Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A Szfinx üzenete

2018-11-06

Az egyik legidőtállóbb, legősibb üzenethordozó az egyiptomi Szfinx

 A Szfinx üzenete.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

A világ felbolydult, minden változik és átalakul. A média és az emberek többsége azt harsogja: gazdasági válság és természeti katasztrófák vannak. Ez így már ijesztő, és az emberek biztonságérzete elillant. Mindenki feszült, ideges, vagy fásult. Nem értjük mi történik, ezért félünk.

Nem kellene ennek így lennie! Szerintem, minden, ami most történik egy olyan természetes folyamat része, amely nem a világvége, hanem a civilizáció fejlődése és virágzása felé mutat. Összefügg a Földet érő kozmikus energiák szabályos, ismétlődő változásával. Az ősi kultúrák beavatott papjai, tanítói ismerték ezt a folyamatot és mindent megtettek, hogy ránk hagyják ezt a tudást. Nehéz dolguk volt: mi már annyira másképp gondolkodunk, hogy nem igazán értjük üzenetüket.

Az egyik legidőtállóbb, legősibb üzenethordozó az egyiptomi Szfinx. Ősidők óta tartja magát a hit: valamilyen rejtvényt takar. A mágiája jól működik, mert mindenkiben felébreszti a megfejtés vágyát. Vajon miért építették? Mit jelképezhet?

A SZFINX

A nagy oroszlánt több rejtély is övezi. Valójában pontos bizonyítok nincsenek sem a koráról, sem építői személyéről és szándékáról, sem a módszerről, hogyan sikerült ilyen gigantikus szobrot létrehozni.

KIK ÉPITETTÉK?

Edgar Cayce, amerikai látnok, gyógyító szerint Atlantisz túlélői építették és valahol alatta található a Feljegyzések Csarnoka, ahol elrejtették magas szintű tudásuk dokumentumait és a történelem előtti idők eseményeinek leírását. Érthető, hogy kutatók, kincsvadászok, kormányszervek figyelmét keltették fel ezek a hírek. Több kutató csoport próbált rábukkanni a földalatti kamrákra. Csak részeredmények születtek, amelyek további kutatásokat igényeltek volna. Ezeket viszont az egyiptomi hatóságok már nem engedélyezték. Ha folynak is ásatások ez ügyben, az a nyilvánosság kizárásával történik a legteljesebb titkolózás közepette.

MIKOR ÉPITETTÉK?

A Szfinx kora körül dúl a tudományos háború. Mivel tudni vélték, hogy Kephrén fáraó arca látható az oroszlán testén, a hivatalos történetírás csak 4.500 évesnek tartja. Azóta modern számítógépes technikával bűnügyi szakértők elemezték az arcvonásait, és megállapították, hogy nem a nevezett fáraót ábrázolja!

Az arab történetírók is jóval idősebbnek tudták. Ők Abu el-Hol, vagyis a „Rettenet Atyja” névvel illették. Mi rettenetes történhetett, amire a Szfinxnek kellene felhívnia a figyelmünket?

Schwaller de Lubitz egyiptológusnak tűntek fel először a Szfinx hátsó részénél található rongálódások. Megállapította, hogy víz mosta ki, de ő még valamiféle áradásra gondolt.

Elméletére az 1970-es években figyelt fel John Anthony West, aki többször is vizsgálta ezeket a hosszanti mélyedéseket a Szfinx testén. 1990-ben Robert Schock személyében szakértőt is vitt magával, aki alátámasztotta West gyanúját, miszerint valóban víz mosta ki a mély árkokat a szobor testén, de ez csakis esővíz lehetett! Mégpedig hosszú ideig tartó, rendszeres, felhőszakadásszerű esőzések! És itt kezdődtek a bonyodalmak: ilyen esők több ezer éve nem voltak Egyiptom földjén. Számítógépes program segítségével i.e. 10.000 körülre sikerült tenni azt az időszakot, amikor ilyen mennyiségű csapadék hullhatott. Természetesen az akadémikus történetírás hallani sem akar erről! Szerintük abban az időben tudatlan vadászó-gyűjtögető hordák vándoroltak a szavannákon. (Bár ennek az állításuknak abszolút hiányzanak a régészeti bizonyítékai!)

Ahhoz, hogy a Szfinx üzenetét megértsük, még a monstrum kora körüli vitának is el kell dőlnie. További bizonyítékot jelenthet, hogy i.e. 10.800 körül kezdődött az Oroszlán csillagkép 2.160 évig tartó kora, vagyis az Oroszlán világkorszak. Véletlen lenne? Vagy őseink fel akarták hívni a figyelmünket erre a korszakra? Mi történhetett akkor?

A Szfinx tájolása is üzenetet hordoz: pontosan keletre néz. Graham Hancock és Robert Bauval, korunk két elszánt Egyiptom kutatója bebizonyították, hogy i.e. 10.800-tól a Szfinx tekintete pontosan a felkelő Nap előtt az égen feltűnő Oroszlán csillagképre esett. Mondanom sem kell, hogy elméleteikre támadások sorával válaszoltak a történészek! Pedig a hagyomány egészen az arab korig megőrizte a hiedelmet, hogy a piramisok kapcsolatban állnak valamiféle csillagkultusszal

Mindenesetre figyelemreméltó, hogy az egyiptomi mitológia a Szfinxet az idővel hozza kapcsolatba, az Idő Urának tartja. Érdekes egyébként az egyiptomiaknak az időhöz fűződő viszonya. Kákosy László professzor, híres egyiptológusunk is megemlíti írásaiban, hogy mániákusan igyekeztek pontosan számolni az időt. Fennmaradt forrásokból kiderül, hogy valami miatt féltek attól, hogy elveszítik az idő fonalát. A pontos időszámolás nagyon nagy jelentőséggel bírt.

A Szfinx üzenete1.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com


MIÉRT ÉPITETTÉK?

Egyre inkább ismert tény, hogy az egyiptomiak hitrendszerében nagyon fontos szerepet játszott a csillagos életbolt. A csillagmágia olyan erősen áthatotta mindennapjaikat és minden cselekedetüket, hogy ez számunkra már a hihetetlenség határát súrolja. Mindent tudni véltek kiolvasni az égitestek állásából. Hirdették, „ahogy fenn, úgy lenn”. Számukra a Tejút az égi Nílus volt. A mértékegységeiket is a csillagok, csillagképek arányai, méretei alapján számították ki, mert csak az adhat mértéket, amiben isten munkájának tökéletessége megmutatkozik. Építkezéseikhez igyekeztek égi törvényszerűségeket ellesni, mert hitték, hogy így meginvitálhatják az égi erőket, mintegy lehúzva őket a földre, hogy az embereket segítsék.

„ Tudod, Aszklépiosz, hogy Egyiptomot a Mennyország mintájára formálták meg, vagy hogy még pontosabban fogalmazzunk, Egyiptommal lekerült a földre valamennyi, a mennyeket igazgató és a mennyekben működő erőnek a hatása. Sőt, mi több, azt kellene mondani, hogy az egész Kozmosz itt lakik a földünkön és templomainkban…” /Asclepius könyve: Siralmas Ének/.

A reneszánsz korban megtalált és arabról lefordított kézirat, a Picatrix a csillagászati mágiával foglalkozik. Különböző módokat tárgyal arról, hogyan lehet a csillagok energiáját az ember szolgálatába állítani. Az alapötlet, hogy az ember kiválaszt egy speciális, talizmánnak nevezett tárgyat, és különböző szertartások, rituálék segítségével feléleszti a benne lakó „szellemek és angyalok” csillagászati energiáit. A Picatrix nem kisebb ötlettel áll elő, mint hogy egész várost hozzanak létre talizmánként. Ez a város speciális asztronómiai és asztrológiai tájolás szerint jönne létre, és a benne elhelyezkedő épületeket, szobrokat, emlékműveket szent geometriai rendszerek és a „csillagok ábrái” szerint hoznák létre. Lehet, hogy valami ilyesmi szerepe lenne a Szfinxnek? Megidézi az Oroszlán csillagkép hatását a Földre?

Tényleg ekkora erővel hatnak ránk az égitestek? Az ősi egyiptomiak talán még érezték is az energiájukat. Tőlünk idegen ez a gondolkodásmód. Az érzékszerveink nagyon elhangolódtak, hogy bármit is megérezzünk a csillagok hatásából. Pedig például a telehold idegrendszerre gyakorolt, nyugtalanságot, feszültséget keltő hatása közismert. Miért ne lenne hatása a csillagos égbolt többi szereplőjének is ránk?

Visszatérve a csillagmágiára, nem csak az egyiptomiak tartották fontosnak meginvitálni az égi erőket. Egyre több ősi építmény esetén fedezik fel a történészek, hogy gondosan tájolták őket, sőt, nem egyszer elrendezésük egy-egy csillagkép szerint történik. Britanniától Indiáig, Dél-Amerikától Kis-Ázsiáig hasonlóan építkeztek őseink. Miért lehetett olyan fontos lehozni a földre az égi erőket? Hacsak nem azért, mert tudták, hogy az évezredek során változik a földet elérő, bennünket éltető univerzális energia?

VILÁGKORSZAKOK

Több ősi nép beavatott papjai, tudósai ismerték a föld és a bolygók mozgását. Felfigyeltek rá, hogy egy földi megfigyelési pontból kb.2.160 évente a tavaszi napéjegyenlőség idején (márc.21.) a nap felkelése előtti pillanatban más-más csillagkép van az égen. Most a Vízöntőben kel fel a Nap, ezért mondjuk, hogy a Vízöntő kora következik. Ez kb. 2160 évig még így marad, közben a csillagos égbolt lassan „elmozdul”, és a tavaszponton felkelő nap elé „beúszik” a Bak csillagkép. Ma már tudjuk, hogy igazából nem az ég fordul el, hanem a Föld mozgása okozza ezt a jelenséget. A Föld tengelye nem merőleges a bolygónk keringési síkjára, ezért a bolygónk a búgócsigához hasonlóan „billeg” kissé. Ha a Föld tengelyét képzeletben meghosszabbítanánk és kijelölnénk egy pontot az égen, azt tapasztalnánk, hogy a tengely lassan kimozdul ebből a pontból, egy kis kört tesz meg, és kb. 25.920 év múlva jut vissza újra a megjelölt pontba. Ezt a jelenséget hívják a csillagászok a földtengely precessziós mozgásának. Kb. 25.920 év alatt a Zodiákus mind a 12 csillagjegye körbefordul a tavaszpont előtt.

Ahogyan a személyes horoszkópunkban jelentősége van, hogy melyik csillagjegy hatása alatt születtünk, ugyanígy a világkorszakok energiájának hatása is más.
A Szfinx üzenete2.jpg
 Kép forrása: Pinterest.comA VILÁGKORSZAKOK ENERGETIKAI JELLEMZŐI

Az egyiptomiak jártak élen az asztrológia és asztronómia ismeretében, ami abban az időben még egy tudománynak számított. Az asztrológia sokkal összetettebb tudást takart, mint a mai horoszkópkészítők tudománya.

Vizsgálták azt is, hogy a világegyetemből Földre sugárzó erőhatásokat hogyan módosítják az adott korszakot uraló csillagképek.

A csillagképek havi váltakozása az égbolton a következő sorrendben történik: Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő, Halak. Ezt ismerjük a magazinok horoszkóp oldaláról.

A világkorszakokban a tavaszpont pontosan az ellenkező irányba halad. Ha a jelenlegi korszakból indulunk ki a sorrend a következő: Vízöntő, Bak, Nyilas, Skorpió, Mérleg, Szűz, Oroszlán, Rák, Ikrek, Bika, Kos, Halak.

Nézzünk néhány példát, mit tudtak csillagmágus papjaik az egyes korszakokról!

BIKA

Egyiptom történelmének általunk is leginkább ismert része a Bika korszakban játszódott. Nem véletlen, hogy a fő istenséget bika formában ábrázolták, ekkor terjedt el a szent Ápisz bika kultusza, szimbolizálva az általuk olyannyira fontosnak tartott kozmikus erőhatásokat.

A Bika föld jegy, ebben a korszakban elsősorban az anyagot felépítő és az anyagban ható erők hozzáférhetőek az emberek számára. Ennek pozitív eredménye lesz az anyagot alkotó és mozgató erők mind teljesebb megismerése, a földi létsík uralása. A korszak negatív hatása, hogy a szellem az anyaghoz bilincselődik, egyre mélyebb lesz testi kötődése.

KOS

A Kos korában a szellemi emelkedés megkezdődik. A Kos mindig az újjászületést hozza. Új eszmék, új értékrend születését. A Kos pozitív hatás, hogy a fejlődő, nyíló emberi tudat már tud elvonatkoztatni, absztrakciókra is képes. Mivel a Kos tüzes jegy, ha az újrakezdést motiváló energiák túltengnek, fellobbannak az indulatok. Így ez a korszak a bosszú, a háborúk, vérengzés kora. Gondoljunk csak a Biblia véres jeleneteire, az ószövetség számunkra idegen bosszúálló istenére és a nagy ókori birodalmak kegyetlen hódításaira, majd összeomlásukra.

HALAK

A Halak kora a Földön a Megváltó, Jézus kora volt. Az emberi szellem teljesen belesüllyed az anyagi világba, de már eszében sincs, hogy uralja azt, mint a Bika korszakban, hanem a fizikai világnak való teljes kiszolgáltatottságot éli meg. Minden spirituális jelenséget teljes értetlenséggel fogad, sőt retteg tőle. Ezért került isten fia a keresztfára és több százezer boszorkánynak, varázslónak kikiáltott ember máglyára! Ugyanakkor a Halak a nagy művészeti irányzatok kialakulásának és a társas szerveződésnek a kora. Rengeteg közösség szerveződik mind vallási, mind politikai, mind gazdasági alapon.

VÍZÖNTŐ

A Vízöntő korban a belső fejlődés során felfedezzük, hogy az életnek egyetlen teremtője, forrása van. Ez a vallások egyesüléséhez, és a vallásháborúk megszűnéséhez vezet. Közösségi élet helyett inkább az egyén kerül előtérbe. Ez nagyon nagy esélyt ad a személyes kibontakozásra, fejlődésre, ugyanakkor zárkózottá, önzővé is tehet. A tudomány a rezgések tanulmányozása felé fordul. Elektromágneses, hang- és fényhullámok használata terjed el. Az orvostudományban általánossá válik a rezgésekkel való gyógyítás. Mivel a Vízöntő levegő jegy, a levegőt hódítja meg az emberiség.

BAK

A Bak korszakban az emberiség figyelme ismét a Föld felé fordul. Új tipusú, az anyaghoz kapcsolódó, az anyag törvényeit, a gravitációt is legyőzni képes energiát fedeznek fel.Ahogyan megfigyelhettük, mindenkorszak energiájának van pozitív és negatív hatása is. Az életünket a legkönnyebb abba az irányba alakítani, amerre az univerzális energia is hat.A tizenkét csillagjegy hatásán kívül megfigyeltek az ősi népek még egy kozmikus energetikai hatást.

VÉDÁK

A legősibb írásos dokumentum, az indiai Védák ír erről a legvilágosabban. Azt mondja, hogy egy kb. 25.000 éves ciklus alatt a Földet változó mértékben és intenzitással éri a teremtő, kozmikus energia. Ennek okát abban jelölik meg, hogy a Naprendszer Galaxisban való mozgása során hol közelebb, hol távolabb kerül az isteni energia kiáramlási pontjától, vagyis a hinduk szerint Brahmától, akitől a teremtő energia származik.

A szent indiai irat szerint, az emberi szellem fejlettsége, felfogóképessége nagyban függ ettől az energiától. Amikor legtávolabb vagyunk a Forrástól, az érzékszerveink által észlelt tartomány beszűkül, csak azt a szeletét fogjuk fel a környező világnak, amit a dolgok anyagi megnyilvánulási formájának ismerünk jelenleg is. Magasabb rendű energia hiányában háborúk és járványok dúlnak az emberek között, csökken az átlagéletkor, csak a lét- és fajfenntartásra korlátozódik az emberi tevékenység. Amikor közeledünk az energiaforrás felé, kitágulnak észlelésünk határai, összefüggéseiben fogjuk fel a világot, újra felfedezzük a törvényszerűségeket, békésebb, szeretetteljesebb életet élünk. Elindul a szellemi és spirituális fejlődés. Érzékeljük a bennünk áramló és a kozmoszból jövő energiákat. A ma transzcendentálisnak hívott világ valóságunk részévé válik. A parajelenségek „normálisak” lesznek, mert megértjük hátterüket, okukat. Az ember újra megismeri önmagát, mint teljes, testtel, lélekkel, szellemmel bíró komplex lényt. Ez olyan élmény lesz, mintha az egész világot kicserélték volna, pedig csak a szemlélő, az ember változott!

A Védák szerint jelenleg a felszálló ág elején vagyunk, vagyis elkezdtük a közeledést a teremtő energia forrása felé. Tehát a Vízöntő jeggyel indulnak a pozitív változások bolygónkon. Ebből következik, hogy kb. 13.000 évvel ezelőtt a leszálló ág kezdődött el, és vele olyan kozmikus változások, amelyek az emberiség fokozatos szellemi hanyatlását okozták. Ha rápillantunk a Zodiákus körére, akkor éppen az Oroszlán világkorszak volt!

Döbbenetes kép rajzolódik elénk az ősi indiaiak hitéből! A Föld kb. 26.000 évente bejár egy „energiakört”, amelyen belül az éltető kozmikus energia úgy változik, mint valamiféle szinusz-hullám: hol eláraszt bennünket, hol elhalványul a hatása.

A nagy kérdés az: veszélyezteti-e létünket valamelyik fázis? Hiszen a maják is azt vallják, civilizációnk az ötödik a sorban. Lehet, hogy az előzőek pusztulását az okozta, hogy nem ismerték ezt az energia-ciklust és a változásait?

Veszélyben vagyunk-e? Mikor és mi várható? Ezek a kérdések különösen ma aktuálisak, amikor 2012-ről világvége-jóslatok keringenek.

Visszatérve a Szfinx rejtélyére, ha elfogadjuk, hogy az Oroszlán világkorszakot akarta nekünk megjelölni, még mindig marad egy kérdés: miért van ember feje?Nem csak a Szfinx, a Védák és az egyiptomi csillaghit üzen nekünk!

A Szfinx üzenete3.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com


AZ ŐSI IRATOK ÜZENETE

Felfigyeltem rá, hogy négy jelkép folyamatosan megjelenik egymástól olyannyira távol álló dolgokban, mint a Biblia, a fáraók neve, a hermetikus Picatrix, az egyiptomi tarott kártya és több ezer szobron és épületdíszítésen, ami ókori épületek maradványaiból előkerült.

Ez a négy jelkép: az oroszlán, a sas, a bika, és az ember. Hogy jönnek ezek össze?

BIBLIA

Nézzük, mit ír róluk Ezékiel próféta könyve!

„4. És látám, és ímé forgószél jött északról, nagy felhő egymást érő villámlással, amely körül fényesség vala, közepéből pedig mintha izzó érc látszott volna ki, tudniillik a villámlás közepéből.

5. És belőle négy lelkes állat formája tetszék ki, és ez vala ábrázatjok: emberi formájok vala.

6. És mindenkinek négy orcája vala, és négy szárnya mindenikőjüknek…

10. És orcájok formája vala emberi orca, továbbá oroszlán-orca mind a négynek jobbfelől, és bika-orca mind a négynek balfelől, és sas-orca mind a négynek hátul…

12. És mindenik az ő orcája irányában megy vala, ahová a lélek vala menendő, oda mennek vala, meg nem fordulván jártukban.”

Több magyarázat is született már Ezékiel látomására. Vizsgáljuk meg, milyen asztronómiai üzenete lehet! Hiszen a csillagok megfigyelése, csillagképek ismerete fontos szerepet töltött be az akkori emberek életében.

Mi van, ha a négy jelkép csillagképeket jelent? Ilyen értelmezésben a Bika és az Oroszlán rendben van, ilyen csillagképekről tudunk.

A Sas megfejtéséhez tudnunk kell, hogy a csillagképek, a Zodiákus ősi egyiptomi eredetű, ezt bizonyítja a denderai Hathor templom mennyezetén megtalált híres ábrázolásuk is. Más népek majdnem változatlanul vették át a Nílus mentiektől. Majdnem, ugyanis az egyiptomiak a Skorpió helyett Hóruszt látták az égen sas(!) alakjában. Tehát a sas is csillagkép Ezékiel látomásában.

Már csak az emberi orcát nem tudjuk hova tenni. Rajzoljuk fel a Zodiákus kört! Meglepő dolgot fogunk észrevenni: a Sas (Skorpió) pontosan szemben helyezkedik el a Bikával, az Oroszlánnal szemben pedig az általunk Vízöntőnek hívott emberi alakkal ábrázolt csillagkép van. Megvan a negyedik „lelkes állat”, az ember is!

Egy bizonyos, Ezékiel, illetve rajta keresztül valaki, akitől ő ezt a tudást kapta, üzenni akart nekünk! A nagy 26.000 világkorszakban valamiképpen sarokpontoknak számítanak a Bika, a Sas, az Oroszlán, és a Vízöntő!

FÁRAÓK NEVE

Figyeljük meg ezen jelképeknek a megjelenését a fáraók nevében! Az ókori Egyiptomban a fáraóknak hivatalosan hosszú, cikornyás nevük volt. Ünnepélyes alkalmakkor ezeket mind felsorolva szólíthatták meg őket. A templomok és sírok feliratain is fel kellett tüntetni az összes titulust.

Az első név az Erős Bika volt („Ká nekht”), a második a „Két diadém Ura” titulus („Szemá-tani”), a harmadik az Arany Hórusz név (Hór-núb”), a negyedik „Alsó- és Felső Egyiptom Ura („Szuteri-Báti”), az ötödik „Ré fia” (Sza-Ré), és ezt gyakran megcifrázták még a „Legyőzhetetlen Oroszlán” címmel. Nézzünk egy példát!

„ Őfelsége uralkodásának II. évében, ő a Hórusz, az Erős Bika, a Maat-istennő szeretettje, ő a Két Diadém Ura, ki Egyiptomot megvédi és a barbárokat megfékezi, ő az Arany Hórusz, években gazdag, diadalokban nagy, Alsó- és Felső-Egyiptom királya, Uszt-Maat-Ré, Szotep-n-Ré, Ré fia, Ramesszu-er-Amon, aki örökké életet ad, a Legyőzhetetlen Oroszlán, akit a tébai Ámon-Ré szeret és aki naponta ragyog a trónon az élők között, mint atyja, Ré….”

Bizonyára a zodiákus négy „sarokpontjának” felsorolásával adták tudtul, hogy a fáraó minden és mindenki ura. De miért éppen ezt a négyet említik egymástól távol álló források?

HERMETIKUS TANOK

A hermetika egyik könyvében a Picatrixban a következőt olvashatjuk:

„A Picatrix latin változatában azt állítják, hogy egy ilyen mágikus talizmán-jellegű várost tervezett meg Hermész-Thot. Adocentynnak nevezte el városát. „Bőséges víz” mellett helyezték el, és Hermész egy „nap-templomot” is építtetett benne. „Egyiptom keleti” részén épült, és meglepő módon „tizenkét mérföldre nyúlt a hossza”, a négy égtáj irányában tájolt kapuin egy oroszlán, egy sas, illetve héja, egy bika és egy kutya figuráját helyezték el.” ( Robert Bauval: A titkos kamra c. könyvéből.)

Itt az ember helyett kutya szerepel, de még ezzel a kis torzulással is meglepő a hasonlóság. Oroszlán, sas, bika! Mi történik ezen csillagjegyek hatása alatt, hogy egy várost védő kapun is meg kell őket örökíteni?

Valójában több városkapu is őrzi ezeket a „lelkes állatokat”. Gondoljunk csak a sok oroszlános kapura az egész Kis-Ázsiai térségben! Az asszíroktól kezdve a mükénéi civilizáción át az ókori görög városállamokig bezárólag rengeteg helyen előfordulnak.

Minden kultúrában az oroszlán, a sas, a bika az uralkodó ill. a legfelsőbb nemesi réteg jelképe, címerállata.

TAROT KÁRTYA

Döbbenetes az egyiptomiaktól örökölt, eredeti tarot kártya utolsó előtti, 21. képe! Figyeljük meg rajta a négy jelképet: oroszlán, bika, sas és ember. A kártyalap sarkaiban elhelyezve, pontosan úgy, ahogyan a zodiákusban állnak egymással szemben.

SZÁRNYAS SZFINX

Az ókori világban igazából ritkán ábrázolták úgy a szfinxet, ahogyan a nagy egyiptomi monstrumon látjuk. Sokkal elterjedtebbek voltak a szárnyas szfinxet megjelenítő szobrok, domborművek, festmények. És miből állt a szárnyas szfinx? Oroszlán karmok, emberfej, sas szárnyak és bika test – mondják az ókori leírások. Megint itt van a négy jelképünk!

A szárnyas szfinxek gyakran láthatók úgy az ábrázolásokon, hogy valamelyik nagy uralkodó, vagy isten szekerét húzzák. A jármű kerekén kiemelt szerepet kap négy küllő, ahogyan pontosa derékszögben metszik egymást. A kép minden esetben azt jelképezi, hogy a fogatot hajtó személy uralja a világot és az azt mozgató minden erőt. A bibliai Ezékiel előtt is hasonló járművön jelenik meg az Úr. De ugyanígy ábrázolja a világ szinte minden népe a főisteneket. Zeusz, Ozirisz, Odin, stb. mindnyájan ilyen szekereken száguldoznak az égen.

Tehát csak az uralhatja és irányíthatja a földi síkot, aki ismeri és uralja az Oroszlán, a Bika, a Sas és a Vízöntő erejét, energiáit.

ISTEN NÉGY ARCA

Elizabeth Haich Beavatás c. könyve óriási sikert aratott 1972-ben, mikor megjelent és azóta is. Az írónő nem kevesebbet állít, mint hogy meditációi során visszaemlékezett előző életeire, köztük a legnevezetesebbre, amit Egyiptomban élt le, ahol megkapta a piramisban a beavatást! A beavatási ceremónia előtt rengeteget kellett tanulnia a papoktól. Az egyik fejezetben Ptahhotep, tanítója a világkorszakokat magyarázza el neki.

„- A Föld és lakosai még nincsenek tisztában a Földet a kozmosz felől elárasztó erőkkel, így nem is uralkodhatnak rajtuk, nem képesek tetszésük szerint átalakítani őket. A Földre a legkülönbözőbb kisugárzások érkeznek a világűrből, bolygónkat folyamatosan elárasztják ezek az energiahullámok. Minden, ami a Földön történik, az ezekre a rezgésekre adott közvetlen reakció.” – tanítja az egyiptomi pap. Érdemes a folytatásba is beleolvasni:

„- A Nap hallatlanul felerősíti annak a csillagképnek a rezgéseit, amellyel éppen fedésben áll, és amellyel azonos irányban sugározza ki energiáját a Földre!...Az az időszak, amely alatt… a tavaszpont körbejárja a zodiákust, 25.920 földi évnek felel meg. Ezt az időszakot nevezzük világévnek. Ezt a számot 12-vel elosztva megkapjuk a világhónapot, amely 2160 földi évnek felel meg, és amely alatt a tavaszpont egy-egy csillagképen áthalad. A kozmoszból érkező rezgések a földi világtörténelmet is befolyásolják a vallás, a tudomány és művészetek éppen uralkodó eszmeáramlatát annak a csillagképnek a kisugárzása határozza meg, amelybe az adott világhónap során a tavaszpont esik…”

Ptahhotep érdeklődést felkeltően beszél „Isten négy arcáról”.

„ Az isteni létállapotban Isten négy arca – vagyis a négy sarokpont- a következő az égbolton: Oroszlán, Sas, Bika, Vízöntő.” Hoppá! Ismét itt vannak a jelképek!

Az egyiptomi pap felhívja tanítványa figyelmét, hogy a Zodiákus sorrendje nagyon fontos! „…a világegyetem minden pontja Isten négy arcának ugyanazt a tizenkét megnyilvánulását sugározza ki, anélkül, hogy a négy arc bármikor is elfordulna!” Ez rendben van, értjük, de miért ez a négy a sarokpont? A zodiákus egy éven belüli körforgásában sarokpontoknak, illetve kardinális jegyeknek azok vannak kijelölve, amelyek idejére a napéjegyenlőségek, napfordulók esnek. Vagyis tavasszal a Kos, nyáron a Rák, ősszel a Mérleg, télen a Bak. Tehát biztosan nem erről van szó, máshol kell keresgélnünk. Bizonyára a „másik” zodiákusban, ami 25.920 év alatt fordul körbe. Mi történik a Földön, amikor ez a négy korszak köszönt be? Erre Ptahhotep sem ad magyarázatot.

MI TÖRTÉNIK A VILÁGKORSZAKOKBAN?

Próbáljuk megfejteni, hogyan változik a galaktikus energia intenzitása a nagy világkorszakok, a 2.160 éves időszakok alatt! Rajzoljuk fel a csillagképek körét, nézzük meg, egymással szemben hogyan helyezkednek el!

A közelmúltból kiindulva, a Halak korszakára esett az emberiség szellemi mélypontja. A Védák szerint a Halakban még távolodtunk a teremtő energia forrásától. Most a Vízöntő korral elkezdünk közeledni „Isten” felé. Elkezdődik az emberiség szellemi felemelkedése, hogy egy gyönyörű Aranykorba torkolljon, mikor is minden ember a benne lévő isteni szikra, isteni mag által folyamatosan kapcsolatban van a teremtő energiával. Innen tetszőleges mennyiségű tudást és életerőt meríthet.

A csillagjegyek körében a Vízöntővel pontosan szemben helyezkedik el az Oroszlán. Ezek szerint az Oroszlán korban nem kisebb csapás történik, mint elkezdünk távolodni a forrástól! Legutóbb az emberiség i.e. 10.950 és 8.790 között tartózkodott az Oroszlánban. A korszak elején, vagy az előző Szűz korszak végén rettenetes csapás érte a Földet, melyben elpusztult Atlantisz, és hatalmas özönvíz csapott végig bolygónkon. Ha hihetünk a látóknak, és az Akashából átszivárgó információknak, Atlantisz lakói komoly spirituális fejlődést értek el, de valamiképpen visszaéltek az általuk használt energiaformákkal, és ezzel felborították Földanya egyensúlyát.

Tehát megfejtettük, hogy a „négy lelkes állat”, „isten négy arca” közül kettő mit jelent. A Vízöntő korban kezd nagyon jó lenni nekünk, az Oroszlánban pedig kezd rossz lenni!

De mi a helyzet a Bikával és a Sassal? Ezek a korszakok pontosan felezik a két 13.000 éves ciklust. Eszerint ők az egyensúlyt hozzák el! Amikor először tanulmányoztam a világkorszakokat, úgy gondoltam, hogy az emberiség Aranykora bizonyára akkor lehet, amikor a legközelebb vagyunk a forráshoz! Tehát a Szűz és az Oroszlán korszak határa körül. Most másképp látom. A Föld és az ember egyféle híd az anyagi és a nem anyagi létforma között. Elképzelhető, hogy a túl intenzíven áradó kozmikus energia felborítja ezt az egyensúlyt! A Szűzben kapjuk a legintenzívebben a teremtő kozmikus energiát. A kérdés az, ez jó lesz-e nekünk, vagy mint minden véglet esetén, lesz-e ennek is árnyoldala? „Jóból is megárt a sok”- mondja a közmondás. Valószínűleg az atlantisziak a Szűz korban intenzíven áradó kozmikus energia hatására követték el túlkapásaikat.

Tehát a Bika és a Sas kiegyensúlyozza az erőket. Vagyis a 26. 000 éves nagy energiakörben nem egy, hanem két Aranykora is van az emberiségnek!

Asztrológiailag mindkét állat uralja a földi és az égi erőket is. A Bika korszakban egyre jobban az anyagba merül a szellem, beszűkül a tudat, egyre inkább csak a fizikai világot érzékeli. A Bika képes határozottan uralni a materiális síkot, ugyanakkor szarvaival merít az égi energiákból. A Sas korszakban egyre jobban kiszabadul az emberi szellem az anyagelvűségből, egyre magasabban, szabadabban szárnyal. De míg a sast csábítja az ég, addig létének forrása, gyökere a földhöz köti, innen szerzi táplálékát, ezért éles szemmel figyeli az anyagi létsíkot is, így tartva egyensúlyban a két világot.

A Szfinx üzenete4.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com


MIT ÜZEN A SZFINX?

Ha a Szfinx egy ikon lenne a számítógépeden, amikor rákattintanál és megnyílna, talán egy olyan katasztrófafilmet látnál, mint a nemrég a mozikban bemutatott „2012” c. nagyszabású alkotás. Csak új címet kellene adni a filmnek: „15.000”. Ugyanis akkor jön el legközelebb az Oroszlán kora. Akkor várhatók a katasztrófák.

Valóban mindig ilyen szörnyűséget hoz nekünk az Oroszlán korszak? Minden 26.000 éves ciklusban kipusztul az emberiség, vagy legalább is nagy része? Nem túl biztató jövőkép!

De miért is van ember feje az öreg Rettenet Urának? Lehet, hogy ez valami utalás lenne a Vízöntő korra? Ugyanis az egyiptomi zodiákusban a Vízöntő ábrázolásában az ember képe kap hangsúlyt. Mégis történik valami a Vízöntő korban, vagyis korunkban is?

A válaszom: igen! Rájövünk, hogy mi fog történni korunkban, ha tanulmányozzuk és megértjük a világciklus energiáinak működését!

AZ OROSZLÁN ÉS VÍZÖNTŐ

Az egyiptomi asztrológiának van még egy figyelemreméltó tanítása: a zodiákuson szemben elhelyezkedő csillagképek korszakaira jellemző energetikai tendenciák pontosan ellentétei egymásnak! Ha fedésbe lehetne hozni őket, szépen kiegyenlítődnek ezek a hatások! Ezek szerint, ha az Oroszlán korszakban valahogy meg lehetett volna idézni a Vízöntő energiáit, nem történtek volna katasztrófák, nem süllyedt volna el egy virágzó kultúra!

Ez lenne a Szfinx tanítása? Igen, igen, igen! Nem azért építették őseink a homokban fekvő monstrumot óriási erőfeszítéssel, hogy elmesélje „15.000 év múlva kipusztulsz!”. De azért igen, hogy ez ellen lehet tenni. Mostani, Vízöntő korunkba meg kell invitálnunk az Oroszlán korra jellemző energiákat!

A Vízöntő energiái az egyéni fejlődést segítik. Ez az individuumok kora. Mindenki az egyéni kibontakozás, belső fejlődés felé fordul. Ez nagyon hasznos és a most ható univerzális energiák segítségével bámulatos eredményeket lehet elérni a személyes fejlődésben. De ez az energia a szétesés, szétzilálódás irányába viszi a Földet. Társadalmi szinten közösségek hullnak szét. Egyházak, vállalatok, akár államok is. Talán még a közmegegyezésen alapuló csereeszközök, vagyis a pénz értéke is kétségessé válik. Hoppá! Világválság van jelenleg, nemde? Már érezzük is a Vízöntő energiáját!

A természet szintjén a globális folyamatokat szabályzó törvényszerűségek esnek szét, alakulnak át. A szétforgácsolódó természeti erők helyi hatásokat generálnak, és ez felborítja a kialakult egyensúlyt. Megint csak hoppá! Mi is zajlik évek óta? Egyre szélsőségesebb az időjárás, szaporodnak a vulkánkitörések mind a szárazon, mind az óceánok alatt (zunami).

A Vízöntő energiái egyéni szinten segítenek, szerveződéseink szintjén szétzilálnak. Mit lehet tenni? Nézzük meg az Oroszlán korra jellemző energetikai hatást! Erős központosítás, az egyén a háttérbe szorul, csak annyiban érdekes a sorsa, amennyiben a közösséget szolgálja, de ezt szívesen is teszik a rájuk ható kozmikus erők hatására. Társadalmi szinten az energetikai hatás az erős kezű vezérek, uralkodók, akár a diktátorok megjelenésének kedvez. Új, erős törvényeken alapuló közösségek jönnek létre. A természet erőit is az összetartás, központosítás hatja át. Egyfajta rendtevés, új alapok lerakása zajlik minden szinten.

Ugye nem kell részletezni, miért is lenne jó a két korszak energetikai hatásait összekeverni? A szétzilálódó Vízöntőnek jót tenne egy kis rendrakás! A túlzottan központosító Oroszlánnak pedig egy kis lazítás!

No de mit tehet az ember, aki csak egy porszem a hatalmas világegyetemben? Többet, mint gondolnánk! Az univerzum reagál az emberi tudatra, akaratra. Ezt már fizikusaink is tudják. Sőt, ezt minden ősi mágus és pap tudta.

MIT TEHETÜNK?

Mielőtt bármit tennénk, azt kell megértenünk, hogy a világban most zajló kapkodás, pánik, erőlködés, határozatlanság, vagy nevezzük annak, ahogyan a média: válság, semmi más, mint az új korszaknak az emberi elmére gyakorolt energetikai hatása . Ez minden korszakváltásnál így van. Amikor a Föld megszokott elektromágneses és gravitációs tere változik, azt a zsigereinkben érezzük. Ez a változás idegen számunkra, sőt egyeseknek akár ijesztő is.

Pánikra semmi ok, ami most zajlik egy teljesen természetes változás, ami ráadásul ciklikusan újra és újra megtörténik. Itt az ideje, hogy tudomást vegyünk róla, tanulmányozzuk és kiismerjük a természetét és befogjuk a vitorlánkba!

Vagyis: nyugi! A változásokkal úgy tudunk együtt haladni, ha merünk elengedni egy-két elavult dolgot az életünkből és megnyílunk az új előtt.

Már úgyis rég belefáradtunk a stresszbe, a lélektelen robotolásba, a pénz hajszolásába. Már régóta hajtogatjuk, hogy meg kellene állítani a környezetszennyezést. Akkor most nem az a jó, ha az egész átalakul? Lélekemelő, boldogító érzés lesz részt venni egy új világrend kialakításában.

Tehát mit tegyünk?

EMBERI KAPCSOLATOK, KÖZÖSSÉGEK

Mivel a Vízöntő a személyes fejlődést segíti, adjuk át magunkat nyugodtan ennek a belső késztetésnek. Olvassunk, hallgassunk meg előadásokat. Ismerkedjünk a számunkra eddig idegen nézetekkel is.

Szóval szellemi szinten fejlesszük magunkat! Arra vigyázzunk, hogy ha nagyon átadjuk magunkat az új kor energiáinak, önzők, befelé fordulók, magányosak lehetünk. Őrizzük meg az egyensúlyt! Mivel a kor energiái a szétforgácsolás irányába hatnak, mi törekedjünk összetartani dolgokat magunk körül. Főleg a közösségeket, amelyekben élünk. Töltsünk sok időt családunkkal, barátainkkal. Ne hanyagoljuk el klubjainkat, felekezetünket, ha van ilyen.

A SPIRITUÁLIS ENERGIÁK ELLENSÚLYOZÁSA

Ahogyan haladunk az univerzális energiaforrás felé, egyre inkább olyan hatások érnek bennünket, amelyek a földi létezésen túli létélményeket hozhatnak. Mivel az élőhelyünk a Föld, nem fordulhatunk teljes mértékben egy másik dimenzió felé! Élvezzük spirituális fejlődésünket, de egyensúlyozzuk ki lelkünket „földi” dolgokkal. Mit gondolsz, miért kertészkedtek akkora odaadással a kolostorok papjai? A sok-sok istennel és imával töltött óra után szükség volt a földi kötődés megerősítésére. Vagy miért tanultak hosszú órákon át gyötrelmes harcművészetet a Shaolin papok? Ugyanezért. Az elme egyensúlya felborul, ha túlzott mértékben érik a nem anyagi világ energiái.

Tehát ki a természetbe! Mozgassuk meg testünket fizikai munkával, sporttal! A kertészkedés és a saját készítésű ételek nem csak a lelket és szellemet egyensúlyozzák ki, hanem nagyon jót tesznek a testnek. A boltokban és gyorséttermekben kapható ipari szemét helyett adj valódi ételt a testednek! Bámulatos lesz a változás, meglátod!

ÉRZELMI STABILITÁS

A gravitációs, elektromágneses és egyéb rezgésbeli változásra érzékenyen reagálhat idegrendszerünk, hormonrendszerünk. Érzelmi ingadozások figyelhetők meg már most is a legtöbb embernél. Semmi gond! Csak tudd, hogy ez természetes velejárója egy globális folyamatnak.

- Kerüld az olyan hatásokat, amelyek érzelmileg a negatív irányba mozdíthatnak ki. Ne hallgass híreket, ne nézd a híradókat! Nem az objektív valóságról számolnak be, hiába állítják ezt magukról. A sok rossz hír elkeserít és félelemben tart bennünket.

- Ellenben keresd a pozitív élményeket, amelyek örömet okoznak! Figyeld meg magad, mi tölt fel leginkább? A gyönyörű természet? Egy jó színházi előadás? Zene és önfeledt tánc? Grillparti a haverokkal? Csináld gyakran!

Fantasztikus érzelmi stabilitást és egyensúlyt adnak azok a technikák, amelyek az energia magunkban való áramoltatását és irányítását tanítják. Például a jóga, a pránanadi, a taicsi, vagy akár a kungfu.

Tehát nagyon is sokat tehetünk! Az ember nem a világ sodrának kiszolgáltatott lény, hanem annak teremtője.

A Beavatás c. könyvben: Ptahhotep így fogalmazza meg a tanulságot a világkorszakokról szóló tanításainak végén:

„Minden jelenség ki van szolgáltatva ezeknek az erőknek, csupán egyetlen élőlény rendelkezik a képességgel, hogy az összes ilyen – a világegyetemben, a saját lényében és sorsában megnyilvánuló – energiát és erőt uralja, és tetszése szerint irányítsa: az ember. De csak akkor, ha ezeknek az erőknek a tudatára ébred, felismeri és legyőzi magában őket!”

Legyünk univerzumunk teremtői!


A Szfinx üzenete5.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

forrás: ahimre.freeblog.hu