Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Solaar és Lunaar

2018-10-08

Napistenség, Holdistenség, Energiaegyesítés

 Solar Lunar.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Solaar vagyok, Napistenség és testvérem Lunaar Holdistenség. Dimenzióban, hierarchiában és feladatban a Földhöz kötődünk, mert erőinkkel titeket segítünk. Lakhelyünk a Nap és a Hold, mely most egyesítve sugározza rátok erejét!

A Nap ereje Atyai erő, mely pulzáló fényében tartalmazza Isteni Kódjait. Ezeket az erőket tartom kezemben és irányításom alatt, hogy folyamatosan lesugározva töltsem fel bennetek a változáshoz szükséges energiát. Sokat elpazaroltok belőle, mert nem tudjátok, hogyan használjátok. Ez erő sugárzó, éltető napenergia. Bennetek táplálja a Fényt, mely épít, előkészít a változásokra, melyeket testeteknek, lelketeknek át kell élnie.

Ezt az erőt, mit éreztek általam, szívetekbe gyűjtsétek s áramoltassátok magatokban mindenhol. Véredényeitekben, nyirokrendszeretekben, sőt, ideg-, és energiapályátokon is. Lássátok, ahogy egy fényes pókháló szövi át testetek, mi összeköt lelketekkel, mert annak lenyomata!

Örvendjetek ez erőnek, mi belétek árad, s ha érzitek szétfeszít, küldjétek tovább, s legyen ez sugárzó napkitörés belőletek azok felé, kik igénylik. Küldjétek oda, hol szükséges! Elég, ha rágondoltok erre, s az energia megérkezik.  Tudatosan használjátok energiáitokat, mert teremtő erőtök ebben is megnyilatkozik. Építsetek sugárzó létet magatokban és magatoknak! Fogadjátok be mi éltető, s éltessetek ti is!

A Hold ereje Anyai erő, mely sugárzó ezüst fényével ölel körbe benneteket. Mindig változó és újraalakuló, mert a Nap energiáit segíti. Mire a Földnek szüksége van, azt sugározza reá! Lágyabb, finomabb energia, de védelmező s útmutató, ha sötétben általa látsz. Ne becsüld le erejét, bár nem hivalkodó, s néha nem is látható, de bennetek örök Anyai kapocs, női részetek irányítója és segítője.  Erejét, bár nappal nem érzed, de rádsugározza mindig.

Nappal a Nap energiái intenzívebben érvényesülnek benned. Este, mikor a Hold uralkodik az égen, az Ő kódjai aktivizálódnak bennetek, s Holdenergia árad testetekbe lelketek útján. Mikor elalszotok, szívjátok magatokba erejét s lássátok ugyanúgy bennetek, mint a Napot! Engedjétek szívetekbe, majd tovább ereitekbe, nyirokereitekbe, ideg-, és energiarendszeretekbe. Lássátok ennek is lelki lenyomatát bennetek! Érezzétek erejét, s ha túlnő bennetek, küldjétek szét ezt is!


De most, édes Gyermekeink, tudjátok! Az energiák egyesítésének ideje jött el! Minden Eggyéválik körülöttetek és bennetek is! Ezt ti is érzitek és tapasztaljátok. Egyre több a változás! S még ti görcsösen ragaszkodtok megszokott életetekhez, az már nem lehet többé ugyanaz! Minden változik, fejlődik. Minden halad és alakul. Minden Eggyé válik, mert ez rendeltetése!

Hát lássátok! A Nap és a Hold energiái Egyesülnek! Solaar és Lunaar összeölelkeznek, s erejük egymásban válik Teljessé! A Hold a Napba áll, kettős köre Eggyé válik! Ezüst Fény szövődik az aranyba, s szikrázó aranyezüst ragyogással sugárzik a Földre.

A Nap aranyfénye a Hold udvarát veszi körbe, és aranyos ragyogás csillog az ezüstben! Mindenkor árad reátok mindez!

Kör a Körben! Fény a Fényben! Erő az Erőben! Egy az Egyben! Isten Akaratában!

A Hold a Napban, s a Nap a Holdban sugárzik már rátok. Az Atyai és Anyai erők egyesülnek, és az Egység áraszt el benneteket!

Érezzétek! Ez az Egységenergia a homlokcsakrátokon, harmadik szemeteken keresztül ér el szívetekbe! Ezért fordítsátok fejeteket szeretettel a Napnak és a Holdnak, melyek most már a Szent Eggyéválásban sugároznak rátok! Kódjaitok összekapcsolódnak és eggyéíródnak. Az Isteni egység nyelvezete szólal meg Bennetek! Egyre többet láttok, hallotok és értetek majd!

A harmónia belőletek sugárzik, ha az egyesített erőket befogadva, együtt keringetitek már magatokban a NapHold energiát! Lássátok, ahogy az aranyezüst fény kering már bennetek! Ha elsőre nem megy, akkor próbáljátok először külön-külön, s ha érzitek már mindnek energiáit, akkor egyesítsétek őket a keringésben! Hagyjátok őket összeolvadni, ahogy mi, Solaar és Lunaar összeolvadunk ebben a Fénylő Egyességben, Atyai-Anyai Menyegzőben!


Fogadjátok be az Egységet, és fogadjátok el a ti, Egy-ben megnyilvánuló léteteket!

Az egyesülés elkerülhetetlen Isteni Akarat, a fejlődés útja, az erők kiteljesedése, az isteni tudat térhódítása Bennetek!

Adjátok hát át magatokat az Isteni Akarat beteljesedésének, és egyesüljetek a Fényben!


Solaar és Lunaar Egy-ként szólt hozzátok!

Fény Veletek!


Forrás: Pusztai Orsolya

earth.gif

Kép forrása: Pinterest.com