BELSŐ GYERMEK GYÓGYÍTÁSA

2019-05-06

A LÉLEK PALOTÁJA - A SZERETET EREJE


2019.06.06. 18.30.-21.30.

belső gyermek másolata.jpg

 Kép forrása: pinterest.com

 

BELSŐ GYERMEK GYÓGYÍTÁSA

2019.06.06. 18.30.-21.30.

A Lélek Palotája - A Szeretet Ereje

 

Ártatlanul és tisztán jövünk e világba, telve szeretettel, bizalommal és lelkesedéssel. Közvetlen kapcsolatban vagyunk a szeretet forrásával, az egység tudatosságával és lelkünk tiszta létvalóságával. Nyitott szívvel és lelkes kíváncsisággal fedezzük fel a világot. Feltétel nélkül szeretünk, bízunk és elfogadunk. Érzelmeinket őszintén fejezzük ki, létünket az öröm hatja át és teljes lényünkkel sugározzuk lelkünk igaz valóját.

Életünk korai szakaszában, gyermeki énünk, aki még oly sebezhető, számtalan szinten szerezhet érzelmi sebeket és lelki sérüléseket. Ahogy felnövünk a gyermekkorban átélt fájdalmakat elzárjuk magunktól és egyre jobban eltávolodunk a belső tiszta gyermeki létállapottól. A fel nem dolgozott lelki sérülések a múlthoz köthetnek bennünket, tudat alatt befolyásolva érzelmeinket és az élethez való viszonyunkat.

Ahhoz, hogy újra vissza tudjunk kapcsolódni a szeretet forrásához, az egység tudatosságához és a lelkünk tiszta létállapotához, fel kell dolgoznunk a gyermekkori sérelmeket. Meg kell gyógyítanunk a sebzett gyermeki részünket, hogy újra képesek legyünk feltétel nélkül szeretni, kreatívan alkotni, örülni az életnek, őszintén élni és felszabadultan létezni.

A belső gyermeki részünk áll a legközelebb a lelki esszenciánkhoz, a szeretetteljes és tiszta Isteni önvalónkhoz. A Belső Gyermek a bennünk rejlő önzetlen, feltétel nélkül szerető, játékos és tiszta énünk. A lét örömét rajta keresztül élhetjük meg, alkotó és kreatív energiáinkat általa tudjuk kibontakoztatni.

 

0001 sorelválasztó.png


Lelkünk palotájának szakrális terében, mindnyájunkban benne rejlik az isteni szeretet rózsaszín lángja. A bennünk rejlő rózsaszín lángot az isteni szeretet forrás táplálja és Isten Anya feltétel nélküli szeretete élteti. Ezen transzcendens potenciál által tudjuk kibontakoztatni a lélekből kiáradó szeretet fényt és a szívünk szeretet erejét.  Ezáltal épül ki az energiatestünkben a szív tér szeretetmezeje, amely összekapcsol a szeretet egység hálóval és az Isteni Szeretet Forrásával.

A Belső Gyermek a bennünk lévő önzetlen, feltétel nélkül szerető, játékos és tiszta énünk. A rózsaszín sugár fénye élteti és a szeretetteljes energiák által tud kiteljesedni.

Az este első részében előadás lesz a gyermekkor tanulási szakaszairól és azon sérülésekről, amelyeket korai életszakaszban szerezhettünk meg. Megismerkedünk a belső gyermeki részünk tulajdonságaival és erényeivel, és a vele való kapcsolat helyreállításának lehetőségeivel. Gyógyító technikákat sajátíthatunk el, hogy meggyógyíthassuk a gyermekkori érzelmi sebeket és lelki sérüléseket.

Az este második részében médiumi közvetítés lesz. A Belső gyermeki részünket Isten Anya/Atya szeretetével fogjuk gyógyítani.

Mária, Chamuel arkangyal és Gábriel arkangyal szeretetteljes jelenlétében, gyógyító energiáiban mély tudati szinten fogjuk gyógyítani a gyermekkorban szerzett érzelmi sérüléseket, lelki sebeket és traumákat. Szeretettel átöleljük és a fénybe emeljük azon lélekrészeinket, amelyek életünk korai szakaszában a nehéz és fájdalmas élethelyzetek által megsebződtek és a múltba rekedtek. Gyógyítjuk az apa-anya sebeket.

Megértés és megbocsátás által feloldjuk a neheztelést, a bánatot, a szégyent és a szomorúságot, amelyet az átélt helyzetek, a körülmények vagy a szüleink miatt érzünk. Visszaintegráljuk mindazon tiszta, őszinte, örömteli és boldog részeinket, amelyeket elvesztettünk, hogy újra képesek legyünk feltétel nélkül szeretni, kreatívan alkotni és felszabadultan létezni.

Isteni Énünk bennünk rejlő szeretetteljes aspektusával eggyé válva, visszakapcsolódunk a szeretet forrásához, az egység fénymezejéhez és az ősbizalom létállapotához.Várom szeretettel mindazokat, akiket az isteni gondviselés angyalai és a felemelkedett mesterek hozzám vezetnek

 

 

Jelentkezés szükséges!
Vezeti: Aysha – Szellemi tanító - Angyal médium
Hozzájárulás: 4.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)