Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

TÖBBDIMENZIÓS VALÓSÁGOK

Az Arktúrusziak üzenete

2024-01-29

A Forrás elhagyása és a hozzá való visszatérés

 

medi felemelkedés forrás másolata.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

A NAGY CIKLUS


A Forrás elhagyása és a hozzá való visszatérés


Eonok óta az időn túl a tudatotok az EGYSÉG Forrásában volt található.

Ha a Forrás szeretné megismerni a sok világot és valóságot, akkor létrehoz egy Fényportált [átjárót-kaput], melyen keresztül összeolvad SAJÁT teremetéseivel. Ezek a Fényportálok (a formán belüli tudatok) minden valóságon belül a tudat legfelsőbb fejlettségi szintjei. Az otthonotokban [M&M-re utal], a Plejádok világában a legfelsőbb kifejeződési forma a humanoid [emberszerű] forma volt.

Sok plejádokbeli DNS-sel rendelkeznek az emberek is, ők is humanoid formában öltöttek testet. Mint az mindketten tudjátok, sok Forrás által használt forma létezik, mert a Fény portáljaiként működnek, mely által a Forrás saját teremtését megtapasztalhatja. Néhány példa a formában öntött Fényforrásnak: a humanoidok, rovarok, pókfélék és cetfélék [cetacean]. Léteznek az 5. dimenzió Fényportáljai [tudatai] és azon felül a Fény változtatható formái és/vagy tiszta, forma nélküli tudatai.

De, mi most a Fényportálok visszatéréséről beszélünk, ezért beszélnünk kell az Isteni Gyermek teremtéséről. Egy Isteni Gyermek egy humanoid lény, mely végül formát ölt magára, egy világ forrásában. Nem minden lénynek van neme. De koncentráljunk egy (emberi) Fényportál teremtésére, hogy az ablakká válhasson, amin keresztül a Forrás megtapasztalhat egy 3/4. dimenziós formát és nemet [a nemiséget].

Ha a Forrást a 12. dimenzióba mozgatják, hogy egy Fényportált teremtsen [nemzzen], akkor hívja a férfias erő első Fénysugarat, a nőies erő második Fénysugarát, a nem manifesztálódott [testetlen] esszenciáját, hogy egy lehetséges formában egyesítse őket. Miközben a férfi és női Fénysugarak a legfelsőbb fényfrekvenciában, a feltétel nélküli szeretetben egy harmadik sugárrá egyesülnek, a teremtő erők szeretetéből létrehozzák az Isteni Gyermeket.

Az teremtés első három sugara.

Első sugár ~ (férfias, Mennyei Atya) ~ A teremtés hatalma

Második sugár — (nőies, Mennyei Anya) — A végtelen bölcsesség

Harmadik sugár — (Isteni Gyermek , emberiség) —A  feltétel nélküli szeretet

Az Első sugár férfias ereje a teremtés hatalmát használja, hogy létre hozza a feltétel nélküli szeretet mezőjét, melybe teremtésének magját küldi…

A Második sugár nőies ereje végtelen bölcsességét használja, hogy ebbe a mezőbe bejuttassa bölcsességét, hogy Mennyei gyermekének tudatában lehessen…

A Harmadik sugár, az Isteni Gyermek a feltétel nélküli szeretet mezőjéből jön létre, a Mennyei Atya és Mennyei Anya minden tulajdonságával…

Az első sugár a Forrás Isteni minőségének teremtői hatalmát fejezi ki.

A második sugár a Forrás Isteni minőségének végtelen bölcsességét fejezi ki.

A harmadik sugár a kreatív lehetőség és a végtelen bölcsesség összeolvadásából jön létre, a feltétel nélküli szeretet Isteni minősége által életre keltve.

Ezek az Isteni minőségek, a teremtés ereje, a végtelen bölcsesség és a feltétel nélküli szeretet, minden Isteni Gyermek magasztos szív ATMA-jában beágyazódott [Isteni szikra-ford. megj]. Amint az Isteni Gyermek megtanulta, hogyan használja az Isteni minőség 4-7. sugarát és megéli azt, megnyílik a magasztos szív és az Isteni Gyermek megkezdi visszatérését a Forráshoz.

Négy sugarat szükséges ismernie az Isteni Gyermeknek.

Negyedik sugár —aktiválja a tisztaság Isteni minőségét

Ötödik sugár – aktiválja az igazság Isteni minőségét

Hatodik sugár — aktiválja az invokáció Isteni minőségét

Hetedik sugár — aktiválja az átváltozás Isteni minőségét

A Fény ezen négy sugara a Forrás Isteni minőségeit képviseli, melyeket az Isteni gyermekek megörököltek. Ezekhez a tulajdonságokhoz való jog támogatja az Isteni Gyermeket, hogy formát öltve fejlődjön, és végül visszatérjen  ~ hazatérjen ~ velük a Forráshoz.

A negyedik sugár az alapja a tudat kiszélesítésének.

Az ötödik sugár az alapja a tudat megismerésének.

A hatodik sugár az alapja az Egység tudatának.

A hetedik sugár az alapja a tudat átformálásának.

Ezen belső Fénysugarak minőségei aktiválják az emberiség belső Fényportálját, hogy az Isteni gyermek megoszthassa valóságát az EGYSÉGGEL. Ezen minőségek mindennapos használata, megvilágosítja az utat vissza a Forráshoz. Ha a minőségek a Forráshoz eljutnak és az alárendelt Forrás hasznosítja, visszatalál az ember az Isteni mivoltához, miközben folyamatosan tökéletesíti tudatát.

 

7 SUGÁR 2.jpg

 

A minőségek használata az emberi életben

Amint a Fényportál/Isteni gyermek/ember emlékezik a negyediktől a hetedik sugárminőségekre és ezek mesterévé válik, akkor a vele született kreatív erőminőségeket, mint a bölcsességet és a feltétel nélküli szeretetet, ami a magasztos szívben beágyazódva megtalálható, elfogadja.

A negyedik sugár a tudat tökéletesítésének alapja.

A negyedik sugár hordozza a tisztaság Isteni minőségét és egy békés életvitelre összpontosít.

Ha ti, testet öltött Fényportálként és az Isteni Gyermek Forrásaként, a tisztaság Isteni minőségeként fogadjátok el önmagatokat, akkor a mindennapi életben is könnyebben leltek nyugalomra.

A tisztaság veletek született minősége egy „védőpajzs”, bármely sötétség ellen, mely a ti formátokba akar betolakodni. Ezen védőpajzs biztonságában megkezdhetitek tudatotok kitágítását, abban a tudatban, hogy a Forrás Isteni Gyermekei vagytok és a Fény kapui [Fényportálok].

Ez a tudás a veletek született tisztaság felé irányuló nagyobb bizalommá növi ki magát. Ez a bizalom segít nektek megtartani tudatotokat egy olyan szinten, amikor már semmi nem tereli el figyelmeteket arról, hogy a valódi tisztaság a ti lényetek és célotok. Ezen a módon a tisztaság elérésében, szándékotok és célotok arra irányul, ami szertettel teli és tiszta. Ez az írás a tudat növekedését segíti elő, mely az észleléseteket kihelyezi a háromdimenziós korlátok határain túl, az Isteni Lényetek magasabb kifejezésformáiba. Így ébresztitek fel Egyéni Tudatotokat.

Az ötödik sugár a tudat megismerésének alapja.

Az ötödik sugár hordozza az Isteni igazság minőségét és a gyógyításra, valamint a tudományra összpontosít.

Ha az igazság Isteni minőségével azonosultok, fejlesztitek tudatotokat és észleléseteket, a polarizált világotok számtalan illúzióján túl. Elkezdtek emlékezni a valódi többdimenziós LÉNYETEKRE, mely aktiválja magasabb szintű képességeiteket. Ezek a magasabb szintű képességek elvezetnek benneteket a valóságotokba, hogy megismerjétek teljesebb tudatotokat a magasabb észlelési szinten. Ez a megismerési folyamat aktiválja veletek született képességeteket, hogy a valóságot, melyben éltek jobbá tegyétek. Így szélesítitek tudatotokat egy Csoport-tudatba.

A kreatív kutatás aktiválásával többdimenziós LÉNYETEKRE emlékeztek, mely tudatosan vagy tudattalanul, elvezet a széles palettájú lehetőségek felé, hogy világotokat új tudományos módszerekkel kutathassátok és fedezhessétek fel. Ezen felül, miközben megismeritek tudatotokat, elkezditek megérezni a feltétel nélküli szeretet a magasabb kifejeződési formáitokban és észreveszitek, hogy ez a feltétel nélküli szeretet egy figyelemre méltó képességgel bír: minden életet meggyógyít. Hogy melyik utat választjátok, hogy vezessétek világotokat, az a ti döntésetek, mert rá kell lelnetek az igazságra.

A hatodik sugár az Egység tudatának alapja.

A hetedik sugár az invokáció minősége és a mindennapi élet mély tisztelettel való megélésére összpontosít.

Ha az invokáció Isteni minőségére koncentráltok, minden nap emlékeztek, ha nem óránként vagy pillanatról-pillanatra, hogy LÉNYETEK magasabb kifejeződési formájával kommunikáltok. Ezen az Egységen keresztül, ami összeköt LÉNYETEK magasabb kifejezési formáival, emlékeztek a mindennel összekötő Egységre. Így tudatotokban egységet kerestek embertársaitokkal, az emberiséggel és minden bolygószintű élettel. Ezen a módon teljesítitek ki tudatotokat Bolygószintű-tudattá.

A mindennel való Egység tudatotokat teljesebbé teszi és elmélyíti a saját többdimenziós LÉNYETEK megtapasztalását. Most azokra, akik [szellemi] vezetőiteknek tűntek, mint többdimenziós LÉNYETEK kifejezésmódjaiként ismertek rájuk. A folyamatosan növekvő Egység-tudatotok a magasabb dimenziós LÉNYETEKKEL kiszélesíti észlelési mezőtöket a valóság magasabb frekvenciáira. így válik belőletek egy inter-dimenzionális utazó. Ez az utazás pedig a Galaktikus és Égi LÉNYEITEK tagjaihoz vezetnek el. És tudatotokat a Galaktikus-tudat szintjére emeltétek.

A hetedik sugár a tudat átformálásának alapja.

A hetedik sugár az átváltozás minőségét hordozza és minden forma magasabb frekvenciás kifejeződésébe való átváltozására összpontosul.

Ha összehangolódtok a hetedik sugár átformáló minőségével, megkezditek a visszatérést a Forráshoz. Sok eonnyi idő volt szükséges ahhoz, hogy végül a 12. dimenzióból, a Forrás-tudatából a 10. és 11. dimenzióba, a Kozmikus-tudatba tolódjatok át, ezután a 8. és 10. dimenzióba az Univerzumi-tudatba, aztán a 7. dimenzió Felettes-lélek-tudatába, a 6. dimenzió Fény-tudatába (tudat, mint fény), az 5. dimenzió Bolygószintű és Galaktikus-tudatába és végül a 3/4. dimenzió Egyéni-tudatába. [ez maga a nagy ciklus - ford.megj.]

Az átformálás minőségére való teljes felébredés a fizikai formátok számra túl nehézkesnek bizonyul. Tudatotok egy rezonancia/frekvencia, ami túl magas, hogy egy sűrű formába kényszerítsék. Ezért az átformálódás tünetei egyre gyakrabban lépnek fel. Ez az átváltozási idő nagyon kellemetlen lehet, talán azt érzitek, „beleerőszakoltak” benneteket egy dobozba, mely túl kicsi számotokra.

Azonban harmadik dimenziós világotok ellenállásra épül.

Ellenállást éreztetek a Földdel szemben, minden lépéssel, de a ruhátok ellenállást is éreztétek bőrötökön. Tudtátok, hogy TI voltatok, mert elszakadtatok mindentől, ami NEM TI voltatok. Időtöket munkával töltöttétek, mert az ellenállást az idő hordozza magában. De most a munka gondolatára izgatottá váltok. Az individualitás nem szükséges, hogy kifejezzétek önmagatokat.

Miközben valóban ÉN-ként érkeztek az életbe, közben LÉNYETEK mindennel Egységben marad. Elegetek van az emberi tapasztalatokból és készen álltok, hogy hazatérjetek. Természetesen ez a visszatérés az időn túl lesz, mert visszatéréseteket az idő nélküli 5. dimenzióban kezditek meg. Ezen kívül, mivel az ötödik dimenzió tudat az Egységre összpontosul, így tudatotok Isteni kiegészüléseivel való egyesüléssel kezdődik visszatérésetek.

Értitek már a hosszú utat az Isteni kiegészülésekkel való egyesülésig? Ezen felül jobban felismeritek a teremtés férfias erejének összevegyülését az örökérvényű bölcsesség nőies erejével, ezt döntő Fénytestetek magasabb kifejeződési koncepciójánál.

Ha tudatotok az alacsonyabb frekvenica-terület humanoid formájának fogságában van, akkor tapasztalatitok, melyeket Fényportálként a Forrásnak küldötök, az illúzió miatt elhomályosodottak. Másrészt a Fénytestetek Fényportálja [tudata] illúzióktól mentes és észleli a Forrást, miközben a Forrás benneteket is észlel. Ezért egy kétirányú kapcsolatot alakíthattok ki vele.

Fordítva [magyarázva], miközben ötödik dimenziós Fénytesteteket viselitek, LÉNYETEK a Forrás teljes Egységének részeként érzékeli önmagát. Ezen felül tudatában vagytok, hogy LÉNYETEK milliónyi kifejezési formája létezik a számtalan valóság és dimenzión belül, mellyel a Forrás EGYSÉGÉBEN kapcsolatban álltok.7 sugár integráció.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

 Csatornázta: Suzanne Lie

 


Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http/suzanneliephd.blogspot.co.uk/

http://kristalyhang.wordpress.com