Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ IGAZSÁG ÉS A TUDATOSSÁG

2023-02-18

Arktúruszi fényküldöttek tanítása

 Tisztulás és igazság.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

AZ IGAZSÁG ÉS A TUDATOSSÁG

 

A külső változás csupán akkor tud létrejönni, miután a tudatállapototokkal eljutottatok ide, mivel minden dolog szubsztanciája a tudatosság.
 
Mi vagyunk az Arktúriai Csoport és azért vagyunk itt, hogy segítséget nyújtsunk a Földön élőknek a szeretet és fény magasabb frekvenciáiba való felemelkedésben… olyan frekvenciákba, amelyek létezéséről talán sokan nem is tudnak. Sokan még tudatlanságba burkolva élik az életüket, akiket a harmadik dimenziós rezgések által nyújtott képek még megigéznek, hiszen a „feledés homálya” még jelen van a Földön. Az emberek azon harcolnak, hogy emlékezzenek arra, kik ők valójában, miközben azon tudatosság sűrűjében vannak, hogy azt hiszik, el vannak szeparálva mind egymástól, mind pedig az Istenüktől.

Ne féljetek drágáink, hiszen mindig szeretve vagytok és vigyáznak rátok, még akkor is, amikor nem úgy tűnik számotokra. Hiszen egy gyermeknek is meg kell engedni időnként, hogy leessen és megüsse a térdét! Az Isteni mivoltotok a ti védelmetek és ez azt jelenti, hogy sosem tudtok elkülönülni attól, akik és amik vagytok függetlenül attól, hogy hány millió évig tart ez az egész! Sem ember, sem tapasztalat, sem meggyőződés nem tud sosem elválasztani attól, amik vagytok! Ennek felismerése a ti védelmezőtök és támaszotok minden dologban és ez pukkaszt ki minden jelentéktelen lufit, amivel szembenéztek.

Sose feledjétek, hogy azok a fizikai és érzelmi, fájdalmas tapasztalatok, amikkel találkoztok az élet leckéi, amiket a Segítőitekkel és tanítóitokkal együtt ti magatok hoztatok létre, mielőtt ebbe az adott inkarnációba léptetek.

 

Amint egy személy fejlődik, a nehezebb élettapasztalatok könnyebbé válnak, mivel egy magasabb tudatállapotban van és könnyebb módon tudja az adott dolgokat elsajátítani.

Sose feledjétek, hogy az intenzív, fájdalmas tisztítások, melyeket nagyon sokan megtapasztaltok mostanában, pozitív dolgok, emelkedést jelentenek – olyan jelek, melyek megmutatják, hogy a lélek eléggé fejlett ahhoz, hogy felismerje és megtisztítsa a régen eltemetett és magában hordozott energiákat.

 

Nos, ez arról szól, hogy a múltat el kell engedni és meg kell tanulni szeretni és tisztelni az én minden aspektusát az ÉN megismerése felé tartó utazás során.

Vannak olyanok, akik metafizikai könyveket olvasnak, csoportokba járnak és rengeteg időt töltenek azzal, hogy metafizikai és misztikus igazságokról beszélgetnek, de aztán az életüket ugyanúgy élik, mint korábban. Az igazságot meg kell élni! Gyakorolni kell az élet minden napján függetlenül attól, hogy világias-e. Mindaddig meg kell ezt tenni, míg a tudatállapototok részévé nem válik és nem válik automatikussá és nem lesztek azok, akik valóban vagytok! Az igazság nem csupán egy érdekes teória, amit meg kell beszélni, össze kell hasonlítani, aztán el kell engedni, miután a beszélgetés véget ér!

Az igazságot nem lehet általános csoportokban megbeszélni, mivel minden egyes személy a saját maga által megszerzett tudatállapot alapján éli át a dolgokat és a csoportokban mindig lesznek olyanok, akiknek „nincs fülük a hallásra”, akik egyszerűen csak vitatkozni akarnak. Az igazságot nem lehet megvitatni vagy előírni mások számára. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell megosztani olyanokkal a dolgaitokat, akik egy tudatossági szinten vannak veletek, de általánosságban a spirituális utazás egy csendes, titkos és nagyon is megszentelt dolog – élet, mozgás és létezés az Egységben. Az Igazságban pedig élni kell.

Amit megfigyelhettek az, hogy mit hoz létre az emberiség tudatossága globálisan és egyénileg. 

Háború, kegyetlenség, őszintétlenség, erőharcok, stb… ez mind a szeparáció és dualitás tudatosságának megnyilvánulási formája. Mi vs. ők… minden szükségtelen annak fényében, hogy minden EGY és így az EGY nem is tudja megtestesíteni a viszályt. A háború leckéje az egyik olyan dolog, amellyel nagyon sokan fájdalmak között ismerkednek meg a jelen pillanatban is.

Az emberiség készen áll arra, hogy egy új világot hozzon létre az által, hogy elengedi a régi és befejezett dolgokat, és félelem nélkül áll hozzá az egység új és magasabb gondolataihoz.

Szeretnénk a szeretet gyógyító energiájáról szólni nektek. A szeretet az EGY működési és az összekapcsolódási energiája, ami által SOK-ként nyilvánítja ki ÖNMAGÁT. Amint ez az igazság bekerül a tudatossági állapototokba, automatikusan összhangba kerül a magasabb frekvenciákkal, mely a dualitás és szeparáció rezgéseinek sűrű és nehéz rezgéseit eltávolítja – hiszen ezeknek nincs létjogosultságuk a jelenlegi helyükön. Mivel minden egyes személy valódi esszenciája a tökéletes és harmonikus Isteni Tudatosság, minél jobban összehangolódtok az igazsággal, annál jobban fogja a külső világ visszatükrözni azt mind fizikailag, mind érzelmileg és mind mentálisan.

Ez a feladat, ez az utazás! Az igazság egyszerűen mentális tudássá válik, de mégis gyakorolni kell és meg kell élni mindaddig, amíg nem válik a tudatállapototok részévé. Ekkor fog a külvilágban is megjelenni az, hogy mire van szükség… mint például: egészség, gondolatok, közösség, otthon, stb.

A meditáció a legjobb gyógyító és szépség-kezelés, amit nyújthattok magatok számára, hiszen a meditáció során az Egység magasabban rezgő és harmonikus frekvenciáiban pihentek. Az emberiség nagy része készen áll arra, hogy a külvilágban keressen, mivel kezdi észrevenni, hogy minden lényeges dolog belül van. Értsétek meg azt, hogy ezek a szavak nem egyszerűen néhány misztikus költőtől származó szép idézetek!

 

Tanuljátok meg, hogy többé ne a külvilágban keressétek a számotokra hasznos/jó dolgokat, mivel bármi, amire valaha is szükségetek van mindörökre megtestesült abban a Tudatosságban, amik vagytok!

 

Amikor megértitek ezt, de továbbra is a világi javakat keresitek, spirituális hézagot hoztok létre az énetek valódi és csupán érzeti része között!

Ha egy személy egyszer felfedezi az Egységet, a külső szándék/akarat tapasztalatai elkezdik visszatükrözni az örömöt, egészséget, boldogságot és a teljességet – és ezt a világ gyógyulásként fogja látni.

 

A külső változás csupán akkor tud létrejönni, miután a tudatállapototokkal eljutottatok ide, mivel minden dolog szubsztanciája a tudatosság… nem más tudatossága, hanem a tiétek!

 

A magasabb szinten történő gyógyítás egy adott személy energiáját ideiglenesen meg tudja emelni, de amíg az adott személy nem képes ott tartani, addig újra visszakerül majd, a saját tudatállapota miatt.

Azt kérdezitek, hogy mit jelent ez? Hogyan lehetséges, hogy minden szükséges dolog belül van? Az autó, a ház, a munka? Az Isteni Tudatosság (amik ti vagytok) minden spirituális eszmét megtestesít. Ezek a spirituális eszmék valójában a külvilágban nyilvánulnak meg. Olyan formában, amiket meg tudtok érteni és értékelni tudtok. Egy autó a Mindenütt jelenlévőség materiális érzetét testesíti meg. Egy otthon a tudatosság egy biztonság érzete – hogy saját szférát teremtek és ott élem meg az életem. Az a személy, aki szeret egyedül élni, nem fog hirtelen egy társat teremteni maga mellé, hiszen ez nem jelentené a tökéletességet számára. A zene, a művészet, a gyógyászat, a tudomány, az ötletek és felfedezések, ezek minden formája és variációja a végtelen Forrásban és Forrásból árad és fog is, ha az ajtó nyitva áll. Az Isteni Tudatosság – a ti tudatosságotok – önmagát tartja fent. Mindig tökéletes és mindig kinyilvánítja Önmagát. Az, hogy hogyan látjátok ezeket a megnyilvánulásokat a ti ébrenléti vagy épp alvó állapototok függvénye, a tudatállapototoké.

Kezdjétek el igényelni a benneteket születésetektől fogva megillető jogotokat , fedezzétek fel és hozzátok létre!

 

A ti jólétetek nem fog a mennyekből rátok pottyanni abban a pillanatban, amikor elmentek a templomba, amikor a megfelelő imákat elmondjátok vagy egy jócselekedetet hajtotok végre! Csak akkor tudja megnyilvánítani a magasabb és jobb formákat, amikor felismeritek, hogy azok már megvannak!

Ez a feladat és az idő elérkezett!

Mi vagyunk az Arktúriai Csoport.

 

 


Csatornázta: Marilyn Raffaele

 

 


Magyar nyelvű fordítás: Vénusz
Forrás: www.onenessofall.com