Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Aktuális asztozófia

2020-01-01

A Nagy Találkozás: Szaturnusz-Plútó ✰✰✰✰✰

asztro tudás.jpg

 Kép forrása: pinterest.com

 

A Nagy Találkozás: Szaturnusz-Plútó ✰✰✰✰✰

 

Ebben a bejegyzésben nem annyira a Szaturnusz-Plútó tényleges találkozójának hatásairól kívánok írni, mivel az elmúlt évben bőven esett már szó róla mindenhol, s ami többek között az alábbiakról szól.

 

Nagyon egyszerűen a Plútó lebontja az anyagot (maghasadás) miközben elképesztő energia szabadul fel, a Szaturnusz pedig az életünket alkotó szerkezetek és struktúrák.

 

Mindezek fényében:

elkerülhetetlen és visszafordíthatatlan mélyreható változ(tat)ások

már működésképtelenné vált dolgok teljes lebontása és újraalapozása 

eltemetett/elfojtott/megtagadott minták és minőségek felszínre kerülése a megélés érdekében

szembe-sülés az árnyékkal és a piszkos munka elvégzése

fejlődésünket akadályozó és/vagy méltatlan minták és minőségek letétele

félelmeink és szorongásaink valamint kényelmi komfort zónánk meghaladása.

 

 cs3.jpg

 

Ami közös bennük, hogy minden esetben egy magasabb, méltóbb, megváltottabb minőség érdekében történik. Akkor is, ha a folyamat közben éppen a pofozógéppel találkozunk, mert a térképről letérve tapasztalatszerző úton jártunk eddig, és akkor is, ha a folyamat külső kényszer hatására történik (mert magunktól nem voltunk hajlandóak rá és kiprojektáltuk a külvilágba).

 

Mert magas szinten a Szaturnusz az isteni minőség, a Plútó pedig az elrejtett még fel nem tárt kincseink és képességeink jelölője.


Sokkal inkább az eddigiek kiegészítéseként az ominózus találkozó körülményeit szeretném bemutatni, ami egy tökéletesen megkomponált darab a maga nemében, s részben ezért tettem 5 csillagot a címbe. Részben pedig azért, mert valójában a földi játszótérről nézve nem is csak 2, hanem 5 égitest pontos találkozójáról van szó (lásd képek), ami nagyon ritka jelenség. Ha valaki látott már (netán használt is) tekerő gombos széfet, akkor tudja, hogy a forgózárat pontosan annyiszor és pontosan ott és akkor meg-megállva szükséges elforgatni, ahányszor és amikor az elő van írva, hogy a zárban lévő cilinderek hajszálpontosan illeszkedjenek, különben nem nyílik ki. Ez lesz most fent az égen január 10-13 között és lent a Földön bennünk és körülöttünk, ami létrehozhat egy kompressziós (Szaturnusz) áttörést (Plútó) egyénileg és kollektívan egyaránt, melyben a Küszöb Őrének és az Alvilág Urának találkozója új fejezetet nyithat.


A két nehézsúlyú főszereplő mellett a Nap, a Merkúr és a Ceres alkotnak egy csapatot, melyek úgy láthatóak ekkor az égbolton, mintha a kozmikus óra kerekén egy vonalban álló 5 bolygó egy kulcs lenne egy új korszakhoz egy új tudatossághoz, melynek megnyitásához a kódot, a számzárat adják.


A Nap mint tudatos, cselekvő, kiteljesedésre váró énünk fényével megvilágítja az árnyakat, s figyelmünk fókuszpontjába helyezi azokat. „Lehetetlen fájdalom nélkül eljutni a tudatosságig. Az emberek bármit megtesznek, a legabszurdabb dolgokat is, hogy elkerüljék a saját lelkükkel való szembenézést …. nem attól világosodik meg valaki, hogy fénylő figurákat képzel el, hanem attól, hogy szembenéz az árnyékkal.” – Carl Gustav Jung

 

Mindenkiben egyénileg is vannak ilyenek, kollektívan az egész emberiség jelentős része pedig még mindig egy elmeprogramozott kollektív hipnotikus transzban él egy sor dolog tagadásával együtt amiből itt az ideje felébredni.


A Merkúr az elme, a gondolkodás, ahogyan vélekedünk a dolgokról, a megértés és megértetés, valamint a beavatás őselve. A szív és lélek eddig is tudta merre van az arra, s ha mégsem tettük, az leginkább az elménknek volt „köszönhető” (és programozásának), a gondolkodásunknak, a vélekedésünknek, mert nem véltük, hogy az lehet az előre vivő megoldás és inkább félelmeinkre építve kitaláltunk bármit, hogy igazoljuk elménk döntését.

 

Kitűnő alkalom nyílik most az önkorlátozó gondolkodás és vélekedés meghaladására.


A kvintett talán legkevésbé ismert szereplőjéről kicsit bővebben: Ceres az 1801-ben elsőként felfedezett aszteroida (később törpebolygó státuszt kapott) nevét a római Ceres istennőről kapta, melynek görög megfelelője Demeter, a termékenység, táplálás (és táplálkozás), gondoskodás és anyaság istennője. A termés, gabona és mezőgazdaság istennőjének római nevét több nyelven őrzi a gabona elnevezése: cereal, cereale. Kapcsolódik hozzá a Föld(anya), annak tápláló, gondoskodó aspektusa és a környezetvédelem is. Demeter (Ceres) kapcsolata fivérével Hádésszal (Plútó) nem volt éppen zavartalan miután Hádész elrabolta Kóré nevű lányát, akivel anya és lánya szoros szimbiózisban élt, majd az Alvilág Úrnőjévé téve megkapta Perszephoné nevét. Kóré a még öntudatlan lányt jelképezi, Perszephoné pedig az alvilági beavatás után annak úrnőjeként már a tudatos és tudattalan tartalmakat kézben tartó és irányító istennő. Lányától megfosztva bánatában Demeter pusztulással sújtotta a földet, mert „sztrájkolása” miatt nem hoztak termést a növények, s így az embereknek nem volt miből áldozatot bemutatni az isteneknek. Ez már az olimposziakat is zavarta, ezért lépett közbe Zeusz (Jupiter), hogy testvérei között elsimítsa a konfliktust és küldte Hermészt (Merkúr) az Alvilágba Hádésznak (Plútó) vitt ajánlatával, s született az egyezség, hogy Demeter lánya minden évben 9 hónapig az anyjával lehet (tavasz-nyár-ősz, amikor nőnek a növények, termőre fordulnak és betakarítjuk őket), 3 hónapig pedig férjével az alvilágban él (tél, amikor nincs termés).

 

A mitikus történet 3 szereplője (Ceres, Plútó, Merkúr) találkozása most hozhat fejleményeket a Földanyával és annak pusztulásával/pusztításával, ill. környezetvédelemmel összefüggésben különös tekintettel arra, hogy Ceres új ciklust kezd mind a Plútóval, mind közös mitológiai apjukkal Kronosszal (Szaturnusszal), aki többi testvérével együtt lenyelte őket, majd végül Zeusz (Jupiter az Igazság) szabadította ki őket. Gondolok itt akár arra, hogy a most induló ciklusban az Igazság (Jupiter) áttörheti a hatalom (Plútó) által közvetített (Merkúr) mainstream propagandát a klímaváltozás valós okait és hátterét tekintve, vagy a génmanipulált élelmiszerekkel és mezőgazdasággal kapcsolatos fejleményekre (pl.: Bayer-Monsanto esete a folyamatban lévő perekkel). Megnyilvánulhat az anyaság (Ceres), mint preferált érték újra előtérbe kerülése nemcsak hazánkban, hanem a hatalom (Plútó) által irányított nemzetközi szinten is, lásd az ENSZ nőjogi szervezetének karácsonyi üzenetét („Az anyaság egy büntetés”), ami a konzervatív családi értékekkel (Rák-Bak Holdcsomó-tengely) szembemenő hagyományos férfi-nő szerepeket ignoráló és nemeket nemtelenítő törekvések eklatáns példája. De mivel a Szati-Plútó duó amúgy is kapcsolatba hozható természeti csapásokkal, így előtérbe kerülhet, hogy a közvélekedéssel szemben nem nekünk kell megmenteni a Földanyát, hanem minket kell megmenteni a Földanya „haragjától”, azaz az emberi felelőtlenség (Bak és Szaturnusz alacsony szintje) következményeitől.


Már csak azért is, mivel január 10-én egy hazánkból is látható Holdfogyatkozással kezdődik az ominózus találkozó, ami bár nem lesz teljes fogyatkozás (csak félárnyékos), de éppen elég ahhoz, hogy a Rák Hold a vele szemben Bakban lévő 5 égitesttel szembe kerülve beaktiválja a csoportot, s mivel a fogyatkozások amúgy is elősegítik a földrengések és vulkanikus tevékenységek (Szati-Plútó) fokozódását, így akár ilyen híreket is hallhatunk az ún. tűzgyűrű zónájából. A Hold csak beindítja a folyamatot, de a földrengésszerű változások nem elsősorban fizikai, mint inkább szimbolikus módon nyilvánulhatnak meg a már 1 éve kibontakozó és sokszor sok helyen részletezett témákban (az utóbbi napokban kiélesedő nemzetközi helyzet tökéletes leképeződése a folyamatnak – sajnos alacsony szinten). Holdfogyatkozáskor a Föld eltakarja a Nap fényét a Hold elől, azaz a Hold, s szimbolikusan a lélek árnyékba borul a túlzottan anyagias világot szimbolizáló Föld hatására, illetve ennek a folyamatnak a jelei és következményei válhatnak nyilvánvalóvá.


Szintén január 10-én lesz pontos a Nap és Merkúr találkozója, ami által tisztán ráláthatunk helyzetünkre, elménkkel is megértve azokat a dolgokat, melyeket igyekeztünk jó ideje elnyomni, tagadni – ha volt ilyen.

 

Nagyobb eséllyel érthetjük meg a szinkronisztikus eseményeket vagy vélhetjük felfedezni, hogy a látszólagos vél-etlenként megnyilvánuló nem vélt dolgok a fátyol mögött a láthatatlanban ok-okozatilag mégis összefüggenek, mivel Nap és Merkúr olyan kapcsolatban lesz a magasabb szellemiség, a tudattágítás és bevillanó felismerések bolygójával (Uránusz), ami a sors kézzel foghatóvá tételét segíti (bi-szeptil).


Január 11-én innen Gaiaról szemlélve a csillagos eget 5 hónapnyi látszólagos hátrálás után egyszerre indul előre az Uránusz és az Eris, mely által a retrográd hónapok alatt befelé ható és halmozódó energiák végül kipattannak, hogy immáron kívül is megnyilvánuljanak. Mindkettő kapcsolatba hozható szükségszerű és radikális változ(tat)ásokkal, ami tovább fokozza a „tűzijátékot”.


Január 12-én este 6 óra körül pontosodik be a Nagy Találkozás, amiről 2019-2020 nagyrészt szól(t).


Január 13-án a Nap halad át rajtuk, melynek révén a délutáni órákban mindössze 8 ívpercen belül lesz a Nap-Ceres-Szaturnusz-Plútó, melynek erő és energia koncentrációja ha nem is példa nélküli, de igen-igen ritka.

 

 cs1.jpg


Ha ez így mind egyszerre nem lenne elég, akkor az asztrológusokat világszerte lázban tartó eseményre az extra (a játékosok ismeretében némi perverzióval az ínyenc hab a tortára) még csak most következik.


Az 5 teremtő erő eközben külön-külön és együtt is végig erőpróbáló és teremtő kapcsolatban lesz az Erisszel a drasztikusan megváltozó körülmények törpe bolygójával, amely jellemzően felkavarja a poshadt állóvizet, kizökkenti a szekeret a régi kerékvágásából és borítja a status quot – ahol szükséges.

 

Hogy hol? 

 

Ott, ahol eddig nem a magasabb vezettetést, nem a leszületés előtt magasabb tudatszinten eltervezett bejárandó utat követték, ahol eltértek az ősi szakrális értékektől, az emberi létezés alapjait képező elvektől.

 

Miért?

 

Mert az 5 őselv egy 165 fokos fényszöggel kapcsolódik a Felszálló Holdcsomóhoz, a választott sorsfeladathoz.

 

Ez a kapcsolódás magas szinten megélve eltántoríthatatlan eltökéltséget és kitartást adhat a céljaink követéséhez, alacsony szinten pedig a „nincs mese meg kell tenni” kényszerességét hordozza.

 

És ha valahol van létjogosultsága a kelletlen „kell” kifejezésnek a 00-ás helységen kívül, akkor ebben a kapcsolódásban van. A Holdcsomók még mindig a Rák-Bak tengelyen vannak, ami a szakrális értékekre helyezi a hangsúlyt, benne az ősök, a nemzet, a haza tiszteletére és a hagyományos apa-anya alapú családmodellre (a szülő1-szülő2 alapúval szemben), amit a tengellyel együtt látható Jupiter is hangsúlyoz, mert amerre jár, azt megnöveli, felnagyítja, felfokozza, feltekeri rajta a hangerőt.


Közben a Nyilas Mars, mint aktivátor már teremtő feszültségbe kerül a kvintettel, majd a következő napokban sorra „végigpöcköli” a szereplőket a színpadon mozgásba hozva a folyamatokat, ill. másik hasonlattal most ő a meggyújtott kanóc vagy detonátor a robbanásveszélyes kombinációban.

 

Vannak kollektív folyamatok, melyekre egyéni szinten ráhatásunk vajmi kevés van. Arra azonban, hogy egyéni életünkben mit hogyan teszünk, min változtatunk, vagy mivel járulunk hozzá a nagy közös egészhez, arra túlzás nélkül mondható, hogy ebben az életben vissza nem térő lehetőség adatik.

 

Mert egy átlagos élethosszon max. 2 alkalommal élünk meg Szaturnusz-Plútó találkozót, ennyire komplex összjátékban viszont biztosan csak egyszer. Ennél fogva egyéni szinten meglépni dolgokat vissza nem térő lehetőség.


Fontos, hogy a fenti 4 kiemelt nap nem jelenti azt, hogy feltétlenül ebben az időszakban történik valami az életünkben, mivel ez egy folyamat és annak a csúcspontja, melynek volt egy kb. 1 éves előjátéka és lesz egy ugyanilyen hosszú levezetése.

 

Van aki már meglépett dolgokat, van akinek még hátravan, és van, akinek talán nem is szükséges – ez egyénileg változó.

 

Kollektív szinten is érvényes, hogy az ún. „krízis-pontot” elérve várhatóan megfelelő idő elteltével válnak láthatóvá azok a jelek és történések, amelyek a változást és annak irányát mutatják.

 

Az azonban biztos, hogy ritka alkalom van a kezünkben döntéseinkkel, választásainkkal mind egyénileg, mind kollektívan megváltoztatni jelenünkben az elénk jövő jövőt.

 

A fentiek mindenkire hatással vannak, de elsősorban azok érezhetik, akiknek vannak állásaik a jegyek 22-24. fokain.

 

 

 Isten gif.gif

 

Írta: Holperth Tamás asztrozófus