Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

TISZTÍTÓ ÉS FELSZABADÍTÓ ÉGI FÉNYPROGRAM

2023-01-28

TELIHOLD NAPJÁN!

 

................................................

fénytest 02.jpg

 

TISZTÍTÓ ÉS FELSZABADÍTÓ ÉGI FÉNYPROGRAM AZ ÖTÖDIK DIMENZIÓS ÉNÜNK INTEGRÁLÁSÁRA

 

ARKANGYALOKKAL ÉS FELEMELKEDETT MESTEREKKEL

 

2023.02.05. Vasárnap 10.00.- 18.00.

 

TELIHOLD NAPJÁN!

 

FIZIKAI, LELKI ÉS SZELLEMI SZINTEK MEGTISZTÍTÁSA ÉS FELSZABADÍTÁSA AZ ÖTÖDIK DIMENZIÓS REZGÉSSZÍNT ÉS LÉTMINŐSÉG MEGTEREMTÉSÉHEZ

 

Február a megtisztulás hónapja, nevét az ókori megtisztulás istenről kapta Februusról. A jégbontó havában a tél dermedtségből szabadítjuk fel teremtő energiáinkat és életerőinket, hogy tavasszal magunkhoz vehessük a megújító és életet adó energiákat.

 

Ebben az időszakban az égen a Nap, a Vénusz és a Szaturnusz is a Vízöntő csillagkép fénytereiben fürdik, elhozva számunkra a megtisztulás és felszabadulás idejét. Intenzív tisztító energiák érkeznek hozzánk, hogy felszabaduljunk, mindazon régi terhek alól, amelyek visszahúznak és gátolják a felemelkedésünket.

 

Jelenleg erőteljes energetikai szintemelkedés zajlik a Földön, emiatt mély oldások, belső átalakulások és tisztító folyamatok indultak el.
Eljött az ideje annak, hogy gyökeresen megszabaduljunk mindazon lelki és érzelmi súlyoktól, elavult életszemlélettől, gondolati mintáktól, téves hitrendszerektől és negatív energiáktól, amelyek útját állják annak, hogy magasabb szintű létminőségbe emelkedhessünk fel. El kell engednünk és meg kell tisztulnunk mindazon gátló belső-külső minőségektől, amely alacsony tudati és energetikai szinten rekesztik meg életünket és fejlődési vonalunkat.

 

A mostani időszakban kioldhatjuk a mélységeinkben megélt lelki súlyokat és nehéz életérzéseket, valamint lebonthatjuk azon gátakat, amelyek a megrekesztett élethelyzetek okozói. Felszabadulhatunk a régmúlt terheitől, karmikus visszacsatolások hatásaitól, előző életek lenyomataitól és visszahúzó hatásaitól. Letisztulhat mindaz, ami az elmúlt időszak nehéz élethelyzetei okoztak, feloldódhatnak a megkötő energiák és elhomályosító fátylak, amelyek legátolták a lelki erőinket és lekorlátozták a szellemi képességeinket.

 

Az isteni szintekről érkező felszabadító energiák által, egyre több fényt tudunk befogadni és integrálni, hogy tudatosabbá váljunk és magasabb létminőségbe emelkedhessünk fel.


Ha készek vagyunk elengedni az érzelmi terheket és megnyitni a szívünket a magasabb szintekről érkező tiszta energiák befogadására, egyre több fényenergiát tudunk integrálni a fizikai síkba.

 

Erre a napra a felemelkedett mesterektől és arkangyaloktól, tisztító és felszabadító égi fényprogramot kaptunk, amely a jelen időszakban végbemenő elengedések, változások és átalakulások megsegítésére és támogatására érkezett hozzánk.

 

A meditációs fényprogram három részből áll, amely részek médiumi közvetítések tanításaiban, oldásaiban, tisztításaiban és felszabadító égi energiák integrálásában bontakoznak ki.

 

A nap folyamán az ötödik dimenzióba való felemelkedés folyamatáról szóló tanítások lesznek.

 

felszab tyúúú.jpg


I. FIZIKAI ÉS ÉTER TEST ENERGETIKAI TERÉNEK MEGTISZTÍTÁSA

 

ÉLETERŐINK FELSZABADÍTÁSA

 

Az első médiumi közvetítésben Melkízédek, Hilarion és Rafael arkangyal égi segítségével és támogatásával megtisztítjuk étertestünk energiapályáit az energetikai blokkoktól, amelyek gátolják az életerő és magasabb rezgésű energiák befogadását, megtartását és áramlását.

 

Oldjuk a szervek energetikai tereiben felgyülemlett negatív energiákat és blokkokat. Folyékony fényeszenciákkal átmossuk energetikai testünket és meridiánjainkat. Oldjuk a sejtek emlékezetének negatív traumáit és megtisztítjuk a vízkristály szerkezetüket. Aktiváljuk a tobozmirigy energetikai központját, hogy magasabb rezgésű fényt tudjunk befogadni, amely a Napon keresztül érkezik a foton öv sugarával, hogy közvetlenebb kapcsolatba kerülhessünk a felsőbb szférák és magasabb énünk fényvalóságával.

 

 0001211 sorel 1.png

 

II. ASZTRÁLIS ÉS ÉRZELMI TEST MEGTISZTÍTÁSA

 

LÉLEK FÉNYERŐ ÉS SZÍV CSAKRA ENERGIÁINAK FELSZABADÍTÁSA

 

A második médiumi közvetítésben Jézus Krisztus, Szűz Anya – Mária és Gábriel arkangyal égi segítségével és támogatásával megtisztítjuk asztrális és érzelmi testünket a negatív energiáktól és bekapcsolódásoktól.

 

Oldani fogjuk az asztrál test alsó minőségeit és régi karmikus lenyomatokat. Elengedjük a harag, a neheztelés, a reménytelenség nehéz életérzéseit. Oldjuk és átlényegítjük a fájdalom testben jelenlévő lelki fájdalmakat, félelmeket, érzelmi blokkokat és a régi kapcsolatok negatív karmikus kötelékeit. Felszabadulunk mindazon destruktív minőségektől, amelyek gátolják az öröm, a boldogság, a szeretet és a lelki felszabadultság megélését. Gyógyítjuk az emberi kapcsolatok szív csakrához tartozó energiaterét, és átlényegítjük mindazon régi karmikus lenyomatokat és berögzüléseket, amelyek miatt ugyanazon próbatételeket és nehézségeket vonzunk be a kapcsolatainkban.
Felszabadítjuk leblokkolt lélekerőinket és a szívünkben rejlő szereteterőt.

 

0001211 sorel 1.png

 

III. FÉNYTEST ÉS FÉNYCSATORNA MEGTISZTÍTÁSA

 

SPIRITUÁLIS KÉPESSÉGEK ÉS SZELLEMI ERŐK FELSZABADÍTÁSA

 

A harmadik médiumi közvetítésben Saint Germain, Metatron arkangyal és Michael arkangyal égi segítségével és támogatásával leoldjuk negatív minőségek bekapcsolódásait a spirituális fénytereinkről és fénycsatornánkról.

 

Megtisztítjuk szellemi önvalónkat mindazon visszahúzó és gátló minőségtől, amelyek akadályozzák az isteni forrás tiszta energiáihoz való hozzáférésünket és felsőbb önvalónkkal való kapcsolatunkat.

 

Égi fényenergiákkal és felszabadító isteni lángokkal, oldani fogjuk a spirituális erőinket és képességeinket blokkoló karmikus lenyomatokat és a szellemi szabadságunk és spirituális kibontakozásunk útjában álló blokkoló destruktív minőségeket. Lehorgonyozzuk és integráljuk az isteni énünk által hozzáférhető spirituális fényerő potenciálokat és transzcendens tudás fénykódjait, amelyek által a jelen inkarnációnkban spirituális szinten magasabb létminőségbe emelkedhetünk fel.

 

energetikai szalak.jpg

 

Segítőink: Jézus Krisztus, Szűz Anya - Mária, Sophia, Melkízédek, El Morya, Hilarion, Saint Germain, Michael arkangyal, Haniel arkangyal, Uriel arkangyal, Jeremiel arkangyal, Raziel arkangyal, Rafael arkangyal, Chamuel arkangyal, Gábriel arkangyal, Metatron arkangyal, Asztrea és Tisztaság Elohim, Megtisztulás és Felszabadítás Angyalai

 

Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az isteni gondviselés angyalai és a felemelkedett mesterek hozzám vezetnek.

 

Jelentkezés szükséges!

 

Vezeti: Aysha– Szellemi tanító - Angyal médium
Hozzájárulás: 15.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)