Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Szíriuszi Fénytestvérek üzenete

2021-07-03

A valódi és maradandó változások, mindig legbelülről jönnek

 Szíriuszi Fénytestvérek üzenete.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Ezen Föld szeretett emberi Fényei – Minden Létező Egység szeretetének és Fényének nevében üdvözlünk Benneteket. Fénytestvéreitek vagyunk a Szíriusz rendszerből, üdvözöljük azokat is, akik először olvasnak ilyen típusú üzenetet – mindannyiatokat üdvözlünk. Hosszú idővel ezelőtt, amikor úgy döntöttetek, hogy részt vesztek a Föld projektben – szabad akaratotokból léptetek ki a bennetek rejlő Isteni mivoltotokból – Isteni Fényetekből – hogy a dualitás kísérletében – az elkülönülésben és feledésben – vegyetek  részt. Így egy olyan dimenzióban- energiasűrűségben  értetek talajt- ami sokat megkíván tőletek és testetektől.

Szívetek mélyén azonban szétválaszthatatlanul össze vagytok fonódva az Isteni mivoltotokkal. Ebben rejlik a titkotok – a kapcsolatotok – a megélt kapcsolódásotok – a valódi egyesülés a kozmosszal – a teremtéssel és minden élővel.

Sok mester vándorolt erre a Földre, hogy újra élesszék a gondolat magját – az emlékeiteket valódi Önmagatokra. Most Rajtatok a sor – most ti vagytok a Mesterek, kedves emberi Testvéreink. Minden szint támogatását élvezitek – csak a beleegyezésetekre és a figyelmetekre van szükség.

A folyamat közepén jártok, mely kezdetektől fogva a legnagyobb változásként lehet tekinteni. Figyelemmel kísérünk Benneteket és ha megengeditek eljövünk hozzátok álmaitokban – érzékelési szintetekre – és segítünk az emlékezési folyamatokban. Maradjatok bizonyosságotokban – szeretett Föld-i Fények – és kérjétek, hogy visszatérjenek hozzátok emlékeitek, melyek világossággal töltenek el benneteket.

Figyeljétek  meg a körülöttetek lévő áramlást és lássátok a most  változásokat. Változások – a valódi és maradandó változások, mindig legbelülről jön – így van ez a mostani folyamatban is. Ti magatok vagytok a változás és senki nem állhatja ennek a változásnak az útját – leszámítva önmagatokat.

A Nap hatás szép példája a csendes átváltozásnak – egy olyan változásnak – mely alapokat rengetőbb nem is lehetne. Minden élet – minden sejt – bármely apró részecskét belülről érintett. Napotok küldi számotokra a Fény-emlékeket – minden Fényrészecskén belül és által. Lássátok az Új Földet és lássátok az örömöt is. Ti vagytok a Fényküldöttek és minden pillanatban teremtők vagytok – Isteni multidimenziós Fénylények és mi is így ismerünk, tisztelünk és szeretünk Benneteket. Azért vagyunk itt, hogy kísérjünk.

A valóságotok, a Ti érzékelésetek, közvetlenül a hitbeli meggyőződéseitekkel, nézeteitekkel és belső mintáitokkal állnak összefüggésben és így jön létre a Ti valóságotok, beleértve mindent, ami történik veletek, és ami megjelenik számotokra.

Ez néha nagyon elbátortalaníthat benneteket, amikor figyelmeteket a hiányra vagy az egyensúlytalanságra összpontosítjátok. És mégis nincs ok az aggodalomra és szeretnénk elmondani nektek miért.

Ti vagytok a teremtők – az angyalok –akik a Földre jöttek, hogy elindítsák és megteremtsék a változásokat.

Csomagotokban a szabad akarattal érkeztetek és felszerelkezve mindazzal a teremtő erővel – és a helyzettel kapcsolatos tudatlansággal, ami egy látszólag elszigetelt és harmóniátlan létsíkra vezetett. A tudatlanság abból az elképzelésből ered, hogy valami nem tökéletes. Így ti az érzékelésetek szerint a paradicsomból – ami szívetekben van és mindig is volt – lezuhantatok és magatokra öltöttétek a dualitás és az elválasztottság világát. Emlékezzetek rá valójában milyen hatalmas erő birtokosai vagytok és emlékezzetek rá – tudatotokkal és belső viselkedési mintáitokkal Ti vagytok akik teremtetek és kreáltok – minden pillanatban.


Szíriuszi Fénytestvérek üzenete1.jpg

Kép forrása: Pinterest.com


Ezért olyan fontos, hogy megnyíljatok a szeretet előtt és átadjátok magatokat neki. Minden amit tudnotok kell és szükséges az időérzékelésetek eme pillanatában már ott van – a szívetek közepében – a szívetek terében.

Ott van a ti otthontok. Ti mindannyian korlátlan potenciállal rendelkező teremtők vagytok. Mindannyian – akik ezeket a szavakat olvassák – igen pontosan. Ti vagytok azok – akik lelkük mélyén úgy döntöttek – itt pontosan ebben az időben teszik ezt a szolgálatot. És ez a szolgálat és ez a terv a szeretet – a tiszta szeretet. A terv a szeretet. Ez minden. És a szeretet a belsőtökből indul ki – elér önmagatokhoz és visszatükröződik a külvilágban, mint egy képmás a legbelsőbb Énetekből.

Tudatotok – kollektív tudatotok – szintje emelkedik tovább és tovább, felismeritek és érzitek általa a minden élőben jelen lévő egységet.  Az egység – a teljesség – mely minden élőlényből Isteni minőségként sugárzik, egyre közelebb kerül látómezőtökhöz és ez a megszokott észlelést – a dolgok értelmezését, kicsit összezavarja.

Ezzel egyidőben felismeritek azonban, hogy az elválasztottság útját járva megtanultátok, hogy újra a teljes képet, az egységet szemléljétek. Egyszerűen felismeritek a lehetőséget, mely bármely élethelyzetben kínálkozik. Még akkor is, ha néha az [egységtől való] elválasztottság illúziójába feledkeztek, kezditek megérteni, hogy létezik a szeretet tudata, mely mindig biztonságot ad és üdvözöl benneteket. Kezditek megérteni, hogy még az Egó Énetek is benneteket szolgál és végül a szeretet útjára vezet, mert az Egó Énetek is a szabadságot keresi és ez az irányultság mindenkiben közös.

A Fény, a Szeretet, az eredetetek kutatása, minden lélekben ott szunnyad, és egyre erőteljesebben törnek fel az ezzel kapcsolatos emlékek. Így a bennetek rejlő igazság a Lélek-Éneteken keresztül utat talál az [Egó] Énetekbe és magával hozza a Szeretet Isteni észlelésének elsődlegességét. Azt a Szeretetet, mely egyszerűen és ítélkezéstől mentesen áramlik. Ez az érzés tetszeni fog nektek és minél jobban beengeditek életetekbe, annál nagyobb szabadságot, örömöt áramoltattok Énetekbe. Így horgonyozzátok le a Szeretetet énetek kollektív mezőjébe, mint egy felfelé ívelő spirál, mely felemel benneteket és elvezet az önmegismeréshez, valódi Énetek tükreként, mivel a valódi Énetek maga a Szeretet. Minden a Szeretet Isteni terve szerint bontakozik ki. Mindannyian a Szeretet útján járunk.


Mi itt vagyunk, hogy segítsünk nektek a valódi természetetekre való emlékezésben. Mi a Fény és a szeretet családja vagyunk. Mi a nővéreitek és a fivéreitek vagyunk a csillagokból – a fénycsaládotok. Fénytestvéritek vagyunk a Szíriusz rendszerből.

Szíriuszi Fénytestvérek üzenete2.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

Csatornázta: Shogun Amona
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://erst-kontakt.blog.de/
http://erst-kontakt.jimdo.com/ - http://kristalyhang.wordpress.com/