ego elme nem feltétlen érti meg, hogy itt mi történik. Egyszerűen csak legyetek ezzel az élményetekkel és ne próbáljátok az ego elmétekkel megérteni, mi zajlik itt lent.
Amint összhangba kerültök a szív teretekkel, elkezdtek megnyílni a hálózat irányába. Ez egy szerű természetes folyamat. Először is tudjátok, hogy a hálózat már lehorgonyzott és interaktív a szív sejtjeiteken belül. egyszerűen annyi kell, hogy fenntartsátok a tudatosságotokat a szíveteken belül és behozzátok a szent hangot GRENTAH EE (kiejtés: GREN-TAH-Í). Használjátok ezt a hangot, ahányszor csak szükségetek van rá és érezzétek, ahogyan nő az energia és az esszencia a szíveteken belül, a hang használata által. Használjátok a tudatos légzést és engedjetek meg egy elengedést a szíveteken belül, amint megnyílnak az utak számotokra. Amint megteremtitek a szent hangot a szív sejtjeiteken belül, a hálózat válaszolni fog a tudatos cselekedetekre azáltal, hogy a hálózat esszenciájával egy mélyebb összhangot hoz létre. Ez az ébredés következő fázisának a folyamatát fogja aktiválni bennetek.


Tudjatok róla, hogy lehet érzitek vagy látjátok ezt a választ a hálózattól a szíveteken belül. Tartsátok a szíveteket továbbra is, amíg azt nem érzitek, hogy a hálózatból jövő kapcsolatok egyenlőre beteljesedtek.
Ezt a folyamatot naponta egyszer használhatjátok. Minden egyes alkalommal, amikor ezt beaktiváljátok egy lépéssel előbbre léptek.
Ez egy szent időszak. ti tartjátok az otthon kulcsait a szívetek hatalmasságán belül. Ti tartjátok a kollektív kapcsolataitok igazságát, amelyek mindig is léteztek az emberiség és az Univerzum többi tagja között.


Tanúitok vagyunk, amint felvállaljátok az egyéni munkátokat a hálózaton belül és előre léptek, hogy felvállaljátok a magasabb szintű természeteteket.

 

 


Áldással a Plejádiak

Csatornázta Christine Day