Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Sanat Kumara és Vénusz Úrnő

2018-10-08

Sanat Kumara és Vénusz Úrnő különleges üzenete a világ fénymunkásaihoz

 SanatKumara.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Szeretteink!!!


Azzal érkeztünk hozzátok, hogy elmondjuk nektek, mire számíthattok az elkövetkező napokban, hetekben, hónapokban. Azt mondjuk el, mennyire, nagyon is szükség van rátok, akik Isten Fényességét tartjátok, képviselitek itt, és soha nem bukhattok el ezekben az időkben. Tisztában vagytok azzal, mi a feladatotok, ezt a fényt, az istenség fényét tartani magatokban, tudjátok azt milyen idők következnek be, és ez adhat erőt számotokra, ebben a változó felemelkedő időkben, és tudjátok azt is, hogy nem vagytok egyedül erőfeszítéseitekben, és támogatást kaptok ehhez a Fény tudatos létezőitől az egész Kozmoszon keresztül. Rengetek esemény előtt álltok, ahogy nő a tudatosságotok, haladtok egyre előre nap, mint nap.

 

A nagy tisztulás és tisztítás tovább folytatódik mindannyitokban, és úgy látjuk, nemsoká befejeződik ez a végső tisztulás, ahogy végleg ragyogóvá váltok, és tudásotok és képességeiteket a Fény Szolgálatába állíthatjátok.

Ti voltatok azok az áldott emberek, akik megtanultátok és eljátszottátok a nagy szerepeiket, mind. Felkészültetek a Nagy terv behozására, amely eddig a Magasztos tervben szunnyadt, és mi megkérdeztük tőletek, hogy hűek és bizalommal maradtatok ehhez, és képesek vagytok korábban, gyorsabban azt felszínre hozni magatokban ebben az időben. Elsődleges szerepetek van ebben, ami ugyanaz maradt, mint eddig, és az, hogy megtartani és lehorgonyozni a kozmikus energiákat, magatokon keresztül a Földanya kristálymagvába. Ez a szeretet szolgálat a leghasznosabb, mind saját magatoknak és mind a Legmagasztosabb Létező számára. A legtöbben közületek már magas szinteteket értetek el ebben a szolgálatban, és mi nagyon büszkék vagyunk ezért is rátok, és tiszteletben tartva támogatunk ebben bennetek szinte minden nap, segítünk mindennapi tisztulásotokban, személyes életetekben, ahogy gondolataitokat és szándékaitokkal éltek ennek a szent célnak a szolgálatában. Az egész világegyetemet örömmel tölti el a ti erőfeszítésetek, az a hatalmas eredménye ennek, hogy a Földre hozzátok a Mennyországot. Az elkövetkezendő napokra nézve, mi azt kérjük tőletek most, hogy még nagyobb figyelmet szenteljetek mindennapi életetekben, hozzatok határozatokat döntéseitekben, hogy továbbra is vállaljátok a Kozmikus Fény lehorgonyozását a Földre.


Ez a döntésetek rendkívüli erővel bír, mert azt mondjuk nektek, hogy TUDJÁTOK MEG, hogy, Ti az Isteni Atya/Anya társteremtői vagytok teljes függetlenséggel, megnyilváníthatjátok azt, amit szeretnétek. Hétszer egymás után ismételjétek meg az elhatározásotokat, a fény lehorgonyzását a földön, hogy megszilárduljon az elkötelezett szándékotokkal, nap, mint nap, tegyétek meg ezt a felhívást a nagy jóság manifesztálást. Kérjük, hogy értsétek meg ezt.


Szeretteink, hogy nem kell mást tennetek, mint korábban, csak annyi a különbség mára, hogy azt egyre erősebb, magasabb frekvencián teszitek meg, egyre több erővel és szenvedéllyel, szándékkal, mert ti vagytok a kezei, hangjai, lábai a Szent Egységnek, akik behozzák a nagy változást a felgyorsult időben, hogy megkönnyítsétek a Föld és minden rajta lévő élet felemelkedését.

Igaz nagyon sokan azt választották, hogy nem fognak ebben részt venni, érzékelni, hogy mi fog történni ezekben az időkben, mert ez így foglaltatott bele életfeladatukba, s mivel azt elvégezték hát, így azt választják majd, hogy elhagyják a bolygót. Még mindenkinek lehet választani ebben a pillanatban is, hogy megy, vagy itt marad. Ahogy mi mindig látunk bennetek (és rendszeresen így teszünk Szeretteink), csodáljuk hiteteket, hihetetlen kitartásotokat és elkötelezettségeteket. Látjuk azt, hogy elkezditek elengedni életetekből mindazt, ami nem szolgál bennetek, és azon vagytok, hogy végleg megbocsássatok mindent magatoknak és másoknak azt, amit elkövettetek és elkövettek veletek szemben, bármilyen úton is jártok, és felkészültetek a következő lépésekre. Mindennapi kérésünk felétek, hogy vetítsétek ki, az Arany Tiszta Krisztusi Fényességet szent szívetekbe horgonyozva, és ismerjétek el magatokat, mint Arany Krisztusi Gyermekeket, az Élet Mestereiként, akik ezekben az időkben azért jöttek a Földre, hogy szeretetüket árasszák a Földanyára és az ő királyságára, hogy újraegyesítsétek az emberiséget a teljes és tökéletes tudatosságába.

Ti vagytok azok, akik megtehetitek, és továbbviszitek ezt. Nem számít az, hogy mennyire vagytok fáradtak és milyen megpróbálások érnek mindennapjaitokban, a bennetek rejlő erő és kitartás tartson össze bennetek, és hívjátok meg magatokon keresztül a Fényt a Földanyára.

Kívánjuk mindannyitoknak, azoknak, akik olvassák ezt az üzenetet, ti legyetek azok, akik megvalósítsák ezt a szeret szolgálatot, ha ezt választjátok, a Föld történetének rendkívüli idejében, amely valójában a galaxis és galaxisok vég nélküli története is egyben. Ezért is nagyon fontos ez a munkát végigvigyétek Szeretteink. Sokkal jobban szükség van rátok, mint valaha. Kitartóan, erősen támaszkodunk fényetekre és a legmagasabb elképzelésetekre, a Földért és mindenért, ami rajta van. Engedjetek el mindent, ami nem a ti feladatotokért van, aminek nincs többé jelentősége vagy fontossága életetekben.

A legüdvözítőbb és a legfontosabb dolog, most amit megtehettek az, hogy emlékezzetek arra a Fényre, amely sugárzik belőletek és körülölel mindent és mindenkit összekötve. Ne féljetek kisugározni magatokból az Arany Fényességet hogy az mindenkivel találkozzon, mert nem tudjátok azt hogy mennyi embert fog az meghatalmasítani és segítheti őket abban, hogy megtalálják a fényességükhöz vezető utjaikat.


Mi vagyunk, Sanat Kumara és Vénusz Úrnő, szívünkben tartunk bennetek, és meghatalmasítunk bennetek a Megszabadító Szeretetünk Lángjának fényességével most.

Fogadjátok el ezt az ajándékot tőlünk, és teljes bizalommal sétáljatok saját utatokon, mert amint tesztek, a Teremtő munkáját teszitek, minden nap mindannyian.

Ti vagytok a fény ereje, azok, akiknek ebben az időben el kellett jönni !!!

 

Sanat Kumara és Vénusz Úrnő1.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

 

Marlene Swetlishoff

www.lightworkers.org


*****


A MEGHATALMASÍTÓ KOZMIKUS FÉNY MEGHÍVÁSA

Áldott Dicsősége Az Én Vagyok Jelenlétének
A Teremtés Világossága a Lelkemből
Fogadj magadba Szíveddel Áldott Mindenséges Fényeddel
A Mindenség Szeretet és Isteni Győzelem Fényévé
Összes forrásodat Áraszd szét Földanyánkon
Világosságod százezernyi napjával
Permetezd meg a Földanyánk levegő köpönyegét
Hogy átsugározódjon vele, drága Emberisége
És az összes szeretett királysága

Alakítsd át a világ összes negatívvitását, illúzióját, karmáját
Isteni Meghatalmasító Mindenséges Fényességeddel
Hogy soha többé ne essünk kétségbe
Hozd el Meghatalmasító Arany Korszakát a megvilágosodásnak
A szeretet/szerelem, a béke, a testvériség és a jólét fényét mindenki számára
Akik most ezen a gyönyörű bolygón keresik a Mindenség Meghatalmasító Fényét

Az Áldott Én Vagyok Jelenléte felhatalmazása által
És az emberiség minden Áldott Én Vagyok felhatalmazása által
A Föld összes királysága által
Az Atya/Anya Végtelen Fényessége által
A Nagy Fehér Testvériség egységének felhatalmazásában
Én Vagyok, Aki Vagyok, és úgy nyilatkozom meg most
Mint Atya/Anya Istenünk Fia/Lánya,
aki az Én Vagyok Jelenléte a Földön
Hívom most mindenható sugarát, hasson át rajtam
a Fényesség Százezernyi napjával :
Szabadítsa fel ezt az áldott bolygót, és alakítsa át azonnal a Szeretet Csillagává
hogy az, Az Örökkévaló Szabadságának új sorsába emelkedhessen, minden ember
A Fény Birodalmába az isteni Tökéletességbe

Én Vagyok, és Én hívom meg a Fényt megnyilvánulásunkra
A Mennyei Királyságot hívom, azt ahogy az ott van, ugyanúgy most a Földre is
Legyen felszabadulásunk a Fényben
Hogy minden korlátozás nélkül lehessünk
Teljes összhangban az Első Teremtő Isteni-Földi tervével
A szeretett Emberiség és az összes Földi Királyság tekintetében

És Ez Így Van

Én Vagyok A Szeretet Maga*****Forrás:

Invocation to the Great Cosmic Light

www.messagestogod.com

www.thequantumawakening.com

Link


Nász János